Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn kể chuyện (2)

13 208 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:23

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 19 / / 2010 Ngày dạy: 23-24 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Sự tích hồ ba bể Tuần I/ Mục tiêu: - Nghe-kể lại đoạn câu chuyện theo tranh minh họa, kể nối tiếp toàn câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể (do giáo viên kể) - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Giải thích hình thành hồ Ba Bể ca ngợi người giàu lòng nhân - Giáo dục ý thức BVMT, khắc phục hậu lũ lụt thiên nhiên gây II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Giới thiệu chương trình - Bài mới: Sự tích hồ Ba Bể Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Kể lần Giải thích từ: bà goá, giao long - Kể lần kết hợp tranh minh hoạ Giúp học sinh nắm cốt truyện * Tranh 1: Bà cụ xuất nào? (Không biết bà từ đâu đến trông bà gớm ghiếc….Bà miệng kêu đói.) Mọi người đối xử bà sao? (Mọi người xua đuổi bà.) * Tranh 2: Ai cho bà cụ ăn nghỉ? (Mẹ bà goá đưa bà nhà cho ăn nghỉ.) Chuyện xảy đêm? (Chỗ bà nằm sáng rực lên giao long lớn.) Khi chia tay bà cụ dặn mẹ bà goá điều gì? (Sắp có lụt đưa cho gói tro hai mảnh vỏ trấu.) * Tranh 3: Chuyện xảy đêm lễ hội? (Nước phun lên, lụt lội xảy ra.Tất vật chìm nước.) Mẹ bà goá làm gì? (Dùng thuyền từ hai mảnh - Hát - Lắng nghe - Lắng nghe - Theo dõi Lắng nghe - Lắng nghe Quan sát tranh - Phát biểu - Lắng nghe Quan sát tranh - Phát biểu - Lắng nghe Quan sát tranh - Phát biểu vỏ trấu khắp nơi cứu người.) * Tranh 4: Hồ Ba Bể hình thành nào? (Chỗ đất sụt hồ, nhà hai mẹ đảo nhỏ hồ.) Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Nhắc học sinh trước kể: Chỉ cần kể cốt truyện, không cần lặp lại nguyên văn lời cô Kể xong cần trao đổi bạn nội dung, ý nghĩa câu chuyện a) Kể theo nhóm - Học sinh kể đoạn câu chuyện theo nhóm em - Kể toàn câu chuyện b) Thi kể chuyện trước lớp - Vài tốp học sinh kể đoạn câu chuyện theo tranh - Vài học sinh thi kể toàn câu chuyện - Tổ chức cho học sinh trao đổi với nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Yêu cầu học sinh nhận xét tuyên dương Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Ngoài mục đích giải thích hình thành hồ Ba Bể câu chuyện nói với ta điều gì? (Câu chuyện ca ngợi người giàu lòng nhân ái; khẳng định người giàu lòng nhân đền đáp xứng đáng - Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường, khắc phục hậu thiên nhiên gây - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Câu chuyện kể lòng nhân hậu” - Lắng nghe Quan sát tranh - Phát biểu - Đọc yêu cầu - Lắng nghe - Hoạt động nhóm - Đại diện vài nhóm - 2-3 học sinh thi kể - Phát biểu - Chọn bạn kể hay - Phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 21 / / 2010 Ngày dạy: 30 - 31 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Kể chuyện nghe, đọc Tuần I/ Mục tiêu: - Hiểu câu chuyện thơ Nàng tiên ốc, kể lại đủ ý lời - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Con người cần thương yêu, giúp đỡ lẫn II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức bài“Sự tích hồ Ba Bể” Gọi học sinh kể nối tiếp câu chuyện Yêu cầu học sinh nêu ý nghĩa câu chuyện - Bài mới: Kể chuyện nghe, đọc Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc diễn cảm toàn thơ - Gọi học sinh tiếp nối đọc đoạn thơ - Gọi học sinh đọc toàn thơ - Hướng dẫn học sinh đọc thầm trả lời câu hỏi: * Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi: Bà lão làm nghề để sống? (mò cua, bắt ốc) Con ốc bà bắt có lạ? (Nó xinh, vỏ biêng biếc xanh) Bà lão làm bắt ốc? (Thấy ốc đẹp bà thương không muốn bán, thả vào chum nước để nuôi) * Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi: Từ có ốc bà lão thấy nhà có lạ? (Đi làm về, bà thấy nhà cửa quét sẽ, đàn lợn cho ăn, cơm nước nấu sẵn, vườn rau nhặt cỏ) * Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi: Khi rình xem, bà lão nhì thấy gì? (Bà thấy nàng tiên từ chum nước bước ra) Sau đó, bà lão làm gì? (Bà bí mật đập vỡ vỏ ốc, ôm lấy nàng tiên) Câu chuyện kết thúc nào? (Bà lão nàng tiên sống hạnh phúc bên Họ yêu thương hai mẹ con) Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Hướng dẫn học sinh kể lại câu chuyện lời - Tổ chức cho học sinh kể theo nhóm - Tổ chức cho học sinh tiếp nối thi kể toàn câu chuyện thơ trước lớp - Gợi ý giúp học sinh trao đổi với ý nghĩa câu chuyện Hoạt động Trò - Hát - hoc sinh kể chuyện - hoc sinh nêu ý nghĩa - Lắng nghe - Lắng nghe - em đọc nối tiêp - em đọc toàn - Cả lớp đọc thầm - Phát biểu - Cả lớp đọc thầm - Phát biểu - Cả lớp đọc thầm - Phát biểu - Lắng nghe - Hoạt động nhóm - Mỗi lượt em - Phát biểu - Tuyên dương học sinh kể hay * Yêu cầu học sinh nêu ý nghĩa câu chuyện Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Câu chuyện Nàng tiên ốc giúp em hiểu điều gì? ( Con người phải thương yêu Ai sống nhân hậu, thương yêu người có sống hạnh phúc) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc câu chuyện thơ, chuẩn bị câu chuyện lòng nhân hậu - Chọn bạn kể hay - Phát biểu - Nêu ý kiến - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 28 / / 2010 Ngày dạy: 06 - 07 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Kể chuyện nghe, đọc Tuần I/ Mục tiêu: - Kể câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn truyện) nghe, đọc có nhân vật, có ý nghĩa, nói lòng nhân hậu (theo gợi ý sgk) - Lời kể rõ ràng, rành mạch, bước đầu biểu lộ tình cảm qua giọng kể - Học sinh khá, giỏi kể chuyện sgk - Kể câu chuyện lòng nhân hậu, giàu tình yêu thương Bác Hồ, giáo dục gương Bác Hồ: Tình thương yêu bao la Bác dân với nước nói chung thiếu niên, nhi đồng nói riêng II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Viết sẵn đề bài, tiêu chí đánh giá 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Sưu tầm câu chuyện lòng nhân hậu III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ “Nàng tiên ốc” Gọi học sinh kể lại câu chuyện Yêu cầu học sinh nêu ý nghĩa câu chuyện - Bài mới: Kể chuyện nghe, đọc Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu yêu cầu đề: Gọi học sinh đọc đề - Hát - em kể lại chuyện nêu ý nghĩa - Lắng nghe - Cả lớp theo dõi Gạch chân: nghe, đọc, lòng nhân hậu) - Gọi học sinh đọc gợi ý - Yêu cầu lớp đọc thầm lại gợi ý 1, giáo viên nêu lưu ý cho học sinh nên kể câu chuyện sgk đạt điểm cao - Yêu cầu lớp đọc thầm gợi ý 3, giáo viên dán dàn bài, nhắc học sinh: Trước kể, cần giới thiệu với bạn (tên truyện, nghe, đọc từ ai, đâu?) Kể phải có đầu, có cuối; có mở đầu, diễn biến, kết thúc - Hỏi: Lòng nhân hậu biểu nào? - Yêu cầu học sinh giới thiệu số truyện, câu chuyện nói lòng nhân hậu? Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Dán nêu câu hỏi gợi ý yêu cầu học sinh sau kể câu chuyện thảo luận: * Học sinh kể hỏi: Bạn thích chi tiết câu chuyện? Vì sao? Chi tiết truyện làm bạn cảm động nhất? Bạn thích nhân vật truyện? * Học sinh nghe kể hỏi: Qua câu chuyện bạn muốn nói với người điều gì? Bạn làm để học tập nhân vật truyện? - Tổ chức cho học sinh kể chuyện theo nhóm đôi thảo luận - Tổ chức cho học sinh thi kể chuyện trước lớp thảo luận - Hỏi: Những câu chuyện em đọc đâu? - Yêu cầu học sinh đọc lại phần mẫu - Yêu cầu học sinh đọc tiêu chí đánh giá đánh giá bạn vừa kể - Tuyên dương học sinh kể hay * Giáo dục gương đạo đức Bác Hồ Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Thế kể chuyện? (Kể lại chuỗi việc có đầu, có đuôi liên quan đến nhân vật có ý nghĩa) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Kể lại câu chuyện cho người thân nghe - Chuẩn bị: Một nhà thơ chân - Theo dõi - em đọc - Quan sát Lắng nghe - Phát biểu - Trình bày - Quan sát Lắng nghe - em bàn kể cho nghe, đàm thoại - Thi kể trước lớp, thảo luận lớp - Phát biểu - em đọc - Phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 04 / / 2010 Ngày dạy: 13 - 14 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Một nhà thơ chân Tuần I/ Mục tiêu: - Nghe-kể lại đoạn câu chuyện theo câu hỏi gợi ý (sgk); kể nối tiếp toàn câu chuyện Một nhà thơ chân (do giáo viên kể) - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi nhà thơ chân chính, có khí phách cao đẹp, chết không chịu khuất phục cường quyền - Giáo dục học sinh qua ý nghĩa câu chuyện II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ “Kể chuyện nghe, đọc” Gọi học sinh kể lại câu chuyện nghe, đọc lòng nhân hậu, tình cảm thương yêu, đùm bọc lẫn - Bài mới: Một nhà thơ chân Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Kể lần Giải nghĩa số từ khó - Yêu cầu học sinh đọc thầm yêu cầu (các câu hỏi a, b, c, d) - Kể lần 2, đến đoạn giới thiệu tranh minh hoạ - Yêu cầu học sinh thảo luận câu hỏi, trả lời a) Trước bạo ngược nhà vua, dân chúng phản ứng cách nào? (Truyền hát lên án thói hống hách nhà vua phơi bày nỗi khổ nhân dân) b) Nhà vua làm biết dân chúng truyền tụng ca lên án mình? (Ra lệnh bắt kẻ sáng tác ca phản loạn Vì không tìm tác giả hát, vua lệnh tống giam nhà thơ nghệ nhân hát rong) c) Trước đe doạ nhà vua, thái độ người nào? (Các nhà thơ, nghệ nhân khuất Hoạt động Trò - Hát - Lắng nghe - em kể - Lắng nghe - Theo dõi Lắng nghe - Đọc yêu cầu - Quan sát tranh Lắng nghe - Thảo luận lớp - Trả lời câu hỏi phục Họ hát lên ca tụng nhà vua Duy có nhà trước sau im lặng) d) Vì nhà vua phải thay đổi thái độ? (Khâm phục, kính trọng lòng trung thực khí phách nhà thơ bị lửa thiêu cháy, định không chịu nói sai thật) Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh kể chuyện theo nhóm - Hoạt động nhóm - Gọi học sinh kể toàn câu chuyện trước lớp - Vài học sinh kể trước lớp - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Đọc yêu cầu - Gọi học sinh kể đoạn thích nêu ý nghĩa câu - học sinh kể trước lớp chuyện nêu ý nghĩa Hoạt động 4: Củng cố - Câu chuyện có ý nghĩa gì? ( Câu chuyện ca ngợi nhà - Nối tiếp phát biểu thơ chân vương quốc Đa-ghet-xtan Khí phách nhà thơ chân khiến cho nhà vua phải khâm phục, kính trọng, thay đổi hẳn thái độ) - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Kể lại câu chuyện cho người thân nghe - Lắng nghe Chuẩn bị câu chuyện nói tính trung thực KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 11 / / 2010 Ngày dạy: 20 - 21 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Kể chuyện nghe, đọc Tuần I/ Mục tiêu: - Dựa vào gợi ý (sgk), biết chọn kể lại câu chuyện nghe, đọc nói tính trung thực - Hiểu câu chuyện nêu nội dung truyện II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Câu chuyện nói tính trung thực III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ “Một nhà thơ chân chính” Gọi học sinh kể nối tiếp câu chuyện nêu ý nghĩa Hoạt động Trò - Hát - 3em kể nối tiếp - Bài mới: Kể chuyện nghe, đọc Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu yêu cầu đề Gọi học sinh đọc đề Gạch chân từ: nghe, đọc, tính trung thực - Gọi học sinh tiếp nối đọc gợi ý - Hỏi: Tính trung thực biểu nào? - Yêu cầu học sinh giới thiệu tên truyện mà em biết? Câu chuyện em đọc đâu? - Gọi học sinh đọc lại gợi ý Gọi học sinh giỏi làm mẫu - Gọi học sinh đọc tiêu chí đánh giá: Nội dung câu chuyện chủ đề: điểm Câu chuyện sgk: 1điểm Cách kể: hấp dẫn, điệu bộ, cử chỉ: điểm Nêu ý nghĩa câu chuyện: 1điểm Trả lời câu hỏi bạn đặt câu hỏi cho bạn: 1điểm Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Tổ chức cho học sinh kể nhóm yêu cầu học sinh đặt câu hỏi để tìm hiểu nội dung câu chuyện - Tổ chức cho học sinh thi kể trước lớp - Tuyên dương học sinh kể hay Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Qua câu chuyện bạn kể em học tập điều gì? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị câu chuyện lòng tự trọng - Lắng nghe - Đọc đề - Theo dõi - Đọc gợi ý - Trả lời - Trình bày - Đọc gợi ý - em đọc Cả lớp theo dõi - Hoạt động nhóm đôi - Vài học sinh kể trước lớp - Bình chọn Lắng nghe - Phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 18 / / 2010 Ngày dạy: 27 - 28 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Kể chuyện nghe, đọc Tuần I/ Mục tiêu: - Dựa vào gợi ý (sgk), biết chọn kể lại câu chuyện nghe, đọc, nói lòng tự trọng - Hiểu câu chuyện nêu nội dung truyện - Giáo dục học sinh có ý thức rèn luyện trở thành người có lòng tự trọng II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Câu chuyện kể nói lòng tự trọng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ: Gọi học sinh kể lại câu chuyện nói tính trung thực nêu ý nghĩa câu chuyện - Bài mới: Kể chuyện nghe, đọc Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu yêu cầu đề Gọi học sinh đọc đề Gạch chân từ: nghe, đọc, lòng tự trọng - Gọi học sinh tiếp nối đọc gợi ý - Hỏi: Thế lòng tự trọng? (Tự coi trọng thân mình, giữ gìn phẩm giá không để coi thường) - Yêu cầu học sinh giới thiệu tên truyện mà em biết? Câu chuyện em đọc đâu? - Gọi học sinh đọc lại gợi ý Gọi học sinh giỏi làm mẫu - Gọi học sinh đọc tiêu chí đánh giá: Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Tổ chức cho học sinh kể nhóm yêu cầu học sinh trao đổi nội dung câu chuyện - Tổ chức cho học sinh thi kể trước lớp - Tuyên dương học sinh kể hay - Hát - em kể - Lắng nghe - Đọc đề - Theo dõi - Đọc gợi ý - Trả lời - Trình bày - Đọc gợi ý - em đọc Cả lớp theo dõi - Hoạt động nhóm đôi - Vài học sinh kể trước lớp - Bình chọn Lắng nghe Hoạt động 4: Củng cố - Phát biểu - Hỏi: Qua câu chuyện bạn kể em học đức tình từ nhân vật? - Lắng nghe - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị câu chuyện “Lời ước trăng” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 25 / / 2010 Ngày dạy: 04 - 05 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Lời ước trăng Tuần I/ Mục tiêu: - Nghe-kể lại đoạn câu chuyện theo tranh minh họa (sgk); kể nối tiếp toàn câu chuyện Lời ước trăng (do giáo viên kể) - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Những điều ước cao đẹp mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người - Giáo viên kết hợp khai thác vẻ đẹp ánh trăng để thấy giá trị môi trường thiên nhiên sống người (đem đến niềm hi vọng tốt đẹp) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ: Gọi học sinh kể lại câu chuyện lòng tự trọng mà em nghe, đọc - Bài mới: Lời ước trăng Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Giáo viên kể chuyện: - Kể lần - Kể lần kết hợp vào tranh minh hoạ Gọi học sinh đọc lời tranh, giúp học sinh nắm câu chuyện Tranh 1: Quê tác giả có phong tục gì? Những lời nguyền ước có lạ? Tranh 2: Tác giả chứng kiến tục lệ thiêng liêng với ai? Tác giả suy nghĩ chị Ngân? Tranh 3: Không khí Hồ Hàm Nguyệt đêm rằm nào? Chị Ngân khẩn cầu điều gì? Tranh 4: Chị Ngân nói với tác giả? Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Tổ chức cho học sinh kể nhóm - Tổ chức cho học sinh thi kể trước lớp - Tuyên dương học sinh kể hay - Hát - em kể - Lắng nghe - Lắng nghe - Theo dõi - Quan sát tranh, đọc lời tranh - Quan sát tranh, đọc lời tranh - Quan sát tranh, đọc lời tranh - Quan sát tranh, đọc lời tranh - Hoạt động nhóm đôi - Vài học sinh kể trước lớp - Bình chọn Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Qua câu chuyện em hiểu điều gì? ( Những điều ước cao đẹp mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người nói điều ước, cho tất người Trong sống nên có lòng nhân bao la, thông cảm chia sẻ nỗi khổ người khác) - Giáo dục bảo vệ môi trường - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị: Câu chuyện nói ước mơ đẹp - Phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 02 / 10 / 2010 Ngày dạy: 11 - 12 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Kể chuyện nghe, đọc Tuần I/ Mục tiêu: - Dựa vào gợi ý (sgk), biết chọn kể lại câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn truyện) nghe, đọc nói ước mơ đẹp ước mơ viển vông, phi lí - Hiểu câu chuyện nêu nội dung truyện - Giáo dục học sinh tinh thần lạc quan, yêu đời II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Tiêu chí đánh giá 2/ Học sinh: Sách giáo khoa: Câu chuyện kể ước mơ đẹp, viển vông III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ“Lời ước trăng” Gọi học sinh kể toàn truyện nêu ý nghĩa câu chuyện - Bài mới: Kể chuyện nghe, đọc Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu yêu cầu đề Gọi học sinh đọc đề Gạch chân từ: nghe, đọc, ước mơ đẹp, ước mơ viễn vông, phi lí - Gọi học sinh tiếp nối đọc gợi ý - Hỏi: Những câu chuyện kể ước mơ có loại nào? (Ước mơ đẹp, ước mơ viễn vông, phi lí) - Yêu cầu học sinh giới thiệu tên truyện mà em sưu tầm - Hát - 3em kể nối tiếp - Lắng nghe - Đọc đề - Theo dõi - Đọc gợi ý - Trả lời - Trình bày được? Câu chuyện em đọc đâu? Câu chuyện em định kể nói ước mơ nào? - Gọi học sinh đọc lại gợi ý Gọi học sinh giỏi làm mẫu - Gọi học sinh đọc tiêu chí đánh giá Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành - Tổ chức cho học sinh kể nhóm trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Tổ chức cho học sinh thi kể trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Tuyên dương học sinh kể hay Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Khi kể chuyện cần lưu ý phần nào? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị câu chuyện ước mơ đẹp em bạn bè - Đọc gợi ý - em đọc Cả lớp theo dõi - Hoạt động nhóm đôi - Vài học sinh kể trước lớp - Bình chọn Lắng nghe - Phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 09 / 10 / 2010 Ngày dạy: 18 - 19 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Kể chuyện chứng kiến tham gia Tuần I/ Mục tiêu: - Chọn câu chuyện ước mơ đẹp bạn bè, người thân - Biết xếp việc thành câu chuyện để kể lại rõ ý; biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Giáo dục học sinh tinh thần lạc quan, yêu đời II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ.Tiêu chí đánh giá 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Sưu tầm câu chuyện kể III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức cũ: Gọi học sinh kể lại câu chuyện - 3em kể nối tiếp nghe, đọc ước mơ nêu ý nghĩa câu chuyện bạn vừa kể - Bài mới:Kể chuyện chứng kiến tham gia - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu yêu cầu đề Gọi học sinh đọc đề Gạch chân từ: ước mơ đẹp em, bạn bè, người thân - Gọi học sinh tiếp nối đọc gợi ý - Hỏi: Nhân vật truyện ai? Em xây dựng cốt truyện theo hướng nào? Hãy giới thiệu cho bạn nghe? - Yêu cầu học sinh giới thiệu tên truyện mà em biết? Câu chuyện em chứng kiến đâu? - Gọi học sinh đọc lại gợi ý Gọi học sinh giỏi làm mẫu - Gọi học sinh đọc tiêu chí đánh giá: Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành - Tổ chức cho học sinh kể nhóm - Tổ chức cho học sinh thi kể tìm hiểu nội dung - Tuyên dương học sinh kể hay Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Khi kể chuyện em cần ý phần nào? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị câu chuyện “Bàn chân kì diệu” - Đọc đề - Theo dõi - Đọc gợi ý - Trả lời - Trình bày - Đọc gợi ý - em đọc Cả lớp theo dõi - Hoạt động nhóm đôi - Vài học sinh kể trước lớp - Bình chọn Lắng nghe - Phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe [...]... - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 09 / 10 / 2010 Ngày dạy: 18 - 19 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Tuần 9 I/ Mục tiêu: - Chọn được một câu chuyện về ước mơ đẹp của mình hoặc bạn bè, người thân - Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện để kể lại rõ ý; biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện - Giáo... Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 02 / 10 / 2010 Ngày dạy: 11 - 12 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Kể chuyện đã nghe, đã đọc Tuần 8 I/ Mục tiêu: - Dựa vào gợi ý (sgk), biết chọn và kể lại được câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói về một ước mơ đẹp hoặc ước mơ viển vông, phi lí - Hiểu câu chuyện và nêu được nội... chức cho học sinh kể trong nhóm và trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Tổ chức cho học sinh thi kể và trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Tuyên dương học sinh kể hay Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Khi kể chuyện cần lưu ý phần nào? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị câu chuyện về ước mơ đẹp của em hoặc của bạn bè - Đọc gợi ý - 1 em đọc Cả lớp theo dõi - Hoạt động nhóm đôi - Vài học sinh kể trước lớp - Bình chọn... hoạ.Tiêu chí đánh giá 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Sưu tầm câu chuyện kể III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát 1 bài - Kiểm tra kiến thức cũ: Gọi học sinh kể lại câu chuyện - 3em kể nối tiếp đã nghe, đã đọc về những ước mơ và nêu ý nghĩa câu chuyện bạn vừa kể - Bài mới :Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung... chức cho học sinh kể trong nhóm - Tổ chức cho học sinh thi kể và tìm hiểu nội dung - Tuyên dương học sinh kể hay Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Khi kể chuyện em cần chú ý phần nào? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị câu chuyện “Bàn chân kì diệu” - Đọc đề bài - Theo dõi - Đọc gợi ý - Trả lời - Trình bày - Đọc gợi ý - 1 em đọc Cả lớp theo dõi - Hoạt động nhóm đôi - Vài học sinh kể trước lớp - Bình chọn... giáo khoa: Câu chuyện kể về ước mơ đẹp, viển vông III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ“Lời ước dưới trăng” Gọi 1 học sinh kể toàn truyện và nêu ý nghĩa câu chuyện - Bài mới: Kể chuyện đã nghe, đã đọc Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức mới - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu yêu cầu của đề Gọi học sinh đọc đề bài Gạch chân... ước mơ viễn vông, phi lí - Gọi 4 học sinh tiếp nối nhau đọc gợi ý - Hỏi: Những câu chuyện kể về ước mơ có những loại nào? (Ước mơ đẹp, ước mơ viễn vông, phi lí) - Yêu cầu học sinh giới thiệu tên truyện mà em sưu tầm - Hát 1 bài - 3em kể nối tiếp - Lắng nghe - Đọc đề bài - Theo dõi - Đọc gợi ý - Trả lời - Trình bày được? Câu chuyện em đọc được ở đâu? Câu chuyện em định kể nói về ước mơ nào? - Gọi 1 học... động 4: Củng cố - Hỏi: Qua câu chuyện em hiểu điều gì? ( Những điều ước cao đẹp mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người nói điều ước, cho tất cả mọi người Trong cuộc sống chúng ta nên có lòng nhân ái bao la, thông cảm và chia sẻ nỗi khổ của người khác) - Giáo dục bảo vệ môi trường - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị: Câu chuyện nói về ước mơ đẹp - Phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ... dẫn học sinh tìm hiểu yêu cầu của đề Gọi học sinh đọc đề bài Gạch chân các từ: ước mơ đẹp của em, của bạn bè, người thân - Gọi học sinh tiếp nối nhau đọc gợi ý - Hỏi: Nhân vật chính trong truyện là ai? Em xây dựng cốt truyện của mình theo hướng nào? Hãy giới thiệu cho các bạn cùng nghe? - Yêu cầu học sinh giới thiệu tên truyện mà em biết? Câu chuyện em được chứng kiến ở đâu? - Gọi 1 học sinh đọc lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn kể chuyện (2) , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn kể chuyện (2) , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn kể chuyện (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay