Kế hoạch bài giảng môn chính tả lớp 4 tuần 11

3 184 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:25

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : Chính tả - Tuần : 11 - Tiết : 11 - Ngày soạn : - Ngày dạy : - Bài dạy : NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ I MỤC TIÊU : - HS nghe - viết trình bày khổ thơ đầu; không mắc lỗi - HS làm tập tả phân biệt S / X - HS khá, giỏi làm yêu cầu BT3 SGK - Giáo dục HS viết tả II CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Chép sẵn đoạn viết - Học sinh : Tìm hiểu viết, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Kiểm tra kiến thức cũ : Chiều quê hương + Nhận xét viết + Nghe - Tự rút kinh nghiệm + Đọc cho HS viết từ khó : vời vợi, thoang thoảng, tha + Viết vào bảng thiết - Bài : Nếu có phép lạ Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Gọi HS đọc thuộc lòng khổ thơ đầu - HS đọc - Hỏi: + Các bạn nhỏ đoạn thơ mơ ước + Có phép lạ mau ? hoa, kết trái ngọt, trở thành người lớn, làm việc có ích, làm giới không mùa đông giá rét, chiến tranh, trẻ em sống hoà bình - Hoạt động nhóm đôi + phát - Yêu cầu HS phát từ khó hướng dẫn HS ý biểu tượng tả ( phân tích tiếng ) - Viết vào - Đọc cho HS viết ( câu , cụm từ ) - HS ngồi bàn đổi - Hướng dẫn HS chữa lỗi Chấm điểm số Nhận xét Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài tập : - Tự làm vào - Yêu cầu HS làm - Lần lượt HS - Gọi HS sửa * HSG + Bài tập : - Làm vào - Yêu cầu HS làm - Lần lượt HS - Gọi HS sửa Hoạt động : Củng cố - đội, đội HS - Trò chơi : Hái ( xúng …ính, …an sẻ, xấu …í) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Người chiến sĩ giàu nghị lực KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : CHÍNH TẢ - Tiết : 23 - Tuần : 23 - Ngày soạn: - Ngày dạy : - Tên dạy: CHỢ TẾT I MỤC TIÊU : - HS nhớ - viết CT ; trình bày đoạn thơ trích - Làm tập tả phân biệt âm đầu, vần dễ lẫn (BT2 ) - Giáo dục HS viết , viết đẹp II CHUẨN BỊ : - Giáo viên: Chép sẵn đoạn viết - Học sinh: Tìm hiểu viết, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Sầu riêng + Nhận xét làm HS + Theo dõi - Tự rút kinh nghiệm + Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa lỗi bạn + Đọc cho HS viết : vảy cá, lác đác, lủng lẳng, toả + Viết vào bảng khắp - Bài : Chợ Tết Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu viết - Theo dõi SGK - Hỏi: Mọi người chợ Tết khung cảnh đẹp + Mây trắng đỏ dần đỉnh núi, ? sương hồng lam chưa tan + Mỗi người chợ Tết với tâm trạng + Thằng cu…Cụ già…Cô yếm dáng vẻ ? thắm…Thằng em bé… Hai người thôn… - Yêu cầu HS phát từ khó hướng dẫn HS - Trao đổi nhóm đôi + phát biểu ý tượng tả ( phân tích tiếng ) - Đọc cho HS viết ( câu , cụm từ ) - Viết vào - Hướng dẫn HS chữa lỗi Chấm điểm số - HS ngồi bàn đổi Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - Tìm tiếng có âm đầu s/x ô số tiếng có vần ưc / ưt ô số - Gọi HS sửa - Mỗi HS đọc câu Hoạt động : Củng cố - Tổ chức thi : Viết - Viết đẹp (ôm ấp, lom khom ) - Nhận xét tiết học - Đại điện đội, đội HS - Chuẩn bị : Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài giảng môn chính tả lớp 4 tuần 11 , Kế hoạch bài giảng môn chính tả lớp 4 tuần 11 , Kế hoạch bài giảng môn chính tả lớp 4 tuần 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay