Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tuần 13

16 193 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:25

Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 25 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :TẬP ĐỌC TUẦN 13 NGƯỜI TÌM ĐƯỜNG LÊN CÁC VÌ SAO I/ MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch trôi chảy, đọc tên riêng nước (Xi- ôn- cốp – xki); biết đọc phân biệt lời nhân vật lời dẫn câu chuyện - HS hiểu nội dung : Ca ngợi nhà khoa học vĩ đại Xi–ôn- cốp –xki nhờ nghiên cứu kiên trì, nghiên cứu 40 năm, thực thành công mơ ước tìm đường lên (Trả lời câu hỏi SGK) - Giáo dục HS tính kiên nhẫn học tập II/ CHUẨN BỊ: - GV: Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc - HS: Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ: Vẽ trứng + Gọi HS đọc trả lời câu hỏi gắn với nội - HS đọc trả lời câu hỏi dung đoạn đọc + Gọi HS đọc nêu nội dung - Bài mới: Người tìm đường lên Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức a ) Luyện đọc: - Gọi HS đọc toàn -Cả lớp theo dõi - Yêu cầu HS chia đoạn Đoạn 1:Từ đầu….bayđược Đoạn 2: Tiếp theo…tiết kiệm Đoạn 3: Đúng là…vì Đoạn : Phần lại - Cho HS đọc đoạn kết hợp luyện đọc từ - HS đọc nối tiếp (đọc -3 khó giải nghĩa từ ( SGK ) + minh hoạ tranh, lượt ) ảnh (nếu có ) - Cho HS luyện đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Gọi HS đọc - 1-2 nhóm đọc - Đọc mẫu toàn - Theo dõi SGK b ) Tìm hiểu : - Gọi HS đọc đoạn + Xi-ôn-cốp xki mơ ước điều gì? - Mơ ước bay lên bầu trời + Theo em, hình ảnh gợi ước mơ muốn tìm cách bay không trung Xi –ôn -cốp –xki ? + Đoạn cho em biết điều ? - Gọi HS đọc đoạn 2,3 + Để tìm hiểu điều bí mật đó, Xi- ôn- cốp- xki làm gì? + Ông kiên trì thực mơ ước ? +Nguyên nhân giúp ông thành công - Đoạn 2,3 ý nói ? - Gọi HS đọc đoạn + Ý đoạn ? + Em đặt tên khác cho truyện - Nội dung ? Hoạt động 3: Luyện tập - thực hành - Gọi HS đọc - Đọc mẫu đoạn 1,2 - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS thi đọc Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi : + Câu chuyên giúp em hiểu điều ? + Em học điều qua cách làm việc nhà bác học ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị :Văn hay chữ tốt - Phát biểu - Đọc - Trả lời - Đọc - Phát biểu + Nối tiếp phát biểu - Phát biểu - HS đọc nối tiếp - Theo dõi - Luyện đọc nhóm đôi - Một vài nhóm đọc - Từng đoạn , - làm việc phải kiên trì, nhẫn nại , toàn tâm , toàn ý - Phát biểu Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 26 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :TẬP ĐỌC TUẦN 13 VĂN HAY CHỮ TỐT I/.MỤC TIÊU : - Đọc rành mạch, trôi chảy Biết đọc văn với giọng kể chậm rãi, bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn - HS hiểu nội dung : Ca ngợi tính kiên trì , tâm sửa chữ viết xấu để trở thành người viết chữ đẹp Cao Bá Quát ( Trả lời câu hỏi SGK) - Giáo dục HS tính kiên nhẫn học tập II/ CHUẨN BỊ : - GV : Tranh - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Người tìm đường lên + Gọi HS đọc trả lời câu hỏi 1, - HS đọc, HS đọc đoạn + Gọi HS đọc nêu nội dung - Bài : Văn hay chữ tốt Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS chia đoạn Đoạn 1:Từ đầu… sẵn lòng Đoạn 2: TT … cho đẹp Đoạn 3: Còn lại - Gọi HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + - HS đọc nối tiếp (đọc 2giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) lượt ) - Cho HS luyện đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Gọi HS đọc - -2 nhóm đọc - Đọc mẫu - Theo dõi b) Tìm hiểu : - Gọi HS đọc đoạn + Vì Cao Bá Quát thường bị điểm ? - Đọc trả lời + Bà cụ hàng xóm nhờ ông làm việc ? + Thái độ Cao Bá Quát nhận lời giúp bà cụ hàng xóm ? + Đoạn cho em biết điều ? - Gọi HS đọc đoạn + Sự việc xảy làm Cao Bá Quát phải ân hận? + Đoạn ý nói ? - Gọi HS đọc đoạn lại + Cao Bá Quát chí luyện chữ nào? + Tìm đoạn mở bài, thân bài, kết truyện? - Hỏi: Câu chuyện nói lên điều ? Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi đọc - Đọc diễn cảm: “ Thuở học…sẵn lòng.” - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS thi đọc Hoạt động : Củng cố - Hỏi: Câu chuyện khuyên điều ? - Nhận xét tiết học Giáo dục - Dặn dò - Chuẩn bị : Chú đất Nung -Đọc - Trả lời + Phát biểu - Phát biểu - HS đọc nối tiếp đoạn - Theo dõi - Luyện đọc nhóm đôi - Một vài nhóm đọc - Từng đoạn , - Nếu kiên trì, tâm làm việc thành công Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 13 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : CHÍNH TẢ TUẦN 13 NGƯỜI TÌM ĐƯỜNG LÊN CÁC VÌ SAO I MỤC TIÊU - HS nghe -viết tả ; trình bày đoạn văn; không mắc lỗi - HS làm tập tả phân biệt i / iê - Giáo dục HS viết tả II CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Viết sẵn BT 2b - Học sinh : Xem đoạn viết, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Người chiến sĩ giàu nghị lực + Nhận xét viết HS - Lắng nghe - Tự rút kinh nghiệm + Đọc cho HS viết : quệt máu , hỏng mắt , đoạt , triển - HS viết vào bảng lãm - Bài : Người tìm đường lên Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Theo dõi SGK - Đọc mẫu viết - Hỏi: + Đoạn văn viết ? - HS trả lời + Em biết nhà bác học Xi- ôn- cốp- xki ? - Trao đổi nhóm đôi + - Yêu cầu HS phát từ khó hướng dẫn HS ý phát biểu tượng tả ( phân tích tiếng ) - Đọc cho HS viết ( câu , cụm từ ) - Viết vào - Hướng dẫn HS chữa lỗi Chấm điểm số Nhận - Trao đổi xét Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài tập 2b : Gọi HS đọc yêu cầu - Tự lực làm vào - Yêu cầu HS làm - Mỗi HS đọc câu - Gọi HS chửa + Bài tập 3b : Gọi HS đọc yêu cầu - đội, đội HS - Tổ chức cho HS thi đua : Tiếp sức - HS nêu nghĩa, 1HS - Cho HS đọc lại kết nêu từ Hoạt động : Củng cố - Thi đua : Ai – Ai nhanh + Yêu cầu HS tìm lỗi sai viết lại cho - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Chiếc áo búp bê - lượt, lượt HS - chiêm yến, nghim trang Ngày soạn: KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 13 Ngày dạy: MÔN : KỂ CHUYỆN Tiết 13 Tên dạy: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I/ MỤC TIÊU: - Dựa vào SGK, chọn câu chuyện( chứng kiến tham gia) thể tinh thần kiên trì vượt khó - Biết xếp việc thành câu chuyện - Giáo dục HS tinh thần vượt khó học tập II/ CHUẨN BỊ: - GV : Tiêu chí đánh giá - HS : Câu chuện kể III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Kể chuyện nghe, đọc + HS kể trước lớp + Gọi HS kể lại câu chuyện em nghe , đọc người có nghị lực nói ý nghĩa - Bài : Kể chuyện chứng kiến tham gia Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Gọi HS đọc đề - HS đọc - Phân tích đề , dùng phấn màu gạch chân từ - Theo dõi phát biểu : chứng kiến tham gia , kiên trì vượt khó - Gọi HS đọc phần gợi ý - HS đọc nối tiếp - Hỏi : + Thế người có tính kiên trì vượt - HS trả lời khó? + Em kể ai? Câu chuyện nào? - Treo tranh, yêu cầu HS miêu tả - Nối tiếp giới thiệu em nhìn thấy qua tranh - Phát biểu Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc lại gợi ý - HS đọc - Cho HS kể chuyện - Kể chuyện nhóm HS - Tổ chức cho HS thi kể trao đổi nội dung - Một vài HS kể câu chuyện - Theo dõi nêu câu hỏi - Tuyên dương HS kể hay - Bình chọn Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Câu chuyện em kể có nội dung ? + Để câu chuyện thêm sinh động, kể chuyện cần ý điều ? - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe chuẩn bị : Búp bê - Phát biểu Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 25 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : LUYỆN TỪ VÀ CÂU TUẦN 13 Mở rộng vốn từ : Ý CHÍ - NGHỊ LỰC I/ MỤC TIÊU: - Biết thêm số từ ngữ nói ý chí, nghị lực người; bước đầu biết tìm từ (BT1), đặc câu (BT2), viết đoạn văn ngắn (BT3) có sử dụng từ ngữ hướng vào chủ điểm học - Giáo dục HS có ý chí, nghị lực học tập sống II/ CHUẨN BỊ: - GV: Bảng nhóm - HS: Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Tính từ + Thế tính từ ? + Em tìm từ ngữ miêu tả mức độ - Nối tiếp phát biểu khác đặc điểm sau : Xanh , thấp , sướng - Nêu cách + Hãy nêu số cách thể mức độ đặc điểm, tính chất - Bài : Mở rộng vốn từ : Ý chí – Nghị lực Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài : - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc - Yêu cầu HS trao đổi - Hoạt động nhóm HS - Gọi HS trình bày bảng lớp - Đại diện nhóm phát biểu a) Từ nói lên ý chí, nghị lực người : tâm, kiên trì, kiên nhẫn, kiên quyết, bền bĩ, bền gan,… b) Từ nêu lên thử thách ý chí, nghị lực người: gian khổ, gian khó, gian nan, gian truân, chông gai,… + Bài : - Gọi HS đọc yêu cầu Gọi HS làm mẫu - Làm vào - Yêu cầu HS làm - Nối tiếp phát biểu - Gọi HS đặt câu + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Đoạn văn yêu cầu viết nội dung ? - Yêu cầu HS đọc lại câu thành ngữ tục ngữ chủ đề để vận dụng vào viết câu mở đoạn hay kết đoạn - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đọc làm Nhận xét Hoạt động : Củng cố - Thi đua : Ai nhanh ( Yêu cầu HS tìm từ nói lên ý chí, nghị lực người ) - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Câu hỏi dấu chấm hỏi - Phát biểu - Nối tiếp phát biểu - Làm vào - Một vài HS đọc - đội tham gia, đội HS Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 26 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : LUYỆN TỪ VÀ CÂU TUẦN 13 CÂU HỎI VÀ DẤU CHẤM HỎI I/ MỤC TIÊU: - HS hiểu tác dụng câu hỏi dấu hiệu để nhận biết chúng (Nd ghi nhớ) - Xác định câu hỏi văn (BT1, mụcIII) ; bước đầu biết đặt câu hỏi để trao đổi theo nội dung, yêu cầu cho trước (BT2,BT3) - HS khá, giỏi đặt câu hỏi để tự hỏi theo 2, nội dung khác - HS có ý thức sử dụng dấu câu viết II/ CHUẨN BỊ: - GV : Kẻ sẵn BT1 - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Mở rộng vốn từ : Ý chí - Nghị lực + Gọi HS đọc lại đoạn văn viết người có - HS đọc ý chí,nghị lực ( BT ) + Em tìm từ nói lên ý chí nghị lực - Một vài HS thực người đặt câu với từ vừa tìm - Bài : Câu hỏi dấu chấm hỏi Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Gọi HS đọc yêu cầu phần nhận xét - Yêu cầu HS thảo luận - Trao đổi nhóm đôi dùng bút chì gạch chân - Gọi HS trình bày - Nối tiếp phát biểu + Các câu hỏi để hỏi ? + Những dấu hiệu giúp em nhận câu hỏi ? ( Các câu có dấu chấm hỏi từ để hỏi Vì ? Như nào?) + Câu hỏi dùng để làm ? + Hỏi điều mà chưa biết + Câu hỏi dùng để hỏi ai? + Hỏi người khác hay hỏi + Ngoài câu hỏi có từ nghi vấn nào? + ai, gì, , sao, không + Khi viết cuối câu hỏi có dấu câu ? - Gọi HS đọc ghi nhớ cho ví dụ Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài : - Gọi HS đọc yêu cầu mẫu - Phát phiếu BT yêu cầu HS trao đổi - Gọi HS trình bày trước lớp * Thưa chuyện với mẹ : + Con vừa bảo gì? + Ai xui ? * Hai bàn tay : + Anh có yêu nước không? Anh …? Anh có muốn …? Nhưng chúng ta…?Anh đi…? + Bài : - Gọi HS đọc yêu cầu mẫu - Gọi HS giỏi làm mẫu - Yêu cầu HS làm - Gọi HS trình bày + Bài : - Gọi HS đọc yêu cầu mẫu - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đọc làm Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Em nêu tác dụng dấu hiệu nhận biết câu hỏi ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Luyện tập câu hỏi + Dấu chấm hỏi - HS đọc đặt câu - Theo dõi - Hoạt động nhóm đôi - Đại diện nhóm phát biểu - Cả lớp theo dõi SGK - Theo dõi - Làm vào - Nối tiếp đặt câu - Theo dõi SGK - HS làm vào - Nối tiếp đọc - Một vài HS phát biểu Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 25 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : TẬP LÀM VĂN TUẦN 13 TRẢ BÀI VĂN KỂ CHUYỆN I/ MỤC TIÊU: - Biết rút kinh nghiệm TLV kể chuyện (đúng ý, bố cục rõ, dùng từ, đặt câu viết tả,…) ; tự sửa lỗi mắc bàiviết theo hướng dẫn GV - HS khá, giỏi biết nhận xét sửa lỗi để có câu văn hay II/ CHUẨN BỊ: - GV: Phiếu học tập III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Bài : Trả văn kể chuyện Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc lại đề - Theo dõi – Phát biểu - Hỏi : Đề yêu cầu ? 1) Nhận xét chung : + Ưu điểm : - HS hiểu đề, viết theo yêu cầu - Theo dõi tự rút kinh - Có liên kết việc nghiệm - Đa số HS trình bày hình thức văn - Một số HS thể sáng tạo kể theo lời nhân vật + Khuyết điểm : - Lỗi ý, dùng từ, đại từ nhân xưng * HS khá, giỏi biết nhận 2) Hướng dẫn chữa bài: xét sửa lỗi để có câu văn hay - Phát phiếu học tập hướng dẫn HS chữa lỗi - Tham gia chữa - Yêu cầu HS tự chữa 3) Học tập đoạn văn hay : - Theo dõi - Gọi số HS có đoạn văn hay, điểm cao đọc cho bạn nghe 4) Tổ chức cho HS viết lại đoạn văn làm - Tự làm vào ( Gợi ý HS viết lại đoạn văn ) - Gọi HS đọc đoạn văn - Một vài HS đọc Hoạt động : Củng cố - Nhắc nhở số HS có viết chưa đạt nhà viết lại - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Ôn tập văn kể chuyện - Lắng nghe + Thực Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 26 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : TẬP LÀM VĂN TUẦN 13 ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN I/ MỤC TIÊU: - Nắm số đặc điểm học văn kể chuyện (nội dung, nhân vật, cốt truyện); kể câu chuyện theo đề tài cho trước cho ; nắm nhân vật, tính cách nhân vật ý nghĩa câu chuyện để trao đổi với bạn - Giáo dục HS tinh thần vượt khó học tập sống II/ CHUẨN BỊ: - GV : Bảng phụ - HS : Câu chuyện kể III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Kiểm tra việc viết lại văn, đoạn văn chưa đạt yêu cầu tiết trước - Bài : Ôn tập văn kể chuyện Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài tập : - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi trả lời câu hỏi - Gọi HS phát biểu - Đề đề thuộc loại văn ? Vì em biết ? - GV kết luận :Khi làm đề văn kể chuyện em phải ý đến nhân vật, cốt truyện, diễn biến , ý nghĩa Nhân vật truyện gương rèn luyện thân thể, nghị lực tâm nhân vật đáng ca ngợi noi theo + Bài tập : - Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS phát biểu đề tài chọn - Cho HS kể nhóm - Tổ chức cho HS thi kể trước lớp Tuyên Hoạt động Trò - Thảo luận cặp đôi - HS phát biểu - Tiếp nối phát biểu - 2HS ngồi bàn tập kể trao đổi theo gợi ý BT - Theo dõi trao đổi với bạn kể dương HS kể hay Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Có cách mở bài, kết - Nối tiếp phát biểu văn kể chuyện ? - Nhận xét tiết dạy Dặn dò HS nhà kể lại cho người thân nghe Chuẩn bị : Búp bê ? [...]... Ngày dạy: Tiết 25 Tên bài dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : TẬP LÀM VĂN TUẦN 13 TRẢ BÀI VĂN KỂ CHUYỆN I/ MỤC TIÊU: - Biết rút kinh nghiệm về bài TLV kể chuyện (đúng ý, bố cục rõ, dùng từ, đặt câu và viết đúng chính tả,…) ; tự sửa được các lỗi đã mắc trong bàiviết theo sự hướng dẫn của GV - HS khá, giỏi biết nhận xét và sửa lỗi để có các câu văn hay II/ CHUẨN BỊ: - GV: Phiếu học tập III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY... mình ( Gợi ý HS viết lại đoạn văn ) - Gọi HS đọc đoạn văn - Một vài HS đọc Hoạt động 4 : Củng cố - Nhắc nhở một số HS có bài viết chưa đạt về nhà viết lại - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Ôn tập văn kể chuyện - Lắng nghe + Thực hiện Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 26 Tên bài dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : TẬP LÀM VĂN TUẦN 13 ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN I/ MỤC TIÊU: - Nắm được một số đặc điểm đã học về văn kể chuyện...Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 26 Tên bài dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : LUYỆN TỪ VÀ CÂU TUẦN 13 CÂU HỎI VÀ DẤU CHẤM HỎI I/ MỤC TIÊU: - HS hiểu được tác dụng của câu hỏi và dấu hiệu chính để nhận biết chúng (Nd ghi nhớ) - Xác định được câu hỏi trong một văn bản... nhân xưng * HS khá, giỏi biết nhận 2) Hướng dẫn chữa bài: xét và sửa lỗi để có các câu văn hay - Phát phiếu học tập hướng dẫn HS chữa lỗi - Tham gia chữa bài - Yêu cầu HS tự chữa bài 3) Học tập đoạn văn hay : - Theo dõi - Gọi một số HS có đoạn văn hay, bài được điểm cao đọc cho các bạn nghe 4) Tổ chức cho HS viết lại một đoạn văn trong bài làm - Tự làm bài vào vở của mình ( Gợi ý HS viết lại đoạn văn )... Trò Hoạt động 1 : Khởi động - Ổn định : - Bài mới : Trả bài văn kể chuyện Hoạt động 2 : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc lại đề bài - Theo dõi – Phát biểu - Hỏi : Đề bài yêu cầu gì ? 1) Nhận xét chung : + Ưu điểm : - HS hiểu đề, viết đúng theo yêu cầu - Theo dõi tự rút kinh - Có sự liên kết giữa các sự việc nghiệm - Đa số HS trình bày đúng hình thức của bài văn - Một số HS thể hiện sự sáng tạo khi... tập - Thực hành + Bài 1 : - Gọi HS đọc yêu cầu và mẫu - Phát phiếu BT và yêu cầu HS trao đổi - Gọi HS trình bày trước lớp * Thưa chuyện với mẹ : + Con vừa bảo gì? + Ai xui con thế ? * Hai bàn tay : + Anh có yêu nước không? Anh có thể …? Anh có muốn …? Nhưng chúng ta…?Anh sẽ đi…? + Bài 2 : - Gọi HS đọc yêu cầu và mẫu - Gọi HS giỏi làm mẫu - Yêu cầu HS làm bài - Gọi HS trình bày + Bài 3 : - Gọi HS đọc... : - Gọi HS đọc yêu cầu và mẫu - Yêu cầu HS làm bài - Gọi HS đọc bài làm Hoạt động 4 : Củng cố - Hỏi : Em hãy nêu tác dụng và dấu hiệu nhận biết câu hỏi ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Luyện tập về câu hỏi + Dấu chấm hỏi - 2 HS đọc và đặt câu - Theo dõi - Hoạt động trong nhóm đôi - Đại diện nhóm phát biểu - Cả lớp theo dõi SGK - Theo dõi - Làm bài vào vở - Nối tiếp nhau đặt câu - Theo dõi... HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động 1 : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Kiểm tra việc viết lại bài văn, đoạn văn chưa đạt yêu cầu của tiết trước - Bài mới : Ôn tập văn kể chuyện Hoạt động 2 : Luyện tập - Thực hành + Bài tập 1 : - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi và trả lời câu hỏi - Gọi HS phát biểu - Đề 1 và đề 3 thuộc loại văn gì ? Vì sao em biết ? - GV kết luận :Khi... và noi theo + Bài tập 2 : - Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS phát biểu về đề tài mình chọn - Cho HS kể trong nhóm - Tổ chức cho HS thi kể trước lớp Tuyên Hoạt động Trò - Thảo luận cặp đôi - HS phát biểu - Tiếp nối nhau phát biểu - 2HS ngồi cùng bàn tập kể và trao đổi theo gợi ý BT 3 - Theo dõi và trao đổi với bạn kể dương HS kể hay Hoạt động 3 : Củng cố - Hỏi : Có những cách mở bài, kết bài nào - Nối tiếp... : Kẻ sẵn BT1 - HS : Tìm hiểu bài III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1 : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Mở rộng vốn từ : Ý chí - Nghị lực + Gọi HS đọc lại đoạn văn viết về người có - 2 HS đọc ý chí,nghị lực ( BT 3 ) + Em hãy tìm 1 từ nói lên ý chí nghị lực của - Một vài HS thực hiện con người và đặt câu với từ vừa tìm đó - Bài mới : Câu hỏi và dấu chấm
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tuần 13 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tuần 13 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tuần 13

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay