Kế hoạch bài dạy môn kể chuyện lớp 4 tuần 11

4 158 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:25

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : Kể chuyện - Tuần : 11 - Tiết : 11 - Ngày soạn : - Ngày dạy : - Bài dạy : BÀN CHÂN KÌ DIỆU I/ MỤC TIÊU : - Nghe, quan sát tranh để kể lại đoạn, kể nối tiếp toàn câu chuyện Bàn chân kì diệu (do GV kể) - HS hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi gương Nguyễn Ngọc Ký giàu nghị lực, có ý chí vươn lên học tập rèn luyện - Giáo dục HS có ý thức vươn lên học tập sống II/ CHUẨN BỊ : - GV : Tranh - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - KTKT : Yêu cầu HS kể ước mơ đẹp - HS kể bạn bè - Bài : Bàn chân kì diệu Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Kể lần - Theo dõi - Kể lần + minh hoạ tranh Hoạt động : Luyện tập - Thực hành 1) Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS đọc lời gợi ý tranh - HS đọc nối tiếp - Yêu cầu HS kể lại câu chuyện - Hoạt động nhóm HS - Tổ chức cho HS kể lại đoạn câu chuyện - Đại diện nhóm 2) Gọi HS đọc yêu cầu - Tổ chức cho HS kể trước lớp + trao đổi nội dung - 3-5 HS kể câu chuyện - Theo dõi + đặt câu hỏi - Tuyên dương HS kể hay - Bình chọn Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Câu chuyện muốn khuyên điều ? - Kiên trì, nhẫn nại đạt ước mơ + Em học điều Nguyễn Ngọc Ký ? + Tinh thần ham học, tâm vượt qua hoàn cảnh khó khăn + Nghị lực vươn lên - Nhận xét tiết học sống - Chuẩn bị : Câu chuyện ngưới có nghị lực KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : KỂ CHUYỆN Tiết : 23 - Tuần : 23 - Ngày soạn : - Ngày dạy : - Tên dạy : KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I/ MỤC TIÊU : - HS hiểu nội dung câu chuyện (đoạn truyện) kể - HS dựa vào gợi ý SGK, chọn kể lại câu chuyện (đoạn truyện) nghe, đọc ca ngợi đẹp hay phản ánh đấu tranh đẹp xấu, thiện ác - Liên hệ GD gương đạo đức Bác Hồ: Bác Hồ yêu quý thiếu nhi có hành động cao đẹp với cháu thiếu nhi Kể câu chuyện học tình cảm yêu mến Bác thiếu nhi (Câu chuyện Quả táo Bác Hồ, Thư nguyễn) - Giáo dục HS ham thích đọc sách II/ CHUẨN BỊ : - GV : Viết sẵn đề - HS : Câu chuyện kể, tập truyện cổ tích III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Con vịt xấu xí +Gọi HS kể lại câu chuyện - HS kể nối tiếp +Gọi HS kể đoạn thích nêu ý nghĩa câu chuyện - Bài : Kể chuyện nghe, học Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Gọi HS đọc đề Phân tích đề ( gạch chân: - Theo dõi – phát biểu nghe, đọc, ca ngợi đẹp, đấu tranh, dẹp , xấu, thiện, ác - Gọi HS đọc phần gợi ý - HS đọc nối tiếp - Hỏi: Em biết câu chuyện có nội dung - Một vài HS giới thiệu ca ngợi đẹp? + Em biết câu chuyện nói đấu - Cây khế , Thạch Sanh, Gà Trống tranh đẹp với xấu, thiện với ác ? Cáo ,Tấm Cám ,… + Em giới thiệu câu chuyện mà - Nối tiếp giới thiệu kể cho bạn nghe ? Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Cho HS kể chuyện nhóm + trao đổi nội - Hoạt động nhóm HS dung câu chuyện - Tổ chức cho HS thi kể trước lớp - Đại diện vài nhóm - Chọn HS kể hay tuyên dương Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Câu chuyện kể hôm có nội dung ? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Câu chuyện kể việc em làm chứng kiến để góp phần giữ gìn xóm làng (đường phố, trường học) xanh, , đẹp KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : KỂ CHUYỆN - Tiết : 24 - Tuần : 24 - Ngày soạn : ……………….- Ngày dạy : ……………… - Tên dạy : KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I/ MỤC TIÊU : - HS chọn câu chuyện nói hoạt động tham gia (hoặc chứng kiến) góp phần giữ gìn xóm làng (đường phố, trường học) xanh, sạch, đẹp - Biết xếp việc cho hợp lí để kể lại rõ ràng ; biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện - Giáo dục HS có ý thức giữ vệ sinh môi trường II/ CHUẨN BỊ : - GV : Tranh, ảnh phong trào giữ gìn môi trường Bảng phụ - HS : Câu chuyện kể III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : + Gọi HS kể lại câu chuyện em nghe đọc - HS kể ca ngợi đẹp hay phản ánh đấu tranh đẹp với xấu, thiện với ác + Nhận xét - Bài : Kể chuyện chứng kiến tham gia Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Gọi HS đọc đề - Theo dõi - Giúp HS tìm hiểu đề ( gạch chân : em làm gì, - Phát biểu xanh, sạch, đẹp) - Gọi HS đọc gợi ý - HS đọc - Yêu cầu HS giới thiệu câu chuyện định kể - Một vài HS giới thiệu - Yêu cầu HS đọc gợi ý - HS đọc Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Tổ chức cho HS kể nhóm - Hoạt động nhóm HS trao - Gợi ý cho HS nghe bạn kể hỏi câu hỏi : đổi với ý nghĩa việc +Bạn cảm thấy tham gia dọn vệ sinh làm người ? +Theo bạn việc làm người có ý nghĩa nào? +Theo bạn, người có nên làm thường xuyên hay không? Vì sao? + Bạn thấy không khí buổi dọn vệ sinh ? + Bạn làm để giữ gìn môi trường đẹp? - Tổ chức cho HS thi kể trước lớp trao đổi ý - Một vài HS thi kể nghĩa câu chuyện - Bình chọn - Tuyên dương HS kể hay Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Tiết học hôm em kể câu chuyện có - Phát biểu dung ? Giáo dục - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Những bé không chết
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy môn kể chuyện lớp 4 tuần 11 , Kế hoạch bài dạy môn kể chuyện lớp 4 tuần 11 , Kế hoạch bài dạy môn kể chuyện lớp 4 tuần 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay