Kế hoạch tiết sinh hoạt tập thể lớp 4

2 279 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:24

KẾ HOẠCH TIẾT SINH HOẠT TẬP THỂ LỚP 42 Tuần ……… Ngày sinh hoạt: …………………………… Người soạn: Dương Thị Tích I/ Mục tiêu: - Giúp học sinh biết nhận xét hoạt động tổ, lớp tuần Biết phương hướng tuần sau - Rèn kỹ phát biểu trước lớp - Giúp học sinh biết phê tự phê bình trước lớp - Giáo dục học sinh lòng tự tin, tính trung thực, có ý thức tự giác II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Thống kê ưu khuyết lớp Phương hướng tuần sau 2/ Học sinh: Ghi lại ưu, khuyết điểm cá nhân, tổ tuần III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Nêu lý do, bước tiến hành sinh hoạt Hoạt động 2: Nhận xét hoạt động tuần…… * Yêu cầu tổ trưởng báo cáo mặt hoạt động tuần tổ mình: - Chuyên cần - Hạnh kiểm - Học tập - Vệ sinh * Mời học sinh nêu ý kiến * Yêu cầu lớp trưởng tổng kết điểm thi đua cho tổ * Nêu nhận xét chung, tuyên dương tổ, cá nhân đạt thành tích tốt * Xếp hạng: Tổ ………… hạng Tổ ………… hạng Tổ ………… hạng * Nêu cá nhân có thành tích tốt: …………………………… Hoạt động trò - Cả lớp hát - Lắng nghe - Các tổ trưởng báo cáo - Nêu ý kiến - Lớp trưởng tổng kết - Lắng nghe, nêu ý kiến - Tuyên dương bạn - Tuyên dương bạn …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… * Nêu hướng khắc phục khuyết điểm Hoạt động 3: Phương hướng tuần sau - Tiếp tục học đặn, nghỉ học phải có lý - Lắng nghe, biểu đáng xin phép đầy đủ Không nói tục, chửi thề - Thực tốt: “Đi thưa-về trình”, “Đi đến nơi-về đến chốn” Biết lời ông bà, cha mẹ; lễ phép với thầy cô người lớn - Thi đua học tập tốt đạt nhiều điểm 10, hạn chế bị điểm Rèn viết chữ đẹp, giữ Thực tốt đôi bạn tiến Tham gia tốt phong trào đội - Giữ vệ sinh trường, lớp Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm - Nêu chủ điểm tháng, hướng dẫn học sinh sinh hoạt theo chủ điểm Hoạt động 5: Sinh hoạt vui chơi - Tổ chức trò chơi - Nhận xét, dặn dò - Theo dõi, lắng nghe - Lớp trưởng hướng dẫn lớp tham gia - Cả lớp tham gia - Lắng nghe …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… * Duyệt Tổ trưởng: * Duyệt Ban giám hiệu: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch tiết sinh hoạt tập thể lớp 4 , Kế hoạch tiết sinh hoạt tập thể lớp 4 , Kế hoạch tiết sinh hoạt tập thể lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay