Kế hoạch bài dạy môn tập đọc lớp 4 tuần 11 đến tuần 24

8 172 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:25

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : Tập đọc - Tiết : 21 - Tuần : 11 - Ngày soạn : - Ngày dạy : - Bài dạy : ÔNG TRẠNG THẢ DIỀU I/ MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch, trôi chảy Biết đọc văn với giọng kể chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn - HS hiểu nội dung : Ca ngợi bé Nguyễn Hiền thông minh, có ý chí vượt khó nên đỗ Trạng Nguyên 13 tuổi - Giáo dục HS có ý chí vượt khó gặp khó khăn II/ CHUẨN BỊ: - GV : Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Bài : Ông Trạng thả diều Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc - Gọi HS đọc - Theo dõi SGK - Yêu cầu HS chia đoạn + Đoạn 1: Từ đầu …để chơi + Đoạn : TT…chơi diều + Đoạn : TT…của thầy + Đoạn : Còn lại - Gọi HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + giải - HS đọc nối tiếp (đọc nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) lượt )+ phát từ khó - Cho HS luyện đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Gọi HS đọc - – nhóm đọc - Đọc mẫu - Theo dõi b)Tìm hiểu : - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1, + Cậu bé ham thích trò chơi ? + Thả diều + Nêu câu hỏi + Đọc đến đâu …chơi diều + Đoạn 1, cho em biết điều ? + Tư chất thông minh Nguyễn Hiền - Yêu cầu HS đọc đoạn + Nêu câu hỏi + Ban ngày,…về hoc Sách lưng trâu…vào trong.Mỗi lần … chấm hộ +Ý đoạn nói lên điều ? + Đức tính ham học chịu khó Nguyễn Hiền - Yêu cầu HS đọc đoạn - Hoạt động nhóm đôi ( chọn + Nêu câu hỏi ( Yêu cầu HS trao đổi ) + Đoạn cuối cho em biết điều ? - Cho HS nêu nội dung Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc - Đọc diễn cảm: “ Thầy phải kinh ngạc… vào trong.” - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Câu chuyện ca ngợi ai? Về điều ? Truyện đọc giúp em hiểu điều ? Giáo dục - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Có chí nên ý b) - Nguyễn Hiền đỗ Trạng Nguyên - Phát biểu - 4HS đọc nối tiếp đoạn - Theo dõi SGK /104 - HS ngồi bàn - Một vài nhóm đọc - Từng đoạn , - Muốn làm việc phải chăm chỉ, chịu khó - Tuần : 11 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : Tập đọc - Tiết : 22 - Ngày soạn : - Ngày dạy : - Bài dạy : CÓ CHÍ THÌ NÊN I/ MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch, trôi chảy Biết đọc câu tục ngữ với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi - Hiểu lời khuyên qua câu tục ngữ: Cần có ý chí, giữ vững mục tiêu chọn, không nản lòng gặp khó khăn (trả lời câu hỏi SGK) - Giáo dục HS vượt khó gặp khó khăn II/ CHUẨN BỊ: - GV : Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Kiểm tra kiến thức cũ : Ông Trạng thả diều +Gọi HS đọc + trả lời câu hỏi - Mỗi HS đọc đoạn + trả lời +Gọi HS đọc đoạn yêu thích CH - Bài : Có chí nên - HS đọc + nêu nội dung Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc - Gọi HS đọc - Gọi HS đọc câu + luyện đọc từ khó + giải nghĩa - Theo dõi SGK từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - HS đọc nối tiếp (đọc lượt - Cho HS luyện đọc )+ phát từ khó - Gọi HS đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc mẫu - – nhóm đọc b) Tìm hiểu : - Theo dõi - Gọi HS đọc câu hỏi - Phát biểu + Yêu cầu HS trao đổi + Gọi HS phát biểu a) Khẳng định có ý chí định thành công b) Khuyên người ta giữ vững mục tiêu chọn c) Khuyên người ta không nản lòng gặp khó khăn - Gọi HS đọc câu hỏi +Thực tương tự câu - Gọi HS đọc câu hỏi + Gọi HS phát biểu + Hoạt động nhóm HS + Đại diện nhóm trình bày - Câu 1, - Câu 2, - Câu 3, 6, - Câu c + Vượt khó cố gắng vươn lên học tập, sống , vượt qua khó khăn gia đình, thân - Phát biểu + Hỏi: Các câu tục ngữ khuyên điều ? Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc - HS đọc nối tiếp đoạn - Tổ chức cho HS học thuộc lòng - HS ngồi bàn - Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng - Cả Hoạt động : Củng cố - Trò chơi : Truyền điện - Cả lớp tham gia ( HS - Nhận xét tiết học đọc câu ) - Dặn dò Chuẩn bị : “ Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : TẬP ĐỌC Tiết : 45 - Tuần : 23 - Ngày soạn : - Ngày dạy : - Tên dạy : HOA HỌC TRÒ I/ MỤC TIÊU: - HS hiểu : Tả vẻ đẹp độc đáo hoa phượng, loài hoa gắn với kỉ niệm niềm vui tuổi học trò - HS biết đọc diễn cảm đoạn với giọng nhẹ nhàng, tình cảm - Giáo dục HS có ý thức bảo vệ chăm sóc II/ CHUẨN BỊ: - GV : Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Chợ Tết +Gọi HS đọc + trả lời câu hỏi ( HTL) + Mỗi HS đọc đoạn + trả lời +Gọi HS đọc đoạn thích + nêu nội dung câu hỏi 1, 2, - Bài : Hoa học trò Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc : - Gọi HS đọc - Chia đoạn + Đoạn 1: Từ đầu …đậu khít + Đoạn : TT…bất ngờ vậy? + Đoạn : Còn lại - Gọi HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn + Những từ ngữ cho biết hoa phượng nở nhiều ? + Đoạn ý nói ? - Yêu cầu HS đọc đoạn lại + Tại tác giả lại gọi hoa phương “ hoa học trò “? + Vẻ đẹp hoa phương có đặc biệt ? + Màu hoa phượng đổi theo thời gian ? + Hỏi :Em cảm nhận điều đọc Hoa học trò ? Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc - Đọc diễn cảm : “ Từ đầu … đậu khít nhau.” - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Em có cảm giác thấy hoa phượng ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Khúc hát ru em bé lưng mẹ - Theo dõi SGK - HS đọc nối tiếp(đọc 2- lượt ) + phát từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - Một vài nhóm đọc - Theo dõi + Cả loạt,…góc trời đỏ rực Người ta nghĩ đến cây… đậu khít + Cảm nhận số lượng hoa phượng lớn + Phượng loài gần gũi với tuổi học trò Phượng nở vào mùa thi, mùa hè gắn liền vui buồn tuổi học trò + Hoa phượng nở nhanh đến bất ngờ, màu phượng mạnh mẽ… câu đối đỏ + Bình minh, màu hoa phượng màu đỏ non… chói lọi + Phát biểu - HS đọc nối tiếp đoạn - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Một vài nhóm đọc - Từng đoạn , - Phát biểu Tiết : 46 - Tuần : 23 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : TẬP ĐỌC - Ngày soạn : - Ngày dạy : Tên dạy : KHÚC HÁT RU NHỮNG EM BÉ LỚN TRÊN LƯNG MẸ I/ MỤC TIÊU: - HS hiểu : Ca ngợi tình yêu nước, yêu sâu sắc người phụ nữ Tà-ôi công kháng chiến chống Mỹ cứu nước - Biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng nhẹ nhàng, có cảm xúc - Giáo dục HS biết yêu quý mẹ giúp đỡ mẹ công việc vừa sức II/ CHUẨN BỊ: - GV : Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động + Mỗi HS đọc đoạn + trả lời - Ổn định : câu hỏi 1, 2, - Kiểm tra kiến thức cũ : Hoa học trò + Gọi HS đọc + trả lời câu hỏi + Gọi HS đọc đoạn thích nêu nội dung - Bài : Khúc hát ru em bé lớn lưng - Tranh vẽ cảnh bà mẹ địu mẹ lưng bẻ ngô Em bé ngủ - Treo tranh hỏi: Em nhìn thấy tranh ? ngon lưng mẹ Mặt trời Hoạt động : Cung cấp kiến thức mọc sau dãy núi a) Luyện đọc : - Gọi HS đọc - Theo dõi SGK - Chia đoạn - HS đọc nối tiếp (đọc 2-3 + Đoạn :Từ đầu …chày lún sân lượt ) + Đoạn : Còn lại + tìm từ khó - Cho HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + giải - Luyện đọc nhóm đôi nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - – nhóm đọc - Cho HS luyện đọc - Theo dõi - Gọi HS đọc - Đọc mẫu + Những em bé lúc b) Tìm hiểu : ngủ lưng mẹ Mẹ đâu - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn làm địu em lưng + Em hiểu “những em bé lớn lưng mẹ + Mẹ giã gạo để nuôi đội , “? tỉa bắp, nuôi khôn lớn + Những công việc góp + Người mẹ làm công việc gì? phần to lớn vào công chống Mỹ cứu nước + Những công việc có ý nghĩa ? + Lưng đưa nôi …thành lời - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1,2 + Tìm hình ảnh đẹp nói lên tình yêu thương Mẹ thương A- kay, mặt trời mẹ nằm lưng niềm hi vọng người mẹ ? + Mai sau lớn… chày lún + Theo em, đẹp thể thơ gì? sân - Cho HS nêu nội dung - Thể tình yêu mẹ đối Hoạt động : Luyện tập - Thực hành với con, cách mạng - Gọi HS đọc đoạn - HS nêu nội dung - Đọc diễn cảm :” Em cu tai … chày lún sân.” - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS HTL thơ - Tổ chức cho HS thi đọc Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Em hiểu điều qua thơ ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Vẽ sống an toàn - HS đọc nối tiếp - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Một vài nhóm đọc - Luyện học thuộc theo nhóm đôi - Từng đoạn , - Một vài HS phát biểu KẾ HOẠCH BÀI DẠY - Môn : TẬP ĐỌC - Tiết : 47 - Tuần : 24 - Ngày soạn : ……………… - Ngày dạy : ……………… - Tên dạy : VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN I/ MỤC TIÊU: - HS hiểu ND : Cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn thiếu nhi nước hưởng ứng tranh thể nhận thức đắn an toàn, đặc biết an toàn giao thông - Biết đọc tin với giọng nhanh, phù hợp nội dung thông báo tin vui - Giáo dục HS có ý thức chấp hành tốt luật giao thông II/ CHUẨN BỊ: - GV : Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động + Mỗi HS đọc đoạn + trả lời - Ổn định : câu hỏi 1, 2, - Kiểm tra kiến thức cũ : Khúc hát ru em bé lớn lưng mẹ + Gọi HS đọc thuộc lòng + Gọi HS đọc khổ thơ thích nêu nội dung - Bài : Vẽ sống an toàn Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc : - Luyện đọc : UNICEP - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS chia đoạn ( đoạn ) - Cho HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Đọc mẫu - Đọc cá nhân, đồng - Theo dõi SGK - HS đọc nối tiếp (đọc 2-3 lượt ) + phát từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - – nhóm đọc - Theo dõi + Chủ đề Em muốn sống an toàn b) Tìm hiểu : - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn đoạn + Chủ đề thi vẽ gì? + Thiếu nhi hưởng ứng thi ? + Chỉ vòng tháng …gửi Ban tổ chức + Ý nghĩa hưởng ứng thiếu nhi nước thi + Đoạn đoạn nói lên điều ? - Yêu cầu HS đoc đoạn + hỏi + Điều cho thấy em có nhận thức tốt chủ đề thi ? - Yêu cầu HS đoc đoạn + hỏi + Những nhận xét thể đánh giá cao khả thẩm mĩ em ? + Đoạn cuối cho ta biết điều ? + Chỉ cần điểm tên số … chở ba người không + 60 tranh chọn treo triển lãm … sáng tạo bất ngờ + Nhận thức em sống an toàn ngôn ngữ hội hoạ - Yêu cầu HS đọc thầm dòng in đậm đầu tin + Những dòng in đậm đầu tin có tác dụng ? + Tóm tắt cho người đọc nắm - Cho HS nêu nội dung thông tin số liệu Hoạt động : Luyện tập - Thực hành nhanh - Gọi HS đọc - Phát biểu - Đọc diễn cảm : “Phát động từ tháng 4…Kiên Giang ” - HS đọc nối tiếp - Cho HS luyện đọc - Theo dõi SGK - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm - HS ngồi bàn Hoạt động : Củng cố - Một vài nhóm đọc - Cho HS xem số tranh chủ đề - Từng đoạn , - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Đoàn thuyền đánh cá - Quan sát nêu cảm nghĩ KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : TẬP ĐỌC Tiết : 47 - Tuần : 24 - Ngày soạn : ……………… - Ngày dạy : ……………… - Tên dạy : ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ I/ MỤC TIÊU: - HS hiểu : Ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng biển vẻ đẹp lao động ( trả lời câu hỏi SGK, thuộc 1, khổ thơ yêu thích ) - Bước đầu biết đọc diễn cảm một, hai khổ thơ với giọng vui, tự hào - Giáo dục HS lòng yêu thiên nhiên , đất nước II/ CHUẨN BỊ: - GV : Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - KTKTC : Vẽ sống an toàn + Gọi HS đọc + trả lời câu hỏi + Gọi HS đọc đoạn thích nêu nội dung - Bài : Đoàn thuyền đánh cá Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc : - Gọi HS đọc - Cho HS đọc khổ thơ + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : - Yêu cầu HS đọc thầm khổ thơ 1, trả lời câu hỏi + Đoàn thuyền đánh cá khơi vào lúc ? Những câu thơ cho biết điều ? - Yêu cầu HS đọc thầm khổ thơ 3, 4, trả lời câu hỏi : + Đoàn thuyền đánh cá trở vào lúc ? Em biết điều nhờ câu thơ ? + Tìm hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng biển ? - Nêu ý - Yêu cầu HS đọc thầm trả lời câu hỏi : + Công việc lao động người đánh cá miêu tả đẹp ? + Nêu ý - Em cảm nhận điều qua thơ? Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc - Đọc diễn cảm: Mặt trời xuống biển… tự buổi - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS HTL thơ - Tổ chức cho HS thi đọc Hoạt động : Củng cố - Cho HS nhắc lại nội dung - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Khuất phục tên cướp biển + Mỗi HS đọc đoạn + trả lời câu hỏi 1, 2, - Theo dõi SGK - HS đọc nối tiếp(đọc 2-3 lượt ) + tìm từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - – nhóm đọc - Theo dõi - HS hoạt động nhóm đôi + Vào lúc hoàng hôn Câu thơ : Mặt trời… Sóng cài then… + Vào lúc bình minh.Câu thơ : Sao mờ kéo lưới…Mặt trời đội biển… + Mặt trời xuống biển …Sóng cài then…Mặt trời đội biển Mắt cá + Vẻ đẹp huy hoàng biển + Câu hát…Hát …Cá thu Nuôi lớn…Ta kéo…Vảy bạc … Lưới xếp…Câu hát…Đoàn thuyền + Vẻ đẹp người lao động biển - Phát biểu - HS đọc nối tiếp khổ thơ - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Một vài nhóm đọc - Nhóm đôi - Từng khổ thơ, - – HS phát biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy môn tập đọc lớp 4 tuần 11 đến tuần 24 , Kế hoạch bài dạy môn tập đọc lớp 4 tuần 11 đến tuần 24 , Kế hoạch bài dạy môn tập đọc lớp 4 tuần 11 đến tuần 24

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay