Sử dụng nước (môn kinh tế tài nguyên)

18 100 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:25

Chương SỬ DỤNG NƯỚC • Nước TNTN phục hồi cạn kiệt, phụ thuộc nguồn nước cách sử dụng • Nguồn nước từ nước mặt nước ngầm – – Nước mặt: hồ, sông, suối biển => nguồn nước phục hồi, cung cấp chu trình nước trái đất Nước ngầm tích lũy hàng trăm ngàn năm tầng aquifer mặt đất nằm lớp đá Nước ngầm tài nguyên cạn kiệt, tỉ lệ nhỏ (ít 5%) khai thác năm làm đầy lại qua trình thẩm thấu nước mưa hay tuyết tan vào tầng đất đá Định giá sử dụng nước hiệu • Nước ngầm – – – Có thể TNTN PH PH Các tầng nước ngầm tái tạo qua thẩm thấu nước mưa hay tuyết tan chảy Nếu tốc độ sử dụng nước ngầm họ có động để tiêu thụ nhiều nước so với mức hiệu • Những người sử dụng sau chịu chi phí bơm nước cao trữ lượng giảm xuống, người có nhu cầu nước cao •  Nước mặt: Hình 3.10 cho thấy hai đường cầu nước mặt D U : nhu cầu nước vùng đô thị DR: nhu cầu nước vùng nông thôn Nếu giá nước tổng cầu nước OU O + WRO cao lượng cung có sẵn OW => tình bền vững => Phải có cách phân phối nước khác • Hiệu kinh tế đòi hỏi giá trị biên đơn vị nước cuối người tiêu dùng khác với chi phí cung nước biên Trong mô hình đơn giản này, cung nước hoàn toàn không co dãn Vì vậy, cầu xác định giá Một cân hiệu nơi D R = DU Giá cân P* • Ở phân phối nước khác người sử dụng, giá trị biên người cao giá trị biên người nên nước tái phân phối từ người định giá trị nước thấp sang người định giá trị cao cải thiện tổng phúc lợi xã hội $ DU A DR B P* O P* RO W’ W* UO W Hình 3.10: Trong thị trường nước hiệu quả, tình trạng cân đạt giá trị biên nước người tiêu dùng khác nhau Đó nơi DU cắt DR giá P* Khi tổng cung nước W, người sử dụng nước nông thôn sử dụng lượng nước W*W thành thị OW* Bất kỳ cách phân bố khác không hiệu dẫn đến giảm phúc lợi xã hội • Rất hệ thống phân phối nước có định giá hiệu Tại sao? – Thiếu thị trường cạnh tranh nước cung trực tiếp cho hộ Để có thị trường – cạnh tranh nước, cần phải giao quyền sở hữu cách rõ ràng để từ có người mua người bán Nhưng quyền nước không hoạt động theo cách nhiều nơi giới Chủ thuyết người đến trước chiếm quyền sở hữu tồn nhiều quốc gia Nguyên tắc “đến trước, sử dụng trước” gây lãng phí kinh tế Giả sử người tiêu dùng nông thôn có quyền ưu tiên Họ tiêu dùng nước nhu cầu nước thỏa mãn Họ tiêu dùng số lượng nước ROW, để lại ORO cho người đô thị Sự lãng phí kinh tế xảy với lượng nước nằm bên trái W*, người tiêu dùng đô thị định giá trị nước cao người nông thôn Phần mát ROAB người sử dụng đô thị gánh chịu lượng nước ROW* người nông thôn sử dụng Khi có thị trường để mua bán quyền nước này, loại lãng phí kinh tế không xảy • Các phủ kiểm soát việc cung nước nhiều quốc gia Họ thường không phân phối nước sở hiệu kinh tế mà sử dụng tiêu chuẩn khác, ví dụ công Giả sử người sử dụng nông thôn đòi hỏi nước để tưới hoa màu Chính phủ cho việc tưới nước quan trọng nhu cầu nước sinh hoạt người đô thị Họ đáp ứng cách tính giá nước thấp cho người nông thôn so với người đô thị Điều khác xa với giải pháp phân phối hiệu quả, người sử dụng nông thôn tiêu thụ tương đối nhiều nước người sử dụng đô thị • Tính hiệu khó đạt lượng cung nước thay đổi theo điều kiện khí hậu Giả sử có trận hạn hán lượng cung nước giảm xuống W’, Bây mức giá làm cho DU = DR Nói cách khác, người sử dụng giá trị cao (người thành thj) trả giá vượt người sử dụng nông thôn cho lượng nước có sẵn Các phủ không cho phép thị trường đạt tới cân nhóm người không đủ khả mua nước Do thị trường không hẵn chế lý tưởng để phân phối hàng hóa quan trọng nước • Lý thuyết sử dụng định giá nước có hiệu kinh tế (lợi ích biên = chi phí biên) không xảy thực tế Thị trường nước đâu có Có hai lý – – Trước hết, giá nước chọn nơi tổng cầu chi phí biên cung nước, người cung nước thu thặng dư sản xuất Đó diện tích P*AB Hình 3.11 Chính quyền địa phương người cung cấp nước nhiều quốc gia Các qui định pháp lý thường không cho phép họ thu khoản thặng dư Thứ nhì, việc định giá nước không tiến Những người có thu nhập thấp khả mua nước với giá thị trường, phần lớn thu nhập họ để mua nước $ Tổng cầu nước MC C A P* DL B O WL Nước Hình 3.11 Các công ty nước không định giá nơi MC đường tổng cầu điều sinh thặng dư P*AB Những người thu nhập thấp phần lớn thu nhập họ cho nhu cầu nước Phân phối định giá nước thực tế • Nước sinh hoạt – Việc cung cấp nước uống sinh hoạt đòi hỏi việc xây dựng sở hạ tầng đáng kể Trước hết, nước phải lấy từ nguồn (hồ, hồ chứa, sông, biển) Việc thường phủ làm Kế tiếp, nước cần phải lọc Có độc quyền tự nhiên việc phân phối nước Hệ thống cấp nước thường thuộc sở hữu nhà nước, với nhiệm vụ xây dựng bảo trì hệ thống ống nước Điều làm phức tạp việc định giá nước, giá nước phải bù đắp chi phí lấy nước, lọc, phân phối Ở ta xem xét việc cấp nước hệ thống cấp nước đô thị 10 • Có hai hình thức định giá: nhau, không phụ thuộc vào lượng nước tiêu thụ; giá đơn vị dựa lượng nước tiêu thụ Trong thực tế, hai cách định giá không đạt hiệu – Mức có nghĩa người tiêu thụ sử dụng nước tùy thích mà không cần quan tâm đến giá nước => sử dụng nước nhiều mức cần thiết Việc sửa chữa tình trạng đòi hỏi việc lắp đặt đồng hồ đo nước Chi phí làm việc cao Tuy nhiên, dân số gia tăng gây áp lực hệ thống lấy nước, lọc, phân phối, việc không đo lượng nước tiêu thụ vấn đề ngày lớn rõ ràng góp phần vào việc sử dụng nước không bền vững 11 – – Các đô thị có đo lượng nước thường sử dụng sách định giá không hiệu Họ không định giá cao để kiếm lời nhiều Họ không muốn định giá nước cao người sử dụng có thu nhập thấp không đủ khả để mua nước Kết giá nước thường xác định thấp mức giá thị trường cân Một thông lệ định giá mức chi phí trung bình => không phản ánh chi phí hội việc sử dụng nước Hơn nữa, chi phí trung bình thường dựa chi phí thực tế việc cung nước Các chi phí thực tế thường thấp nhiều chi phí việc cải tạo nâng cao lực hệ thống phân phối để thích nghi với sư tăng trưởng đô thị 12 • Những chi phí xây dựng thay trang trải bằng: – – – – nguồn thu phí từ người tiêu dùng, tăng thuế tài sản địa phương, nợ (nếu điều cho phép mức độ địa phương), yêu cầu trợ cấp từ cấp quyền cao Từ nảy sinh số vấn đề không hiệu quả:  người không dùng nhiều nước trợ cấp cho người dùng nhiều,  người sử dụng tương lai trợ cấp cho người sử dụng • Quan điểm chung mức giá không phản ánh chi phí hội trợ giá người tiêu dùng nhiều không khuyến khích tiết kiệm nước 13 • Một cách định giá thông thường khác tính giá giảm dần theo lượng nước tiêu thụ Cách làm không hiệu khuyến khích tiêu thụ nước độ Những người tiêu thụ nước trợ cấp cho người tiêu thụ nước nhiều • Như đề cập, chi phí nâng cấp hệ thống cấp nước cao Với chi phí vậy, sách định giá nước theo khối hiệu nên tăng dần 14 • Chính sách định giá nước tăng dần có số lợi điểm so với sách khác – – – Một là, khuyến khích sử dụng nước hiệu hơn, giá biên tăng từ khối đầu khối Hai là, đối phó với tăng vọt nhu cầu nước Ví dụ, cần có nguồn cấp nước phụ mùa khô thu tiền nước mức giá cao Điều giúp trang trải chi phí bổ sung việc cung nước khuyến khích tiết kiệm Lợi ích thứ ba việc định giá theo khối tăng dần người thu nhập thấp mua nước Khối lượng nước ban đầu dựa nhu cầu thiết yếu tính mức người có thu nhập thấp mua 15 • Vấn đề sau việc định giá nước phủ thường không phân biệt người sử dụng có chi phí cao (sống vùng đồi núi người tiêu dùng mà nhu cầu họ cần nâng cấp hệ thống cấp nước)) chi phí thấp trả đơn giá Những người tiêu dùng cũ trợ cấp cho người tiêu dùng Người sống vùng không cần bơm trợ cấp cho người sống vùng cần bơm • Để đạt tới định giá nước hiệu quả, người tiêu dùng người có chi phí bơm nước phải trả giá cao Việc định giá theo chi phí trung bình theo khối tất người sử dụng làm cho vùng trông rẻ di dân tình trạng thật tác động họ chi phí việc cung nước 16 Sử dụng nước nông nghiệp • Nông nghiệp dùng nhiều nước, chủ yếu để tưới hoa màu Giá thường không phản ánh chi phí biên việc cung nước việc cung nước nông nghiệp phủ trợ cấp Chế độ sở hữu hành làm trầm trọng thêm không hiệu Nước sử dụng nông nghiệp thường gây tác động tiêu cực cho môi trường, ví dụ, đất bị mặn sông ngòi bị phú dưỡng hóa nước chảy tràn vùng nước tưới chứa đầy phân bón • Việc trợ cấp nước dẫn tới chọn lựa hoa màu không hiệu nông nghiệp Việc định giá nước tưới hiệu dẫn đến giảm sản lượng người sử dụng nước có giá trị thấp tăng sản lượng người có giá trị cao Các phủ nhận vấn đề điều chỉnh từ từ giá nước cho phép số thị trường hạn chế hoạt động Tuy nhiên, giá cách xa mức hiệu (chi phí đầy đủ) 17 Sử dụng nước cho mục đích giải trí • Người dùng nước để giải trí không lấy nước khỏi nguồn Ví dụ người chèo thuyền, câu cá, bơi lội, bộ, ngắm chim Họ xem nước môi trường sống sinh vật khác, để ngâm vào nước • Vấn đề định giá có chế để tính giá cho họ để phản ánh giá trị biên họ nước Sự khó khăn thị trường không hoạt động vấn đề tự tiếp cận tài nguyên nước • Sự khó khăn việc định giá nước giải trí có nghĩa nguồn cung nước cho địa điểm giải trí bị đe dọa nhu cầu ngày tăng người tiêu dùng nước Điều làm giảm cách sử dụng nước cho giải trí 18 [...]... nhau, không phụ thuộc vào lượng nước tiêu thụ; và giá đơn vị dựa trên lượng nước tiêu thụ Trong thực tế, cả hai cách định giá này đều không đạt hiệu quả – Mức giá như nhau có nghĩa là người tiêu thụ có thể sử dụng nước bao nhiêu tùy thích mà không cần quan tâm đến giá nước => sử dụng nước nhiều hơn mức cần thiết Việc sửa chữa tình trạng này đòi hỏi việc lắp đặt các đồng hồ đo nước Chi phí làm việc này có... lấy nước, lọc, và phân phối, việc không đo lượng nước tiêu thụ là một vấn đề ngày càng lớn và rõ ràng góp phần vào việc sử dụng nước không bền vững 11 – – Các đô thị có đo lượng nước thường sử dụng những chính sách định giá cũng không hiệu quả Họ không được định giá cao để kiếm lời nhiều Họ cũng không muốn định giá nước cao đến nỗi những người sử dụng có thu nhập thấp không đủ khả năng để mua nước. .. định giá nước hiệu quả, người tiêu dùng mới và người có chi phí bơm nước phải trả những giá cao hơn Việc định giá theo chi phí trung bình như nhau hoặc theo khối đối với tất cả các người sử dụng sẽ làm cho một vùng trông có vẻ rẻ đối với những di dân hơn tình trạng thật sự về những tác động của họ trên chi phí của việc cung nước 16 Sử dụng nước trong nông nghiệp • Nông nghiệp dùng rất nhiều nước, chủ... định giá nước tưới hiệu quả sẽ dẫn đến giảm sản lượng của những người sử dụng nước có giá trị thấp và tăng sản lượng của những người có giá trị cao Các chính phủ đã nhận ra những vấn đề này và đang điều chỉnh từ từ giá nước và cho phép một số thị trường hạn chế được hoạt động Tuy nhiên, giá cả vẫn còn cách xa mức hiệu quả (chi phí đầy đủ) 17 Sử dụng nước cho mục đích giải trí • Người dùng nước để giải... ánh chi phí biên của việc cung nước vì việc cung nước nông nghiệp được chính phủ trợ cấp Chế độ sở hữu hiện hành còn làm trầm trọng thêm sự không hiệu quả Nước sử dụng trong nông nghiệp thường gây ra những tác động tiêu cực cho môi trường, ví dụ, đất bị mặn và các sông ngòi bị phú dưỡng hóa do nước chảy tràn hoặc những vùng nước tưới chứa đầy phân bón • Việc trợ cấp nước đã dẫn tới sự chọn lựa hoa... kiệm nước 13 • Một cách định giá thông thường khác là tính giá giảm dần theo lượng nước tiêu thụ Cách làm không hiệu quả này khuyến khích sự tiêu thụ nước quá độ Những người tiêu thụ nước ít trợ cấp cho những người tiêu thụ nước nhiều • Như đã đề cập, chi phí nâng cấp hệ thống cấp nước là cao Với chi phí như vậy, chính sách định giá nước theo khối hiệu quả nên là tăng dần 14 • Chính sách định giá nước. .. những chính sách khác – – – Một là, nó khuyến khích sự sử dụng nước hiệu quả hơn, vì giá biên tăng từ khối đầu cho tới những khối tiếp theo Hai là, nó có thể đối phó với sự tăng vọt về nhu cầu nước Ví dụ, nếu cần có nguồn cấp nước phụ trong mùa khô thì có thể thu tiền nước ở mức giá cao hơn Điều này sẽ giúp trang trải những chi phí bổ sung của việc cung nước và sẽ khuyến khích sự tiết kiệm Lợi ích thứ ba... dụng có thu nhập thấp không đủ khả năng để mua nước Kết quả là giá nước thường được xác định thấp hơn mức giá thị trường cân bằng Một thông lệ là định giá ở mức chi phí trung bình => không phản ánh chi phí cơ hội của việc sử dụng nước Hơn nữa, chi phí trung bình thường được dựa trên chi phí thực tế của việc cung nước Các chi phí thực tế thường sẽ thấp hơn nhiều các chi phí của việc cải tạo và nâng cao... lấy nước ra khỏi nguồn Ví dụ người chèo thuyền, câu cá, bơi lội, đi bộ, và ngắm chim Họ xem nước là môi trường sống của các sinh vật khác, hoặc để ngâm mình vào nước • Vấn đề định giá ở đây là có rất ít cơ chế để tính giá cho họ để có thể phản ánh giá trị biên của họ về nước Sự khó khăn là thị trường có thể không hoạt động do vấn đề tự do tiếp cận tài nguyên nước • Sự khó khăn của việc định giá nước. .. trải bằng: – – – – nguồn thu phí từ người tiêu dùng, tăng thuế tài sản ở địa phương, nợ (nếu điều này được cho phép ở mức độ địa phương), hoặc yêu cầu trợ cấp từ các cấp chính quyền cao hơn Từ đó nảy sinh một số vấn đề không hiệu quả:  người không dùng nhiều nước trợ cấp cho người dùng nhiều, và  người sử dụng tương lai trợ cấp cho người sử dụng hiện tại • Quan điểm chung là mức giá không phản ánh chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng nước (môn kinh tế tài nguyên) , Sử dụng nước (môn kinh tế tài nguyên) , Sử dụng nước (môn kinh tế tài nguyên) , Định giá và sử dụng nước hiệu quả, Phân phối và định giá nước trên thực tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay