Kế hoạch bài dạy môn tập làm văn lớp 4 tuần 11 đến tuần 24

6 184 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:25

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : Tập làm văn Tiết : 21 - Tuần : 11 - Ngày soạn : - Ngày dạy : - Bài dạy : LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN I/.MỤC TIÊU : - HS biết xác định đề tài trao đổi, nội dung, hình thức trao đổi ý kiến với người thân theo đề SGK - HS bước đầu biết đóng vai, trao đổi tự nhiên, cố gắng đạt mục đích đề - HS có thái độ chân thật trao đổi II/ CHUẨN BỊ : - GV : Bảng phụ - HS : Tìm câu chuyện kể người có chí vươn lên III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Kiểm tra kiến thức cũ: + Gọi cặp thực hành đóng vai trao đổi ý kiến với + Theo dõi - Nhận xét người thân nguyện vọng học thêm môn khiếu - Bài : Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân Hoạt động : Luyện tập - Thực hành a) Hướng dẫn HS phân tích đề - Theo dõi b) Hướng dẫn HS thực trao đổi - Gọi HS đọc gợi ý - HS đọc +Gọi HS giới thiệu tên truyện tên nhân vật + Nối tiếp phát biểu - Gọi HS đọc gợi ý +Yêu cầu HS nói nhân vật chọn trao đổi sơ + HS giỏi làm mẫu lược nội dung theo gợi ý SGK - Gọi HS đọc gợi ý +Yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK + HS thực c) Tổ chức cho HS thực hành trao đổi - Hoạt động nhóm đôi d) Thi đóng vai trao đổi trước lớp - Một vài cặp thực -Tuyên dương nhóm hay - Bình chọn Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Khi trao đổi cần ý điều ? - Phát biểu - Nhận xét tiết học.Chuẩn bị : Luyện tập phát triển câu chuyện KẾ HOẠCH BÀI DẠY - Môn : Tập làm văn - Tiết : 22 - Tuần : 11 - Ngày soạn : - Ngày dạy : - Bài dạy : MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN I/.MỤC TIÊU : - Nắm hai cách mở trực tiếp gián tiếp văn kể chuyện (ND ghi nhớ) - Nhận biết mở theo cách học (BT1,BT2,mục III) ; bước đầu viết đoạn mở theo cách gián tiếp (BT3,mục III) - Giáo dục gương đạo đức Bác Hồ: Bác Hồ gương sáng ý chí nghị lực, vượt qua khó khăn để đạt mục đích - HS hứng thú học tập II/ CHUẨN BỊ : - GV : Bảng phụ - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Kiểm tra kiến thức cũ: + Yêu cầu HS thực hành trao đổi với người thân + HS thực người có nghị lực, có ý chí vươn lên sống + Nhận xét - Bài : Mở văn kể chuyện Hoạt động : Cung cấp kiến thức - HS đọc + Bài tập 1, : Gọi HS đọc nội dung BT - Hoạt động nhóm đôi - Yêu cầu HS thảo luận - Trời mùa thu… tập chạy - Yêu cầu HS tìm đoạn mở truyện - Hoạt động nhóm đôi + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu – Cho HS thảo luận - Không kể vào việc - Gọi HS phát biểu bắt đầu câu chuyện mà nói chuyện khác dẫn vào câu chuyện định kể *Chốt lại : Đó hai cách mở cho văn kể chuyện - HS đọc - Gọi HS đọc ghi nhớ Hoạt động : Luyện tập - Thực hành +Bài tập : - HS đọc nối tiếp - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung BT - Hoạt động nhóm đôi - Yêu cầu HS trao đổi + Mở trực tiếp : a - Gọi HS phát biểu + Mở gián tiếp : b , c , d +Bài tập : - Gọi HS đọc nội dung - Gọi HS trình bày +Bài tập : - Nhắc HS : Có thể mở lời người kể chuyện lời bác Lê - Yêu cầu HS trao đổi - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đọc làm + HS đọc - Cả lớp đọc thầm + Mở trực tiếp - Theo dõi - Hoạt động nhóm đôi - Viết đoạn mở vào - Một vài HS đọc * Lắng nghe *Giáo dục gương đạo đức Bác Hồ: Cảm phục nghị lực Bác trình tìm đường cứu nước Hoạt động : Củng cố - Phát biểu - Hỏi : Có cách mở cho văn kể chuyện ? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Kết văn kể chuyện KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : TẬP LÀM VĂN Tiết : 45 Tuần : 23 Ngày soạn: Ngày dạy: Tên dạy: LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÂY CỐI I/ MỤC TIÊU: - HS nhận biết số điểm đặc sắc cách quan sát miêu tả phận cối (hoa, quả) đoạn văn mẫu (BT1) - HS viết đoạn văn ngắn tả loài hoa (hoặc thứ quả) mà em yêu thích (BT2) - Giáo dục HS có ý thức chăm sóc bảo vệ trồng II/ CHUẨN BỊ : - GV : Tranh, ảnh số loại hoa, - HS : Quan sát hoa, em thích III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : + Gọi HS đọc làm tả lá, thân, gốc em - – HS đọc làm thích - Bài : Luyện tập miêu tả phận cối Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu đoạn văn Hoa - HS đọc sầu đâu Quả cà chua - Yêu cầu HS trao đổi , nêu nhận xét - HS trao đổi nhóm đôi - Gợi ý cho HS nhận xét : * Hoa : + Cách miêu tả hoa, nhà văn + Tả chùm hoa, không tả + Cách miêu tả nét đặc sắc hoa, + Tác giả dùng biện pháp nghệ thuật để +Tả mùi thơm cách so miêu tả ? sánh hương cau, hương hoa mộc Hoà quyện với hương vị đồng quê mùi đất ruộng, mùi mạ non, khoai sắn, rau cần +Dùng từ ngữ, hình ảnh thể tình cảm tác giả : nhiêu thương yêu, khiến + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đọc làm Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Để đoạn văn miêu tả thêm sinh động, viết em cần lưu ý điều ? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Đoạn văn văn miêu tả cối người ta ngây ngất *Quả: +Tả cà chua từ hoa rụng đến kết quả, từ xanh đến chín +Tả cà chua chi chít với hình ảnh so sánh (đàn gà mẹ đông ), hình ảnh nhân hóa (cà chua thắp đèn lồng lùm cây) - Làm vào - Một vài HS đọc + Sử dụng biện pháp so sánh hay nhân hoá KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : TẬP LÀM VĂN Tiết : 46 - Tuần : 23 - Ngày soạn : - Ngày dạy : - Tên dạy : ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I/ MỤC TIÊU: - Nắm đặc điểm nội dung hình thức đoạn văn văn miêu tả cối - Nhận biết bước đầu biết cách xây dựng đoạn văn nói lợi ích loài em biết (BT1, 2, mục III) - HS yêu thích viết văn II/ CHUẨN BỊ : - GV : Tranh, ảnh Cây gạo Cây trám đen ( có ) - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : + Gọi HS đọc đoạn văn tả hoa - – HS đọc + Nhận xét - Bài : Đoạn văn văn miêu tả cối Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS trao đổi - Theo dõi SGK - Gọi HS trình bày - Thảo luận nhóm đôi + Tìm nội dung đoạn : - Đại diện nhóm phát biểu * Đoạn : Cây gạo già …nom đẹp thật * Đoạn : Hết mủa hoa … thăm quê mẹ * Đoạn : Ngày tháng … gạo + Hỏi : Trong văn miêu tả cối, đoạn có đặc điểm ? + Khi viết hết đoạn văn cần lưu ý điều ? - Gọi HS đọc ghi nhớ Hoạt động : Luyện tập - Thực hành *Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Bài tập yêu cầu ? - Yêu cầu HS làm việc - Gọi HS trình bày + Đoạn : Ở … chừng gang tay + Đoạn : Trám đen … không chạm hạt + Đoạn : Chiều chiều … đầu *Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Hỏi : Đoạn văn nói ích lợi thường nằm đoạn ? - Hướng dẫn : Muốn viết đoạn văn nói ích lợi cây, em cần xác định gì, có ích cho người môi trường xung quanh - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đọc đoạn viết Nhận xét Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Trong văn miêu tả cối, đoạn văn có đặc điểm ? Khi viết hết đoạn văn cần lưu ý điều ? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cối * Tả thời kì hoa gạo * Tả gạo lúc hết mùa hoa * Tả gạo thời kì + Mỗi đoạn văn có nội dung định + Cần lưu ý xuống dòng - HS đọc - Xác định đoạn văn tìm nội dung đoạn - Trao đổi nhóm đôi làm - Nối tiếp phát biểu + Tả bao quát thân cây, cành cây, tán trám đen + Tả:Trám đen tẻ trám đen nếp + Tình cảm dân người tả với trám đen - Nằm phần kết - Theo dõi - Làm vào - Một vài HS đọc - Một vài HS phát biểu KẾ HOẠCH BÀI DẠY- Môn : TẬP LÀM VĂN Tiết : 47 - Tuần : 24 - Ngày soạn : ……- Ngày dạy : ……………… - Tên dạy : LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I/ MỤC TIÊU : - HS nắm cấu tạo văn miêu tả cối - HS vận dụng hiểu biết đoạn văn văn tả cối học để viết số đoạn văn (còn thiếu ý) cho hoàn chỉnh (BT2) - HS có hứng thú viết văn II/ CHUẨN BỊ : - GV : Các đoạn văn BT2 - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : + Trong văn miêu tả cối , đoạn có đặc điểm ? + Gọi HS đọc đoạn viết lợi ích - Bài : Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cối Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung BT - Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời câu hỏi : Từng nội dung dàn ý thuộc phần cấu tạo văn tả cối ? - Gọi HS trình bày + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Hướng dẫn HS cách làm - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đọc làm Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Dàn ý văn miêu tả gồm ? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Tóm tắt tin tức Hoạt động Trò - Có nội dung định - – HS đọc làm - Trao đổi cặp đôi - Giới thiệu chuối ( Mở bài) - Tả bao quát, tả phận (Thân ) - Ích lợi ( Kết ) - Theo dõi - Tự làm vào - Một vài HS đọc - Giới thiệu , tã bao quát, tả phận, nêu ích lợi cảm nghĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy môn tập làm văn lớp 4 tuần 11 đến tuần 24 , Kế hoạch bài dạy môn tập làm văn lớp 4 tuần 11 đến tuần 24 , Kế hoạch bài dạy môn tập làm văn lớp 4 tuần 11 đến tuần 24

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay