Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập đọc (2)

30 155 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:24

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 19 / / 2010 Ngày dạy: 23 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu Tuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật (Nhà Trò, Dế Mèn) - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp-bênh vực người yếu - Phát lời nói, cử cho thấy lòng nghĩa hiệp Dế Mèn; bước đầu biết nhận xét nhân vật (Học sinh trả lời câu hỏi Sgk) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Hát - Kiểm tra dụng cụ học tâp học sinh -Để học cụ bàn - Giới thiệu phân môn Tập đọc lớp - Lắng nghe - Bài mới: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - 1em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Phát biểu Đoạn 1: Từ đầu đến … bên tảng đá cuội Đoạn 2: Tiếp theo đến … chị Nhà Trò khóc Đoạn 3: Tiếp theo đến … ăn thịt em Đoạn 4: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ phần thích, giải thích thêm: ngắn chùn chùn, thui thủi (minh hoạ tranh, ảnh) Cho học sinh luyện theo cặp - Luyện đọc nhóm đôi Mời 1, nhóm đọc theo vai - Đọc to trước lớp - Đọc mẫu diễn cảm - Lắng nghe * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Dế Mèn nhìn - Đọc bài, trả lời thấy chị Nhà Trò hoàn cảnh nào? (Gục đầu ngồi khóc tỉ tê bên tảng đá cuội) Đoạn ý nói gì? (Vào câu chuyện) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Tìm - Đọc bài, trả lời chi tiết cho thấy chị Nhà Trò yếu ớt? (Thân hình chị bé nhỏ, gầy yếu, người bự phấn lột Cánh chị mỏng, ngắn chùn chùn, yếu, lại chưa quen mở Vì ốm yếu, chị kiếm bữa củng chẳng đủ nên lâm vào cảnh nghèo túng) Đoạn ý nói gì? (Hình dáng Nhà Trò) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Nhà Trò bị - Đọc bài, trả lời bọn nhện ức hiếp, đe dọa nào? (đánh Nhà trò bận, lần chúng tơ chặng đường, đe bắt chị ăn thịt) Đoạn ý nói gì? (Lời Nhà Trò) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Những lời - Đọc bài, trả lời nói, cử nói lên lòng nghĩa hiệp Dế Mèn? (Lời nói: Em đừng sợ Hãy trở với Đứa độc ác cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu Cử chỉ: xòe ra, dắt Nhà Trò đi) Đoạn ý nói gì? (Hành động nghĩa hiệp Dế Mèn) - Cho học sinh nêu nội dung - Phát biểu Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn - học sinh đọc nối tiếp * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu đoạn: “- Năm trước, gặp trời làm đói - Lắng nghe … cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu.” - Cho học sinh luyện đọc - em ngồi bàn đọc - Gọi 1-2 nhóm đọc - Mỗi nhóm đoạn - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm - Thi đọc đoạn, Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Em học nhân vật Dế Mèn? - Vài em phát biểu - Giáo dục - Lắng nghe - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Mẹ ốm” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 19 / / 2010 Ngày dạy: 24 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mẹ ốm Tuần (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu biết đọc diễn cảm 1, khổ thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm - Hiểu nội dung bài: Tình cảm yêu thương sâu sắc lòng hiếu thảo, biết ơn bạn nhỏ với người mẹ bị ốm (Trả lời câu hỏi 1, 2, 3; thuộc khổ thơ bài) - Giáo dục học sinh yêu thương, kính trọng biết ơn cha mẹ II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” Gọi học sinh đọc, trả lời câu hỏi - Bài mới: Mẹ ốm Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu học sinh chia đoạn Đoạn 1: Hai khổ thơ đầu Đoạn 2: Khổ thơ Đoạn 3: khổ thơ cuối - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ sgk (minh hoạ tranh, ảnh) - Cho học sinh luyện theo cặp - Mời 1, em đọc - Gọi nhóm đọc - Đọc mẫu diễn cảm * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm khổ thơ đầu Hỏi: Em hiểu câu thơ sau muốn nói điều gì? Lá trầu khô cơi trầu Truyện Kiều gấp lại đầu Cánh khép lỏng ngày Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa (Những câu thơ cho biết mẹ bạn nhỏ ốm “Lá trầu khô cơi trầu” mẹ không ăn được, Truyện Kiều gấp lại mẹ không đọc được, ruộng vườn sớm trưa vắng bóng mẹ mẹ ốm không làm lụng được) - Yêu cầu học sinh đọc khổ thơ Hỏi: Sự quan tâm, chăm sóc xóm làng mẹ bạn nhỏ thể qua câu thơ nào? (Cô bác xóm làng đến thăm-Người cho trứng, người cho cam-Anh y sĩ mang thuốc vào) - Yêu cầu học sinh đọc thầm toàn thơ Hỏi: Những chi tiết thơ bộc lộ tình yêu thương sâu sắc bạn nhỏ mẹ? (Nắng mưa … Lặn … Cả đời … Bây … Vì … Quanh đôi mắt … Con mong mẹ … Mẹ vui, … Ngâm thơ … Mẹ …) - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc thơ * Hướng dẫn học sinh tìm giọng đọc thể nội dung khổ thơ hợp với diễn biến tâm trạng đứa mẹ ốm Hoạt động Trò - Hát - Đọc cá nhân - Lắng nghe - 1em đọc, lớp theo dõi - Phát biểu - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Lắng nghe - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Phát biểu - học sinh đọc nối tiếp - Lắng nghe * Hướng dẫn học sinh lớp luyện đọc diễn cảm 1, khổ thơ - Đọc mẫu khổ thơ 4, - Lắng nghe - Tổ chức cho học sinh đọc diễn cảm khổ thơ - em ngồi bàn đọc - Thi đọc diễn cảm trước lớp - Mỗi nhóm đoạn - Cho học sinh nhẩm học thuộc lòng thơ - Cả lớp nhẩm thuộc - Tổ chức cho học sinh đọc thuộc lòng thơ - Thi đọc đoạn, Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Bài thơ viết theo thể thơ nào? Trong thơ em - Vài em phát biểu thích khổ thơ nào? Ý nghĩa thơ (Tình cảm yêu thương sâu sắc, hiếu thảo, lòng biết ơn bạn nhỏ với người mẹ bị ốm) - Giáo dục học sinh - Lắng nghe - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Về nhà tiếp tục học thuộc lòng thơ - Lắng nghe Chuẩn bị “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ( tt )” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 21 / / 2010 Ngày dạy: 30 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (Tiếp theo) Tuần (Tiết 1) I/.Mục tiêu: - Giọng đọc phù hợp tính cách mạnh mẽ nhân vật Dế Mèn - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp, ghét áp bức, bất công bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối - Chọn danh hiệu phù hợp với tính cách Dế Mèn (Trả lời câu hỏi Sgk) - Học sinh khá, giỏi chọn danh hiệu hiệp sĩ giải thích lí lựa chọn (câu hỏi 4) - Giáo dục học sinh biết quan tâm, giúp đỡ người yếu đuối, bất hạnh II/.Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/.Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ “Mẹ ốm” Gọi học sinh đọc - Đọc cá nhân thuộc lòng thơ trả lời câu hỏi - Bài mới: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - 1em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Phát biểu Đoạn 1: Từ đầu đến … coi vẻ Đoạn 2: Tiếp theo đến … chày giã gạo Đoạn 3: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ sgk (minh hoạ tranh, ảnh) - Cho học sinh luyện theo cặp - Luyện đọc nhóm đôi - Mời 1, em đọc - Đọc to trước lớp - Đọc mẫu diễn cảm - Lắng nghe * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Trận địa mai - Đọc bài, trả lời phục bọn nhện đáng sợ nào? (Bọn nhện tơ kín ngang đường bố trí nhện gộc canh gác, tất nhà nhện núp kín hang đá với dáng dữ) Đoạn 1cho em hình dung cảnh gì? (Trận địa mai phục bọn nhện) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Dế Mèn - Đọc bài, trả lời làm cách để bọn nhện phải sợ? (Lời lẽ oai, giọng thách thức kẻ mạnh Dùng từ xưng hô: ai, bọn này, ta.) Đoạn nói lên điều gì? ( Dế mèn oai với bọn nhện) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Dế Mèn - Đọc bài, trả lời nói để bọn nhện nhận lẽ phải? (Dế Mèn phân tích theo cách so sánh để bọn nhện thấy chúng hành động hèn hạ, không quân tử, đáng xấu hổ; đồng thời đe dọa chúng) Bọn nhện sau hành động nào? (Chúng sợ hãi, ran, cuống cuồng chạy dọc ngang, phá hết dây tơ lối) Ý đoạn gì? (Kết cục câu chuyện) - Yêu cầu học sinh chọn danh hiệu thích hợp (Hiệp sĩ) - Nêu ý kiến - Cho học sinh nêu nội dung - Phát biểu Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn - học sinh đọc nối tiếp * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm đoạn: “ Từ hốc - Lắng nghe đá, … Có phá hết vòng vây không” - Đọc mẫu - Lắng nghe - Luyện đọc diễn cảm theo cặp - em ngồi bàn đọc - Vài học sinh thi đọc diễn cảm trước lớp - Thi đọc đoạn, Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Qua đoạn trích, em học tập đức tính đáng - Vài em phát biểu quý Dế Mèn? - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Giáo dục học sinh - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Truyện cổ nước mình” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 21 / / 2010 Ngày dạy: 31 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Truyện cổ nước Tuần (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng tự hào, tình cảm - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi truyện cổ nước ta vừa nhân hậu, thông minh vừa chứa đựng kinh nghiệm quý báu cha ông (Trả lời câu hỏi Sgk; thuộc 10 dòng thơ đầu 12 dòng thơ cuối) - Giáo dục học sinh lòng tự hào truyện cổ nước ta II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu(tt)” - Đọc cá nhân Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi - Bài mới: Truyện cổ nước - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - 1em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Phát biểu Đoạn 1: Từ đầu đến … phật tiên độ trì Đoạn 2: Tiếp theo đến … rặng dừa nghiêng soi Đoạn 3: Tiếp theo đến … ông cha Đoạn 4: Tiếp theo đến … chẳng việc Đoạn 5: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ sgk (minh hoạ tranh, ảnh) - Cho học sinh luyện theo cặp - Luyện đọc nhóm đôi - Mời 1, em đọc - Đọc to trước lớp - Đọc mẫu diễn cảm - Lắng nghe * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm từ đầu đến … đa mang - Đọc bài, trả lời Hỏi: Vì tác giả yêu truyện cổ nước nhà? ( Nhân hậu, ý nghĩa sâu xa; giúp ta nhận phẩm chất quý báu cha ông;truyền cho đời sau nhiều lời răn dạy quý báu cha ông) - Yêu cầu học sinh đọc đến … việc Hỏi: - Đọc bài, trả lời Bài thơ gợi cho em nhớ đến truyện cổ nào? (Tấm Cám, Đẽo cày đường) Tìm thêm truyện khác thể nhân hậu người Việt Nam ta (Sự tích hồ Ba Bể, nàng tiên Ốc, Sọ Dừa, tích dưa hấu, Trầu cau Thạch Sanh, … - Yêu cầu học sinh đọc hai câu thơ cuối Hỏi: Em hiểu - Đọc bài, trả lời ý hai dòng thơ cuối nào? (Ý nói: Truyện cổ lời răn dạy cha ông đời sau Qua câu chuyện cổ, cha ông dạy cháu cần phải sống nhân hậu, độ lượng, công bằng, chăm chỉ…) - Cho học sinh nêu nội dung - Phát biểu Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn - học sinh đọc nối tiếp * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu đoạn: “Tôi yêu truyện cổ … Có rặng dừa - Lắng nghe nghiêng soi” - Cho học sinh luyện đọc - em ngồi bàn đọc - Gọi - nhóm đọc - Mỗi nhóm đoạn - Tổ chức cho học sinh học thuộc lòng thi đọc - Cả lớp nhẩm thuộc diễn cảm - Thi đọc đoạn, Hoạt động 4: Củng cố - Thi đọc “Tiếp sức” - đội, đội em - Hỏi: Qua câu chuyện cổ ông cha khuyên - Vài em phát biểu cháu điều gì? - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Thư thăm bạn” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 28 / / 2010 Ngày dạy: 06 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Thư thăm bạn Tuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thư thể cảm thông, chia sẻ với nỗi đau bạn - Hiểu tình cảm người viết thư: thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn bạn (Trả lời câu hỏi Sgk; nắm tác dụng phần mở đầu phần kết thúc thư) - Giáo dục học sinh biết quan tâm, chia với bạn bạn gặp chuyện không may - Liên hệ giáo dục ý thức BVMT: Lũ lụt gây nhiều thiệt hại lớn cho sống người Để hạn chế lũ lụt, người cần tích cực trồng gây rừng, tránh phá hoại môi trường thiên nhiên II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ “Truyện cổ nước mình” Hỏi: Gọi học sinh đọc thuộc lòng trả lời câu hỏi gắn với nội dung đoạn đọc Bài thơ nói lên điều gì? - Bài mới: Thư thăm bạn Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu học sinh chia đoạn Đoạn 1: Từ đầu đến … chia buồn với bạn Đoạn 2: Tiếp theo đến … người bạn Đoạn 3: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ sgk (minh hoạ tranh, ảnh) - Cho học sinh luyện theo cặp - Mời 1, em đọc - Đọc mẫu diễn cảm * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 1, trả lời câu hỏi: Bạn Lương có biết bạn Hồng từ trước không? (Không Lương biết Hồng đọc báo Thiếu niên Tiền Phong) Bạn Lương viết thư cho hồng để làm gì? (chia buồn với Hồng) - Giải nghĩa từ: “ hi sinh” - Yêu cầu học sinh đọc thầm bài, trả lời câu hỏi: Tìm câu cho thấy bạn Lương thông cảm với bạn Hồng (Hôm … mãi) Tìm câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn (Chắc … nước lũ Mình tin … nỗi đau Bên cạnh Hồng … mình) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn mở đầu kết thúc thư, trả lời: Tác dụng dòng mở đầu kết thúc thư (Những dòng đầu nêu rõ địa điểm, thời gian viết thư, lời chào hỏi người nhận thư Những dòng cuối ghi lời chúc lời nhắn nhủ, cám ơn, hứa hẹn, kí tên, ghi họ tên người viết thư) - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành Hướng dẫn học sinh luyên đọc thư: - Gọi học sinh nối tiếp đọc đoạn thư (Hướng dẫn học sinh tìm thể giọng đọc phù hợp với nội dung đoạn) - Hướng dẫn lớp luyện đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm đoạn thư: Hòa Bình, ngày … chia buồn với bạn” - Hát - Đọc cá nhân - Lắng nghe - 1em đọc, lớp theo dõi - Phát biểu - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Lắng nghe - Đọc bài, trả lời - Lắng nghe - Đọc bài, trả lời - Phát biểu - học sinh đọc nối tiếp - Lắng nghe - Lắng nghe Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Qua thư em hiểu bạn Lương người - Vài em phát biểu nào? Em làm để giúp đỡ người không may gặp khó khăn? - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Người ăn xin” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 28 / / 2010 Ngày dạy: 07 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Người ăn xin Tuần (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Giọng đọc nhẹ nhàng, bước đầu thể cảm xúc, tâm trạng nhân vật câu chuyện - Hiểu nội dung: Ca ngợi cậu bé có lòng nhân hậu biết đồng cảm, thương xót trước nỗi bất hạnh ông lão ăn xin nghèo khổ (Trả lời câu hỏi 1, 2, 3) - Học sinh giỏi trả lời câu hỏi 4(Sgk) - Giáo dục học sinh lòng nhân hậu II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ“Thư thăm bạn” Hỏi: Gọi học - Đọc cá nhân sinh đọc trả lời câu hỏi Gọi học sinh đoạn mở đầu kết thúc cho biết tác dụng - Bài mới: Người ăn xin - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - 1em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Phát biểu Đoạn 1: Từ đầu đến … cầu xin cứu giúp Đoạn 2: Tiếp theo đến … ông Đoạn 3: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa số từ sgk (minh hoạ tranh, ảnh) - Cho học sinh luyện theo cặp - Luyện đọc nhóm đôi - Mời 1, em đọc - Đọc to trước lớp - Đọc mẫu diễn cảm - Lắng nghe * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Hình ảnh - Đọc bài, trả lời ông lão ăn xin đáng thương nào? (già lọm khọm, đôi mắt đỏ đọc, giàn giụa nước mắt, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi, hình dáng xấu xí, bàn tay sưng húp bẩn thỉu, giọng rên rỉ cầu xin) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Hành động - Đọc bài, trả lời lời nói ân cần cậu bé chứng tỏ tình cảm cậu ông lão ăn xin nào? (Hành động lời nói cậu bé chứng tỏ cậu chân thành thương xót ông lão, tôn trọng ông, muốn giúp đỡ ông) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn lại Hỏi: Cậu bé - Đọc bài, trả lời cho ông lão, ông lão lại nói “Như cháu cho lão rồi” Em hiểu cậu bé cho ông lão gì? (Ông lão nhận tình thương, thông cảm tôn trọng cậu bé qua hành động cố gắng tìm quà tặng, qua lời xin lỗi chân thành, qua nắm tay chặt) Sau câu nói ông lão, cậu bé cảm thấy nhận chút từ ông Theo em, cậu bé nhận từ ông lão ăn xin? (lòng biết ơn, đồng cảm) - Cho học sinh nêu nội dung - Phát biểu Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn - học sinh đọc nối tiếp * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm đoạn: “Tôi chẳng biết làm cách … chút ông lão” - Đọc mẫu - Lắng nghe - Cho học sinh luyện đọc cặp theo vai - em ngồi bàn đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm - Thi đọc đoạn, Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? (Con người - Vài em phát biểu phải biết thương yêu nhau./ Hãy thông cảm với người nghèo./ Tình cảm đáng quý) - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Một người trực” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 04 / / 2010 Ngày dạy: 13 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Một người trực Tuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết đọc phân biệt lời nhân vật,bước đầu đọc diễn cảm đoạn - Hiểu nội dung: Ca ngợi trực, liêm; lòng dân, nước ông Tô Hiến Thành-vị quan tiếng cương trực thời xưa (Trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục học sinh tính liêm II/ Chuẩn bị: - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ lục bát với giọng vui, dí dỏm - Hiểu ý nghĩa: Khuyên người cảnh giác, thông minh Gà Trống, tin lời lẽ ngào kẻ xấu Cáo (Trả lời câu hỏi, thuộc đoạn thơ khoảng 10 dòng) - Giáo dục học sinh sống thật thà, trung thực, song phải biết xử trí thông minh trước việc làm kẻ xấu II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ “Một người trực” Gọi - Đọc cá nhân học sinh đọc trả lời câu hỏi - Bài mới: Gà Trống Cáo - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - 1em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Phát biểu Đoạn 1: Từ đầu đến … tỏ bày tình thân Đoạn 2: Tiếp theo đến … loan tin Đoạn 3: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ sgk (minh hoạ tranh, ảnh) - Cho học sinh luyện theo cặp - Luyện đọc nhóm đôi - Mời 1, em đọc - Đọc to trước lớp - Đọc mẫu diễn cảm toàn - Lắng nghe * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Gà Trống - Đọc bài, trả lời đứng đâu, Cáo đứng đâu? (Gà Trống đứng cây, Cáo đứng đất).Cáo làm để dụ Gà Trống xuống Đất? (Cáo đon đả mời Gà xuống đất để báo cho Gà biết tin mới: từ muôn loài kết thân Gà xuống để Cáo hôn Gà để tỏ bày tình thân) Tin tức Cáo thông báo với Gà thật hay bịa đặt? (Đó tin Cáo bịa nhằm dụ Gà Trống xuống đất, ăn thịt) Đoạn cho em biết điều gì? (Âm mưu Cáo) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Vì Gà - Đọc bài, trả lời không nghe lời Cáo? (Gà biết sau lời ngon ý định xấu xa Cáo: muốn ăn thịt Gà) Gà tung tin có cặp chó săn chạy đến để làm gì? ( Cáo sợ chó săn Gà tung tin có cặp chó săn chạy đến làm cho Cáo khiếp sợ, phải bỏ chạy, lộ mưu gian) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn lại Hỏi: Thái độ - Đọc bài, trả lời Cáo nghe lời Gà nói? (Cáo khiếp sợ, hồn lac, phách bay, quắp đuôi, co cẳng bỏ chạy) Thấy Cáo bỏ chạy, thái độ Gà sao? (Gà khoái chí cười Cáo chẳng làm mình, bị lừa lại phải phát khiếp) Theo em, Gà thông minh điểm nào? (Gà không bóc trần mưu gian Cáo mà giả tin lời Cáo, mừng nghe thông tin Cáo Sau báo lại cho Cáo biết chó săn chạy đến để loan tin vui, làm Cáo khiếp sợ quắp đuôi, co cẳng chạy) Theo em, tác giả viết thơ nhằm mục đích gì? ( Khuyên người ta đừng vội tin lời ngào) - Cho học sinh nêu nội dung - Phát biểu Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh tiếp nối đọc đoạn thơ - học sinh đọc nối tiếp * Hướng dẫn học sinh luyện đọc - Đọc mẫu - Lắng nghe - Cho học sinh luyện đọc theo cách phân vai - em ngồi bàn đọc - Gọi - nhóm đọc - Mỗi nhóm đoạn - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm - Thi đọc đoạn, * Hướng dẫn học sinh học thuộc lòng thơ: - Cho học sinh nhẩm học thuộc lòng câu thơ ưa thích - Nhẩm thuộc - Cho lớp thi đọc thuộc đoạn thơ - Thi đọc theo đoạn - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc thơ theo vai - Thi đọc Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Em có nhận xét tính cách Gà Trống - Vài em phát biểu Cáo? (Gà: mưu trí, thông minh Cáo: gian trá, xảo quyệt) - Giáo dục học sinh - Lắng nghe - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Học thuộc lòng thơ Chuẩn bị “Nỗi - Lắng nghe dằn vặt An- đrây- ca” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 18 / / 2010 Ngày dạy: 27 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Nỗi dằn vặt An-đrây-ca Tuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết đọc với giọng kể chậm rãi, tình cảm; bước đầu biết phân biệt lời nhân vật với lời người kể chuyện - Hiểu nội dung: Nỗi dằn vặt An-đrây-ca thể tình yêu thương, ý thức trách nhiệm với người thân, lòng trung thực nghiêm khắc với lỗi lầm thân (Trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục học sinh tính trung thực, biết quan tâm đến người thân II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ “Gà Trống Cáo” Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi: Theo em, Gà Trống thông minh điểm nào? Cáo vật có tính cách nào? Câu chuyện khuyên điều gì? - Bài mới: Nỗi dằn vặt An-đrây-ca Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu học sinh chia đoạn Đoạn 1: Từ đầu đến … mang nhà Đoạn 2: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ sgk (minh hoạ tranh, ảnh) - Cho học sinh luyện theo cặp - Mời 1, em đọc - Đọc mẫu diễn cảm * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Khi câu chuyện xảy ra, An-đrây-ca tuổi, hoàn cảnh gia đình em lúc nào? (An-đrây-ca lúc tuổi Em sống ông mẹ Ông ốm nặng) Mẹ bảo An-đrây-ca mua thuốc cho ông, thái độ Anđrây-ca nào? (An-đrây-ca nhanh nhẹn ngay) Anđrây-ca làm đường mua thuốc cho ông? (An-đrây-ca bạn chơi đá bóng rủ nhập Mải chơi quên lời mẹ dặn Mãi sau em nhớ ra, chạy đến cửa hàng mua thuốc mang về) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Chuyện xảy An-đrây-ca mang thuốc nhà? (An-đrây-ca hoảng hốt thấy mẹ khóc nấc lên Ông qua đời) An-đrây-ca tự dằn vặt nào? (Khóc, cho chậm mà ông chết kể hết cho mẹ nghe Khi lớn An-đrây-ca tự dằn vặt mình) Câu chuyện cho thấy An-đrây-ca cậu bé nào? ( yêu thương ông, có ý thức trách nhiệm; trung thực nghiêm khắc với lỗi lầm thân) - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn * Hướng dẫn học sinh luyện đọc Hoạt động Trò - Hát - Đọc cá nhân - Lắng nghe - 1em đọc, lớp theo dõi - Phát biểu - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Lắng nghe - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Phát biểu - học sinh đọc nối tiếp - Đọc mẫu diễn cảm đoạn: “Bước vào phòng ông … - Lắng nghe vừa khỏi nhà.” - Cho học sinh luyện đọc theo nhóm - em ngồi bàn đọc - Gọi - nhóm đọc - Mỗi nhóm đoạn - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm - Thi đọc đoạn, Hoạt động 4: Củng cố - Yêu cầu học sinh đặt tên khác cho truyện Nói lời an - Vài em phát biểu ủi với An-đrây-ca - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Chị em tôi” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 18 / / 2010 Ngày dạy: 28 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Chị em Tuần (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, bước đầu diễn tả nội dung câu chuyện - Hiểu ý nghĩa: Khuyên học sinh không nói dối, tính xấu làm lòng tin, tôn trọng người (Trả lời câu hỏi sgk) - Giáo dục học sinh không nên nói dối II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ.2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ “Nỗi dằn vặt An-đrây-ca” - Đọc cá nhân Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi - Bài mới: Chị em - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - 1em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Phát biểu Đoạn 1: Từ đầu đến … tặc lưỡi cho qua Đoạn 2a: Tiếp theo đến … rạp chiếu bóng à? Đoạn 2b: Tiếp theo đến … người Đoạn 4: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ sgk (minh hoạ tranh, ảnh) - Cho học sinh luyện theo cặp - Luyện đọc nhóm đôi - Mời 1, em đọc - Đọc to trước lớp - Đọc mẫu diễn cảm - Lắng nghe * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Cô chị xin - Đọc bài, trả lời phép ba đâu? (đi học nhóm) Cô có học nhóm thật không? (Không) Em đoán xem cô đâu? (đi chơi với bạn bè, đến nhà bạn, xem phim hay la cà đường, …) Cô nói dối với ba nhiều lần chưa? (nhiều lần nói đối lần thứ bao nhiêu) Vì cô nói đối nhiều lần vậy? ( Vì lâu ba tin cô) Vì lần nói dối cô lại thấy ân hận? (Vì cô thương ba, biết phụ lòng tin ba tặc lưỡi cô quen nói dối) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Cô em - Đọc bài, trả lời làm để chị nói dối? (bắt chước chị nói dối, vờ không thấy chị, lướt qua mặt chị; bị chị mắng giả ngây thơ, hỏi lại làm chị sững sờ bị lộ) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Vì cách - Đọc bài, trả lời làm cô em giúp chị tỉnh ngộ? (…) Cô chị thay đổi nào? (Không nói dối ba nữa) Câu chuyện muốn nói với em điều gì? (…) Hãy đặt tên cho cô em cô chị theo đặc điểm, tính cách.(…) - Cho học sinh nêu nội dung - Phát biểu Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn - học sinh đọc nối tiếp * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm đoạn: “ Hai chị em đế nhà … người” - Đọc mẫu - Lắng nghe - Cho học sinh luyện đọc theo cách phân vai - em ngồi bàn đọc - Gọi - nhóm đọc - Mỗi nhóm đoạn - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm - Thi đọc đoạn, Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Câu chuyện muốn nói với em điều gì? (Nói - Vài em phát biểu dối tính xấu, nói dối làm lòng tin người, ) - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Trung thu độc lập” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 25 / / 2010 Ngày dạy: 04 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Trung thu độc lập Tuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn phù hợp với nội dung - Hiểu nội dung: Tình yêu thương em nhỏ anh chiến sĩ; mơ ước anh tương lai đẹp đẽ em đất nước (Trả lời câu hỏi sgk) - Giáo dục học sinh lòng kính yêu anh chiến sĩ; lòng yêu quê hương, yêu thiên nhiên đất nước II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ “Chị em tôi” Gọi học sinh - Đọc cá nhân đọc trả lời câu hỏi - Bài mới: Trung thu độc lập - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - 1em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Phát biểu Đoạn 1: Từ đầu đến … thân thiết em Đoạn 2: Tiếp theo đến … to lớn, vui tươi Đoạn 3: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ sgk (minh hoạ tranh, ảnh) - Cho học sinh luyện theo cặp - Luyện đọc nhóm đôi - Mời 1, em đọc - Đọc to trước lớp - Đọc mẫu diễn cảm - Lắng nghe * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Anh chiến sĩ - Đọc bài, trả lời tới trung thu em nhỏ vào thời điểm nào? (anh đứng gát trai đêm trăng trung thu độc lập đầu tiên) Trăng trung thu độc lập có đẹp? (Trăng đẹp vẻ đẹp núi sông tự do, độc lập: Trăng ngàn gió núi bao la; trăng soi sáng… núi rừng) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Anh chiến sĩ - Đọc bài, trả lời tưởng tượng đất nước đêm trăng tương lai sao? (Dưới ánh trăng, dòng thác…tàu lớn, ống khói nhà máy…vui tươi) Vẻ đẹp có khác so với đêm Trung thu độc lập? (Vẻ đẹp đất nước đại giàu có nhiều so với ngày độc lập đầu tiên) Cuộc sống nay, theo em có giống với mong ước anh chiến sĩ năm xưa? (…) Em mơ ước đất nước ta mai sau phát triển nào? (…) - Cho học sinh nêu nội dung - Phát biểu Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn - học sinh đọc nối tiếp * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm đoạn: “ Anh nhìn trăng … to lớn, vui tươi” - Đọc mẫu - Lắng nghe - Cho học sinh luyện đọc - em ngồi bàn đọc - Gọi - nhóm đọc - Mỗi nhóm đoạn - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm - Thi đọc đoạn, Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Bài văn cho thấy tình cảm anh chiến sĩ đối - Vài em phát biểu với em nhỏ nào? - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Ở vương quốc Tương Lai” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 25 / / 2010 Ngày dạy: 05 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Ở Vương quốc Tương lai Tuần (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Đọc rành mạch đoạn kịch; bước đầu biết đọc lời nhân vật với giọng hồn nhiên - Hiểu nội dung: Ước mơ bạn nhỏ sống đầy đủ, hạnh phúc, có phát minh độc đáo trẻ em (Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, sgk) - Giáo dục học sinh tinh thần lạc quan, yêu đời II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ “Trung thu độc lập” Gọi học - Đọc cá nhân sinh đọc trả lời câu hỏi - Bài : Ở vương quốc Tương Lai - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc tìm hiểu “Trong công xưởng xanh”: - Đọc mẫu kịch - Lắng nghe - Cho học sinh quan sát tranh minh họa - Quan sát - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Phát biểu Đoạn 1: Từ đầu đến … hạnh phúc.(5 dòng) Đoạn 2: Tiếp theo đến …chiếc lọ xanh (8 dòng) Đoạn 3: Phần lại (7 dòng) - Gọi học sinh giải nghĩa từ “trường sinh” - Giải nghĩa từ - Cho học sinh luyện đọc theo cặp - Luyện đọc nhóm đôi - Mời 1, em đọc kịch - Đọc to trước lớp - Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi:Tin-tin Mi-tin - Lắng nghe đến đâu gặp ai? (… đến vương quốc tương - Đọc bài, trả lời lai gặp bạn nhỏ đời) Vì nơi có tên Vương quốc Tương Lai? (Những người sống vương quốc chưa đời) Các bạn nhỏ công xưởng xanh sáng chế gì? (vật làm cho người hạnh phúc, ba mươi vị thuốc trường sinh, loại ánh sáng kì lạ, máy biết bay không chim, máy biết dò tìm kho báu giấu kín mặt trăng) Các phát minh thể mơ ước người? (được sống hạnh phúc, sống lâu, sống môi trường tràn đầy ánh sáng chinh phục vũ trụ) - Gọi học sinh đọc diễn cảm kịch theo vai - em đọc - Mời tốp thi đọc diễn cảm - Thi đọc trước lớp * Hướng dẫn học sinh luyện đọc tìm hiểu “Trong khu vườn kì diệu”: - Đọc diễn cảm kịch - Lắng nghe - Cho học sinh quan sát tranh minh họa - Quan sát - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Phát biểu Đoạn 1: Từ đầu đến … chăm bón chúng.(6 dòng) Đoạn 2: Tiếp theo đến …to (6 dòng) Đoạn 3: Phần lại (5 dòng) - Cho học sinh luyện đọc theo cặp - Luyện đọc nhóm đôi - Mời 1, em đọc kịch - Đọc to trước lớp - Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi: Những trái - Lắng nghe, đọc thầm, trả mà Tin-tin Mi-tin thấy khu vườn kì diệu có lời khác thường? (nho, táo, dưa to) - Gọi học sinh đọc diễn cảm kịch theo vai - em đọc - Mời tốp thi đọc diễn cảm - Thi đọc trước lớp * Hướng dẫn học sinh nêu nội dung chính: - Yêu cầu học sinh đọc lướt hai kịch nêu nội - Đọc thầm Vài em phát dung biểu Hoạt động 3: Củng cố - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Nếu có phép lạ” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 02 / 10 / 2010 Ngày dạy: 11 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Nếu có phép lạ Tuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng vui, hồn nhiên - Hiểu nội dung: Những ước mơ ngộ nghĩnh, đáng yêu bạn nhỏ bộc lộ khát khao giới tốt đẹp (Trả lời câu hỏi 1, 2, 4; thuộc 1, khổ thơ bài) - Học sinh khá, giỏi thuộc đọc diễn cảm thơ; trả lời câu hỏi - Giáo dục học sinh có ước mơ cao đẹp II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ “Ở vương quốc tương lai” Gọi học sinh đọc theo vai trả lời câu hỏi - Bài mới: Nếu có phép lạ Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu học sinh chia đoạn Đoạn 1: Khổ thơ Đoạn 2: Khổ thơ Đoạn 3: Khổ thơ Đoạn 4: Khổ thơ Đoạn 5: Khổ thơ - Gọi học sinh đọc đoạn (sửa lỗi phát âm, ý ngắt nhịp thơ) - Luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ sgk (minh hoạ tranh, ảnh) - Cho học sinh luyện theo cặp - Mời 1, học sinh đọc - Đọc mẫu diễn cảm toàn Nhấn giọng từ: nảy mầm nhanh, chớp mắt, đầy quả, tha hồ, trái bom, trái ngon, toàn kẹo bi tròn, …) * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm thơ Hỏi: Câu thơ lặp lại nhiều lần bài? (Nếu có phép lạ) Việc lặp lại nhiều lần câu thơ nói lên điều gì? (ước muốn bạn nhỏ tha thiết) - Yêu cầu học sinh đọc thầm thơ Hỏi: Mỗi khổ thơ nói lên điều ước bạn nhỏ Những điều ước gì? (Khổ thơ 1: mau lớn quả; Khổ thơ 2: trẻ em trở thành người lớn để làm việc; Khổ thơ 3: trái đất không mùa đông; Khổ thơ 4: trái đất không bom đạn, trái bom biến thành trái ngon chứa toàn kẹo với bi tròn) Nhận xét ước mơ bạn nhỏ thơ ( Đó ước mơ lớn, ước mơ cao đẹp: sống no đủ, làm việc, thiên tai, giới chung sống hòa bình) Em thích ước mơ thơ? Vì sao? (…) - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động Trò - Hát - Đọc cá nhân - Lắng nghe - 1em đọc, lớp theo dõi - Phát biểu - em đọc - Luyện đọc cá nhân - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Lắng nghe - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Phát biểu Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh tiếp nối đọc khổ thơ - học sinh đọc nối tiếp * Hướng dẫn học sinh luyện đọc - Đọc mẫu - Lắng nghe - Cho học sinh luyện đọc theo nhóm - em ngồi bàn đọc - Gọi - nhóm đọc - Mỗi nhóm đoạn - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm - Thi đọc nối tiếp * Hướng dẫn học sinh học thuộc lòng thơ: - Cho học sinh nhẩm học thuộc lòng câu thơ ưa thích - Cả lớp nhẩm thuộc - Cho lớp thi đọc thuộc đoạn thơ - Thi đọc đoạn - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc thơ - Thi đọc Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Nếu có phép lạ, em ước điều sao? - Vài em phát biểu - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Đôi giày ba ta màu xanh” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 02 / 10 / 2010 Ngày dạy: 12 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Đôi giày ba ta màu xanh Tuần (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn (giọng kể chậm rãi, nhẹ nhàng, hợp nội dung hồi tưởng) - Hiểu nội dung: Chị phụ trách quan tâm tới ước mơ cậu bé Lái, làm cho cậu xúc động vui sướng đến lớp với đôi giày thưởng (Trả lời câu hỏi sgk) - Giáo dục học sinh biết quan tâm, giúp đỡ đến bạn gặp khó khăn II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ“Nếu có phép lạ” - Đọc cá nhân Gọi học sinh đọc thuộc lòng trả lời câu hỏi - Bài mới: Đôi giày ba ta màu xanh - Lắng nghe Hoạt động 2: Luyện tập-Thực hành Hướng dẫn học sinh đọc tìm hiểu bài: - Gọi học sinh đọc - 1em đọc, lớp theo dõi - Đọc mẫu diễn cảm Nhấn giọng từ: đẹp làm - lắng nghe sao, cao, ôm sát chân, dáng thon thả, nhẹ, nhanh trước, thèm muốn, ngẩn ngơ, run run, mấp máy, ngọ nguậy, tưng tưng - Yêu cầu học sinh chia đoạn Đoạn 1: Từ đầu đến … thèm muốn bạn Đoạn 2: Phần lại * Hướng dẫn học sinh đọc tìm hiểu đoạn 1: - Gọi học sinh đọc đoạn Giải nghĩa từ (ba ta), sửa lỗi phát âm Lưu ý học sinh đọc câu cảm, nghỉ tự nhiên câu dài - Cho học sinh luyện theo cặp - Mời 1, em thi đọc lại đoạn Hỏi: Nhân vật ai? (Chị phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong) Ngày, bé chị phụ trách Đội mơ ước điều gì? (có đôi giày ba ta màu xanh anh họ chị) Tìm câu văn tả vẻ đẹp đôi giày ba ta (Cổ giày…Thân giày…Phần thân ) Mơ ước chị phụ trách ngày có đạt không? (không Chị tưởng tượng …) - Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm đoạn: “ Chao ôi! Đôi giày … nhìn thèm muốn bạn tôi” * Hướng dẫn học sinh đọc tìm hiểu đoạn 2: - Gọi học sinh đọc đoạn Giải nghĩa từ (vận động, cột), sửa lỗi phát âm Lưu ý học sinh đọc câu cảm, nghỉ tự nhiên câu dài - Cho học sinh luyện theo cặp - Mời 1, em thi đọc lại đoạn Hỏi: Chị phụ trách Đội giao việc gì? (Vận động Lái, cậu bé nghèo sống lang thang đường phố học) Chị phát Lái thèm muốn gì? (Lái ngẩn ngơ nhìn theo đôi giày ba ta màu xanh cậu bé dạo chơi) Vì chị biết điều đó? (chị theo Lái khắp đường phố) Chị làm để động viên cậu bé Lái ngày đầu tới lớp? (thưởng cho Lái đôi giày ba ta màu xanh) Tại chị phụ trách lại chọn cách làm đó? (…) Tìm chi tiết nói lên cảm động niềm vui Lái nhận đôi giày? (Tay Lái run run, môi cậu mấp máy, mắt hết nhìn đôi giày lại nhì xuống đôi bàn châ,… khỏi lớp, Lái cột hai giày vào nhau, đeo vào cổ, nhảy tưng tưng) - Yêu cầu học sinh luyện đọc, thi đọc diễn cảm đoạn: “Hôm nhận giày, tay Lái run run … , nhảy tưng tưng.” - Mời học sinh thi đọc - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Qua văn em thấy chị phụ trách người nào? (có lòng nhân hậu, hiểu trẻ em nên vận động cậu bé lang thang học, làm cậu xúc - Phát biểu - Đọc trả lời câu hỏi - em nối tiêp đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Lắng nghe, trả lời - Đọc trả lời câu hỏi - em nối tiêp đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Lắng nghe, trả lời - Lắng nghe - Thi đọc - Vài em phát biểu - Trả lời động, vui sướng thưởng đôi giày mơ ước buổi đến lớp đầu tiên) - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị bài: “Thưa chuyện với mẹ” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 09 / 10 / 2010 Ngày dạy: 18 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Thưa chuyện với mẹ Tuần (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật đoạn đối thoại - Hiểu nội dung: Cương mơ ước trở thành thợ rèn để kiếm sống nên thuyết phục mẹ để mẹ thấy nghề nghiệp đáng quý (Trả lời câu hỏi sgk) - Giáo dục học sinh biết yêu quý người lao động II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ “Đôi giày ba ta màu xanh” Gọi - Đọc cá nhân học sinh đọc trả lời câu hỏi - Bài mới: Thưa chuyện với mẹ - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - 1em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Phát biểu Đoạn 1: Từ đầu đến … nghề để kiếm sống Đoạn 2: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ sgk (minh hoạ tranh, ảnh) - Cho học sinh luyện theo cặp - Luyện đọc nhóm đôi - Mời 1, hoc sinh đọc - Đọc to trước lớp - Đọc mẫu diễn cảm - Lắng nghe * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Cương xin - Đọc bài, trả lời mẹ học nghề rèn để làm gì? (thương mẹ vất vả, muốn học nghề để kiếm sống, đõ đần cho mẹ) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Mẹ Cương - Đọc bài, trả lời nêu lí phản đối nào? (cho bị xui nhà Cương dòng dõi quan sang, bố Cương không chịu cho làm thợ rèn sợ thể diện gia đình) Cương thuyết phục mẹ cách nào? (nắm tay mẹ, nói với mẹ lời thiết tha: nghề đáng trọng, trộm cắp hay ăn bám đáng bị coi thường) - Yêu cầu học sinh đọc thầm toàn nêu nhận xét cách - Đọc bài, trả lời trò chuyện giữ hai mẹ Cương: + Cương: Cách xưng hô: thứ bậc, lễ phép, kính trọng) Cử chỉ: Mẹ nêu lí phản đối, em nắm tay mẹ, nói thiết tha (rất thân mật, tình cảm) + Mẹ Cương: Cách xưng hô: xưng “mẹ” gọi “con” dịu dàng, âu yếm Thể tình cảm me thân Cử chỉ: xoa đầu Cương thấy Cương thương mẹ (rất thân mật, tình cảm) - Yêu cầu học sinh nêu nội dung - Phát biểu Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành Hướng dẫn học sinh luyên đọc diễn cảm: - Mời học sinh đọc theo vai toàn - học sinh đọc nối tiếp - Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm đoạn: “Cương thấy nghèn nghẹn cổ… đốt bông” - Đọc mẫu - Lắng nghe - Cho học sinh luyện đọc - em ngồi bàn đọc - Gọi - nhóm đọc - Mỗi nhóm đoạn - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm - Thi đọc đoạn, Hoạt động 4: Củng cố - Gọi học sinh đọc lại - Vài em phát biểu - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Điều ước vua Mi-đát” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 09 / 10 / 2010 Ngày dạy: 19 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Điều ước vua Mi-đát Tuần (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Bước đầu biết đọc diễn cảm phân biệt lời nhân vật ( lời xin, khẩn cầu Miđát, lời phán bảo oai vệ thần Đi-ô-ni-dốt) - Hiểu ý nghĩa: Những ước muốn tham lam không mang lại hạnh phúc cho người (Trả lời câu hỏi sgk) - Giáo dục học sinh hướng tới ước mơ cao đẹp II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ “Thưa chuyện với mẹ” Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi 1, - Bài mới: Điều ước vua Mi – đát Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu học sinh chia đoạn Đoạn 1: Từ đầu đến … nữa! Đoạn 2: Tiếp theo đến … cho sống Đoạn 3: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ sgk (minh hoạ tranh, ảnh) - Cho học sinh luyện theo cặp - Mời 1, em đọc - Đọc mẫu diễn cảm * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt điều gì? (mọi vật ông chạm vào biến thành vàng) Thoạt đầu, điều ước thực tốt đẹp nào? (Vua thử bẻ cành sồi, ngắt thử táo, chúng biến thành vàng… Nhà vua thấy người sung sướng đời).Đoạn ý nói gì? (Điều ước vua Mi-đát thực hiện) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Tại vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt lấy lại điều ước? (Nhà vua nhận khủng khiếp điều ước: ăn, uống gì; tất thức ăn, nước uống vua chạm vào biến thành vàng) Đoạn ý nói gì? (Vua Miđát nhận khủng khiếp điều ước) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Vua Mi-đát hiểu điều gì? (Hạnh phúc xây dựng ước muốn tham lam) Đoạn ý nói gì? (Vua Miđát rút học cho mình) - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành - Mời học sinh nối tiếp đọc diễn cảm toàn theo cách phân vai - Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm đoạn: “Mi-đát bụng đói cồn cào, chịu không … ước muốn tham lam.” - Đọc mẫu - Cho học sinh luyện đọc - Gọi - nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm Hoạt động Trò - Hát - Đọc cá nhân - Lắng nghe - 1em đọc, lớp theo dõi - Phát biểu - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Lắng nghe - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Phát biểu - học sinh đọc nối tiếp - Lắng nghe - em ngồi bàn đọc - Mỗi nhóm đoạn - Thi đọc đoạn, Hoạt động 4: Củng cố - Gọi học sinh đọc lại theo vai - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Ôn tập kiểm tra HKI” - Vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe [...]... nêu nội dung chính của bài Hoạt động của Trò - Hát 1 bài - Đọc bài cá nhân - Lắng nghe - 1em đọc, cả lớp theo dõi - Phát biểu - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Lắng nghe - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Phát biểu Hoạt động 3: Luyện tập- Thực hành * Mời 4 học sinh nối tiếp nhau đọc 4 đoạn của bài - 4 học sinh đọc nối tiếp * Hướng dẫn lớp luyện đọc diễn cảm đoạn: Một... nối tiêp nhau đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Lắng nghe, trả lời - Lắng nghe - Thi đọc cả bài - Vài em phát biểu - Trả lời động, vui sướng vì được thưởng đôi giày mơ ước trong buổi đến lớp đầu tiên) - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị bài: “Thưa chuyện với mẹ” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 09 / 10 / 2010 Ngày dạy: 18 / 10 /... luyện đọc theo nhóm - 2 em ngồi 1 bàn cùng đọc - Gọi 1 - 2 nhóm đọc - Mỗi nhóm 1 đoạn - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm - Thi đọc từng đoạn, cả bài Hoạt động 4: Củng cố - Yêu cầu học sinh đặt tên khác cho truyện Nói lời an - Vài em phát biểu ủi với An-đrây-ca - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị bài “Chị em tôi” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày... 4: Củng cố - Gọi học sinh đọc lại cả bài - Vài em phát biểu - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị bài “Điều ước của vua Mi-đát” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 09 / 10 / 2010 Ngày dạy: 19 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Điều ước của vua Mi-đát Tuần 9 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Bước đầu biết đọc diễn cảm phân biệt lời các nhân vật... Lắng nghe - 1em đọc, cả lớp theo dõi - Phát biểu - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Lắng nghe - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Phát biểu - 3 học sinh đọc nối tiếp - Lắng nghe - 2 em ngồi 1 bàn cùng đọc - Mỗi nhóm 1 đoạn - Thi đọc từng đoạn, cả bài Hoạt động 4: Củng cố - Gọi học sinh đọc lại cả bài theo vai - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị bài “Ôn tập và kiểm tra... nội dung chính: - Yêu cầu học sinh đọc lướt cả hai màn kịch nêu nội - Đọc thầm Vài em phát dung chính của bài biểu Hoạt động 3: Củng cố - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị bài “Nếu chúng mình có phép lạ” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 02 / 10 / 2010 Ngày dạy: 11 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Nếu chúng mình có phép lạ Tuần... tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Về nhà tiếp tục học thuộc lòng bài thơ.Chuẩn - Lắng nghe bị bài ‘Những hạt thóc giống” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 11 / 9 / 2010 Ngày dạy: 20 / 9 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Những hạt thóc giống Tuần 5 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết đọc với giọng kể chậm rãi, phân biệt lời các nhân vật với lời người kể chuyện - Hiểu nội... học - Lắng nghe - Dặn dò: Học thuộc lòng bài thơ Chuẩn bị bài “Nỗi - Lắng nghe dằn vặt của An- đrây- ca” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 18 / 9 / 2010 Ngày dạy: 27 / 9 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca Tuần 6 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết đọc với giọng kể chậm rãi, tình cảm; bước đầu biết phân biệt lời nhân vật với lời người kể chuyện... cao đẹp của con người Việt Nam (giàu tình thương yêu, ngay thẳng, chính trực) - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Lắng nghe - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Phát biểu - 3 học sinh đọc nối tiếp - Lắng nghe - 2 em ngồi 1 bàn cùng đọc - Mỗi nhóm 1 đoạn - Thi đọc theo nhóm - Cả lớp nhẩm thuộc - Thi đọc từng đoạn - Thi đọc thuộc cả bài - Vài em phát biểu... học sinh nêu nội dung chính của bài Hoạt động 3: Luyện tập- Thực hành * Mời 2 học sinh nối tiếp nhau đọc từng đoạn * Hướng dẫn học sinh luyện đọc Hoạt động của Trò - Hát 1 bài - Đọc bài cá nhân - Lắng nghe - 1em đọc, cả lớp theo dõi - Phát biểu - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Lắng nghe - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Phát biểu - 2 học sinh đọc nối tiếp - Đọc mẫu diễn cảm đoạn: “Bước
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập đọc (2) , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập đọc (2) , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập đọc (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay