Slide quản lý rủi ro tín dụng (bài giảng quản trị rủi ro tài chính)

33 144 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:24

CHƯƠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG Mục tiêu • Hiểu quan hệ rủi ro tín dụng hoạt động doanh nghiệp ngân hàng • Tư vấn thực giao dịch nhằm hỗ trợ khách hàng quản lý rủi ro tín dụng • Phân tích nguyên nhân rủi ro tín dụng • Tìm kiếm giải pháp nhằm giúp quản lý rủi ro tín dụng tốt Khái niệm rủi ro tín dụng • Rủi ro tín dụng rủi ro xảy khả bên vay nợ trả nợ cho chủ nợ cam kết ban đầu  Đối với doanh nghiệp: rủi ro tín dụng xảy bên mua hàng hóa toán cho bên bán đùng theo ký kết hợp đồng mua bán  Đối với ngân hàng: Rủi ro tín dụng rủi ro bị tổn thất tài sản bên vay khách hàng hay ngân hàng khả toán khoản vay theo điều khoản hợp đồng tín dụng ký kết Nhận dạng rủi ro tín dụng doanh nghiệp • Từ báo cáo tài chính: - Khả khoản giảm - Sự thay đổi tài sản cố định - Doanh số bán hàng giảm - Các khoản nợ vay tăng đột biến - Doanh thu tăng lợi nhuận giảm - Dòng tiền hoạt động âm Nhận dạng rủi ro tín dụng doanh nghiệp • Từ hoạt động kinh doanh: - Khối lượng sản xuất giảm - Số lượng đơn đặt hàng giảm đáng kể • Từ quản trị công ty: - Sự thay đổi cán chủ chốt doanh nghiệp - Sự thay đổi vốn, quyền sở hữu thành viên chủ chốt doanh nghiệp Quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp • Thực sách bán chịu phù hợp với doanh nghiệp • Sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro: - Bao toán nước - Bao toán xuất Quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp Bao toán nghiệp vụ tài chính, theo doanh nghiệp bán khoản phải thu cho bên thứ ba (gọi người bao toán) với chiết khấu định Quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ưu điểm dịch vụ bao toán: - Đánh giá uy tín tín dụng người mua - Theo dõi thu hồi nợ người mua - Nhận vốn ứng trước từ ngân hàng - Bảo hiểm rủi ro tín dụng từ ngân hàng Nhận dạng rủi ro tín dụng ngân hàng • Các rủi ro liên quan đến hoạt động doanh nghiệp • Khả rủi ro phát sinh - Các khoản thua lỗ tín dụng vượt dự tính định tín dụng sai lầm từ ban đầu, thiếu giám sát thiếu hoạt động xử lý kịp thời khoản vay hạn Nhận dạng rủi ro tín dụng ngân hàng • Khả rủi ro phát sinh (tt) - Danh mục tín dụng thể tập trung vào khách hàng cá biệt ngành nghề/khu vực cá biệt - Vi phạm hợp đồng từ phía đối tác, nhà phát hành thất bại việc toán/chuyển giao Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng - Phân tích thẩm định tín dụng Phân tích tín dụng trình phân tích đánh giá khách hàng vay vốn nhằm mục tiêu đánh giá tình hình tài chính, khả trả nợ tính khả thi phương án kinh doanh khách hàng vay vốn + Phân tích tình hình tài khách hàng + Phân tích phương án sản xuất kinh doanh Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng - Phân tích thẩm định tín dụng (tt) Thẩm định tín dụng việc sử dụng công cụ kĩ thuật phân tích nhằm kiểm tra, đánh giá mức độ tin cậy rủi ro phương án/ dự án khách hàng xuất trình nhằm phục vụ cho việc định tín dụng + Thẩm định tư cách pháp nhân + Thẩm định tình hình tài + Thẩm định mục đích sử dụng vốn + Thẩm định tính khả thi phương án/dự án + Thẩm định tài sản đảm bảo Nội dung thẩm định việc đánh giá, phân tích tình hình tài khách hàng Tập trung số khoản mục (tùy đặc điểm DN, ngành): + Các khoản phải thu ngắn hạn  Đánh giá tình hình thu hồi công nợ + Hàng tồn kho: chất lượng, khả luân chuyển + Nguồn vốn: Cơ cấu vốn huy động  khả chiếm dụng/ vay nợ/mất cân đối Nhận xét thay đổi lớn tài sản, nguồn vốn; Đánh giá phù hợp cấu tài sản - nguồn vốn Một số tiêu tài cần quan tâm (so với trung bình ngành): + Khả toán + Vòng quay VLĐ/ hàng tồn kho/ khoản phải thu + Hệ số nợ phải trả/ Vốn CSH  lực tài KH Hoạt động SXKD: - Doanh thu, lợi nhuận theo lĩnh vực kinh doanh - ROA, ROE Nội dung đánh giá kết thẩm định, phân tích hiệu khả trả nợ  Thẩm định kết tính hạn mức vốn lưu động • Thẩm định phương án SXKD: Dự báo kinh tế vĩ mô, dự báo ngành • Tình hình SXKD DN năm gần (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận lĩnh vực hoạt động) • So sánh giá doanh thu, sản lượng hợp lý để xác định nhu cầu VLĐ  Thẩm doanh thu, sản lượng, mức giá tiêu thụ dự kiến năm kế hoạch  Đánh định nguồn vốn tài trợ VLĐ: - Vốn tự có/ coi tự có - Các khoản huy động khác: chiếm dụng người bán, người mua trả tiền trước… - Vốn vay TCTD khác  Đánh giá tiêu, số liệu nhận xét kết tính toán Nội dung đánh giá kết thẩm định, phân tích hiệu khả trả nợ (tt) Đánh giá kết thẩm định dự án về: - Sự cần thiết đầu tư + Quy hoạch ngành (nếu có) + Cung - cầu thị trường sản phẩm DA  Khả gia nhập thị trường sản phẩm (thiếu hụt nguồn cung/ SP có ưu so với SP có/ mạng lưới phân phối sẵn có …) - Phương diện kỹ thuật: quy mô, công nghệ - Chi phí đầu tư: Tổng mức đầu tư, suất đầu tư có phù hợp? - Nguồn vốn đầu tư dự án: vốn tự có, vốn huy động, vốn vay - Hiệu tài dự án NPV, IRR, PP  Đưa nhận xét, khuyến nghị rủi ro biện pháp phòng ngừa Tóm tắt quan hệ phân tích tín dụng rủi ro tín dụng Phân tích tín dụng Mục tiêu Đánh giá khả trả nợ khách hàng Nội dung Phân tích tình hình tài DN Kết Phân tích phương án SXKD Rủi ro tín Quyết định dụng cho vay Giảm thiểu rủi Ra định ro Rủi ro nào? Cho vay hay không cho vay Tốt + Khả thi => Rủi ro thấp Cho vay Tốt + T/đối khả thi => Có rủi ro Có thể cho vay Bình thường + Khả thi => Có rủi ro Có thể cho vay Không tốt + Không khả thi => Rủi ro cao Không cho vay + Phản ánh tương lai Kỳ vọng Kỳ vọng Đặc tính Phản ánh khứ Tóm tắt quan hệ thẩm định tín dụng rủi ro tín dụng Thẩm định tín dụng Mục tiêu Nội dung Kết Đặc tính Rủi ro tín Quyết định dụng cho vay Đánh giá mức độ tin cậy PA SXKD Giảm thiểu Ra định dự án đầu tư rủi ro Thẩm định Thẩm định Thẩm định Rủi ro Cho vay hay dòng tiền chi phí sử tiêu NPV, nào? không cho dụng vốn IRR, PP vay? Tin cậy cao Tin cậy cao Tin cậy cao Không rõ ràng Không đáng tin cậy Phản ánh kỳ vọng Không rõ Không rõ ràng ràng Không đáng Không đáng tin cậy tin cậy Phản ánh kỳ Phản ánh kỳ vọng vọng Rủi ro thấp Cho vay Có rủi ro Làm lại dự án Rủi ro cao Không cho vay Kỳ vọng Kỳ vọng Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng - Chấm điểm xếp hạng tín dụng Xếp hạng tín dụng việc đánh giá mức độ tin cậy sẵn sàng trả khoản nợ cá nhân, doanh nghiệp hay phủ theo điều khoản vay mượn Việc xếp hạng tín dụng dựa yếu tố định tính định lượng liên quan đến hoạt động kinh doanh người vay, lịch sử vay, trả nợ… Ba đơn vị xếp hạng tiếng giới bao gồm: Standard & Poor; Moody’s Investor Service Fitch bond Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng - Bảo đảm tín dụng Bảo đảm tín dụng thiết lập sở kinh tế pháp lý tạo điều kiện cho ngân hàng thỏa mãn nhu cầu thu hồi tín dụng cấp trường hợp người vay không thực trả nợ theo quy định, giúp giảm bớt tổn thất cho ngân hàng khách hàng lý không thực toán nợ cho ngân hàng, giúp ngân hàng có nguồn thu nợ thứ hai Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng - Bảo đảm tín dụng Mục tiêu: + Gán trách nhiệm vật chất người vay khoản vay ngân hàng + Giúp ngân hàng giảm tổn thất cho vay Đánh giá biện pháp đảm bảo tiền vay Cơ sở đánh giá: dựa sách cấp tín dụng, quy định giao dịch bảo đảm cho vay Lưu ý đánh giá việc thẩm định điều kiện tài sản đảm bảo  Xác định TSBĐ phép giao dịch  TSBĐ hạn chế giao dịch  TSBĐ có điều kiện  Tổ chức định giá có quy định?  Tình trạng tài sản bảo đảm: hợp pháp/ hợp lệ?  Xác định hệ số giá trị TSBĐ Trường hợp giá trị tài sản bảo đảm chưa đáp ứng theo quy định cần đưa hướng xử lý: - Lộ trình bổ sung tài sản - Kiểm soát dư nợ cho vay/bảo lãnh theo giá trị tài sản - Giảm dư nợ tỷ lệ dư nợ có TSBĐ không đáp ứng Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng - Kiểm tra trình cho vay Kiểm tra trình cho vay việc ngân hàng thực kiểm tra trình khách hàng sử dụng vốn Mục tiêu: Nắm rõ hoạt động kinh doanh tình hình tài khách hàng suốt thời gian vay vốn nhằm hạn chế thấp rủi ro phát sinh Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng - Kiểm tra trình cho vay (tt) Nội dung kiểm tra: + Kiểm tra mục đích sử dụng vốn + Kiểm tra tính khả thi phương án/dự án + Kiểm tra tình hình tài đơn vị vay vốn + Kiểm tra khả trả nợ khách hàng + Kiểm tra tài sản đảm bảo khách hàng Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng - Bảo hiểm tín dụng Bảo hiểm tín dụng hình thức bảo hiểm giúp người vay trả nợ ngân hàng họ không may gặp rủi ro không lường trước, giảm gánh nặng nợ nần cho người thân không bị lý tài sản trường hợp rủi ro xảy Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng - Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Dự phòng rủi ro khoản tiền trích lập để dự phòng cho tổn thất xảy khách hàng không thực nghĩa vụ theo cam kết vay Dự phòng rủi ro tính vào chi phí hoạt động ngân hàng Phân loại: Dự phòng chung (General provision) trích lập để dự phòng cho tổn thất xảy ra, chưa xác định trích lập dự phòng cụ thể Dự phòng cụ thể (Specific provision) trích lập để dự phòng cho tổn thất xảy khoản nợ cụ thể [...]... ro tín dụng phát sinh từ ngân hàng Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch (Rủi ro liên quan đến một khoản vay) Rủi ro xét duyệt Rủi ro kiểm soát Rủi ro đảm bảo Rủi ro danh mục (Rủi ro liên quan đến danh mục các khoản vay) Rủi ro cá biệt Rủi ro tập trung Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng • Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng - Xác định mục tiêu và thiết lập chính sách tín dụng - Phân tích và thẩm định tín dụng. .. tín dụng trên tổng dư nợ cho vay theo chi nhánh - Mức độ tập trung thực tế trong danh mục tín dụng Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng • Phân tích nguồn gốc phát sinh rủi ro • Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng • Phân tích nguồn gốc phát sinh rủi ro - Rủi ro tín dụng phát sinh từ khách hàng vay vốn + Chủ quan + Khách quan - Rủi ro tín dụng phát sinh từ ngân hàng Rủi ro. .. định tín dụng - Chấm điểm và xếp hạng tín dụng - Bảo đảm tín dụng - Kiểm tra trong quá trình cho vay - Bảo hiểm tín dụng - Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng - Xác định mục tiêu và thiết lập chính sách tín dụng Mục tiêu của quản lý rủi ro tín dụng là giảm thiểu rủi ro tín dụng xuống mức thấp nhất có thể Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng bao gồm: + Tốc độ tăng trưởng dư... tra tài sản đảm bảo của khách hàng Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng - Bảo hiểm tín dụng Bảo hiểm tín dụng là một hình thức bảo hiểm giúp người vay trả nợ ngân hàng khi họ không may gặp rủi ro không lường trước, giảm được gánh nặng nợ nần cho người thân hoặc không bị thanh lý tài sản trong trường hợp rủi ro xảy ra Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng - Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Dự phòng rủi ro. .. dạng rủi ro tín dụng ngân hàng • Quy trình quản lý rủi ro: - Tiêu chuẩn cấp tín dụng - Hệ thống xếp hạng tín dụng - Hạn mức tín dụng - Giám sát các khoản vay cụ thể và giám sát các danh mục tín dụng - Kiểm tra tín dụng độc lập Nhận dạng rủi ro tín dụng ngân hàng • Các chỉ số đánh giá rủi ro: - Tỷ lệ % nợ quá hạn (nợ xấu)/tổng dư nợ theo chi nhánh - Tỷ lệ dư nợ trong từng chủng loại theo xếp hạng tín dụng. .. Tốt + Khả thi => Rủi ro thấp Cho vay Tốt + T/đối khả thi => Có rủi ro Có thể cho vay Bình thường + Khả thi => Có rủi ro Có thể cho vay Không tốt + Không khả thi => Rủi ro cao Không cho vay + Phản ánh tương lai Kỳ vọng Kỳ vọng Đặc tính Phản ánh quá khứ Tóm tắt quan hệ giữa thẩm định tín dụng và rủi ro tín dụng Thẩm định tín dụng Mục tiêu Nội dung Kết quả Đặc tính Rủi ro tín Quyết định dụng cho vay Đánh... Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu + Mức độ phân bổ dư nợ Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng - Xác định mục tiêu và thiết lập chính sách tín dụng (tt) Chính sách tín dụng là hệ thống các quan điểm và công cụ do Hội đồng tín dụng đề ra và thực thi khi xem xét cấp tín dụng cho khách hàng nhằm mục tiêu quản lý tốt dư nợ và rủi ro tín dụng Chính sách tín dụng thể hiện ở những nội dung sau: + Lãi suất cho vay + Tỷ... Hiệu quả tài chính dự án NPV, IRR, PP  Đưa ra các nhận xét, khuyến nghị về rủi ro và các biện pháp phòng ngừa Tóm tắt quan hệ giữa phân tích tín dụng và rủi ro tín dụng Phân tích tín dụng Mục tiêu Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng Nội dung Phân tích tình hình và tài chính DN Kết quả Phân tích phương án SXKD Rủi ro tín Quyết định dụng cho vay Giảm thiểu rủi Ra quyết định ro đúng Rủi ro thế nào?... doanh Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng - Phân tích và thẩm định tín dụng (tt) Thẩm định tín dụng là việc sử dụng các công cụ và kĩ thuật phân tích nhằm kiểm tra, đánh giá mức độ tin cậy và rủi ro của phương án/ dự án khách hàng đã xuất trình nhằm phục vụ cho việc ra quyết định tín dụng + Thẩm định tư cách pháp nhân + Thẩm định tình hình tài chính + Thẩm định mục đích sử dụng vốn + Thẩm định tính khả thi... hiện kiểm tra trong quá trình khách hàng sử dụng vốn Mục tiêu: Nắm rõ hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của khách hàng trong suốt thời gian vay vốn nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro phát sinh Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng - Kiểm tra trong quá trình cho vay (tt) Nội dung kiểm tra: + Kiểm tra mục đích sử dụng vốn + Kiểm tra tính khả thi của phương án/dự án + Kiểm tra tình hình tài chính của
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide quản lý rủi ro tín dụng (bài giảng quản trị rủi ro tài chính) , Slide quản lý rủi ro tín dụng (bài giảng quản trị rủi ro tài chính) , Slide quản lý rủi ro tín dụng (bài giảng quản trị rủi ro tài chính)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay