Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn chính tả (2)

12 192 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:23

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 19 / / 2010 Ngày dạy: 23-24 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu Tuần I/ Mục tiêu: - Học sinh nghe-viết trình bày tả; không mắc lỗi - Học sinh làm tập tả phương ngữ phân biệt an/ ang - Giáo dục học sinh có tính cẩn thận viết II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ, chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Giới thiệu chương trình phân môn Chính tả - Bài mới: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu đoạn văn vần viết lượt em đọc lại - Hỏi: Đoạn trích cho em biết điều gì? * Chốt lại: Hoàn cảnh Dế Mèn gặp Nhà Trò có hình dáng yếu ớt đáng thương - Yêu cầu lớp đọc thầm lại, ý tên riêng, từ ngữ dễ viết sai (cỏ xước, tỉ tê, ngắn chùn chùn,…) - Yêu cầu học sinh nêu từ khó, phân tích tiếng khó - Đọc cho học sinh viết từ khó vào bảng - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ) - Hướng dẫn học sinh soát lỗi, chữa lỗi - Chấm điểm số Nhận xét Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập 2b - Yêu cầu học sinh tự làm - Gọi học sinh chửa bài: Mấy ngan dàn hàng ngang … Lá bàng đỏ Sếu giang mang lạnh bay ngang trời - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập 3b - Hát - Lắng nghe - Lắng nghe - Theo dõi sgk - Phát biểu - Lắng nghe - Cả lớp đọc thầm - Nêu phân tích - Viết vào bảng - Viết vào - Soát lỗi, chữa lỗi - Nộp 10 - Một em đọc yêu cầu - Làm vào tập - Chửa - Một em đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm bài: Giải câu đố - Gọi học sinh chữa bài: Hoa lan Hoạt động 4: Củng cố - Thi đua: Viết đúng-Viết đẹp (béo lẳn, nịch) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Mười năm cõng bạn học” - Tự làm vào - Chửa - Mỗi lượt 2em, viết từ - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 21 / / 2010 Ngày dạy: 30-31 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mười năm cõng bạn học Tuần I/ Mục tiêu: - Học sinh nghe-viết trình bày tả sẽ, quy định - Học sinh làm tập phân biệt s/x, ăng/ ăn - Giáo dục học sinh cẩn thận viết tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ, chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức bài“Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” Kiểm tra việc chữa lỗi nhà học sinh Đọc cho học sinh viết từ khó: tảng đá cuội, mặc áo - Bài mới: Mười năm cõng bạn học Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu viết em đọc lại - Hỏi: Bạn Sinh làm để giúp đỡ Hanh? Theo em, việc làm Sinh đáng trân trọng điểm nào? * Chốt lại: Tuy nhỏ tuổi Sinh không quản khó khăn cõng bạn đến trường - Yêu cầu lớp đọc thầm lại, ý tên riêng (Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Đoàn Trường Sinh, Hanh); số (10 năm, ki-lô-mét); từ ngữ dễ viết sai (khúc khuỷu, gập ghềnh, liệt, …) - Yêu cầu học sinh phát nêu từ khó phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Hát - Mở bàn - Viết vào bảng - Lắng nghe - Theo dõi Sgk - Phát biểu - Lắng nghe - Cả lớp đọc thầm - Nêu phân tích - Viết vào bảng - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ) - Viết vào - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi Chấm điểm số - Soát lỗi, chữa lỗi Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Cả lớp làm vào vở, - Yêu cầu học sinh đọc thầm truyện vui Tìm chỗ ngồi, em làm bảng phụ suy nghĩ, làm - Lần lượt học sinh phát - Hướng dẫn học sinh chữa bài: lát sau … … phải biểu, lớp chữa … xin bà … băn khoăn … không … để xem - Theo dõi - Gọi học sinh đọc lại * Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Thảo luận nhóm ,trình bày - Yêu cầu học sinh trao đổi, phát biểu - Lời giải: a/ b/ trắng Hoạt động 4: Củng cố - đội, đội học sinh - Trò chơi: Ai nhanh ( Yêu cầu học sinh phát chỗ sai từ viết lại cho đúng: gặp ghềnh, khúc khỉu, quảng đường) - Lắng nghe - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Cháu nghe câu chuyện bà” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 28 / / 2010 Ngày dạy: 06-07 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Cháu nghe câu chuyện bà Tuần I/ Mục tiêu: - Học sinh nghe-viết trình bày tả sẽ; biết trình bày dòng thơ lục bát, khổ thơ - Học sinh làm tập phân biệt dấu hỏi/ dấu ngã - Giáo dục học sinh biết thương yêu giúp đỡ ông bà II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ, chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức bài“Mười năm cõng bãn học” Kiểm tra việc chữa lỗi nhà học sinh Đọc cho học sinh viết: khúc khuỷu, gập ghềnh, Tuyên Quang - Bài mới: Cháu nghe câu chuyện bà - Hát - Mở bàn - Viết vào bảng - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu viết Gọi học sinh đọc lại thơ - Hỏi: + Bạn nhỏ thấy bà có điều khác ngày? + Bài thơ nói lên điều gì? * Chốt lại: Tình thương hai bà cháu dành cho cụ già bị lẫn đến mức đường nhà - Yêu cầu lớp đọc thầm lại, ý từ ngữ dễ viết sai (mỏi, gặp, dẫn, lạc, về, bỗng, …) - Yêu cầu học sinh phát từ khó phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Hướng dẫn lại cách trình bày thơ lục bát - Đọc cho học sinh viết - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Chấm điểm số Nhận xét Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập 2b - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh sửa * Lời giải: triển lãm-bảo- thử-vẽ cảnh-cảnh hoàng hônvẽ cảnh hoàng hôn-khẳng định-bởi vì-họa sĩ-vẽ tranh-ở cạnh-chẳng - Gọi học sinh đọc lại câu chuyện Hoạt động 4: Củng cố - Thi đua: Tìm tên vật có dấu hỏi/ ngã viết - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Truyện cổ nước mình” - Theo dõi Sgk - Phát biểu - Lắng nghe - Cả lớp đọc thầm - Nêu phân tích - Viết vào bảng - Viết vào - Soát lỗi, chữa lỗi - Đọc yêu cầu - Làm - Chữa - đội, đội học sinh - Phát biểu ghi bảng - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 04 / / 2010 Ngày dạy: 13-14 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Truyện cổ nước Tuần I/ Mục tiêu: - Học sinh nhớ-viết 10 dòng thơ đầu trình bày tả sẽ; biết trình bày dòng thơ lục bát - Học sinh giỏi nhớ-viết 14 dòng thơ đầu (sgk) - Học sinh làm tập phân biệt ân/ âng - Giáo dục học sinh viết tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ, chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Cháu nghe câu chuyện bà” Kiểm tra việc chữa lỗi nhà học sinh Đọc cho học sinh viết: đau lưng, mỏi, gặp, lạc đường - Bài mới: Truyện cổ nước Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc thuộc lòng đoạn thơ cần nhớ- viết - Hỏi: Vì tác giả lại yêu truyện cổ nước nhà? Qua câu chuyện cổ, cha ông ta muốn khuyên cháu điều gì? - Yêu cầu lớp đọc thầm lại đoạn thơ, ý cách trình bay đọa thơ lục bát, ý chữ cần viết hoa, chữ dễ viết sai tả - Yêu cầu học sinh phát từ khó phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Yêu cầu học sinh tự nhớ viết - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi Chấm điểm số Nhận xét Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc yêu cầu 2b - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh sửa bài: Trưa tròn bóng nắng nghỉ chân chốn Dân dâng xôi đầy Sáng vầng sân Nơi nhà tiễn chân Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Hái (cái c…, d… hiến, v… trăng, tr… trọng) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Những hạt thóc giống” Hoạt động Trò - Hát - Mở bàn - Viết vào bảng - Lắng nghe - Theo dõi Sgk - Phát biểu - Cả lớp đọc thầm - Nêu phân tích - Viết vào bảng - Viết vào - Soát lỗi, chữa lỗi - Đọc yêu cầu - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu - Đại diện đội, đội học sinh - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 11 / / 2010 Ngày dạy: 20-21 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Những hạt thóc giống Tuần I/ Mục tiêu: - Học sinh nghe-viết trình bày tả sẽ; biết trình bày đoạn văn có lời nhân vật - Học sinh làm tập phân biệt en / eng - Học sinh khá, giỏi tự giải câu đố tập - Giáo dục học sinh viết tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ, chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức bài“Truyện cổ nước mình” Kiểm tra việc chữa lỗi nhà học sinh Đọc cho học sinh viết: tuyệt vời, nghiêng soi, sâu xa - Bài mới: Những hạt thóc giống Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu toàn tả - Hỏi: + Nhà vua chọn người để nối ngôi? + Vì người trung thực người đáng quý? - Yêu cầu lớp đọc thầm lại, ý từ ngữ dễ viết sai, cách trình bày - Yêu cầu học sinh phát từ khó phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ) - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Chấm điểm số Nhận xét Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành + Bài tập 2b: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh trao đổi - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh sửa bài: chen chân-len qua-leng keng-áo len-màu đen-khen em + Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung tập - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh sửa bài: - Hát - Mở bàn - Viết vào bảng - Lắng nghe - Theo dõi Sgk - Phát biểu - Cả lớp đọc thầm - Nêu phân tích - Viết vào bảng - Viết vào - Soát lỗi, chữa lỗi - Theo dõi, rút kinh nghiệm - Đọc yêu cầu - Hoạt động nhóm đôi - Tự làm vào - Lần lượt phát biểu - Đọc yêu cầu - Hoạt động nhóm đôi - Tự làm vào - Thi đua phát biểu - Đại diện đội, đội a/ Con nòng nọc b/ Chim én Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi : Ai nhanh (Yêu cầu học sinh tìm chỗ sai sửa lại cho đúng: xẻn, leng lõi, leng ken) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Người viết truyện thật thà” học sinh - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 18 / / 2010 Ngày dạy: 27-28 / / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Người viết truyện thật Tuần I/ Mục tiêu: - Học sinh nghe - viết trình bày tả sẽ; trình bày lời đối thoại nhân vật - Học sinh làm tập (chính tả chung), tập tả phương ngữ (3) phân biệt s/ x, dấu hỏi/ dấu ngã - Giáo dục học sinh viết tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ, chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức bài“Những hạt thóc giống” Kiểm tra việc chữa lỗi nhà học sinh Đọc cho học sinh viết: đầy ắp, dõng dạc, ôn tồn - Bài mới: Người viết truyện thật Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu viết em đọc lại - Hỏi: + Nhà văn Ban-dắc có tài gì? + Trong sống ông người nào? - Yêu cầu lớp đọc thầm lại, ý từ ngữ dễ viết sai, cách trình bày - Yêu cầu học sinh phát từ khó phân tích - Hát - Mở bàn - Viết vào bảng - Lắng nghe - Theo dõi sgk - Phát biểu - Cả lớp đọc thầm - Nêu phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Nhắc học sinh lưu ý từ dễ viết sai cách trình bày - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ) - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Chấm điểm số Nhận xét Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành + Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm bài: Tập phát ghi lỗi chửa lỗi vào nháp - Kiểm tra số + Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh trao đổi, tìm từ láy chứa âm( s/x), chứa thanh( hỏi/ ngã) - Tổ chức cho học sinh thi đua nêu ghi: a) Tiếng có âm s: săn sóc, sần sùi, san sẻ, san sát, se sẽ, sáng suốt b) Tiếng có âm x: xa xa, xa xôi, xám xịt, xót xa, xao xuyến, … Hoạt động 4: Củng cố - Thi đua: Viết đúng-Viết đẹp (xanh xao, suôn sẻ) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Gà Trống Cáo” - Viết vào bảng - Lắng nghe - Viết vào - Soát lỗi, chữa lỗi - Đọc yêu cầu - Tự làm vào - Trình bày - Đọc yêu cầu - Hoạt động nhóm - đội, đội học sinh - Đại diện dãy bàn - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 25 / / 2010 Ngày dạy: 04-05 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Gà Trống Cáo Tuần I/ Mục tiêu: - Học sinh nhớ-viết tả; trình bày dòng thơ lục bát - Học sinh làm tập 2, phân biệt ươn/ ương - Giáo dục học sinh cẩn thận, viết tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ, chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức bài“Người viết truyện thật thà” Kiểm tra việc chữa lỗi nhà học sinh Đọc cho học sinh viết: ấp úng, nói dối, bật cười - Bài mới: Gà Trống Cáo Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu viết em đọc lại - Hỏi: Đoạn thơ muốn nói với ta điều gì? * Chốt lại: Hãy cảnh giác, đừng tin vào lời ngào - Yêu cầu lớp đọc thầm lại, ý từ ngữ dễ viết sai, cách trình bày - Yêu cầu học sinh phát từ khó phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ) - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Chấm điểm số Nhận xét Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành + Bài tập 2b: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Phát phiếu tập - Yêu cầu học sinh trao đổi làm - Gọi học sinh sửa bài: bay lượn- vườn tược-quê hươngđại dương-tươnglai-thường xuyên-cường tráng + Bài tập 3b: - Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu học sinh trao đổi - Gọi học sinh phát biểu * Chốt lại: Vươn lên: Cố gắng tiến lên để đạt tới mức cao hơn, tốt đẹp Tưởng tượng: Tạo trí óc hình ảnh trước mắt hay chưa có Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Ai nhanh (Yêu cầu học sinh tìm từ viết đúng: bay lượng/bay lượn, khoan nhượng/ khoan nhượn, vươn vãi/ vương vãi , vườn tược/ vườn tượt ) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị bài: “Trung thu độc lập” - Hát - Mở bàn - Viết vào bảng - Lắng nghe - Theo dõi Sgk - Phát biểu - Lắng nghe - Cả lớp đọc thầm - Nêu phân tích - Viết vào bảng - Viết vào - Soát lỗi, chữa lỗi - Đọc yêu cầu - Nhận phiếu - Hoạt động nhóm đôi - Phát biểu - Đọc yêu cầu - Hoạt động nhóm đôi - Nối tiếp phát biểu - Lắng nghe - đội tham gia, đội học sinh - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 02 / 10 / 2010 Ngày dạy: 11-12 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Trung thu độc lập Tuần I/ Mục tiêu - Học sinh nghe-viết trình bày tả - Làm tập 2, phân biệt iên, yên, iêng - Giáo dục tình cảm yêu quý vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ, chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức bài“Gà Trống Cáo” Kiểm tra việc chữa lỗi nhà học sinh Đọc cho học sinh viết: cặp chó săn, loan tin, quắp đuôi - Bài mới: Trung thu độc lập Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu viết em đọc lại - Hỏi: + Cuộc sống mà anh chiến sĩ mơ tới đất nước ta tươi đẹp nào? + Đất nước ta thực ước mơ anh chiến sĩ chưa? * Giáo dục tình cảm yêu quý vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước - Yêu cầu lớp đọc thầm lại, ý từ ngữ dễ viết sai (thác nước, phấp phới, bát ngát, …) - Yêu cầu học sinh phát từ khó phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Đọc cho học sinh viết - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi Chấm điểm số Nhận xét Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành + Bài tập 2b: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh trao đổi - Yêu cầu học sinh làm - Hát - Mở bàn - Viết vào bảng - Lắng nghe - Theo dõi Sgk - Phát biểu - Lắng nghe - Cả lớp đọc thầm - Nêu phân tích - Viết vào bảng - Viết vào - Soát lỗi, chữa lỗi - Đọc yêu cầu - Hoạt động nhóm đôi - Làm vào - Nối tiếp phát biểu - Gọi học sinh sửa * Chốt lại: yên tĩnh-bỗng nhiên-ngạc nhiên-biểu diễnbuột miệng-tiếng đàn + Bài tập 3b: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh trao đổi - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh sửa * Chốt lại: điện thoại-nghiền-khiêng Hoạt động 4: Củng cố - Thi đua: Viết đúng-đẹp số từ có vần iên/ iêng - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Thợ rèn” - Đọc yêu cầu - Hoạt động nhóm đôi - Làm vào - Trình bày - Từng đôi thực - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 09 / 10 / 2010 Ngày dạy: 18-19 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Thợ rèn Tuần I/ Mục tiêu: - Học sinh nghe-viết tả; trình bày khổ thơ dòng thơ chữ; không mắc lỗi - Làm tập tả phương ngữ (2) phân biệt uôn / uông - Giáo dục học sinh viết tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ, chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức bài“Trung thu độc lập” Kiểm tra việc chữa lỗi nhà học sinh Đọc cho học sinh viết: phấp phới, soi sáng, ống khói - Bài mới: Thợ rèn Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu viết em đọc lại - Hỏi: Bài thơ cho em biết nghề thợ rèn? * Chốt lại: Sự vất vả niềm vui lao động - Hát - Mở bàn - Viết vào bảng - Lắng nghe - Theo dõi Sgk - Phát biểu - Lắng nghe người thợ rèn - Yêu cầu lớp đọc thầm lại, ý tên từ ngữ dễ viết sai (quai búa, tu, …) - Yêu cầu học sinh phát từ khó phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ) - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Chấm điểm số Nhận xét Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập 2b - Yêu cầu học sinh trao đổi - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh sửa bài: - Uống nước, nhớ ngưồn - Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương - Đố lặn xuống vực sâu Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa - Chuông kêu khẽ đánh bên thành kêu Hoạt động 4: Củng cố - Thi đua: Tiếp sức (Chọn từ đúng: rau muống/ rau muốn, cuống cuồng/ cuồn, cuồn cuộn/ cuồng cuộn) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị bài“Ôn tập học kì I” - Cả lớp đọc thầm - Nêu phân tích - Viết vào bảng - Viết vào - Soát lỗi, chữa lỗi - Theo dõi, rút kinh nghiệm - Đọc yêu cầu - Hoạt động nhóm đôi - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu - đội, đội học sinh - Lắng nghe - Lắng nghe [...]... nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 09 / 10 / 2010 Ngày dạy: 18-19 / 10 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Thợ rèn Tuần 9 I/ Mục tiêu: - Học sinh nghe-viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các khổ thơ và dòng thơ 7 chữ; không mắc quá 5 lỗi trong bài - Làm đúng bài tập chính tả phương ngữ (2) phân biệt uôn / uông - Giáo dục học sinh viết đúng chính tả II/... bài * Chốt lại: yên tĩnh-bỗng nhiên-ngạc nhiên-biểu diễnbuột miệng -tiếng đàn + Bài tập 3b: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh trao đổi - Yêu cầu học sinh làm bài - Gọi học sinh sửa bài * Chốt lại: điện thoại-nghiền-khiêng Hoạt động 4: Củng cố - Thi đua: Viết đúng-đẹp một số từ có vần iên/ iêng - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị bài “Thợ rèn” - Đọc yêu cầu - Hoạt động nhóm đôi - Làm bài. .. muống/ rau muốn, cuống cuồng/ cuốn cuồn, cuồn cuộn/ cuồng cuộn) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị bài Ôn tập học kì I” - Cả lớp đọc thầm cả bài - Nêu và phân tích - Viết bài vào bảng - Viết bài vào vở - Soát lỗi, chữa lỗi - Theo dõi, rút kinh nghiệm - Đọc yêu cầu - Hoạt động nhóm đôi - Tự làm bài vào vở - Nối tiếp nhau phát biểu - 2 đội, mỗi đội 3 học sinh - Lắng nghe - Lắng nghe ... Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức bài Trung thu độc lập” Kiểm tra việc chữa lỗi ở nhà của học sinh Đọc cho học sinh viết: phấp phới, soi sáng, ống khói - Bài mới: Thợ rèn Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức mới - Đọc mẫu bài viết 1 em đọc lại - Hỏi: Bài thơ cho em biết những gì về nghề thợ rèn?... vở Nhận xét Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập 2b - Yêu cầu học sinh trao đổi - Yêu cầu học sinh làm bài - Gọi học sinh sửa bài: - Uống nước, nhớ ngưồn - Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương - Đố ai lặn xuống vực sâu Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa - Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu Hoạt động 4: Củng cố - Thi đua: Tiếp sức (Chọn từ đúng: rau muống/ rau muốn, cuống... lại: Sự vất vả và niềm vui trong lao động của - Hát một bài - Mở vở trên bàn - Viết vào bảng - Lắng nghe - Theo dõi trong Sgk - Phát biểu - Lắng nghe người thợ rèn - Yêu cầu cả lớp đọc thầm lại, chú ý tên từ ngữ dễ viết sai (quai búa, tu, …) - Yêu cầu học sinh phát hiện từ khó và phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Đọc cho học sinh viết bài (câu, cụm từ) - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Chấm điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn chính tả (2) , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn chính tả (2) , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn chính tả (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay