Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tuần 12

14 151 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:25

Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 23 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :TẬP ĐỌC TUẦN 12 “ VUA TÀU THUỶ” BẠCH THÁI BƯỞI I/ MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch, trôi chảy Biết đọc văn với giọng kể chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn - HS hiểu nội dung : Ca ngợi Bạch Thái Bưởi, từ cậu bé mồ côi cha, nhờ giàu nghị lực ý chí vươn lên trở thành nhà kinh doanh tiếng (trả lời câu hỏi 1,2,4 SGK) - HS khá, giỏi trả lời CH3 SGK - Giáo dục HS tinh thần vựơt khó học tập, sống II/ CHUẨN BỊ: - GV : Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Có chí nên + Gọi HS đọc thuộc lòng + nêu nghĩa vài câu - HS đọc tục ngữ + Những câu tục ngữ khuyên điều ? - Bài : “ Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS chia đoạn + Đoạn 1: Từ đầu …ăn học + Đoạn : TT…không nản chí + Đoạn : Bạch Thái Bưởi……Trưng Nhị + Đoạn : Còn lại - Gọi HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó, câu khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : - Yêu cầu HS đọc đoạn 1, + Bạch Thái Bưởi xuất thân nào? + Trước mở công ty vận tải đường thủy Bạch Thái Bưởi làm công việc ? - Theo dõi SGK - HS đọc nối tiếp (đọc lượt )+ phát từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - – nhóm đọc - Theo dõi - HS đọc - HS trả lời + Những chi tiết chứng tỏ anh người có chí ? – Đọc đoạn lại + Bạch Thái Bưởi mở công ty vận tải đường biển vào thời điểm ? + Theo em nhờ đâu mà Bạch Thái Bưởi thành công ? + Ý nói lên điều ? – GV ghi ý Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc - Đọc diễn cảm: “Từ đầu …không nản chí.” - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Qua tập đọc, em học điều Bạch Thái Bưởi ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò -Chuẩn bị : Vẽ trứng Ngày soạn: KẾ HOẠCH BÀI DẠY * HSG - HS trả lời - Phát biểu - HS đọc nối tiếp đoạn - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Một vài nhóm đọc - Từng đoạn , - Một vài HS phát biểu TUẦN 12 Ngày dạy: Tiết 24 Tên dạy: MÔN :TẬP ĐỌC VẼ TRỨNG I/ MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch, trôi chảy Đọc tên riêng nước (Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi, Vê-rô-ki-ô); bước đầu đọc diễn cảm lời thầy giáo (nhẹ nhàng, khuyên bảo ân cần) - HS hiểu nội dung : Nhờ khổ công rèn luyện, Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi trở thành hoạ sĩ thiên tài (trả lời câu hỏi SGK) - Giáo dục HS tính kiên nhẫn học tập II/ CHUẨN BỊ: - GV : Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : “ Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi + Gọi HS đọc + trả lời câu hỏi 1,2 - Mỗi HS đọc đoạn + trả lời câu hỏi + Gọi HS đọc + nêu nội dung - Bài : Vẽ trứng Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc : - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS chia đoạn - Theo dõi SGK + Đoạn 1: Từ đầu …như ý + Đoạn : Còn lại - Gọi HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó , câu khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh - HS đọc nối tiếp (đọc lượt )+ có) phát từ khó - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc mẫu - – nhóm đọc b) Tìm hiểu : - Gọi HS đọc đoạn - Theo dõi + Sở thích Lê-ô-nác-đô hồi nhỏ ? + Vì ngày đầu học vẽ, cậu bé Lê – ô – nác – đô cảm thấy chán ngán ? - HS trả lời + Thầy Vê – rô – ki – ô cho học trò vẽ để làm ? - Gọi HS đọc đoạn 2: + Theo em nguyên nhân khiến cho Lê - -Đọc ô - nác - đô đa Vin – xi trở thành họa sĩ tiếng ? -HS trả lời – Ý nói lên điều ? Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc - Đọc diễn cảm: Thầy Rê-ô bảo…như ý.” - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động : Củng cố - Hỏi: Câu chuyện Lê-ô giúp em hiểu điều ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò - Chuẩn bị : Người tìm đường lên Ngày soạn: Ngày dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :CHÍNH TẢ - Phát biểu - HS đọc nối tiếp đoạn - Theo dõi - HS ngồi bàn - Một vài nhóm đọc - Từng đoạn , - Phát biểu TUẦN 12 Tiết 12 Tên dạy: NGƯỜI CHIẾN SĨ GIÀU NGHỊ LỰC I MỤC TIÊU : - HS nghe - viết CT trình bày đoạn văn, không mắc lỗi - HS làm tập tả phân biệt ƯƠN / ƯƠNG - Giáo dục HS viết tả II CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Chép sẵn đoạn viết - Học sinh : Tìm hiểu viết, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Nếu có phép lạ + Nhận xét viết + Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa lỗi bạn + Đọc cho HS viết từ khó : nảy mầm, lái máy bay, lặn xuống - Bài : Người chiến sĩ giàu nghị lực Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu viết - Hỏi: + Đoạn văn viết ? Lê Duy Ứng làm khiến người cảm động ? - Yêu cầu HS phát từ khó hướng dẫn HS ý tượng tả ( phân tích tiếng ) - Đọc cho HS viết ( câu , cụm từ ) - Hướng dẫn HS chữa lỗi Chấm điểm số Nhận xét Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài tập : + Yêu cầu HS làm + Gọi HS sửa ( vươn lên, chán chường, thương trường, khai trương, đường thuỷ, thịnh vượng) Hoạt động : Củng cố - Thi đua : Viết - Viết nhanh - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Người tìm đường lên Ngày soạn: Ngày dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :KỂ CHUYỆN Hoạt động Trò + Nghe tự rút kinh nghiệm + Viết vào bảng - Theo dõi SGK - HS trả lời - Hoạt động nhóm đôi + phát biểu - Viết vào - HS ngồi bàn đổi + Tự làm vào + Lần lượt HS - Đại diên dãy bàn TUẦN 12 Tiết 12 Tên dạy: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I/.MỤC TIÊU : - Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn kể lại câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn truyện) nghe, đọc nói người có nghị lực, có ý chí vươn lên sống - Hiểu câu chuyện nêu nội dung truyện - HS khá, giỏi kể câu chuyện SGK; lời kể tự nhiên, có sáng tạo - Giáo dục gương đạo đức Bác Hồ: Bác Hồ gương sáng ý chí nghị lực, vượt qua khó khăn để đạt mục đích - Giáo dục HS tinh thần vượt khó học tập sống II/ CHUẨN BỊ : - GV : Đề - HS : Câu chuyện kể III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ: Bàn chân kì diệu + Gọi HS kể đoạn câu chuyện + Hỏi : Em học điều Nguyễn Ngọc Ký ? + Gọi HS kể câu chuyện - Bài : Kể chuyện nghe, đọc Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Gọi HS đọc đề - Phân tích đề , gạch chân từ : nghe, đọc, có nghị lực - Gọi HS đọc gợi ý - Yêu cầu HS giới thiệu tên truyện em nghe, đọc - Gọi HS giới thiệu câu chuyện định kể - Yêu cầu HS đọc gợi ý Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Tổ chức cho HS kể nhóm - Tổ chức cho HS thi kể Hoạt động : Củng cố Hoạt động Trò + HS kể nối tiếp + Phát biểu + HS kể - HS đọc - Theo dõi, phát biểu - HS đọc nối tiếp - Lần lượt HS giới thiệu - – HS giới thiệu - HS đọc * HS khá, giỏi kể câu chuyện SGK; lời kể tự nhiên, có sáng tạo * Kể câu chuyện nghị lực Bác thời gian tìm đường cứu nước - Hoạt động nhóm HS - Một vài HS kể trước lớp + Trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Hỏi : Câu chuyện mà em kể có nội dung ? - Giáo dục - Nhận xét tiết học -Chuẩn bị : Câu chuyện kể thể tinh thần kiên trì vượt khó Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 23 KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : LUYỆN TỪ VÀ CÂU - Phát biểu TUẦN 12 Tên dạy: MỞ RỘNG VỐN TỪ : Ý CHÍ - NGHỊ LỰC I/ MỤC TIÊU : - Biết thêm số từ ngữ (kể tục ngữ, từ Hán Việt) nói ý chí, nghị lực người; bước đầu biết xếp từ Hán Việt (có tiếng chí) theo hai nhóm nghĩa (BT1) ; hiểu nghĩa từ nghị lực (BT2) ; điền số từ (nói ý chí, nghị lực) vào chổ trống đoạn văn (BT3) ; hiểu ý nghĩa chung số câu tục ngữ theo chủ điểm học (BT4) - HS hứng thú học tập II/ CHUẨN BỊ : - GV : Viết sẵn BT3 - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ: Tính từ + Thế tính từ ? Cho ví dụ + Em đặt câu có tính từ tính từ - Bài : Mở rộng vốn từ : Ý chí - Nghị lực Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS giải nghĩa từ khó - Yêu cầu HS làm - Gọi HS sửa + Chí có nghĩa rất, : chí lí, chí thân, chí tình, chí công + Chí có nghĩa ý muốn bền bĩ theo đuổi mục đích tốt đẹp: chí khí, chí hướng, chí + Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS thảo luận - Tổ chức cho HS dùng thẻ trả lời + Yêu cầu HS tìm từ cho câu + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS làm - Gọi HS sửa (Thứ tự : nghị lực, nản chí, tâm, kiên nhẫn, chí, nguyện vọng) + Bài 4: Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS trao đổi - Gọi HS trình bày a) Lửa thử vàng gian nan thử sức ( Khuyên người ta đừng sợ vất vả Gặp gian nan người vững vàng, cứng cỏi hơn.) b) Nước lã mà vã nên hồ Hoạt động Trò - Một vài HS phát biểu - Nối tiếp phát biểu - Tự làm vào - Theo dõi, nhận xét - Hoạt động nhóm đôi - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu - Hoạt động nhóm HS - Đại diện nhóm phát biểu Tay không mà đồ ngoan ( Những người từ hai bàn tay trắng mà xây dựng nên nghiệp đáng kính trọng, khâm phục) c) Có vất vả nhàn …( Khuyên người phải vất vả lao động có lúc nhàn, thành đạt.) Hoạt động : Củng cố - Trò chơi : Giải ô chữ kì diệu - Cả lớp tham gia - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Tính từ ( tt) Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 24 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : LUYỆN TỪ VÀ CÂU TUẦN 12 TÍNH TỪ ( TT ) I/ MỤC TIÊU : - Nắm số cách thể mức độ đặc điểm, tính chất (ND Ghi nhớ) - Nhận biết từ ngữ biểu thị mức độ đặc điểm, tính chất (BT1,mục III); bước đầu tìm số từ ngữ biểu thị mức độ đặc điểm, tính chất tập đặt câu với từ tìm (BT2, BT3, mục III) - HS có ý thức dùng tính từ đặt câu ngữ pháp II/ CHUẨN BỊ : - GV : Viết sẵn câu phần Nhận xét - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ: Mở rộng vốn từ : Ý chí - Nghị lực + Yêu cầu HS giải nghĩa câu tục ngữ BT4 + Em tìm số từ có tiếng “chí” có nghĩa ý muốn bền bỉ theo đuổi mục đích tốt đẹp - Bài : Tính từ ( tt ) Hoạt động : Cung cấp kiến thức 1) Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi - Gọi HS phát biểu a) Tờ giấy trắng b) Tờ giấy trắng trắng c) Tờ giấy trắng tinh - Hỏi : Em có nhận xét từ đặc điểm tờ giấy 2) Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi - Gọi HS phát biểu (Thêm “rất” vào trước TT, tạo phép so sánh cách ghép:hơn, ) - Hỏi: Có cách thể mức độ đặc điểm, tính chất ? - Gọi HS đọc ghi nhớ - Yêu cầu HS cho ví dụ Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu BT - Yêu cầu HS tìm từ in nghiêng đoạn văn - Yêu cầu HS làm - Gọi HS sửa ( thơm đậm ngọt, thơm lắm, ngà trắng ngọc, trắng ngà ngọc, đẹp hơn, lộng lẫy hơn, tinh khiết ) + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi Hoạt động Trò - Nối tiếp phát biểu - Một vài HS phát biểu - Hoạt động nhóm đôi - Đại diện nhóm trình bày - Hoạt động nhóm đôi - Phát biểu - HS đọc - Một vài HS - Phát biểu - Tự làm vào - Hoạt động nhóm đôi ( viết vào thẻ từ ) - Yêu cầu HS đính bảng + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đặt câu Hoạt động : Củng cố - Thi đua : Ai nhanh ( Yêu cầu HS tìm từ ngữ miêu tả mức độ khác đặc điểm: đỏ, cao, vui ) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 23 Tên dạy: - Nhận xét - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu - đội, đội HS KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : TẬP LÀM VĂN TUẦN 12 KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN I/.MỤC TIÊU : - Nhận biết hai cách kết (kết mở rộng, kết không mở rộng) văn kể chuyện (mụcI BT1, BT2 mục III) - Bước đầu viết đoạn kết cho văn kể chuyện theo cách mở rộng (BT3,mục III) - HS hứng thú học tập II/ CHUẨN BỊ : - GV : Bảng phụ - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động : - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ: Mở văn kể chuyện + Theo em, có kiểu mở cho văn kể chuyện? + Gọi HS đọc đoạn mở cho truyện Hai bàn tay - Bài : Kết văn kể chuyện Hoạt động : Cung cấp kiến thức 1) Gọi HS đọc lại truyện Ông Trạng thả diều 2) Yêu cầu HS tìm đoạn kết - Gọi HS phát biểu 3) Gọi HS đọc nội dung - Gọi HS phát biểu 4) Yêu cầu HS thảo luận - Gọi HS phát biểu 1) Cho biết kết cục câu chuyện 2) Kết cục, có lời đánh giá, bình luận * Chốt lại : Đó hai cách kết cho văn kể chuyện - Gọi HS đọc ghi nhớ Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS trao đổi - Gọi HS phát biểu + Bài tập : - Gọi HS đọc truyện Một người trực tìm kết - Gọi HS phát biểu - Gọi HS đọc truyện Nỗi dằn vặt An-drây-ca tìm kết + Bài tập : - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đọc đoạn viết Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Có cách kết cho văn kể chuyện ? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Kiểm tra viết Hoạt động Trò - Phát biểu - HS đọc - Cả lớp đọc thầm - Hoạt động nhóm đôi - Thế rồi, vua mở khoa thi… - Một vài HS trình bày - Hoạt động nhóm đôi - HS đọc - HS đọc nối tiếp - Hoạt động nhóm đôi + Kết mở rộng : b, c , d, e + Kết không mở rộng : a - Cả lớp đọc thầm - Tô Hiến Thành tâu ( Kết không mở rộng ) - Nhưng An-drây-ca không nghĩ vậy…( kết không mở rộng ) - Viết đoạn kết mở rộng vào - Một vài HS đọc - Phát biểu Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 24 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : TẬP LÀM VĂN TUẦN 12 KỂ CHUYỆN ( KIỂM TRA VIẾT ) I/.MỤC TIÊU : - Viết văn kể chuyện yêu cầu đề bài, có nhân vật, việc, cốt truyện (mở bài, diễn biến, kết thúc) - Diễn đạt thành câu, trình bày sẽ; độ dài viết khoảng 120 chữ (khoảng 12 câu) - Giáo dục gương đạo đức Bác Hồ: Kể câu chuyện lòng nhân hậu, giàu tình yêu thương Bác Hồ II/ CHUẨN BỊ : - GV : Đề - HS : Giấy kiểm tra III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động Trò Hoạt động : - Ổn định : - Kiểm tra chuẩn bị HS - Giấy kiểm tra Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Đề : Kể câu chuyện lòng nhân hậu, giàu tình yêu thương Bác Hồ Kể câu chuyện em nghe đọc người có lòng nhân hậu Kể lại câu chuyện Nỗi dằn vặt An-drây-ca lời cậu bé An-drây-ca Kể lại câu chuyện”Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi lời chủ tàu người Pháp người Hoa - Yêu cầu HS chọn đề Hoạt động : Củng cố - Làm - Thu - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Trả văn kể chuyện - Nộp [...]... d, e + Kết bài không mở rộng : a - Cả lớp đọc thầm - Tô Hiến Thành tâu ( Kết bài không mở rộng ) - Nhưng An-drây-ca không nghĩ vậy…( kết bài không mở rộng ) - Viết đoạn kết bài mở rộng vào vở - Một vài HS đọc - Phát biểu Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 24 Tên bài dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : TẬP LÀM VĂN TUẦN 12 KỂ CHUYỆN ( KIỂM TRA VIẾT ) I/.MỤC TIÊU : - Viết được bài văn kể chuyện đúng yêu cầu đề bài, có... MÔN : TẬP LÀM VĂN TUẦN 12 KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN I/.MỤC TIÊU : - Nhận biết được hai cách kết bài (kết bài mở rộng, kết bài không mở rộng) trong bài văn kể chuyện (mụcI và BT1, BT2 mục III) - Bước đầu viết được đoạn kết bài cho bài văn kể chuyện theo cách mở rộng (BT3,mục III) - HS hứng thú trong học tập II/ CHUẨN BỊ : - GV : Bảng phụ - HS : Tìm hiểu bài III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động... Kiểm tra kiến thức cũ: Mở bài trong bài văn kể chuyện + Theo em, có mấy kiểu mở bài cho bài văn kể chuyện? + Gọi HS đọc đoạn mở bài cho truyện Hai bàn tay - Bài mới : Kết bài trong bài văn kể chuyện Hoạt động 2 : Cung cấp kiến thức mới 1) Gọi 1 HS đọc lại truyện Ông Trạng thả diều 2) Yêu cầu HS tìm đoạn kết bài - Gọi HS phát biểu 3) Gọi HS đọc nội dung - Gọi HS phát biểu 4) Yêu cầu HS thảo luận - Gọi... tìm kết bài + Bài tập 3 : - Yêu cầu HS làm bài - Gọi HS đọc đoạn viết Hoạt động 4 : Củng cố - Hỏi : Có mấy cách kết bài cho bài văn kể chuyện ? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Kiểm tra viết Hoạt động Trò - Phát biểu - 2 HS đọc - Cả lớp đọc thầm - Hoạt động nhóm đôi - Thế rồi, vua mở khoa thi… - Một vài HS trình bày - Hoạt động nhóm đôi - 2 HS đọc - 5 HS đọc nối tiếp - Hoạt động nhóm đôi + Kết bài. .. bảng + Bài 3 : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm bài - Gọi HS đặt câu Hoạt động 4 : Củng cố - Thi đua : Ai nhanh hơn ( Yêu cầu HS tìm từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau của các đặc điểm: đỏ, cao, vui ) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 23 Tên bài dạy: - Nhận xét - Tự làm bài vào vở - Nối tiếp nhau phát biểu - 2 đội, mỗi đội 5 HS KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN... thảo luận - Gọi HS phát biểu 1) Cho biết kết cục câu chuyện 2) Kết cục, có lời đánh giá, bình luận * Chốt lại : Đó là hai cách kết bài cho bài văn kể chuyện - Gọi HS đọc ghi nhớ Hoạt động 3 : Luyện tập - Thực hành + Bài tập 1 : Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung - Yêu cầu HS trao đổi - Gọi HS phát biểu + Bài tập 2 : - Gọi 1 HS đọc truyện Một người chính trực và tìm kết bài - Gọi HS phát biểu - Gọi 1 HS đọc... đúng yêu cầu đề bài, có nhân vật, sự việc, cốt truyện (mở bài, diễn biến, kết thúc) - Diễn đạt thành câu, trình bày sạch sẽ; độ dài bài viết khoảng 120 chữ (khoảng 12 câu) - Giáo dục tấm gương đạo đức Bác Hồ: Kể các câu chuyện về tấm lòng nhân hậu, giàu tình yêu thương của Bác Hồ II/ CHUẨN BỊ : - GV : Đề bài - HS : Giấy kiểm tra III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động Trò Hoạt động... An-drây-ca 4 Kể lại câu chuyện”Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi bằng lời của một chủ tàu người Pháp hoặc người Hoa - Yêu cầu HS chọn 1 trong 4 đề Hoạt động 3 : Củng cố - Làm bài - Thu bài - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Trả bài văn kể chuyện - Nộp bài ... tập - Thực hành Đề bài : 1 Kể các câu chuyện về tấm lòng nhân hậu, giàu tình yêu thương của Bác Hồ 2 Kể một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về một người có tấm lòng nhân hậu 3 Kể lại câu chuyện Nỗi dằn vặt của An-drây-ca bằng lời của cậu bé An-drây-ca 4 Kể lại câu chuyện”Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi bằng lời của một chủ tàu người Pháp hoặc người Hoa - Yêu cầu HS chọn 1 trong 4 đề Hoạt động 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tuần 12 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tuần 12 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tuần 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay