Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập làm văn (2)

27 191 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:24

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 12 / 08 / 2011-Ngày dạy: 18 / 08 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Thế kể chuyện?Tuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Hiểu đặc điểm văn kể chuyện (nội dung ghi nhớ) - Bước đầu biết kể lại câu chuyện ngắn có đầu có cuối, liên quan đến 1, nhân vật nói lên điều có ý nghĩa (mục III) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Giới thiệu chương trình phân môn Tập làm văn - Lắng nghe - Bài mới: Thế kể chuyện? - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu nội dung tập - 1em đọc, lớp theo dõi - Gọi học sinh khá, giỏi kể tóm tắt câu chuyện “Sự tích - học sinh kể, lớp lắng hồ Ba Bể” nghe - Yêu cầu học sinh trao đổi tìm nhân vật câu - Hoạt động nhóm, lần chuyện, trình bày lượt em phát biểu a/ Các nhân vật: Bà cụ ăn xin, mẹ bà nông dân, người dự lễ hội b/Các việc xảy kết quả: Bà cụ ăn xin ngày hội cúng Phật không cho Hai mẹ bà nông dân cho bà cụ xin ăn ngủ nhà Đêm khuya, bà già hình giao long lớn Sáng sớm, bà lão cho hai mẹ gói tro hai mảnh vỏ trấu, Nước lụt dâng cao, mẹ bà nông dân chèo thuyền, cứu người c/ Ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi người có lòng nhân ái, sẵn lòng giúp đỡ, cứu giúp người; khẳng định người có lòng nhân đền đáp xứng đáng Truyện giải thích hình thành hồ Ba Bể * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - 1em đọc,cả lớp theo dõi - Gợi ý: Bài hồ Ba Bể có nhân vật không? (Không) Bài - Trả lời cá nhân văn có kể việc xảy nhân vật không? (Không Chỉ có nghững chi tết giới thiệu hồ Ba Bể như: Vị trí, độ cao, chiều dài, đặc điểm địa hình, khung cảnh thi vị gợi cảm xúc thơ ca …) Bài văn giới thiệu hồ Ba Bể? (dùng ngành du lịch hay giới thiệu danh lam thắng cảnh) Bài hồ Ba Bể có phài văn kể chuyện không? Vì sao? Theo em, kể chuyện? - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Giải thích nội dung ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Nhắc học sinh số lưu ý trước kể: Nhân vật định kể em người phụ nữ có nhỏ Sự giúp đỡ em nhỏ thiết thực Em cần kể chuyện thứ (xưng en tôi) - Yêu cầu cặp học sinh kể - Mời số học sinh thi kể trước lớp * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Mời học sinh tiếp nối phát biểu: Những nhân vật câu chuyện em: Đó em người phụ nữ có nhỏ Nêu ý nghĩa câu chuyện: Quan tâm, giúp đỡ nếp sống đẹp Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Thế văn kể chuyện? Cho ví dụ - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị “Nhân vật truyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 12 / 08 / 2011-Ngày dạy: 19 / 08 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích - em đọc - Lắng nghe -1em đọc,cả lớp theo dõi - Lắng nghe - Kể theo cặp - Cả lớp theo dõi, góp ý - 1em đọc,cả lớp theo dõi - Phát biểu - Vài học sinh phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe Tên dạy: Nhân vật truyệnTuần (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Bước đầu hiểu nhân vật (nội dung ghi nhớ) - Nhận biết tính cách người cháu (qua lời nhận xét bà) câu chuyện Ba anh em (Bài tập1, mục III) - Bước đầu biết kể tiếp câu chuyện theo tình cho trước, tính cách nhân vật (Bài tập 2, mục III) - Giáo dục học sinh biết giúp đỡ ông bà, cha mẹ công việc vừa sức II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ“Thế kể chuyện?” Hỏi: Bài văn kể chuyện khác văn kể chuyện điểm nào? - Bài mới: Tả ngoại hình nhân vật văn kể chuyện Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh nói tên truyện em học (Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Sự tích hồ Ba Bể) - Yêu cầu học sinh làm bài, trình bày Tên truyện Nhân vật Nhân vật Dế Mèn bênh vực kẻ yếu Nhân vật vật - Dế Mèn - Nhà Trò - bọn nhện - Hát - Trả cá nhân - Lắng nghe - 1em đọc, lớp theo dõi - Phát biểu - Làm - Lần lượt trình bày Sự tích hồ Ba Bể - hai mẹ bà nông dân - bà cụ ăn xin - người dự lễ hội giao long * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh trao đổi theo cặp, phát biểu ý kiến tính cách nhân vật tính cách nhân vật - Gọi học sinh trình bày Nhân vật Dế Mèn: khảng khái, có lòng thương người, ghét áp bất công, sẵn sàng làm việc nghĩa để bênh vực kẻ yếu (Căn cứ: lời nói hành động Dế Mèn che chở, giúp đỡ chị Nhà Trò) Hai mẹ bà nông dân: Giàu lòng nhân hậu (Dựa vào hành động,việc làm hai mẹ bà nông dân) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Cho học sinh xem tranh minh họa - Hỏi: Nhân vật câu chuyện ai? (Bà, Niki-ta, Gô-sa, Chi-ôm-ca) Bà nhận xét tính cách cháu nào? (Ni-ki-ta: nghĩ đến ham thích riêng Gô-sa: láu lỉnh Chi-ôm-ca: nhân hậu, chăm chỉ.) Theo em, nhờ đâu bà có nhận xét vậy? (bà quan sát hành động cháu) Em có đồng ý với nhận xét bà tính cách cháu không? * Bài tập 2: - 1em đọc,cả lớp theo dõi - Thảo luận - Trình bày - em đọc - 1em đọc,cả lớp theo dõi - Quan sát - Lắng nghe, trả lời - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Nêu câu hỏi gợi ý, yêu cầu học sinh trao đổi hình dung kể tiếp câu chuyện theo hướng (Nếu bạn nhỏ biết quan tâm đến người khác, bạn chạy lại nâng em bé dậy, phủi bụi vết bẩn quần áo em, xin lỗi em, dỗ em nín khóc, đưa em lớp, rủ em chơi, … Nếu bạn nhỏ quan tâm đến người khác, bạn bỏ chạy tiếp tục chạy nhảy, nô đùa, … mặc cho em bé khóc) - Cho học sinh thi kể trước lớp Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Nhân vật truyện ai? Nhờ đâu em biết tính cách nhân vật - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị “Kể lại hành động nhân vật” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 12 / 08 / 2011-Ngày dạy: 25 / 08 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích - 1em đọc,cả lớp theo dõi - Lắng nghe - Cả lớp theo dõi, góp ý - Vài học sinh phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe Tên dạy: Kể lại hành động nhân vậtTuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Hiểu: Hành động nhân vật thể tính cách nhân vật; nắm cách kể hành động nhân vật (nội dung ghi nhớ) - Biết dựa vào tính cách để xác định hành động nhân vật (Chim Sẻ, Chim Chích), bước đầu biết xếp hành động theo thứ tự trước-sau để thành câu chuyện - Giáo dục học sinh biết quý trân trọng tình bạn II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Thẻ từ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ “Nhân vật truyện” Hỏi: - Trả cá nhân Nhân vật truyện ai? Nhờ đâu ta biết tính cách nhân vật? - Bài mới: Kể lại hành động nhân vật - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Gọi học sinh giỏi nối tiếp đọc truyện “Bài văn - em đọc, lớp bị điểm không” theo dõi - Đọc diễn cảm văn - Lắng nghe * Bài tập 2, 3: - Gọi học sinh đọc nội dung tập 2, - Cả lớp đọc thầm - Yêu cầu học sinh thảo luận ghi lại vắn tắt hành động cậu bé - Gọi em giỏi trình bày mẩu bảng: (Giờ làm bài: nộp giấy trắng) - Yêu cầu học sinh trình bày: Hành động cậu bé Giờ làm không tả, không viết, nộp giấy trắng (hoặc: Giờ làm bài: nộp giấy trắng.) Giờ trả bài: Làm thinh cô hỏi, sau trả lời: “Thưa cô, ba” (hoặc: Giờ trả bài: im lặng, nói.) Lúc về: Khóc bạn hỏi: “ Sao mày không tả ba đứa khác?” (hoặc: Khóc bạn hỏi.) - Giáo dục học sinh: Mỗi hành động cậu bé nói lên tình yêu với cha, tính cách trung thực cậu - Hỏi: Các hành động nói kể theo thứ tự nào? (Theo thứ tự là: a- b- c: Hành động xảy trước kể trước, hành động xảy sau kể sau) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc nội dung luyện tập - Giúp học sinh hiểu yêu cầu: Điền tên Chim Sẻ Chim Chích vào chỗ trống Sắp xếp hành động cho thành câu chuyện Kể lại câu chuyện theo dàn ý xếp lại - Yêu cầu học sinh thảo luận theo cặp: Sắp xếp lại thứ tự hành động cho - Chốt lại: Thứ tự truyện là: 1- 5- 2- 4- 73- 6- 8- - Tổ chức cho học sinh thi đua kể theo dàn ý xếp lại hợp lý Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Khi kể chuyện em cần ý điều gì? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị “Tả ngoại hình nhân vật văn kể chuyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 12 / 08 / 2011-Ngày dạy: 26 / 08 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích - Thảo luận - Làm mẫu - Lần lượt trình bày - Lắng nghe - Vài em phát biểu - em đọc - 1em đọc, lớp theo dõi - Lắng nghe - Thảo luận, trình bày - Lắng nghe - Một vài em kể - Nối tiếp phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe Tên dạy: Tả ngoại hình nhân vật văn kể chuyệnTuần (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Hiểu: Trong văn kể chuyện, việc tả ngoại hình nhân vật cần thiết để thể tính cách nhân vật (nội dung ghi nhớ) - Biết dựa vào đặc điểm, ngoại hình để xác định tính cách nhân vật (Bài tập1, mục III); kể lại đoạn câu chuyện Nàng tiên ốc có kết hợp tả ngoại hình bà lão nàng tiên (Bài tập 2) - Học sinh giỏi kể toàn câu chuyện, kết hợp tả ngoại hình hai nhân vật (Bài tập 2) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ: “Kể lại hành động nhân - Trả cá nhân vật” Hỏi: Khi kể lại hành động nhân vật cần ý điều gì? - Bài mới: Tả ngoại hình nhân vật văn - Lắng nghe kể chuyện Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh nối tiếp đọc tập 1, 2, - em đọc - Yêu cầu lớp ghi vắn tắt đặc điểm ngoại hình chị - Làm Nhà Trò, trao đổi với bạn: Ngoại hình Nhà Trò nói lên điều tính cách thân phận nhân vật này? - Mời học sinh trình bày - Lần lượt trình bày * Chốt lại: - Lắng nghe 1/ Chị Nhà Trò có đặc điểm, ngoại sau: Sức vóc: gầy yếu, bự phấn lột Cánh: mỏng cánh bướm non, ngắn chùn chùn, yếu chưa quen mở Trang phục: mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng 2/ Ngoại hình chị Nhà Trò thể tính cách yếu đuối, thân phận tội nghiệp, đáng thương, dễ bị bắt nạt - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - em đọc Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Cả lớp đọc thầm - Yêu cầu học sinh trao đổi tìm chi tiết miêu tả - Thảo luận hình dáng liên lạc (người gầy, tóc húi ngắn, hai túi - Làm bài, trình bày áo trễ xuống tận đùi, quần ngắn tới gần đầu gối, đôi bắp chân nhỏ động đậy, đôi mắt sáng xếch) - Hỏi: Chi tiết nói lên điều gì? (Chú bé - Lắng nghe gia đình nông dân nghèo, quen chịu đựng vất vả Hai túi áo trễ xuống phải đựng nhiều thứ nặng cho thấy bé hiếu động đựng nhiều đồ chơi nặng trẻ nông thôn túi áo; cho thấy bé dùng túi áo đựng nhiều thứ, lựu đạn, liên lạc Bắp chân động đậy, đôi mắt sang xếch cho biết nhanh nhẹn, hiếu động, thông minh, gan dạ) - Gọi học sinh trình bày * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Nhắc học sinh kể đoạn, kết hợp tả ngoại hình bà lão nàng tiên, không thiết phải kể toàn câu chuyện - Cho học sinh xem tranh “Nàng tiên ốc” để tả ngoại hình bà lão nàng tiên.Yêu cầu học sinh trao đổi làm - Mời học sinh thi kể trước lớp Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Muốn tả ngoại hình nhân vật, cần ý tả gì? (Chú ý tả hình dáng, vóc người, khuôn mặt, đầu tóc, trang phục, cử chỉ,… tiêu biểu) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị bài: “Kể lại lời nói ý nghĩ nhân vật” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 19 / 08 / 2011-Ngày dạy: Người soạn: Dương Thị Tích - Vài em phát biểu - 1em đọc, lớp theo dõi - Lắng nghe - Quan sát, làm - Một vài em kể - Nối tiếp phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe 01 / 09 / 2011 Tên dạy: Kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vậtTuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Học sinh biết hai cách kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vật tác dụng nó: nói lên tính cách nhân vật ý nghĩa câu chuyện (nội dung ghi nhớ) - Học sinh bước đầu biết kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vật văn kể chuyện theo hai cách: trực tiếp gián tiếp (Bài tập mục III) - Giúp học sinh biết vận dụng hai cách kể nói, viết II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Viết sẵn nội dung yêu cầu nhận xét 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ “Tả ngoại hình nhân vật - Trả cá nhân văn kể chuyện” Hỏi: Khi tả ngoại hình nhân vật cần ý tả gì? (Chọn đặc điểm tiêu biểu để miêu tả ngoại hình nhân vật) - Bài mới: Kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vật - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Yêu cầu lớp đọc thầm “Người ăn xin”, tìm - Cả lớp đọc thầm viết nhanh câu ghi lại lời nói, ý nghĩ cậu bé trình bày (Câu ghi lại ý nghĩ “Chao ôi!… Cả …” Câu ghi lại lời nói “Ông đừng giận cháu …”) - Mời học sinh nêu nhận xét: Lời nói ý nghĩ cậu bé nói lên điều cậu? (Cho thấy cậu người nhân hậu, giàu lòng thương người) - Treo bảng phụ ghi sẵn cách kể lại lời nói, ý nghĩ ông lão Gọi học sinh đọc nội dung - Yêu cầu HS trao đổi: Lời nói, ý nghĩ ông lão ăn xin cách kể có khác nhau?(a/ Lời dẫn trực tiếp nguyên văn ông lão với cậu bé: Từ xưng hô ông lão-“tôi”; câu bé-“cháu” b/Thuật lại gián tiếp lời ông lão: Xưng tôi, gọi người ăn xin ông lão - Hỏi: Có cách để kể lại lời nói ý nghĩ nhân vật? (trực tiếp, gián tiếp) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ sgk Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Nhắc học sinh: Lời dẫn trực tiếp câu hay đoạn trọn vẹn đặt sau dấu hai chấm phối hợp với dấu gạch ngang đầu dòng phối hợp với dấu ngoặc kép Lời dẫn gián tiếp không đặt dấu ngoặc kép hay sau dấu gạch ngang đầu dòng trước có thể thêm từ rằng, dấu hai chấm - Yêu cầu học sinh tìm lời dẫn trực tiếp gián tiếp dùng bút chì gạch chân (Gián tiếp1gạch, trực tiếp gạch) - Gọi học sinh phát biểu: Gián tiếp: bị chó sói đuổi Trực tiếp: Còn tớ, tớ nói gặp ông ngoại Theo tớ, tốt nhận lỗi với bố mẹ * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Gợi ý: Muốn chuyển lời dẫn gián tiếp thành lời dẫn trực tiếp phải nắm vững lời nói ai, nói với Khi chuyển phải thay đổi từ xưng hô Phải đặt lời nói trực tiếp sau dấu hai chấm, dấu ngoặc kép đặt sau dấu hai chấm, gạch đầu dòng - Gọi học sinh giỏi làm mẫu Yêu cầu lớp nhận xét - Mời học sinh trình bày: Lời dẫn gián tiếp: Vua nhìn thấy … têm Bà lão … bà têm Vua gặng hỏi … bà têm Lời dẫn trực tiếp: Vua nhìn … trầu Bà lão … ạ! Nhà vua không tin … già têm * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Làm - Lần lượt trình bày - Phát biểu cá nhân - Quan sát - Lắng nghe - Thảo luận - Vài em phát biểu - Trả lời - em đọc - 1em đọc, lớp theo dõi - Lắng nghe - Làm - Nối tiếp phát biểu - 1em đọc, lớp theo dõi - Lắng nghe - Quan sát, nhận xét - Lần lượt trình bày - 1em đọc, lớp theo dõi - Gợi ý: Bài ngược lại với tập - Gọi học sinh giỏi làm mẫu Yêu cầu lớp làm - Gọi học sinh trình bày: Lời dẫn trực tiếp: Bác thợ hỏi Hòe: - Cháu có thích làm thợ xây không? Hòe đáp: - Cháu thích lắm! Lời dẫn gián tiếp: Bác thợ hỏi Hòe cậu có thích làm thợ xây không Hòe đáp Hòe thích Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Có cách để kể lại lời nói ý nghĩ nhân vật? (Trực tiếp, gián tiếp) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị bài: “Viết thư” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 19 / 08 / 2011-Ngày dạy: 02 / 09 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích - Lắng nghe - Quan sát, nhận xét - Trình bày - Lắng nghe - Phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe Tên dạy: Viết thưTuần (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nắm mục đích việc viết thư, nội dung kết cấu thông thường thư (nội dung ghi nhớ) - Vận dụng kiến thức học để viết thư thăm hỏi, trao đổi thông tin với bạn (mục III) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đề 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Tìm hiểu III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ “Kể lại lời nói ý nghĩ nhân - Trả cá nhân vật” Hỏi: Có cách để kể lại ý nghĩ lời nói nhân vật? Lời nói ý nghĩ nhân vật cho ta biết điều gì? - Bài mới: Viết thư - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc lại Thư thăm bạn, trả lời: - Cả lớp đọc thầm Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì? (chia - Lần lượt phát biểu buồn gia đình Hồng, gia đình Hồng vừa bị trận lụt gây đau thương, mát lớn) Người ta viết thư để làm gì? ( thăm hỏi, thông báo tin tức cho nhau, trao đổi ý kiến, chia vui, chia buồn, bày tỏ tình cảm với nhau) Để thực mục đích trên, thư cần có nội dung gì? (nêu lí mục đích viết thư, thăm hỏi tình hình người nhận thư, thông báo tình hình người viết thư, nêu ý kiến cần trao đổi bày tỏ tình cảm với người nhận thư) Qua thư đọc, em thấy thư thường mở đầu kết thúc nào?( Đầu thư: Địa điểm, thời gian, lời thưa gửi Cuối thư: Lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn người viết thư, chữ kí họ tên người viết thư) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề - Gọi học sinh đọc đề - Gạch chân từ ngữ quan trọng đề (trường khác, để thăm hỏi, kể, tình hình lớp, trường em) Hỏi: Đề yêu cầu em viết thư cho ai? (một bạn trường khác) Mục đích viết thư gì? (Hỏi thăm kể cho bạn nghe tình hình lớp, trường em nay) Thư viết cho bạn tuổi, cần dùng từ xưng hô nào? ( Xưng hô gần gũi, thân mật- bạn, cậu, mình, tớ) Cần thăm hỏi bạn gì? (Sức khoẻ, việc học hành trường mới, tình hình gia đình,sở thích bạn:đá bóng, ) Cần kể cho bạn tình hình lớp,ở trường nay? (Tình hình học tập, sinh hoạt, vui chơi, thầy cô giáo bạn bè;kế hoạch tới lớp,trường,…) Em nên chúc bạn, hứa hẹn điều gì? (Chúc bạn khoẻ, học giỏi, hẹn gặp lại, …) * Hướng dẫn học sinh thực hành: - Yêu cầu học sinh thực hành viết thư - Gọi học sinh đọc thư Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Một thư gồm phần? Hãy trình bày nội dung phần? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị bài: “Cốt truyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 26 / 08 / 2011-Ngày dạy: 08 / 09 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích - em đọc - 1em đọc - Quan sát - Lắng nghe, trả lời - Cả lớp làm - Lần lượt trình bày - Vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe Tên dạy: Cốt truyệnTuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Hiểu cốt truyện ba phần cốt truyện: mở đầu, diễn biến, kết thúc (nội dung ghi nhớ) xảy ra, diễn biến câu chuyện Vì xây dụng cốt truyện, em cần kể vắn tắt; không cần kể cụ thể, chi tiết 2/ Lựa chọn chủ đề câu chuyện - Gọi học sinh đọc gợi ý 1và - Gọi vài học sinh nói chủ đề em lựa chọn: hiếu thảo hay tính trung thực - Nhắc học sinh: tưởng tượng cốt truyện khác Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Hướng dẫn kể chuyện: 1/ Thực hành xây dựng cốt truyện: Yêu cầu học sinh đọc thầm, trả lời câu hỏi: a) Sự hiếu thảo: Người mẹ ốm nào? (ốm nặng) Người chăm sóc mẹ nào? (thương mẹ, chăm sóc mẹ tận tuỵ ngày đêm) Để chữa khỏi bệnh cho mẹ, người gặp khó khăn gì? (phải tìm loại thuốc rừng sâu) Người vượt qua khó khăn nào? (quyết tìm thuốc quý) b) Tính trung thực: Người mẹ ốm nào? (ốm nặng) Người chăm sóc mẹ nào? (thương mẹ, chăm sóc mẹ tận tuỵ ngày đêm) Để chữa khỏi bệnh cho mẹ, người gặp khó khăn gì? (nhà nghèo, tiền mua thuốc) Người vượt qua khó khăn nào? (quyết tìm thuốc quý) Bà tiên cảm động trước tình cảm hiếu thảo người con, muốn thử thách lòng trung thực người nào? ( Người lo không đủ tiền mua thuốc cho mẹ lại thấy bên lề đường có tay nải bỏ quên, bên có thỏi vàng lấp lánh Phía trước có bà cụ Người đoán bà cụ, chạy theo gọi …) Bà tiên giúp đỡ người trung thực nào? (Bà mĩm cười nói: Con trung thực, thật Nó phần thưởng ta tặng cho để mua thuốc chữa bệnh cho mẹ 2/ Thực hành kể chuyện - Yêu cầu học sinh kể vắn tắt câu chuyện theo nhóm đôi - Cho học sinh thi kể trước lớp Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Cốt truyện gồm có phần? - Cả lớp đọc thầm - Lần lượt trình bày - Lắng nghe - Cả lớp đọc thầm - Trả lời - Cả lớp theo dõi, nhận xét - Làm việc nhóm đôi - Một vài em kể - Nối tiếp phát biểu - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị bài: “Đoạn văn văn kể chuyện” - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 02 / 09 / 2011-Ngày dạy: 15 / 09 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Viết thư (Kiểm tra viết)Tuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Viết thư thăm hỏi, chúc mừng chia buồn thể thức ( đủ phần: đầu thư, phần chính, phần cuối thư) - Luyện cho học sinh viết câu II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Tìm hiểu III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra chuẩn bị học sinh - Trình bày bàn - Bài mới: Viết thư (Kiểm tra viết) - Lắng nghe Hoạt động 2: Luyện tập – Thực hành * Giới thiệu mục đích, yêu cầu kiểm tra: - Lắng nghe - Tiếp tục rèn luyện củng cố kĩ viết thư - Chọn bạn viết thư thể thức, hay nhất, chân thành * Hướng dẫn học sinh nắm yêu cầu đề - Gọi học sinh nhắc lại nội dung cần ghi nhớ phần - Lần lượt trình bày thư: Mỗi thư gồm ba phần: 1/ Phần đầu thư: Địa điểm thời gian viết thư Lời thưa gửi 2/ Phần chính: Nêu mục đích, lí viết thư Thăm hỏi tình hình người nhận thư Thông báo tình hình người viết thư Nêu ý kiến trao đổi bày tỏ tình cảm với người nhận thư 3/ Phần cuối thư: Lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn Chữ kí tên (hoặc họ tên) - Dán nội dung cần ghi nhớ lên bảng lớp - Quan sát - Gọi học sinh đọc đề sgk trang 52 - em đọc đề - Nhắc học sinh: - Lắng nghe Chọn đề để làm Khi viết lời lẽ thư cần chân thành thể quan tâm Viết xong thư, em cho thư vào phong bì Ghi phong bì tên, địa người gửi; tên, địa người nhận - Mời số em nêu đề đối tượng em chọn để viết thư * Thực hành viết thư: - Cho học sinh viết thư - Cuối giờ, yêu cầu học sinh đặt thư viết vào phong bì; viết địa người gửi, người nhận; nộp cho giáo viên (thư không dán) - Thu Hoạt động 3: Củng cố - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị bài: “Đoạn văn văn kể chuyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 02 / 09 / 2011-Ngày dạy: 16 / 09 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích - Vài em phát biểu - Cả lớp làm - Xếp thư vào phong bì - Nộp - Lắng nghe - Lắng nghe Tên dạy: Đoạn văn văn kể chuyện Tuần (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Học sinh có hiểu biết ban đầu đoạn văn kể chuyện (nội dung ghi nhớ) - Biết vận dụng hiểu biết có để tập tạo dựng đoạn văn kể chuyện - Rèn cho học sinh biết dùng lời sinh động phù hợp với cốt chuyện nhân vật II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ“Cốt truyện” Hỏi: Cốt truyện - Trả cá nhân gì? Cốt truyện thường gồm phần nào? - Bài mới: Đoạn văn văn kể chuyện - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh tiếp nối đọc nội dung tập1và - em đọc - Yêu cầu học sinh đọc thầm truyện Những hạt thóc - Cả lớp đọc thầm, thảo giống; trao đổi theo cặp, làm luận, làm - Gọi học sinh trình bày: - Lần lượt trình bày * Bài tập 1: - Cả lớp theo dõi, góp ý a/ Những việc tạo thành cốt truyện Những hạt thóc giống 1) Nhà vua muốn tìm người trung thực để truyền ngôi, nghĩ kế: luộc chín thóc giống giao cho dân chúng, giao hẹn“ai thu hoạch nhiều thóc truyền cho” 2) Chú bé Chôm dốc công chăm sóc mà thóc chẳng nảy mầm 3) Chôm dám tâu vua thật trước ngạc nhiên người 4) Nhà vua khen ngợi Chôm trung thực, dũng cảm; định truyền cho Chôm b/ Mỗi việc kể đoạn văn nào: Sự việc kể đoạn (3 dòng đầu) Sự việc kể đoạn (2 dòng tiếp) Sự việc kể đoạn (8 dòng tiếp) Sự việc kể đoạn (4 dòng lại) * Bài tập 2: Dấu hiệu giúp em nhận chỗ mở đầu kết thúc đoạn văn Chỗ mở đầu đầu dòng viết lùi vào ô Chỗ kết thúc chỗ chấm xuống dòng - Nói thêm: Có xuống dòng chưa hết đoạn văn * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh trao đổi, nêu nhận xét rút từ hai tập - Gọi học sinh trình bày: Mỗi đoạn văn văn kể chuyện kể việc chuỗi việc làm nòng cốt cho diễn biến truyện Hết đoạn văn, cần chấm xuống dòng - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh nối tiếp đọc nội dung tập - Giải thích thêm: Yêu cầu tập là: Đoạn 1và đoạn viết hoàn chỉnh Đoạn có phần mở đầu, kết thúc, chưa viết phần thân đoạn Phải viết bổ sung phần thân đoạn thiếu để hoàn chỉnh đoạn - Yêu cầu học sinh làm bài, đọc kết Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Đoạn văn nhận nhờ dấu hiệu nào? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị bài: “Trả văn viết thư” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 09 / 09 / 2011-Ngày dạy: 22 / 09 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Trả - em đọc - Lắng nghe - Trình bày - em đọc - em đọc - Lắng nghe - Trình bày - Một vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe văn viết thưTuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết rút kinh nghiệm Tập làm văn viết thư (đúng ý, bố cục rõ, dùng từ, đặt câu viết tả,…) ; tự sửa lỗi mắc viết theo hướng dẫn giáo viên - Học sinh khá, giỏi biết nhận xét sửa lỗi để có câu văn hay - Giáo dục học sinh học tập lời hay ý đẹp từ văn hay bạn II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Ôn lại kiến thức cũ: Một văn viết thư gồm - Hát phần? - Trả cá nhân - Bài mới: Trả văn viết thư Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành - Lắng nghe * Nhận xét chung kết viết lớp: - Dán giấy ghi đề kiểm tra lên bảng - Nhận xét kết làm bài: - Quan sát, đọc thầm Những ưu điểm - Lắng nghe Những thiếu sót, hạn chế - Thông báo điểm số cụ thể * Hướng dẫn học sinh chữa - Trả cho học sinh - Hướng dẫn học sinh chữa bài: - Nhận Đọc lại lời nhận xét cô Đọc chỗ lỗi - Đọc lại Viết vào phiếu lỗi làm theo loại (lỗi - Soát lỗi tả, từ, câu, diễn đạt, ý) sửa lỗi - Viết lỗi giấy Đổi làm, đổi phiếu cho bạn bên cạnh để soát lỗi sót, soát lại việc sửa lỗi - Đổi bài, kiểm tra việc - Hướng dẫn chữa lỗi chung: sửa lỗi bạn Chép lỗi định chữa lên bảng Gọi vài em chữa bảng, lớp chữa vào - Theo dõi nháp - Chữa Yêu cầu học sinh trao đổi chữa bảng - Thảo luận lớp Cho học sinh chép chữa vào - Viết vào * Hướng dẫn học sinh học tập đoạn thư, thư hay - Đọc đoạn thư, thư hay số học sinh lớp - Lắng nghe - Yêu cầu trao đổi, tìm hay đáng học đoạn thư, thư; từ rút kinh nghiệm cho - Thảo luận, trình bày Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Bài văn viết thư gồm phần? Ở phần nội dung cần viết gì? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Những học sinh viết chưa đạt, viết lại Chuẩn bị bài: “Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 09 / 09 / 2011-Ngày dạy: 23 / 09 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện - Nối tiếp phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe tập xây dựng đoạn văn kể chuyện Tuần (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Dựa vào tranh minh họa truyện Ba lưỡi rìu lời dẫn giải tranh để kể lại cốt truyện (Bài tập1) - Biết phát triển ý nêu 2, tranh để tạo thành 2, đoạn văn kể chuyện (Bài tập 2) - Giáo dục học sinh tính trung thực II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ“Ba lưỡi rìu” 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ: Để góp phần làm cho câu - Trả cá nhân chuyện sinh động nói lên tính cách nhân vật kể cần ý điều gì? (Miêu tả đặc điểm ngoại hình nhận vật) - Bài mới: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện - Lắng nghe Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - 1em đọc, lớp theo dõi - Treo tranh thứ tự (có phần lời tranh) - Lắng nghe Giới thiệu: Truyện “Ba lưỡi rìu” gồm việc gắn với tranh minh họa - Gọi học sinh đọc phần lời tranh Đọc giải - 1em đọc, lớp đọc nghĩa từ: tiều phu thầm - Yêu cầu học sinh đọc thầm câu gợi ý tranh - Đọc thầm, trả lời để năm sơ lược cốt truyện, trả lời câu hỏi: Truyện có nhân vật? (Hai: chàng tiều phu cụ già-tiên ông) Nội dung truyện nói điều gì? (Chàng trai ông tiên thử tính thực thà, trung thực qua lưỡi rìu) - Gọi học sinh đọc lại lời dẫn tranh - Lần lượt đọc - Mời học sinh dựa vào tranh lời dẫn tranh thi kể - Kể chuyện cá nhân lại cốt truyện * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Gợi ý: Để phát triển ý thành đoạn văn kể chuyện, cần quan sát kĩ tranh, hình dung nhân vật tranh làm gì, nói gì, ngoại hình nhân vật nào; rìu tranh rìu sắt, rìu bạc hay rìu vàng - Hướng dẫn làm mẫu tranh 1: Yêu cầu học sinh quan sát tranh 1, đọc gợi ý tranh trả lời câu hỏi theo gợi ý a b: Nhân vật làm gì? (Chàng tiều phu đốn củi lưỡi rìu bị văng xuống sông) Nhân vật nói gì? (“Cả nhà ta trông vào lưỡi rìu Nay rìu sống đây!”) - Gọi học sinh giỏi làm mẫu: xây dựng đoạn văn - Cho lớp thực hành phát triển ý, xây dựng đoạn văn kể chuyện: Làm việc cá nhân: Quan sát tranh 2, 3, 4, 5, 6, tìm ý cho đoạn văn Phát biểu ý kiến nội dung tranh: Đoạ n Nhân vật làm gì? Nhân vật nói gì? Cụ hứa … Cụ già Chàng lên trai… Cụ bảo: … Cụ già …, Chàng trai Chàng trai … … Cụ hỏi: … Cụ già …., Chàng trai Chàng trai … … Cụ hỏi: … Cụ già …, Chàng trai Chàng trai … … Cụ khen: … Cụ già …, Chàng trai Chàng trai … … Ngoại hình nhân vật - 1em đọc, lớp theo dõi - Lắng nghe - Vài em phát biểu - em làm mẫu - Làm Lưỡi rìu Cụ già … Vẻ mặt chàng trai Lưỡi rìu vàng … Lưỡi rìu bạc … Vẻ mặt chàng trai Lưỡi rìu sắt Cụ già … Chàng trai: - Yêu cầu học sinh kể chuyện theo cặp, phát triển ý, xây dụng đoạn văn - Tổ chức cho học sinh thi kể đoạn,toàn truyện Hoạt động 3: Củng cố - Cho học sinh nhắc lại cách phát triển câu chuyện (Quan sát, đọc gợi ý …; phát triển ý …; liên kết đoạn … - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị “Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 16 / 09 / 2011-Ngày dạy: 29 / 09 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích - Kể theo nhóm - Một vài em kể - Nối tiếp phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe Tên dạy: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện Tuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Dựa vào hiểu biết đoạn văn học, bước đầu biết hoàn chỉnh đoạn văn câu chuyện Vào nghề gồm nhiều đoạn (đã cho sẵn cốt truyện) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Tìm hiểu III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ: Yêu cầu học sinh kể lại câu - em kể chuyện “Ba lưỡi rìu” - Bài mới: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện - Lắng nghe Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1; - Gọi học sinh đọc nội dung tập - 1em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh đọc thầm cốt truyện Vào nghề - Cả lớp đọc - Giới thiệu tranh minh hoạ - Quan sát - Yêu cầu học sinh nêu việc cốt - Lần lượt trình bày truyện - Chốt lại: Mỗi lần xuống dòng việc - Lắng nghe 1/ Va-li-a mơ ước trở thành diễn viên xiếc biểu diễn tiết mục phi ngựa đánh đàn 2/ Va-li-a học nghề rạp xiếc giao việc quét dọn chuồng ngựa 3/ Va-li-a giữ chuồng ngựa làm quen với ngựa diễn 4/ sau Va-li-a trở thành diễn viên giỏi em mơ ước * Bài tập 2: - Nêu nội dung tập - Lắng nghe - Gọi học sinh đọc đoạn chưa hoàn chỉnh truyện: - em đọc, lớp đọc a) Đoạn 1: (thiếu mở đầu diễn biến) thầm b) Đoạn 2: (thiếu diễn biến kết thúc) c) Đoạn 3: (thiếu mở đầu kết thúc) d) Đoạn 4: (thiếu mở đầu kết thúc) - Yêu cầu học sinh lựa chọn đoạn viết cho hoàn chỉnh - Chọn bài, làm Nhắc học sinh xem kĩ đoạn với cốt truyện cho sẵn - Gọi học sinh đọc làm - Vài em đọc - Chọn học sinh hoàn chỉnh đoạn hay - Bình chọn Hoạt động 3: Củng cố - Mời học sinh thi kể lại câu chuyện - Kể trước lớp - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Rèn viết hoàn chỉnh thêm đoạn - Lắng nghe Chuẩn bị bài: “Luyện tập phát triển câu chuyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 16 / 09 / 2011-Ngày dạy: 30 / 09 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập phát triển câu chuyệnTuần (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Bước đầu làm quen với thao tác phát triển câu chuyện dựa theo trí tưởng tượng; biết xếp việc theo trình tự thời gian - Giáo dục học sinh tinh thần lạc quan, yêu đời II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Viết đề 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ:Yêu cầu học sinh kể lại chuyện - em kể “Vào nghề” - Bài mới: Luyện tập phát triển câu chuyện - Lắng nghe Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Gọi học sinh đọc đề gợi ý: - Vài em đọc - Đề bài: Trong giấc mơ, em bà tiên cho ba - Cả lớp lắng nghe điều ước em thực ba điều ước Hãy kể lại câu chuyện theo trình tự thời gian - Gợi ý: 1) Em mơ thấy gặp bà tiên hoàn cảnh nào? Vì bà tiên cho em ba điều ước? 2) Em thực điều ước nào? 3) Em nghĩ thức giấc? * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề bài: - Gạch chân từ: giấc mơ, bà tiên cho ba điều ước, - Quan sát trình tự thời gian - Yêu cầu học sinh đọc thầm gợi ý trả lời - Cả lớp đọc thầm - Yêu cầu học sinh làm - Làm * Hướng dẫn học sinh kể: - Yêu cầu học sinh kể nhóm - Làm việc nhóm - Tổ chức học sinh kể trước lớp - Lần lượt trình bày - Cho học sinh viết vào - Làm vào - Gọi học sinh đọc viết - em đọc Hoạt động 3: Củng cố - Gọi học sinh kể lại câu chuyện - Một vài em kể - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Về nhà sửa lại câu chuyện kể cho người thân nghe Chuẩn bị bài: “Luyện tập phát triển câu chuyện” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 23 / 09 / 2011-Ngày dạy: 06 / 10 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập phát triển câu chuyệnTuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Viết câu mở đầu cho đoạn văn 1, 3, 4(ở tiết Tập làm văn tuần 7)-(Bài tập1); nhận biết cách xếp theo trình tự thời gian đoạn văn tác dụng câu mở đầu đoạn văn (Bài tập 2) Kể lại câu chuyện học có việc xếp theo trình tự thời gian (Bài tập 3) - Học sinh khá, giỏi thực đầy đủ yêu cầu Bài tập1 sách giáo khoa II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Tranh Vào nghề 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ: Yêu cầu học sinh kể lại câu - em kể chuyện “Ba điều ước” - Bài mới: Luyện tập phát triển câu chuyện - Lắng nghe Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - 1em đọc, lớp theo dõi - Cho học sinh xem tranh minh họa Vào nghề - Quan sát, lắng nghe - Yêu cầu học sinh mở Sgk/ 73,74 xem lại nội dung - Cả lớp đọc thầm tập xem lại làm - Nêu yêu cầu: Mỗi em viết câu mở đầu - Lắng nghe cho đoạn văn - Cho lớp làm - Làm - Gọi học sinh đọc làm (mỗi đoạn phải đủ - Lần lượt trình bày phần: mở đầu, diễn biến, kết thúc) * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập -1em đọc,cả lớp theo dõi - Gọi học sinh phát biểu ý kiến - Vài em phát biểu - Chốt lại: - Lắng nghe a) Trình tự xếp đoạn văn: Sắp xếp theo trình tự thời gian ( việc xảy trước kể trước, việc xảy sau kể sau ) b) Vai trò câu mở đầu đoạn văn: Thể tiếp nối thời gian (các cụm từ in đậm) để nối đoạn văn với đoạn trước * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Nhấn mạnh yêu cầu bài: Có thể chọn kể câu chuyện học sách Tiếng Việt (các tập đọc, kể chuyện, tập làm văn) Khi kể, em cần ý làm rõ trình tự tiếp nối việc - Gọi học sinh nêu tên câu chuyện kể - Yêu cầu học sinh trao đổi, viết nhanh nháp trình tự việc - Tổ chức cho học sinh thi kể - Yêu cầu học sinh nhận xét (Bạn kể có theo trình tự thời gian không?) Hoạt động 3: Củng cố - Yêu cầu học sinh ghi nhớ: Có thể phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian nghĩa việc xảy trước kể trước, việc xảy sau kể sau - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị : “Luyện tập phát triển câu chuyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 23 / 09 / 2011-Ngày dạy: 07 / 10 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích - 1em đọc, lớp theo dõi - Lắng nghe -Nối tiếp phát biểu - Lắng nghe - Một vài em kể -Nối tiếp phát biểu - Lắng nghe, đọc lại - Lắng nghe - Lắng nghe Tên dạy: Luyện tập phát triển câu chuyệnTuần (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nắm trình tự thời gian để kể lại nội dung trích đoạn kịch Ở Vương quốc Tương Lai (bài Tập đọc tuần 7)-Bài tập - Bước đầu nắm cách phát triển câu chuyện theo trình tự không gian qua thực hành luyện tập với gợi ý cụ thể giáo viên (Bài tập 2, Bài tập 3) - Giáo dục học sinh yêu thích kể chuyện II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Thế kể chuyện theo trình tự thời gian? Gọi học sinh kể câu chuyện theo trình tự - Bài mới: Luyện tập phát triển câu chuyện Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Hoạt động Trò - Hát - Trả cá nhân - Lắng nghe - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Gọi học sinh giỏi thực chuyển thể lời thoại Tin-tin em bé thứ (2 dòng đầu kịch Trong công xưởng xanh) từ ngôn ngữ kịch sang lời kể - Dán phiếu ghi mẫu chuyển thể - Yêu cầu cặp học sinh đọc trích đoạn Ở Vương quốc Tương Lai, quan sát tranh minh hoạ kịch tập kể lại câu chuyện theo trình tự thời gian - Gọi 2, học sinh kể * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Hướng dẫn học sinh hiểu yêu cầu bài: Kể chuyện theo hướng Tin-tin đến thăm công xưởng xanh, Mi-tin đến khu vườn kì diệu (hoặc ngược lại: Tintin thăm khu vườn kì diệu, Mi-tin tới công xưởng xanh) - Tổ chức cho học sinh tập kể theo trình tự không gian theo cặp - Cho học sinh thi kể trước lớp * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Dán tờ phiếu ghi bảng so sánh cách mở đầu đoạn 1, (kể theo trình tự thời gian/ kể theo trình tự không gian) - Mời học sinh nhìn bảng, phát biểu ý kiến - Chốt lại: a) Về trình tự xếp việc: Có thể kể đoạn Trong công xưởng xanh trước kể đoạn Trong khu vườn kì diệu (hoặc ngược lại) b) Về từ ngữ nối hai đoạn: +Theo cách kể 1: Mở đầu đoạn 1: Trước hết, hai bạn rủ đến thăm công xưởng xanh Mở đầu đoạn 2: Rời công xưởng xanh, Tin-tin Mi-tin đến khu vườn kì diệu +Theo cách kể 2: Mở đầu đoạn 1: Mi-tin đến khu vườn kì diệu Mở đầu đoạn 2: Trong Mi-tin khu vườn kì diệu Tin-tin tìm đến công xưởng xanh Hoạt động 3: Củng cố - Gọi học sinh nhắc lại khác hai cách kể chuyện - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị: “Luyện tập phát triển câu chuyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 30 / 09 / 2011-Ngày dạy: 13 / 10 / 2011 - 1em đọc, lớp theo dõi - 1em làm mẫu - Lắng nghe - 1Cả lớp đọc thầm - Làm việc theo nhóm - Thi kể trước lớp - 1em đọc, lớp theo dõi - Lắng nghe - Làm việc nhóm đôi - Vài em kể - 1em đọc, lớp theo dõi - Nối tiếp đọc cách so sánh - Nối tiếp phát biểu - Lắng nghe - Phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập phát triển câu chuyệnTuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Dựa vào trích đoạn kịch Yết Kiêu gợi ý Sgk, bước đầu kể lại câu chuyện theo trình tự không gian - Học sinh yêu thích kể chuyện II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng phụ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Tìm hiểu III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ: Gọi học sinh nêu khác - Trả cá nhân cách kể theo trình tự thời gian, không gian - Bài mới: Luyện tập phát triển câu chuyện - Lắng nghe Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc trích đoạn kịch theo kiểu phân vai - em đọc - Đọc diễn cảm trích đoạn kịch - Lắng nghe - Hỏi: - Trả lời Cảnh có nhân vật nào? (Người cha Yết Kiêu) Cảnh có nhân vật nào? (Nhà vua Yết Kiêu) Yết Kiêu người ? (Căm thù bọn giặc xâm lược, chí diệt giặc) Cha Yết Kiêu người nào? (Yêu nước, tuổi già, cô đơn, bị tàn tật động viên đánh giặc) Những việc hai cảnh kịch diễn theo trình tự nào? (Trình tự thời gian) * Bài tập 2: + Hướng dẫn hoc sinh tìm hiểu yêu cầu đề bài: -1em đọc,cả lớp theo dõi Gọi học sinh đọc nội dung tập - Vài em phát biểu Yêu cầu học sinh dựa vào tiêu đề trả lời câu hỏi: Câu chuyện Yết Kiêu kể gợi ý sgk kể theo trình tự nào? (Theo trình tự không gian) - Lắng nghe Nhắc học sinh: Những câu đối thoại quan trọng giữ nguyên văn, dang lời dẫn trực tiếp, đặt dấu ngoặc kép, sau dấu hai chấm - Làm mẫu, lớp theo Gọi học sinh giỏi làm mẫu: chuyển thể lời dõi, nhận xét thoại từ ngôn ngữ kịch sang lời kể - Lắng nghe + Lưu ý học sinh: Để chuyển thể trích đoạn kịch thành câu chuyện hấp dẫn, cần hình dung thêm động tác, cử chỉ, nét mặt, thái độ nhân vật Không quên câu mở đầu giới thiệu cảnh kịch Có thể dùng tên làm câu mở đầu đoạn kể Từ đoạn văn trước đến đoạn sau cần có câu chuyển tiếp để liên kết đoạn để câu chuyện hấp dẫn + Cho học sinh thực hành kể chuyện Gọi học sinh giỏi làm mẫu Cho học sinh tập kể chuyện theo nhóm Tổ chức cho học sinh thi kể trước lớp Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Để câu chuyện kể thêm hấp dẫn người kể cần ý điều gì? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Về nhà tiếp tục hoàn chỉnh việc chuyển thể trích đoạn kịch thành câu chuyện viết vào Chuẩn bị “Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 30 / 09 / 2011-Ngày dạy: 14 / 10 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện - em giỏi kể - Làm việc nhóm - Thi kể cá nhân - Lần lượt trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe tập trao đổi ý kiến với người thân Tuần (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Xác định mục đích trao đổi, vai trao đổi; lập dàn ý rõ nội dung trao đổi để đạt mục đích - Bước đầu biết đóng vai trao đổi dùng lời lẽ, cử thích hợp nhằm đạt mục đích thuyết phục - Giáo dục học sinh trao đổi lời lẽ thể kính trọng II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Viết sẵn đề 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ: Gọi học sinh kể lại Yết - em kể Kiêu - Bài mới: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân - Lắng nghe Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Hướng dẫn học sinh phân tích đề - Gọi học sinh đọc thành tiếng, lớp đọc thầm đề - 1em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh tìm gạch chân từ ngữ quan - Làm trọng đề bài: … nguyện vọng … môn khiếu … trao đổi … anh (chị) … ủng hộ … bạn đóng vai … * Hướng dẫn học sinh xác định mục đích trao đổi; hình dung câu hỏi có - Gọi học sinh đọc gợi ý sgk - Hỏi: Nội dung trao đổi gì? (Nguyện vọng muốn học thêm môn khiếu em) Đối tượng trao đổi ai? (Anh chị em) Mục đích trao đổi để làm gì? (Làm cho anh,chị hiểu rõ nguyện vọng em; giải đáp khó khăn, thắc mắc anh chị đặt để anh, chị ủng hộ em thực nguyện vọng ấy) Hình thức thực trao đổi gì? (Em bạn trao đổi, bạn đóng vai anh chị em) - Yêu cầu học sinh chọn nêu nguyện vọng - Yêu cầu học sinh đọc thầm lại gợi ý 2, hình dung câu trả lời; giải đáp thắc mắc anh, chị đặt * Hướng dẫn học sinh thực hành trao đổi theo cặp: - Yêu cầu học sinh chọn bạn (đóng vai người thân) tham gia trao đổi, thống dàn ý đối đáp (viết nháp) - Tổ chức cho học sinh thực hành trao đổi vai cho nhau; nhận xét góp ý để bổ sung hoàn thiện trao đổi * Hướng dẫn học sinh trình bày trước lớp - Yêu cầu học sinh đọc tiêu chí nhận xét: Nội dung trao đổi có đề tài không? Cuộc trao đổi có đạt mục đích đặt không? Lời lẽ, cử bạn học sinh có phù hợp với vai đóng không; có giàu sức thuyết phục không? - Mời số cặp thi đóng vai trao đổi trước lớp; lớp theo dõi, nêu nhận xét - Yêu cầu học sinh bình chọn tuyên dương nhóm hay Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Khi trao đổi ý kiến với người thân em cần lưu ý điều ? (Nắm vững mục đích trao đổi Xác định vai Nội dung trao đổi rõ ràng, lôi Thái độ chân thật, cử tự nhiên) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Viết lại vào Chuẩn bị “Ôn tập học kì I - em đọc - Trả lời - Lần lượt trình bày - Cả lớp đọc thầm - Lắng nghe, phát biểu - Làm việc nhóm - Một số em đọc - Trình bày - Nêu ý kiến - Nối tiếp phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe [...]... (thư không dán) - Thu bài Hoạt động 3: Củng cố - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị bài: “Đoạn văn trong bài văn kể chuyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 02 / 09 / 2011-Ngày dạy: 16 / 09 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích - Vài em phát biểu - Cả lớp làm bài - Xếp thư vào phong bì - Nộp bài - Lắng nghe - Lắng nghe Tên bài dạy: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện Tuần... kể cho người thân nghe Chuẩn bị bài: “Luyện tập phát triển câu chuyện” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 23 / 09 / 2011-Ngày dạy: 06 / 10 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Luyện tập phát triển câu chuyệnTuần 8 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Viết được câu mở đầu cho các đoạn văn 1, 3, 4( ở tiết Tập làm văn tuần 7)- (Bài tập1 ); nhận biết được cách sắp xếp... bài: “Trả bài văn viết thư” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 09 / 09 / 2011-Ngày dạy: 22 / 09 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Trả - 1 em đọc - Lắng nghe - Trình bày - 2 em lần lượt đọc - 2 em đọc - Lắng nghe - Trình bày - Một vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe bài văn viết thưTuần 6 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết rút kinh nghiệm về bài Tập làm văn viết... dung cần ghi nhớ Chuẩn bị: “Luyện tập phát triển câu chuyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 30 / 09 / 2011-Ngày dạy: 13 / 10 / 2011 - 1em đọc, cả lớp theo dõi - 1em làm bài mẫu - Lắng nghe - 1Cả lớp đọc thầm - Làm việc theo nhóm - Thi kể trước lớp - 1em đọc, cả lớp theo dõi - Lắng nghe - Làm việc nhóm đôi - Vài em kể - 1em đọc, cả lớp theo dõi - Nối tiếp nhau đọc... nhớ Chuẩn bị: “Luyện tập xây dựng cốt truyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 26 / 08 / 2011-Ngày dạy: 09 / 09 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích - Thảo luận, trình bày - Lắng nghe - 1em đọc, cả lớp theo dõi - Hoạt động nhóm 4 học sinh - Thi kể trước lớp - Nối tiếp nhau phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe Tên bài dạy: Luyện tập xây dựng cốt truyệnTuần 4 (Tiết 2) I/ Mục... Hỏi: Bài văn viết thư gồm mấy phần? Ở phần nội dung chính cần viết những gì? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Những học sinh viết chưa đạt, viết lại Chuẩn bị bài: “Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 09 / 09 / 2011-Ngày dạy: 23 / 09 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Luyện - Nối tiếp nhau phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe tập. .. thân” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 30 / 09 / 2011-Ngày dạy: 14 / 10 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Luyện - 1 em giỏi kể - Làm việc nhóm - Thi kể cá nhân - Lần lượt trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe tập trao đổi ý kiến với người thân Tuần 9 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Xác định được mục đích trao đổi, vai trong trao đổi; lập được dàn ý rõ nội dung của bài. .. cần ghi nhớ Chuẩn bị : “Luyện tập phát triển câu chuyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 23 / 09 / 2011-Ngày dạy: 07 / 10 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích - 1em đọc, cả lớp theo dõi - Lắng nghe -Nối tiếp nhau phát biểu - Lắng nghe - Một vài em kể -Nối tiếp nhau phát biểu - Lắng nghe, đọc lại - Lắng nghe - Lắng nghe Tên bài dạy: Luyện tập phát triển câu chuyệnTuần... từng đoạn văn - Tổ chức cho học sinh thi kể từng đoạn,toàn truyện Hoạt động 3: Củng cố - Cho học sinh nhắc lại cách phát triển câu chuyện (Quan sát, đọc gợi ý …; phát triển ý …; liên kết các đoạn … - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị bài “Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 16 / 09 / 2011-Ngày dạy: 29... trước lớp Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Cốt truyện gồm có mấy phần? - Cả lớp đọc thầm - Lần lượt trình bày - Lắng nghe - Cả lớp đọc thầm - Trả lời - Cả lớp theo dõi, nhận xét - Làm việc nhóm đôi - Một vài em kể - Nối tiếp nhau phát biểu - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị bài: “Đoạn văn trong bài văn kể chuyện” - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập làm văn (2) , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập làm văn (2) , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập làm văn (2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay