Slide quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro tác nghiệp trong ngân hàng (bài giảng quản trị rủi ro tài chính)

31 136 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:24

CHƯƠNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN VÀ RỦI RO TÁC NGHIỆP TRONG NGÂN HÀNG Nội dung • Quản lý rủi ro khoản • Quản lý rủi ro tác nghiệp QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN • Khái niệm • Nguyên nhân • Đo lường rủi ro khoản • Quản trị rủi ro khoản Quản lý rủi ro khoản • Khái niệm Thanh khoản: Là khả tiếp cận khoản tài sản nguồn vốn dùng để chi trả với chi phí hợp lý nhu cầu vốn phát sinh Rủi ro khoản: loại rủi ro xuất trường hợp ngân hàng thiếu khả chi trả, không chuyển đổi kịp loại tài sản tiền khả vay mượn để đáp ứng yêu cầu hợp đồng toán Đo lường rủi ro khoản Trạng thái khoản ròng (Net Liquidity Position) NLP = Tổng cung khoản – Tổng cầu khoản Cung khoản Cầu khoản Các nguồn vốn làm tăng quỹ ngân hàng, nhu cầu vốn cho mục đích ngân tăng khoản cho ngân hàng hàng làm giảm quỹ ngân hàng S1: Các khoản tiền gửi đến S2: Thu nhập bán khoản dịch vụ S3: Thu hồi tín dụng cấp S4: Bán tài sản kinh doanh sử dụng S5: Các khoản cung khác D1: Khách hàng rút khoản tiền gửi D2: Yêu cầu cấp khoản tín dụng D3: Hoàn trả khoản vay mựơn phi tiền gửi D4: Chi phí phát sinh kinh doanh sản phẩm dịch vụ D5: Thanh toán cổ tức cho cổ đông Đo lường rủi ro khoản Trạng thái khoản ròng (Net Liquidity Position) NLP = (S1 + S2 + S3 + S4 + S5) – (D1 + D2 + D3 + D4 + D5) - NLP > 0: Thặng dư khoản: Ngân hàng sử dụng khoản thừa cách mua chứng khoán dự trữ thứ cấp; Cho vay thị trường tiền tệ; Gửi tiền tổ chức tín dụng khác - NLP < 0: Thiếu khoản: Ngân hàng áp dụng biện pháp xử lý sau: Sử dụng dự trữ bắt buộc dư ra; Bán dự trữ thứ cấp; Vay qua đêm, Vay tái chiết khấu NHNN, phát hành chứng tiền gửi có mệnh giá lớn để huy động vốn; Huy động từ thị trường tiền tệ Quản lý rủi ro khoản • Nguyên nhân - Nguyên nhân từ bên ngoài: Do khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng khu vực tài chính, tin đồn thất thiệt, - Nguyên nhân từ phía tổ chức: + Không dự tính trước nhu cầu tài trợ khoản cho vay + Không đáp ứng nhu cầu rút tiền + Thiếu đa dạng hóa loại hình tài trợ, loại tiền + Mất cân đối thời gian đáo hạn + Rủi ro khoản cục loại tiền tệ + Giảm sút uy tín công chúng Tiêu chí đánh giá rủi ro khoản theo chuẩn mực quốc tế • Tỷ lê dự trữ khoản • Chỉ số đảm bảo khả khoản – LCR • Tỷ lệ quỹ bình ổn ròng Tiêu chí đánh giá rủi ro khoản theo chuẩn mực quốc tế • Tỷ lệ dự trữ khoản Mục tiêu: Tiêu chuẩn nhằm đảm bảo cho ngân hàng trì mức độ an toàn tài sản có tính khoản cao tài sản có khả chuyển đổi thành tiền để đáp ứng nhu cầu khoản ngân hàng khoản chi dự phòng phát sinh đột xuất Cách xác định: Tỷ lệ dự trữ TK = Tài sản có tính khoản cao/Tổng nợ phải trả Tiêu chí đánh giá rủi ro khoản theo chuẩn mực quốc tế Đặc điểm tài sản có tính khoản cao: • Đặc tính bản: Rủi ro thị trường rủi ro tín dụng thấp , xác định giá trị dễ dàng chắn, mối tương quan rủi ro tài sản thấp, tài sản nằm danh sách thị trường phát triển • Đặc tính liên quan đến thị trường: thị trường qui mô động, có cam kết đảm bảo nhà tạo lập thị trường, mức độ tập trung thị trường thấp nhằm đa dạng hóa người mua người bán để gia tăng tín nhiệm tính khoản tài sản, thị trường có xu hướng hoạt động thời kỳ khủng hoảng hệ thống Nguyên nhân gây rủi ro tác nghiệp • Công tác tổ chức yếu • Công tác đào tạo không đáp ứng yêu cầu • Chiến lược chưa hiệu • Các sách, quy định chưa phù hợp • Cán không chấp hành quy định, quy trình nghiệp vụ • Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội yếu • Công tác kiểm toán chưa đạt yêu cầu • Thiết kế hệ thống CNTT chưa an toàn • Do yếu tố bên Hậu rủi ro tác nghiệp • Giảm vốn kinh doanh • Mất quyền thu hồi • Bồi thường • Nghĩa vụ pháp lý • Các quy định (thuế, phạt ) việc tuân thủ • Tổn thất tài sản • Giảm uy tín Sự cần thiết quản lý rủi ro tác nghiệp • Do xu hướng thời đại Áp lực công việc Môi trường kinh doanh phức tạp Tốc độ khối lượng giao dịch tăng cao Hành vi trái phép Lòng trung thành đối xử với nhân viên Sự phụ thuộc vào công nghệ Sự cần thiết quản lý rủi ro tác nghiệp • Tác động ngân hàng Về tổ chức, nhân - Bảo vệ danh tiếng - Giảm chi phí vốn - Bảo vệ lợi ích cổ đông - Nâng cao chất lượng cán - Cải thiện quan hệ với nhân viên Về kinh doanh - Giảm thất thoát, lãng phí - Nâng cao chất lượng dịch vụ Về hệ thống - Nâng cao chất lượng vận hành - Cải thiện hoạt động hệ thống Nhận diện rủi ro tác nghiệp • Rủi ro tổ chức bộ: - Bố trí cán chưa với lực trình độ đào tạo - Năng lực trình độ cán nhân viên - Việc luân chuyển cán chưa quy định - Vấn đề luân chuyển cán không gắn liền với việc đào tạo - Cán phải làm việc thêm thời gian quy định - Công tác bố trí cán nghỉ phép năm chưa đựơc thực quy định Nhận diện rủi ro tác nghiệp • Rủi ro quy trình nghiệp vụ: Công tác ban hành sách, quy chế quy trình nhiều bất cập, chồng chéo Việc tồn lúc nhiều quy định, văn hướng dẫn gây khó cho việc thực Qui định, qui trình thiếu hướng dẫn xử lý trường hợp cố rủi ro Nhận diện rủi ro tác nghiệp • Rủi ro hệ thống công nghệ thông tin: Sử dụng chung user, password; Cho mượn, ăn cắp, để lộ user, password USER sử dụng chương trình không phù hợp với chức nhiệm vụ chuyên môn User, password cán chuyển công tác chưa thay đổi hệ thống User điện toán có chức thực giao dịch Thực phân quyền tài khoản người sử dụng truy cập chương trình ứng dụng sai so với đăng ký Nhận diện rủi ro tác nghiệp • Rủi ro hệ thống công nghệ thông tin: Cài đặt hạn mức chương trình không với định Ban lãnh đạo Thay đổi tham số không theo quy định Tình trạng máy tính, phần mềm gặp cố xảy phổ biến chi nhánh ngày có xu hướng gia tăng Sự cố máy chủ, máy tính, phần mềm Các cố liên quan đến hệ thống phần mềm, lỗi kỹ thuật hệ thống máy ATM Nhận diện rủi ro tác nghiệp • Rủi ro tội phạm: - Bên ngoài: Khách hàng làm giả hồ sơ vay vốn để rút tiền ngân hàng Khách hàng dùng giấy tờ giả để vay tiền không trả nợ Khách hàng làm chứng từ giả mạo để rút tiền ngân hàng phát Nhận diện rủi ro tác nghiệp • Rủi ro tội phạm: - Nội bộ: Cán ngân hàng lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, sơ hở trình tác nghiệp để thực hành vi lừa đảo có tổ chức, làm hồ sơ giả để rút tiền ngân hàng Cán trình thực cho vay nhiễu sách đòi tiền khách hàng Lợi dụng sơ hở trình kiểm tra, kiểm soát, cán thu tiền nợ khách hàng không nộp tiền vào ngân hàng Ăn cắp password để truy cập vào chương trình thực mục đích xấu Nhận diện rủi ro tác nghiệp • Rủi ro tác nghiệp cán Sai sót cán loại dấu hiệu rủi ro có nguy tiềm ẩn cao Xảy nhiều, lặp lặp lại hầu hết chi nhánh Có xu hướng ngày gia tăng so với năm Những sai sót có mức độ nghiêm trọng, rủi ro cao xảy qua kỳ báo cáo Giải pháp quản lý rủi ro tác nghiệp • Về văn chế độ Ban hành đủ, không thiếu, không thừa, tránh chồng chéo, nhiều văn Văn cần có qui định trình tự xử lý cố, qui định việc định kỳ xem xét lại - Đối với chi nhánh: Ban hành đầy đủ văn hướng dẫn nghiệp vụ Quản lý văn phải đảm bảo dễ tìm kiếm, truy cập, khai thác Giải pháp quản lý rủi ro tác nghiệp • Về công tác đào tạo Xây dựng kế hoạch đào tạo cho cấp nhân viên Tất cán tác nghiệp phải đào tạo đầy đủ quy trình nghiệp vụ Các quy trình nghiệp vụ phải phổ biến cho cán trước triển khai thức Tăng cường đạo tạo chỗ cho cán Đào tạo nâng cao Giải pháp quản lý rủi ro tác nghiệp • Về công tác kiểm tra, giám sát Tăng cường vai trò, trách nhiệm người kiểm tra qui trình Tăng cường vai trò kiểm soát sau: + Hậu kiểm: Kiểm soát đầy đủ, kịp thời giao dịch phát sinh + QLRR: kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động tác nghiệp phận Tăng cường kiểm tra Lãnh đạo: định kỳ/đột xuất Giải pháp quản lý rủi ro tác nghiệp • Về yêu cầu cán bộ: Tự nghiên cứu, học tập nắm vững quy định nghiệp vụ Thực nghiêm túc, đắn chức trách nhiệm vụ giao Tuân thủ quy định nghiệp vụ Tự nâng cao ý thức trách nhiệm quy trình nghiệp vụ [...]... chương trình quản lý rủi ro thanh khoản - Đo lường và giám sát trạng thái thanh khoản - Quản trị khả năng tiếp cận các nguồn vốn - Lập kế hoạch dự phòng - Quản trị thanh khoản đối với ngoại tệ - Kiểm soát nội bộ trong quản trị rủi ro thanh khoản - Công bố thông tin ra ngoài QUẢN LÝ RỦI RO TÁC NGHIỆP • Rủi ro tác nghiệp: Là rủi ro phát sinh do yếu tố con người (cẩu thả, gian lận), sự yếu kém trong hệ thống... ròng yêu cầu các ngân hàng phải có sẵn nguồn tài chính dưới dạng quỹ bình ổn để có thể đối phó với thời kỳ khó khăn tối thiểu là 1 năm Cách xác định: Tỷ lệ quỹ bình ổn ròng = quỹ bình ổn thực tế/quỹ bình ổn bắt buộc Biện pháp quản trị rủi ro thanh khoản • Biên pháp cụ thể - Quản trị thanh khoản có - Quản trị thanh khoản nợ - Quản trị thanh khoản hỗn hợp Biện pháp quản trị rủi ro thanh khoản • Biện pháp... chí đánh giá rủi ro thanh khoản theo chuẩn mực quốc tế • Chỉ số đảm bảo khả năng thanh khoản – LCR Mục tiêu: Tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo cho ngân hàng duy trì được mức độ an toàn khi tài sản có tính thanh khoản cao là tài sản có khả năng chuyển đổi thành tiền để đáp ứng nhu cầu thanh khoản của ngân hàng trong 30 ngày Cách xác định: LCR = Tài sản có tính thanh khoản cao/Dòng tiền ròng trong 30 ngày... Nghĩa vụ pháp lý • Các quy định (thuế, phạt ) và việc tuân thủ • Tổn thất tài sản • Giảm uy tín Sự cần thiết quản lý rủi ro tác nghiệp • Do xu hướng thời đại Áp lực công việc Môi trường kinh doanh phức tạp Tốc độ và khối lượng giao dịch tăng cao Hành vi trái phép Lòng trung thành và đối xử với nhân viên Sự phụ thuộc vào công nghệ Sự cần thiết quản lý rủi ro tác nghiệp • Tác động đối với ngân hàng Về tổ... rủi ro tác nghiệp • Rủi ro về tội phạm: - Nội bộ: Cán bộ ngân hàng lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, sự sơ hở trong quá trình tác nghiệp để thực hiện các hành vi lừa đảo có tổ chức, làm hồ sơ giả để rút tiền ngân hàng Cán bộ trong quá trình thực hiện cho vay đã nhiễu sách đòi tiền của khách hàng Lợi dụng sơ hở trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, cán bộ thu tiền nợ của khách hàng nhưng không nộp tiền vào... thực hiện đúng quy định Nhận diện rủi ro tác nghiệp • Rủi ro về quy trình nghiệp vụ: Công tác ban hành chính sách, quy chế quy trình vẫn còn nhiều bất cập, chồng chéo Việc tồn tại cùng lúc quá nhiều các quy định, văn bản hướng dẫn đã gây khó cho việc thực hiện Qui định, qui trình còn thiếu hướng dẫn xử lý các trường hợp sự cố rủi ro Nhận diện rủi ro tác nghiệp • Rủi ro về hệ thống công nghệ thông tin:... không nộp tiền vào ngân hàng Ăn cắp password để truy cập vào chương trình thực hiện các mục đích xấu Nhận diện rủi ro tác nghiệp • Rủi ro trong tác nghiệp của cán bộ Sai sót của cán bộ là một loại dấu hiệu rủi ro có nguy cơ tiềm ẩn rất cao Xảy ra nhiều, lặp đi lặp lại tại hầu hết các chi nhánh Có xu hướng ngày càng gia tăng so với các năm Những sai sót có mức độ nghiêm trọng, rủi ro cao vẫn xảy ra... Giải pháp quản lý rủi ro tác nghiệp • Về văn bản chế độ Ban hành đủ, không thiếu, không thừa, tránh sự chồng chéo, hoặc quá nhiều văn bản Văn bản cần có qui định trình tự xử lý sự cố, qui định về việc định kỳ xem xét lại - Đối với chi nhánh: Ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ Quản lý văn bản phải đảm bảo dễ tìm kiếm, truy cập, khai thác Giải pháp quản lý rủi ro tác nghiệp • Về công tác đào... các chi nhánh và ngày càng có xu hướng gia tăng Sự cố máy chủ, máy tính, phần mềm Các sự cố liên quan đến hệ thống phần mềm, lỗi kỹ thuật của hệ thống máy ATM Nhận diện rủi ro tác nghiệp • Rủi ro về tội phạm: - Bên ngoài: Khách hàng làm giả hồ sơ vay vốn để rút tiền của ngân hàng Khách hàng dùng giấy tờ giả để vay tiền rồi không trả nợ Khách hàng làm chứng từ giả mạo để rút tiền của ngân hàng đã được... cao/Dòng tiền ròng trong 30 ngày Tiêu chí đánh giá rủi ro thanh khoản theo chuẩn mực quốc tế • Chỉ số đảm bảo khả năng thanh khoản – LCR Dòng tiền ròng: Dòng tiền ra ròng trong 30 ngày tiếp theo là chênh lệch dương giữa dòng tiền ra của 30 ngày liên tiếp kể từ ngày hôm sau và dòng tiền vào của 30 ngày liên tiếp kể từ ngày hôm sau Tiêu chí đánh giá rủi ro thanh khoản theo chuẩn mực quốc tế • Tỷ lệ quỹ bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro tác nghiệp trong ngân hàng (bài giảng quản trị rủi ro tài chính) , Slide quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro tác nghiệp trong ngân hàng (bài giảng quản trị rủi ro tài chính) , Slide quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro tác nghiệp trong ngân hàng (bài giảng quản trị rủi ro tài chính)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay