Slide quản lý rủi ro lãi suất (bài giảng quản trị rủi ro tài chính)

31 124 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:24

CHƯƠNG QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT Mục tiêu • Phân tích nguồn gốc phát sinh rủi ro lãi suất • Công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất Tìm hiểu rủi ro lãi suất • Rủi ro lãi suất khả xãy tổn thất doanh nghiệp có thay đổi lãi suất thị trường • Rủi ro phát sinh ảnh hưởng đến thu nhập kỳ vọng từ tài sản sinh lời chi phí kỳ vọng từ nguồn vốn phải trả lãi • Mục tiêu quản trị rủi ro lãi suất tìm cách cố định lãi suất tìm nguồn tài trợ bù đắp tổn thất thay đổi lãi suất Quản lý rủi ro lãi suất doanh nghiệp • Nguồn gốc rủi ro lãi suất: - Từ nguồn vốn huy động phải trả lãi - Từ nguồn thu nhập từ lãi công cụ tài doanh nghiệp nắm giữ • Khi lãi suất biến động  rủi ro lãi suất Quản lý rủi ro lãi suất doanh nghiệp • Ví dụ: Công ty A có dự án đầu tư trị giá 10 triệu USD, tỷ suất lợi nhuận trung bình 12% Để có nguồn vốn đầu tư, công ty vay vốn ngân hàng thời hạn năm với lãi suất thả LIBOR + 0,5% Ngược lại, công ty B có khoản vay 10 triệu USD cách phát hành trái phiếu năm, lãi suất cố định 7%/năm; đồng thời công ty B có danh mục đầu tư với số tiền tương ứng với lãi suất LIBOR + 0,75% Quản lý rủi ro lãi suất doanh nghiệp - Số tiền: 10 triệu USD - Thời hạn: năm Dự án ĐT 12% Danh mục ĐT LIBOR + 0,75% Công ty A Công ty B LIBOR + 0,5% 7% Vay ngân hàng Trái phiếu - Lợi nhuận cty A: 12% - (LIBOR + 0,5%) = 11,5% - LIBOR - Lợi nhuận cty B: (LIBOR + 0,75%) - 7% = LIBOR – 6,25%  Rủi ro phát sinh nào? Phòng ngừa rủi ro lãi suất - Hợp đồng lãi suất kỳ hạn - Hợp đồng option lãi suất - Hợp đồng hoán đổi lãi suất Ở Việt Nam, sản phẩm phái sinh lãi suất ngân hàng thương mại cung cấp quy định cụ thể thông tư 01/2015/TT-NHNN ngày 06/01/2015 Phái sinh lãi suất - Hợp đồng lãi suất kỳ hạn (Forward rate agreement): Là hợp đồng thỏa thuận áp dụng lãi suất định cho khoản vốn danh nghĩa vào thời điểm tương lai Vào ngày đến hạn hợp đồng, bên thực số tiền chênh lệch lãi suất kỳ hạn ký kết với lãi suất tham chiếu vào thời điểm đáo hạn Phái sinh lãi suất - Hợp đồng hoán đổi lãi suất (Interest rate swap): Giao dịch hoán đổi lãi suất hợp đồng bên cam kết toán cho bên khoản tiền lãi tính theo lãi suất thả hay lãi suất cố định tính khoản tiền danh nghĩa, khoảng thời gian Hợp đồng hoán đổi lãi suất - Lợi ích: Cố định chi phí, tránh biến động lãi suất Giúp dự đoán dòng tiền, chi phí doanh nghiệp - Đặc điểm: Không hoán đổi gốc thực tế Sử dụng lãi suất tham chiếu thị trường quốc tế: Libor, Euribor, Sibor, Nibor, Tibor… Các giao dịch phải lập thành hợp đồng cụ thể Hợp đồng hoán đổi lãi suất Cấu trúc hợp đồng hoán đổi sau thương lượng: Dự án ĐT 12% Công ty A LIBOR + 0,5% NH cho vay Danh mục ĐT Số tiền: 10triệu USD Thời hạn: năm 9,75% LIBOR 8% Vietcombank LIBOR + 0,75% Công ty B LIBOR 7% Trái phiếu Hợp đồng quyền chọn lãi suất Options lãi suất giao dịch bên mua quyền chọn có quyền (không bắt buộc) nhận chi trả cho bên bán số tiền theo lãi suất số tiền gốc danh nghĩa ghi hợp đồng quyền chọn Hợp đồng quyền chọn lãi suất Quyền chọn trần lãi suất: hợp đồng bên mua nhận khoản tiền định kì từ bên bán lãi suất thả tham chiếu vượt mức lãi suất hai bên thỏa thuận hợp đồng Lợi ích: - Giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro tăng lãi suất cách lựa chọn mức lãi suất tối đa phải trả; - Chi phí doanh nghiệp giới hạn mức phí phải trả cho người bán Ngoài ra, doanh nghiệp không bị ràng buộc cam kết Hợp đồng quyền chọn lãi suất Quyền chọn sàn lãi suất: hợp đồng bên mua (doanh nghiệp) nhận khoản tiền định kì từ bên bán lãi suất thả tham chiếu xuống mức lãi suất hai bên thỏa thuận hợp đồng Lợi ích: - Giúp cho doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro giảm lãi suất cách “mua bảo hiểm” lãi suất giảm xuống mức - Chi phí doanh nghiệp giới hạn mức phí phải trả cho người bán Ngoài ra, doanh nghiệp không bị ràng buộc cam kết Hợp đồng quyền chọn lãi suất Ví dụ: Doanh nghiệp Y vay vốn ngân hàng với lãi suất vay ấn định lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13 tháng trả sau + 4% Doanh nghiệp có mức lợi nhuận bình quân vào khoản 20%/năm Do vay, doanh nghiệp lại sợ biến động lãi suất nên doanh nghiệp ký hợp đồng quyền chọn với Sacombank để mua trần lãi suất 13% ngân hàng, để có quyền doanh nghiệp phải trả phí 0,5%/số tiền vay Vậy đến ngày đáo hạn lãi suất vay 13 % doanh nghiệp thực quyền chọn, lãi suất thấp 13% doanh nghiệp không thực quyền Rủi ro lãi suất ngân hàng Rủi ro lãi suất hoạt động ngân hàng rủi ro phát sinh thay đổi lãi suất làm ảnh hưởng đến thu nhập chi phí lãi kỳ vọng ngân hàng Nguyên nhân rủi ro lãi suất ngân hàng - Biến động kinh tế làm thay đổi lãi suất thị trường - Sự không cân đối tài sản nợ tài sản có ngân hàng - Thay đổi sách điều hành tiền tệ nhà nước - Yếu tố cung cầu tiền tệ - Sức cạnh tranh ngân hàng thương mại - Chính sách lãi suất ngân hàng thương mại Phương pháp đánh giá rủi ro lãi suất ngân hàng Độ lệch (khe hở) nhạy cảm lãi suất (GAPrs) = Tài sản nhạy cảm lãi suất – Nguồn vốn nhạy cảm lãi suất Trong đó: + GAPrs = 0: rủi ro lãi suất + GAPrs > 0: rủi ro xảy lãi suất giảm + GAPrs < 0: rủi ro lãi suất xảy lãi suất tăng Quản trị rủi ro lãi suất - Tình hình tài sản có – tài sản nợ ngân hàng sau: Hạn mục Số dư Tài sản nhạy cảm lãi suất 550.531.304.608 Tiền gửi TCTD 1.116.647.108 Cho vay khách hàng 549.414.657.500 Nợ nhạy cảm lãi suất 421.305.599.325 1.TG TCTD 143.713.846.455 TG khách hàng 277.591.752.870 GAPrs 129.225.705.283 Tỷ lệ nhạy cảm lãi suất 1,31 - Đánh giá rủi ro lãi suất ngân hàng trên? Nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro lãi suất ngân hàng - Xây dựng mô hình quản trị rủi ro lãi suất cho ngân hàng - Duy trì cân đối tài sản nguồn vốn nhạy cảm lãi suất - Sử dụng sách lãi suất linh hoạt - Sử dụng hiệu công cụ tài để giảm thiểu rủi ro lãi suất Nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro lãi suất ngân hàng - Ví dụ: Sacombank có danh mục cho vay 100 triệu USD dài hạn năm với lãi suất cố định 7,25%/năm huy động vốn với lãi suất thả LIBOR – 0,5% ACB có danh mục huy động vốn thời hạn năm với lãi suất cố định 8%/năm, đồng thời có danh mục cho vay với lãi suất LIBOR + 0,5% Các ngân hàng có phát sinh rủi ro lãi suất hay không? Nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro lãi suất ngân hàng Danh mục cho vay 7,25% Sacombank LIBOR - 0,5% Danh mục huy động vốn Danh mục cho vay LIBOR + 0,5% ACB 8% Danh mục huy động vốn Nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro lãi suất ngân hàng - Giải pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất: + Hoán đổi lãi suất trực tiếp hai ngân hàng + Hoán đổi lãi suất qua ngân hàng trung gian Nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro lãi suất ngân hàng  Hoán đổi lãi suất trực tiếp hai ngân hàng Danh mục cho vay Danh mục cho vay 7,25% LIBOR + 0,5% X% Sacombank LIBOR - 0,5% Danh mục huy động vốn LIBOR ACB 8% Danh mục huy động vốn Lãi suất ròng nhận bên bao nhiêu? X = ? Nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro lãi suất ngân hàng  Hoán đổi lãi suất qua ngân hàng trung gian Danh mục cho vay Danh mục cho vay 7,25% Sacombank LIBOR + 0,5% X% LIBOR Vietcombank Y% LIBOR ACB LIBOR - 0,5% Danh mục huy động vốn 8% Danh mục huy động vốn Lãi suất ròng nhận bên bao nhiêu? X,Y =? [...]... nhạy cảm lãi suất 1,31 - Đánh giá rủi ro lãi suất đối với ngân hàng trên? Nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro lãi suất ngân hàng - Xây dựng mô hình quản trị rủi ro lãi suất cho các ngân hàng - Duy trì sự cân đối giữa tài sản và nguồn vốn nhạy cảm lãi suất - Sử dụng chính sách lãi suất linh hoạt - Sử dụng hiệu quả các công cụ tài chính để giảm thiểu rủi ro lãi suất Nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro lãi suất ngân... + GAPrs = 0: không có rủi ro lãi suất + GAPrs > 0: rủi ro xảy ra khi lãi suất giảm + GAPrs < 0: rủi ro lãi suất xảy ra khi lãi suất tăng Quản trị rủi ro lãi suất - Tình hình tài sản có – tài sản nợ tại ngân hàng như sau: Hạn mục Số dư Tài sản nhạy cảm lãi suất 550.531.304.608 1 Tiền gửi tại các TCTD 1.116.647.108 2 Cho vay khách hàng 549.414.657.500 Nợ nhạy cảm lãi suất 421.305.599.325 1.TG của các... chọn, nếu lãi suất thấp hơn 13% thì doanh nghiệp không thực hiện quyền của mình Rủi ro lãi suất đối với ngân hàng Rủi ro lãi suất trong hoạt động ngân hàng là rủi ro phát sinh do sự thay đổi lãi suất làm ảnh hưởng đến thu nhập và chi phí lãi kỳ vọng của ngân hàng Nguyên nhân rủi ro lãi suất đối với ngân hàng - Biến động của nền kinh tế làm thay đổi lãi suất trên thị trường - Sự không cân đối giữa tài sản... tài sản có trong ngân hàng - Thay đổi trong chính sách điều hành tiền tệ của nhà nước - Yếu tố cung cầu tiền tệ - Sức cạnh tranh của ngân hàng thương mại - Chính sách về lãi suất của ngân hàng thương mại Phương pháp đánh giá rủi ro lãi suất đối với ngân hàng Độ lệch (khe hở) nhạy cảm lãi suất (GAPrs) = Tài sản nhạy cảm lãi suất – Nguồn vốn nhạy cảm lãi suất Trong đó: + GAPrs = 0: không có rủi ro lãi. .. ngừa rủi ro lãi suất ngân hàng - Giải pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất: + Hoán đổi lãi suất trực tiếp giữa hai ngân hàng + Hoán đổi lãi suất qua ngân hàng trung gian Nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro lãi suất ngân hàng  Hoán đổi lãi suất trực tiếp giữa hai ngân hàng Danh mục cho vay Danh mục cho vay 7,25% LIBOR + 0,5% X% Sacombank LIBOR - 0,5% Danh mục huy động vốn LIBOR ACB 8% Danh mục huy động vốn Lãi suất. .. danh mục cho vay 100 triệu USD dài hạn 4 năm với lãi suất cố định 7,25%/năm và huy động vốn với lãi suất thả nổi bằng LIBOR – 0,5% ACB có danh mục huy động vốn trong thời hạn 4 năm với lãi suất cố định 8%/năm, đồng thời có danh mục cho vay với lãi suất LIBOR + 0,5% Các ngân hàng có phát sinh rủi ro lãi suất hay không? Nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro lãi suất ngân hàng Danh mục cho vay 7,25% Sacombank LIBOR...Hợp đồng hoán đổi lãi suất Ví dụ: Theo ví dụ ở trên công ty A và B đều có thể bị rủi ro lãi suất khi lãi suất LIBOR thay đổi Công ty A lo sợ LIBOR tăng lên vượt mức 11,5% Vậy để hạn chế rủi ro, công ty A thực hiện hợp đồng hoán đổi lãi suất với Vietcombank như sau: Dự án ĐT 12% Số tiền: 10triệu USD Thời hạn: 5 năm Công ty A X% LIBOR Vietcombank LIBOR + 0,5% NH cho vay Lãi suất ròng công ty A nhận... nghiệp phòng ngừa rủi ro tăng lãi suất bằng cách lựa chọn một mức lãi suất tối đa phải trả; - Chi phí của doanh nghiệp chỉ giới hạn trong mức phí phải trả cho người bán Ngoài ra, doanh nghiệp không bị ràng buộc bởi bất cứ cam kết nào Hợp đồng quyền chọn lãi suất Quyền chọn sàn lãi suất: là hợp đồng trong đó bên mua (doanh nghiệp) sẽ nhận được một khoản tiền định kì từ bên bán nếu lãi suất thả nổi tham... mức lãi suất được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng Lợi ích: - Giúp cho doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro giảm lãi suất bằng cách “mua bảo hiểm” nếu lãi suất giảm xuống dưới mức đó - Chi phí của doanh nghiệp chỉ giới hạn trong mức phí phải trả cho người bán Ngoài ra, doanh nghiệp không bị ràng buộc bởi bất cứ cam kết nào Hợp đồng quyền chọn lãi suất Ví dụ: Doanh nghiệp Y vay vốn tại ngân hàng với lãi suất. .. hoán đổi lãi suất Lãi suất công ty A: - Lãi nhận từ DAĐT: 12% - Nhận được từ VCB: LIBOR - Trả lãi vay: LIBOR + 0,5% - Trả VCB: X% Lãi ròng nhận được = 12% + LIBOR – (LIBOR + 0,5%) – X = 11,5% - X Vậy để A có lời thì X < 11,5% Hợp đồng hoán đổi lãi suất Ví dụ: Tương tự Công ty B lo sợ LIBOR giảm xuống mức thấp hơn 6,25% Vậy để hạn chế rủi ro, công ty B cũng thực hiện hợp đồng hoán đổi lãi suất với Vietcombank
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide quản lý rủi ro lãi suất (bài giảng quản trị rủi ro tài chính) , Slide quản lý rủi ro lãi suất (bài giảng quản trị rủi ro tài chính) , Slide quản lý rủi ro lãi suất (bài giảng quản trị rủi ro tài chính)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay