Kế hoạch bài dạy môn luyện từ lớp 4 tuần 11 đến tuần 24

9 160 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:25

KẾ HOẠCH BÀI HỌC Ngày soạn: Ngày dạy: Môn: Tiết: Tên dạy: I/ MỤC TIÊU: II/ CHUẨN BỊ: - GV: - HS: III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1/ Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ: - Bài mới: 2/ Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Mục đích: - Hình thức: - Nội dung: 3/ Hoạt động 3: Luyện tập - thực hành - Mục đích: - Hình thcứ: 4/ Hoạt động 4: Củng cố KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : Luyện từ câu - Tiết : 21 - Tuần : 11 - Ngày soạn : - Ngày dạy : - Bài dạy : LUYỆN TẬP VỀ ĐỘNG TỪ I/ MỤC TIÊU : - HS nắm số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ (đã, đang, sắp) - Nhận biết sử dụng từ qua tập thực hành (1,2,3) SGK - HS khá, giỏi biết đặt câu có sử dụng từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ - HS có ý thức sử dụng động từ nói viết II/ CHUẨN BỊ : - GV : Viết sẵn BT câu b - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Kiểm tra kiến thức cũ : Động từ +Thế động từ ? Cho ví dụ - Là từ hoạt động trạng +Em đặt câu có động từ thái vật - Bài : Luyện tập động từ - Một vài HS đặt câu Hoạt động : Luyện tập - Thực hành +Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi gạch chân động - Hoạt động nhóm đôi từ bổ sung - Đại diện nhóm trình bày - Gọi HS phát biểu +Hỏi : Từ “sắp” bổ sung ý nghĩa cho động từ đến? Nó cho biết điều ? - Bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ Nó cho biết việc gần tới lúc diễn - Nó gợi cho em việc hoàn thành - Một vài HS đặt câu +Từ “đã” bổ sung ý nghĩa cho động từ? Nó gợi cho em biết điều ? - Yêu cầu HS đặt câu có từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ +Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Yêu cầu HS trao đổi làm ( HS làm bảng - Hoạt động nhóm đôi , đại diện phụ ) nhóm phát biểu - Gọi HS sửa a) b) đã, đang, - Gọi HS đọc lại + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Trao đổi nhóm đôi làm - Yêu cầu HS làm - Phát biểu - Gọi HS sửa - Nhà bác học làm việc - Hỏi : Tại lại thay “đã” “đang” ? phòng +Truyện đáng cười chỗ ? Hoạt động : Củng cố - Hỏi: Những từ thường bổ sung ý nghĩa thời + Một vài HS phát biểu gian cho động từ ? Yêu cầu HS đặt câu - Phát biểu - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Tính từ KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : Luyện từ câu - Tiết : 22 - Tuần : 11 Ngày soạn : - Ngày dạy : Bài dạy : TÍNH TỪ I/ MỤC TIÊU : - HS hiểu tính từ từ miêu tả đặc điểm tính chất vật, hoạt động trạng thái,…(ND ghi nhớ) - HS nhận biết tính từ đoạn văn ngắn (đoạn a đoạn b,BT1,mục III), đặt câu có dùng tính từ (BT2) - HS khá, giỏi thực toàn BT1(mục III) - Giáo dục gương đạo đức Bác Hồ: Bác Hồ gương phong cách giản dị - HS có ý thức sử dụng tính từ nói viết II/ CHUẨN BỊ : - GV : Bảng phụ kẻ sẵn BT2 ( Nhận xét ) - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Kiểm tra kiến thức cũ : Luyện tập động từ + Thế động từ ? Cho ví dụ - Một vài HS phát biểu + Những từ thường bổ sung ý nghĩa thời gian - Đã, đang, cho động từ ? - Bài : Tính từ Hoạt động : Cung cấp kiến thức 1) Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc giải - Hỏi : Câu chuyện kể ai? - HS đọc nối tiếp + Nhà bác học tiếng người Pháp Lu-i Pa-xtơ - HS đọc - Hoạt động nhóm đôi - Đại diện nhóm phát biểu + Chăm chỉ, giỏi + trắng phau + xám 2) Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS thảo luận ( dãy câu ) - Gọi HS trình bày a) Tính tình, tư chất cậu bé: b) Màu sắc vật : Chiếc cầu : Mái tóc : c) Hình dáng, kích thước, đặc điểm: + Thị trấn ( nhỏ), vườn nho ( con), nhà (nhỏ bé, cổ kính ), dòng sông ( hiền hoà), da( nhăn nheo) 3) Gọi HS đọc yêu cầu hỏi : Từ”nhanh nhẹn” bổ sung ý nghĩa cho từ ? - Bổ sung ý nghĩa cho từ lại - Kết luận : Các từ đặc điểm, tính chất, hoạt động, trạng thái người, vật gọi tính từ - Hỏi: Tính từ ? - Gọi HS đọc ghi nhớ - Yêu cầu HS cho ví dụ Hoạt động : Luyện tập - Thực hành +Bài : Gọi HS đọc yêu cầu câu a - Yêu cầu HS trao đổi - Yêu cầu HS làm - Gọi HS sửa a) gầy gò, cao, sáng, thưa, cũ, cao, trắng, nhanh nhẹn, điềm đạm, đầm ấm, khúc chiết, rõ ràng * Giáo dục gương đạo đức Bác Hồ: Hình ảnh Bác Hồ toát lên phẩm chất giản dị, đôn hậu * Câu b : Thực tương tự câu a +Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Hỏi: Người bạn người thân em có đặc điểm ? Tính tình sao? Tư chất ? - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đặt câu Hoạt động : Củng cố - Trò chơi : Thi đua tiếp sức + Đặt câu có sử dụng tính từ tả ngoại hình bạn - Phát biểu - HS đọc - Một vài HS phát biểu - Hoạt động nhóm đôi ( dùng bút chì gạch chân tính từ ) - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu * Lắng nghe * HSG - Phát biểu - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu - Thực - Nhận xét tiết học - Yêu cầu HS học thuộc nội dung ghi nhớ - Chuẩn bị: Tính từ (TT) KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : LUYỆN TỪ VÀ CÂU - Tiết : 45 - Tuần : 23 Ngày soạn : - Ngày dạy : Tên dạy : DẤU GẠCH NGANG I/ MỤC TIÊU : - HS nắm tác dụng dấu gạch ngang - HS nhận biết nêu tác dụng dấu gạch ngang văn (BT1, mục III) ; viết đoạn văn có dùng dấu gạch ngang để đánh dấu lời đối thoại đánh dấu phần thích (BT2) - HS khá, giỏi viết đoạn văn câu, yêu cầu BT2 (mục III) - HS có ý thức viết câu ngữ pháp II/ CHUẨN BỊ : - GV : Viết sẵn BT1 ( Nhận xét , Luyện tập ) - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - KTKT : Mở rộng vốn từ: Cái đẹp + Em tìm số từ tả vẻ đẹp bên - Nối tiếp phát biểu người + Yêu cầu HS đặt câu - Một vài HS - Bài : Dấu gạch ngang Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc nối tiếp - Yêu cầu HS tìm câu văn có chứa dấu - Nối tiếp phát biểu gạch ngang - Yêu cầu HS trao đổi đoạn văn - HS ngồi bàn thảo luận dấu gạch ngang có tác dụng ? - Gọi HS phát biểu + Đoạn a : + Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói nhân vật + Đoạn b : + Đánh dấu phần thích (về đuôi dài cá sấu) + Đoạn c : + Liệt kê biện pháp cần thiết để bảo quản quạt điện - Hỏi : Dấu gạch ngang dùng để làm ? - Phát biểu - Gọi HS đọc ghi nhớ - HS đọc ghi nhớ - Gọi HS cho ví dụ - Đặt câu tình có dùng dấu gạch ngang Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS làm - Gọi HS trình bày * Một bữa Pa-xcan đâu … làm việc * “ Những dãy tính cộng …Pa-xcan nghĩ thầm.” * - Con hy vọng … Pa-xcan nói - Tự làm - Nối tiếp phát biểu - Đánh dấu phần thích câu - Đánh dấu phần thích câu - Dấu gạch ngang thứ đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói.Dấu gạch ngang thứ hai đánh dấu phần thích - Đánh dấu câu đối thoại đánh dấu phần thích - Tự làm vào - HS giỏi viết đoạn văn câu + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Trong đoạn văn em viết, dấu gạch ngang sử dụng có tác dụng ? - Yêu cầu HS làm - Gọi HS trình bày ( Viết vào bảng phụ ) - Nhận xét Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Dấu gạch ngang có tác dụng ? - Một vài HS đọc làm - Nhận xét tiết học - Phát biểu - Chuẩn bị : Mở rộng vốn từ : Cái đẹp KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : LUYỆN TỪ VÀ CÂU - Tiết : 46 - Tuần : 23 - Ngày soạn : - Ngày dạy : - Tên dạy : MỞ RỘNG VỐN TỪ : CÁI ĐẸP I/ MỤC TIÊU : - HS biết số câu tục ngữ liên quan đến đẹp (BT1) ; nêu trường hợp có sử dụng câu tục ngữ biết (BT2) - Biết dựa theo mẫu để tìm vài từ ngữ tả mức độ cao đẹp (BT3) ; đặt câu với từ tả mức độ cao đẹp (BT4) - HS khá, giỏi nêu từ theo yêu cầu BT3 đặt câu với từ - HS hứng thú học tập II/ CHUẨN BỊ : - GV : Thẻ từ BT1 - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Dấu gạch ngang +Dấu gạch ngang dùng để làm ? - Phát biểu +Gọi HS đọc đoạn văn kể lại nói chuyện - 2- HS đọc làm em bố mẹ tình hình học tập em tuần qua có dùng dấu gạch ngang - Bài : Mở rộng vốn từ : Cái đẹp Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài :Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi thảo luận - Gọi HS sửa (đính thẻ từ ) * Phẩm chất quý vẻ đẹp bên * Hình thức thường thống với nội dung + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS giỏi làm mẫu - Yêu cầu HS trao đổi - Gọi HS trình bày + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Cho HS hoạt động nhóm - Gọi nhóm trình bày bảng lớp Các nhóm khác theo dõi bổ sung - Theo dõi SGK / 52 - Hoạt động nhóm đôi , dùng bút chì nối ô bên trái với ô bên phải cho phù hợp - Nhận xét + Tốt gỗ tốt nước sơn + Cái nết đánh chết đẹp + Người tiếng nói… + Trông mặt mà bắt hình dong - Theo dõi - Hoạt động nhóm đôi - HS nối tiếp phát biểu - Trao đổi nhóm HS - Đại diện nhóm trình bày - HS giỏi nêu từ * Tìm từ ngữ miêu tả mức độ cao đẹp - tuyệt vời, diệu, trần, mê hồn , mê li , không tả xiết, tiên , không tưởng + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu tượng ,… - Yêu cầu HS đặt câu với từ BT3 ( câu ) - Tự làm vào - Gọi HS đọc làm - HS giỏi đặt câu từ - Nối tiếp đặt câu Hoạt động : Củng cố - Thi đua: Tiếp sức ( Yêu cầu HS tìm từ miêu tả - đội, đội HS mức độ cao đẹp ) - Nhận xét tiết học - Dặn dò : Về nhà học thuộc câu tục ngữ - - - Chuẩn bị : Câu kể Ai ? KẾ HOẠCH BÀI DẠY - Môn : LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết : 47 - Tuần : 24 - Ngày soạn : ……………… - Ngày dạy : ……………… - Tên dạy : VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ ? I/ MỤC TIÊU : - HS nắm kiến thức để phục vụ cho việc nhận biết vị ngữ câu kể Ai ? - Nhận biết bước đầu tạo câu kể Ai ? cách ghép hai phận câu (BT1, BT2, mục III) ; biết đặt 2, câu kể Ai ? dựa theo 2, từ ngữ cho trước (BT3, mục III) - HS hứng thú học tập II/ CHUẨN BỊ : - GV : Thẻ từ BT3, viết sẵn BT1( Nhận xét, Luyện tập) - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Câu kể Ai ? + Câu kể Ai ? gồm phận nào? - Gồm hai phận : CN, VN + Câu kể Ai dùng để làm ? - Giới thiệu nêu nhận định + Em đặt câu kể Ai ? cho biết phận người, vật CN, VN câu - Một vài HS nối tiếp - Bài : Vị ngữ câu kể Ai ? Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Gọi HS đọc đoạn văn yêu cầu BT - Theo dõi SGK / 61 - Hỏi: Đoạn văn có câu ? - Có câu ( câu) - Yêu cầu HS thảo luận - Hoạt động nhóm đôi - Gọi HS trình bày - Mỗi HS phát biểu ý + Để xác định vị ngữ câu ta phải làm + Tìm phận trả lời câu hỏi ? ? + HS nối tiếp + Xác định vị ngữ câu vừa tìm + Gọi HS đọc lại vị ngữ vừa tìm + Từ ngữ làm vị ngữ câu Ai gì? + Danh từ cụm danh từ - Vị ngữ nối với chủ ngữ từ ? - Từ “ là” - Gọi HS đọc ghi nhớ + 2HS đọc - Yêu cầu HS đặt câu phân tích vị ngữ câu - Một vài HS Hoạt động : Luyện tập - Thực hành +Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Bài tập yêu cầu ? - Tìm câu kể Ai gì? Xác định vị - Yêu cầu HS làm ngữ - Gọi HS sửa ( VN câu từ ngữ tạo - HS làm vào thành ) - Mỗi HS câu +Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Tổ chức cho HS thi đua: Tiếp sức - đội tham gia, đội HS - Hướng dẫn chơi + Theo dõi - Tổ chức chơi + Thực chơi - Nhận xét - Tuyên dương + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - HS làm vào - Gọi HS đặt câu - Nối tiếp phát biểu Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Vị ngữ nối với chủ ngữ từ ? - Phát biểu Vị ngữ từ ngữ tạo thành ? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Chủ ngữ câu kể Ai ? KẾ HOẠCH BÀI DẠY - Môn : LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết : 47 - Tuần : 24 - Ngày soạn : ……………… - Ngày dạy : ……………… Tên dạy : CÂU KỂ AI LÀ GÌ ? I/ MỤC TIÊU : - HS hiểu cấu tạo tác dụng câu kể Ai ? - Nhận biết câu kể Ai ? đoạn văn (BT1, mục III) ; biết đặt câu kể theo mẫu học để giới thiệu người bạn, người thân gia đình (BT2, mục III) - HS hứng thú học tập II/ CHUẨN BỊ : - GV : Viết sẵn BT1 ( Nhận xét, Luyện tập ), phiếu BT - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Mở rộng vốn từ :Cái đẹp +Tổ chức cho HS hái hoa : + Cả lớp tham gia * Đọc thuộc lòng câu tục ngữ thuộc chủ điểm Cái đẹp * Em nêu trường hợp sử dụng câu tục ngữ chủ đề Cái đẹp * Em tìm vài từ ngữ miêu tả mức độ cao đẹp - Bài : Câu kể Ai ? Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Gọi HS đọc đoạn văn Hỏi : Đoạn văn có câu? - Theo dõi SGK / 57 - Em tìm câu văn in nghiêng ? - HS trình bày - Gọi HS đọc yêu cầu 2, 3, - Cho HS thảo luận - Hoạt động nhóm đôi - Gọi HS trình bày - Đại diện nhóm phát biểu + Câu dùng để giới thiệu ? + Đây là…Bạn Diệu Chi… + Câu nêu nhận định ? + Bạn hoạ sĩ nhỏ + Hỏi : Câu kể Ai gì? gồm có phận + Dùng để giới thiệu nêu ? Chúng có tác dụng ? nhận định người, vật - Gọi HS đọc ghi nhớ - HS đọc - Yêu cầu HS đặt câu ( phận CN , VN) - Một vài HS đặt câu Hoạt động : Luyện tập - Thực hành * Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - BT yêu cầu ? - Yêu cầu HS làm ( Trao đổi nhóm đôi ) - Gọi HS sửa + Câu a + Câu b + Câu c * Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS làm mẫu - Yêu cầu HS làm - Gọi HS trình bày - Tìm câu kể nêu tác dụng - Tự làm vào phiếu BT - Nối tiếp phát biểu + Giới thiệu thứ máy cộng trừ Nêu nhận định giá trị máy + Nêu nhận định:chỉ mùa,chỉ vụ năm, ngày đêm, đếm ngày tháng, năm học + Nhận định , giới thiệu - Theo dõi - Tự làm vào ( HS khá, giỏi viết 4, câu kể theo yêu cầu ) - Một vài HS đọc làm Hoạt động : Củng cố - Thi đua : Đặt câu - dãy - Hỏi: Câu kể Ai ? gồm phận ? Câu kể - Nối tiếp phát biểu Ai ? dùng để làm ? Yêu cầu HS đặt câu.( Nếu thời gian) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Vị ngữ câu kể Ai ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy môn luyện từ lớp 4 tuần 11 đến tuần 24 , Kế hoạch bài dạy môn luyện từ lớp 4 tuần 11 đến tuần 24 , Kế hoạch bài dạy môn luyện từ lớp 4 tuần 11 đến tuần 24

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay