Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng giun tròn oesophagostomum spp trong môi trường chăn nuôi lợn tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên và thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh

67 146 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:21

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ HÀ Tên đề tài : “NGHIÊN CỨU SỰ Ô NHIỄM TRỨNG GIUN TRÒN OESOPHAGOSTOMUM SPP TRONG MÔI TRƢỜNG CHĂN NUÔI LỢN TẠI HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ THỬ NGHIỆM BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Lớp: 43 - Thú y Khóa học: 2011 - 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: GS.TS Nguyễn Thị Kim Lan THÁI NGUYÊN – 2015 i LỜI CẢM ƠN Được đồng ý Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi thú y, cô giáo hướng dẫn chí Ban lãnh đạo Phòng Nông nghiệp huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, em thực nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp môi trường chăn nuôi lợn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh” Trong trình thực tập nghiên cứu thực đề tài em nhận quan tâm nhà trường, Khoa Chăn nuôi thú y, cán Phòng nông nghiệp huyện Phú Lương, hộ gia đình xã, bạn bè gia đình Nhân dịp em xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu nhà trường, Khoa Chăn nuôi thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban lãnh đạo Phòng Nông nghiệp huyện Phú Lương tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn GS.TS Nguyễn Thị Kim Lan NCS Bùi Văn Tú cán Phòng Nông nghiệp huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ em suốt trình thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn đến tập thể lớp K43 Thú y quan tâm giúp đỡ, động viên em suốt trình học tập, rèn luyện trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Một lần em xin chúc toàn thể thầy, cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y sức khỏe, hạnh phúc thành đạt Chúc cán nhân viên Phòng Nông nghiệp huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên mạnh khỏe công tác tốt, chúc bạn sinh viên mạnh khỏe học tập tốt thành công sống Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên Nguyễn Thị Hà năm 2015 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Thực trạng phòng chống bệnh giun, sán cho lợn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 31 Bảng 4.2 Tỷ lệ cường độ nhiễm Oesophagostomum spp lợn số xã thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 34 Bảng 4.3: Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp chuồng lợn 37 Bảng 4.4: Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp xung quanh chuồng nuôi 38 Bảng 4.5: Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp vườn, bãi trồng thức ăn 39 Bảng 4.6: Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp thức ăn lợn 40 Bảng 4.7: Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp nước uống lợn 41 Bảng 4.8: Hiệu lực số thuốc tẩy giun tròn Oesophagostomum spp cho lợn huyện Phú Lương 43 Bảng 4.9: Tỷ lệ cường độ nhiễm Oesophagostomum spp lợn trước thử nghiệm biện pháp phòng bệnh 44 Bảng 4.10: Tỷ lệ cường độ nhiễm Oesophagostomum spp lợn sau tháng thử nghiệm 45 Bảng 4.11: Tỷ lệ cường độ nhiễm Oesophagostomum spp lợn sau tháng thử nghiệm 46 iii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trang Hình 2.1 Loài O dentatum Hình 2.2 Giun O dentatum Hình 2.3 Trứng giun O dentatum Hình 2.4 Sơ đồ vòng đời Oesophagostomum spp lợn Hình 2.5 Các dạng ấu trùng cảm nhiễm Strongylata 15 Hình 4.1 Biểu đồ thực trạng phòng chống bệnh ký sinh trùng cho lợn xã 33 Hình 4.2 Biểu đồ tỷ lệ nhiễm giun kết hạt lợn xã thuộc huyện Phú Lương 35 Hình 4.3 Biểu đồ cường độ nhiễm Oesophagostomum spp địa phương 36 Hình 4.4: Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp chuồng lợn 38 Hình 4.5: Tỷ lệ nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp nước uống cho lợn địa phương 42 iv DANH MỤC VIẾT TẮT CS: Cộng TT: Thể trọng NXB: Nhà xuất v MỤC LỤC Trang PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Đặc điểm sinh học Oesophagostomum 2.1.2 Bệnh Oesophagostomum spp lợn 2.2 Tình hình nghiên cứu Oesophagostomosis lợn 19 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 19 2.2.2 Tình hình nghiên cứu giới 21 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 23 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 23 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu 23 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 23 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 23 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 24 3.3 Nội dung nghiên cứu 24 3.3.1 Thực trạng phòng chống bệnh giun, sán cho lợn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 24 vi 3.3.2 Tỷ lệ nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp lợn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 24 3.3.3 Nghiên cứu ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp môi trường chăn nuôi lợn 24 3.3.4 Nghiên cứu biện pháp phòng trị Oesophagostomosis cho lợn 24 3.4 Phương pháp nghiên cứu 25 3.4.1 Phương pháp lấy mẫu 25 3.4.2 Phương pháp xét nghiệm mẫu 27 3.4.3 Phương pháp theo dõi hiệu lực thuốc tẩy Oesophagostomum spp 28 3.4.4 Phương pháp thử nghiệm biện pháp phòng bệnh giun tròn Oesophagostomum spp cho lợn thực địa 29 Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Thực trạng phòng chống bệnh giun, sán cho lợn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 31 4.2 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp lợn số xã thuộc huyên Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 33 4.3 Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp môi trường chăn nuôi lợn 37 4.3.1 Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp chuồng lợn 37 4.3.2 Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp xung quanh chuồng nuôi 38 4.3.3 Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp vườn, bãi trồng thức ăn 39 4.3.4 Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp thức ăn lợn 40 vii 4.3.5 Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp nước uống lợn 41 4.4 Hiệu lực số thuốc tẩy giun tròn Oesophagostomum spp cho lợn thực địa 43 4.5 Nghiên cứu thử nghiệm biện pháp phòng Oesophagostomosis cho lợn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 44 4.5.1 Tỷ lệ cường độ nhiễm Oesophagostomum spp lợn trước thử nghiệm 44 4.5.2 Tỷ lệ cường độ nhiễm Oesophagostomum spp lợn sau tháng thử nghiệm 45 4.5.3 Tỷ lệ cường độ nhiễm Oesophagostomum spp lợn sau tháng thử nghiệm 46 4.6 Đề xuất biện pháp phòng chống bệnh Oesophagostomum spp cho lợn 47 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong ngành chăn nuôi, chăn nuôi lợn chiếm vị trí quan trọng Chăn nuôi lợn cung cấp nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao cho người mà nguồn cung cấp phân bón lớn cho ngành trồng trọt cung cấp sản phẩm phụ: da, lông, mỡ cho ngành công nghiệp chế biến Đối với nước ta, chăn nuôi lợn góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà nông dân mà có nhiều hộ gia đình vươn lên làm giàu từ nghề chăn nuôi lợn, giải công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân Vì chăn nuôi lợn phát triển số lượng chất lượng Tuy nhiên năm qua, tình hình dịch bệnh xảy ngày phức tạp gây thiệt hại lớn cho chăn nuôi lợn Bên cạnh bệnh truyền nhiễm có tính chất lây lan mạnh, gây thiệt hại lớn bệnh ký sinh trùng gây thiệt hại đáng kể cho ngành chăn nuôi lợn Bệnh ký sinh trùng bệnh phổ biến làm giảm suất chăn nuôi lợn, tạo điều kiện cho bệnh khác kế phát Giun kết hạt (Oesophagostomum) ký sinh trùng gây bệnh cho nhiều loài vật nuôi có lợn Giun trưởng thành ký sinh xoang ruột, ấu trùng ký sinh thành ruột tạo nên u kén ruột gia súc Súc vật nhiễm giun kết hạt nặng chết Bệnh giun kết hạt - bệnh giun tròn Oesophagostomum spp gây lợn phân bố rộng hầu hết vùng miền Ở tỉnh miền núi phía bắc, bệnh giun kết hạt phổ biến, không gây thể bệnh cấp tính làm chết lợn nhiều, bệnh giun kết hạt làm cho lợn gầy yếu, giảm tăng trọng, gây thiệt hại đáng kể kinh tế cho người chăn nuôi lợn Phú Lương huyện miền núi, phần lớn người dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi lợn lạc hậu nên việc phòng bệnh ký sinh trùng, đặc biệt bệnh giun kết hạt ý Xuất phát từ nhu cầu cấp bách thực tế chăn nuôi lợn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, thực đề tài: “Nghiên cứu ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp môi trường chăn nuôi lợn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh” 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nhằm hạn chế tỷ lệ nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp lợn, góp phần nâng cao suất chăn nuôi lợn huyện Phú Lương 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp môi trường chăn nuôi lợn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên thử nghiệm biện pháp phòng trị 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học Kết đề tài thông tin khoa học ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp môi trường chăn nuôi lợn huyện Phú Lương, góp phần vào việc nghiên cứu biện pháp phòng điều trị Oesophagostomosis lợn 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết đề tài sở khoa học khuyến cáo người chăn nuôi phòng trị bệnh giun tròn Oesophagostomum spp gây ra, nhằm hạn chế tác hại cho lợn, góp phần nâng cao suất chăn nuôi lợn thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển 45 tẩy giun Oesophagostomum spp cho lợn lô thí nghiệm vào thời điểm bắt đầu thí nghiệm; đồng thời vệ sinh thức ăn, nước uống, dụng cụ chăn nuôi, chuồng, khu vực xung quanh chuồng nuôi, hàng ngày thu dọn phân lợn để ủ Lô đối chứng không thực biện pháp 4.5.2 Tỷ lệ cường độ nhiễm Oesophagostomum spp lợn sau tháng thử nghiệm Bảng 4.10: Tỷ lệ cƣờng độ nhiễm Oesophagostomum spp lợn sau tháng thử nghiệm Lô Thí nghiệm Đối chứng Số lợn kiểm tra (con) 20 17 Số lợn nhiễm (con) 17 Tỷ lệ nhiễm (%) 0,00 100 n % 0,00 35,29 n % 0,00 35,29 n % 0,00 29,41 Diễn giải ≤ 700 Cường độ nhiễm (trứng/g phân) > 700 – 1500 > 1500 Bảng 4.10 cho thấy: Sau tháng thử nghiệm, kiểm tra lợn lô thí nghiệm thấy trứng giun Oesophagostomum spp phân Ở lô đối chứng, số lợn nhiễm giun Oesophagostomum spp 100% So sánh cường độ nhiễm giun Oesophagostomum spp lợn lô đối chứng trước sau thử nghiệm tháng thấy: tỷ lệ nhiễm cường độ nhẹ sau tháng thử nghiệm 35,29%, giảm so với trước thử nghiệm (47,06%); đó, tỷ lệ nhiễm cường độ trung bình nặng sau thử nghiệm tháng 35,29% 46 29,41%, cao so với trước thử nghiệm (29,41,33% 23,53%) Như vậy, sau tháng thử nghiệm, lợn lô đối chứng nhiễm Oesophagostomum spp nặng so với trước thử nghiệm 4.5.3 Tỷ lệ cường độ nhiễm Oesophagostomum spp lợn sau tháng thử nghiệm Bảng 4.11: Tỷ lệ cƣờng độ nhiễm Oesophagostomum spp lợn sau tháng thử nghiệm Lô Thử nghiệm Đối chứng Số lợn kiểm tra (con) 20 17 Số lợn nhiễm (con) 17 Tỷ lệ nhiễm (%) 5,00 100 n % 5,00 29,41 n % 0,00 35,29 n % 0,00 35,29 Diễn giải ≤ 700 Cường độ nhiễm (trứng/g > 700 – 1500 phân) > 1500 Bảng 4.11 cho thấy: Sau tháng thử nghiệm, lô thí nghiệm có lợn nhiễm giun Oesophagostomum spp chiếm tỷ lệ 5,00%; lợn nhiễm cường độ nhẹ Ở lô đối chứng, tỷ lệ nhiễm giun Oesophagostomum spp lợn 100% Trong đó, lợn nhiễm cường độ nhẹ 52,94%, cao so với thời điểm sau tháng thử nghiệm Tỷ lệ lợn nhiễm giun Oesophagostomum spp cường độ nặng 35,29%, tăng so với thời điểm sau tháng thử nghiệm Tổng hợp kết bảng 4.9, 4.10 4.11 thấy: Ở lô thí nghiệm, áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp 47 sau tháng thí nghiệm có 5,00% lợn nhiễm giun Oesophagostomum spp Ở lô đối chứng, tỷ lệ nhiễm giun Oesophagostomum spp lợn sau tháng thí nghiệm 100% Tuy nhiên, cường độ nhiễm nặng tăng dần sau tháng thí nghiệm 4.6 Đề xuất biện pháp phòng chống bệnh Oesophagostomum spp cho lợn Oesophagostomum spp ký sinh gây tác hại lớn thể lợn: làm cho lợn gầy còm, chậm lớn, thiếu máu, rối loạn tiêu hoá, gây bệnh tích đại thể vi thể rõ rệt vị trí ký sinh Do vậy, việc xây dựng quy trình phòng chống tổng hợp bệnh giun tròn Oesophagostomum spp gây lợn cần thiết Từ kết nghiên cứu đề tài, đề xuất số biện pháp phòng chống bệnh giun tròn Oesophagostomum spp cho lợn sau: * Tẩy Oesophagostomum spp cho lợn: để tẩy giun có hiệu quả, cần phải chọn thuốc tẩy giun đạt yêu cầu: hiệu cao, độc, không nguy hiểm, phổ tác dụng rộng, dễ sử dụng giá thành hợp lý Khi tẩy giun cần lưu ý: - Ưu tiên tẩy Oesophagostomum spp cho lợn bị nhiễm nặng có biểu lâm sàng Oesophagostomosis - Định kỳ tẩy giun cho đàn lợn thấy lợn có triệu chứng lâm sàng bệnh - Đối với lợn nái cần tẩy giun trước đẻ Đối với lợn đực giống tháng tẩy lần Đối với lợn nuôi thịt, tẩy giun vào lúc - tháng tuổi * Xử lý phân để diệt trứng Oesophagostomum spp Hàng ngày thu gom phân lợn chuồng nuôi, tập trung vào nơi, vun thành đống phủ bùn dày 10 - 15 cm Sau - tuần, nhiệt độ đống ủ tăng lên 55 - 600C diệt toàn trứng ấu trùng giun Có thể trộn thêm tro bếp, vôi bột xanh vào phân để tăng nhiệt độ phân ủ 48 * Vệ sinh chuồng nuôi lợn: chuồng nuôi lợn phải thoáng mát mùa hè, ấm áp mùa đông; chuồng phải khô ráo, nơi lợn thường xuyên tiếp xúc với mầm bệnh giun sán, với bệnh giun tròn truyền trực tiếp bệnh Oesophagostomum spp lợn * Tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng đàn lợn: cần tăng cường nuôi dưỡng, chăm sóc đàn lợn, đặc biệt giai đoạn lợn non lợn giai đoạn sinh trưởng mạnh nhằm nâng cao sức đề kháng lợn với bệnh tật, có bệnh Oesophagostomum spp * Vệ sinh khu vực xunh quanh chuồng nuôi lợn Không sử dụng phân, nước thải chuồng nuôi chưa qua xử lý để bón cho trồng Rau sống trước cho lợn ăn phải rửa 49 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết thu trình thực tập rút số kết luận sau: - Việc áp dụng biện pháp phòng bệnh ký sinh trùng cho lợn huyện Phú Lương nhiều hạn chế Số hộ tẩy giun tròn cho lợn đạt 18,75% - Tỷ lệ nhiễm Oesophagostomum spp xã 27,5% - Ở tất môi trường ngoại cảnh có ô nhiễm trứng giun Oesophagostomum spp với tỷ lệ khác + Ở nông hộ có lợn nhiễm tỷ lệ nhiễm chuồng chiếm 21,11%, xung quanh chuồng nuôi chiếm tỷ lệ 18,89%, vườn bãi trồng thức ăn tỷ lệ 11,67% + Ở nông hộ lợn nhiễm tỷ lệ nhiễm chuồng nuôi 1,11%, xung quanh chuồng nuôi 3,89%, vườn bãi trồng thức ăn 3,89% - 2,78% số mẫu thức ăn tinh nông hộ có lợn nhiễm giun kết hạt bị ô nhiễm trứng giun; có 28,75% số mẫu thức ăn xanh bị ô nhiễm trứng giun kết hạt, cao xã Phú Đô với tỷ lệ nhiễm 40,00% thấp xã Cổ Lũng nhiễm với tỷ lệ 20,00% - Qua kiểm tra 80 mẫu nước uống nông hộ có lợn nhiễm mà người dân dùng cho lợn uống xã: Tức Tranh, Phú Đô, Phấn Mễ Cổ Lũng dùng cho lợn, có 16/80 mẫu nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp chiếm 20,00% Nhiễm cao xã Phấn Mễ với tỷ lệ 30,00%, xã có tỷ lệ nhiễm thấp xã Tức Tranh 10,00% - Thuốc levamisole liều 7,5 mg/kg TT fensol liều 10 mg/kg TT có hiệu lực tẩy Oesophagostomum spp cho lợn cao an toàn lợn 50 5.2 Đề nghị Từ kết nghiên cứu đề tài có số đề nghị sau: Tỷ lệ nhiễm Oesophagostomum spp huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên cao, hộ chăn nuôi nên thực biện pháp phòng, trị bệnh Oesophagostomum spp cho lợn cách: - Xử lý triệt để chất thải chất độn chuồng, thu gom ủ phân theo phương pháp nhiệt sinh học để diệt trứng giun, sán - Thường xuyên vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống - Định kỳ tẩy giun cho lợn thuốc levamisole (7,5mg/kg TT) fensol (10 mg/kg TT) - Tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng để tăng sức đề kháng cho lợn 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Archie Hunter (Phạm Gia Ninh Nguyễn Đức Tâm dịch) (2000), Sổ tay dịch bệnh động vật, Nxb Bản Đồ, tr 284 - 287 Phạm Đức Chương, Cao Văn, Từ Quang Hiển, Nguyễn Thị Kim Lan (2003), Dược lý học thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 220 - 223 Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỳ, Nguyễn Văn Thưởng (1995), Kỹ thuật nuôi lợn thịt lớn nhanh, nhiều nạc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 62 - 63 Lương Văn Huấn, Lê Hữu Khương (1997), Ký sinh bệnh ký sinh gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 175 - 180 Nguyễn Đăng Khải (1996), Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh ký sinh trùng trâu, bò, lợn Việt Nam đề xuất biện pháp phòng trừ, Luận án Phó tiến sỹ khoa học nông nghiệp, Viện thú y Quốc gia, Hà Nội Phạm Văn Khuê (1982), Giun sán ký sinh lợn vùng Đồng sông Cửu Long sông Hồng, Luận án Phó tiến sỹ Khoa học thú y, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Phạm Văn Khuê Phan Lục (1996), Ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 140 - 144 Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Quang Tuyên (1999), Ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 12, 112 - 115 Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Lê, Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Văn Quang (2008), Ký sinh trùng học thú y (Giáo trình dùng cho bậc cao học), Nxb Nông nghiệp - Hà Nội 10 Nguyễn Thị Kim Lan (2012), Ký sinh trùng bệnh ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 166 - 170 52 11 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (1997), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr - 24 12 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2005), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị (tập II), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Thọ (2006), Các bệnh ký sinh trùng bệnh nội sản khoa thường gặp lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 39 - 43 14 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Thị Kim Lan, Lê Ngọc Mỹ, Nguyễn Thị Kim Thành, Nguyễn Văn Thọ, Chu Đình Tới (2009), Ký sinh trùng bệnh ký sinh trùng vật nuôi, Nxb Giáo dục Việt Nam, tr 204 - 207 15 Trương Lăng - Xuân Giao (2002), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Lao động - Xã hội, tr 67 16 Phan Địch Lân, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang (2002), Bệnh ký sinh trùng đàn dê Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 75 - 79 17 Phan Địch Lân, Phạm Sỹ Lăng, Đoàn Văn Phúc (2005), Bệnh giun tròn vật nuôi Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 52 - 56, 110 - 115 18 Bùi Lập (1979), “ Khu hệ giun sán lợn miền Trung Bộ ”, Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 138 - 139 19 Nguyễn Thị Lê, Phạm Văn Lực, Hà Duy Ngọ, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Minh (1996), Giun sán ký sinh Việt Nam, Nxb Khoa học - Kỹ thuật, tr 157 - 158 20 Phan Lục, Nguyễn Đức Tâm (2000), “ Giun tròn chủ yếu ký sinh lợn hiệu thuốc tẩy ”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, Tập XI, số 1, tr 70 - 73 21 Phan Lục (2006), Giáo trình bệnh ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 124 - 126 53 22 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 23 Vũ Tứ Mỹ (1999), Giun tròn ký sinh tú nuôi, thú hoang vùng Tây Nguyên thăm dò biện pháp phòng trừ sinh học, Luận án tiến sĩ Nông nghiệp 24 Skjabin K.I., Ptrov A.M (Bùi Lập, Đoàn Thị Băng Tâm Tạ Thị Vịnh dịch) (1963), Nguyên lý môn giun tròn thú y (tập 1), Nxb Khoa học - Kỹ thuật, tr.102 - 104 25 Trịnh Văn Thịnh (1963), Ký sinh trùng thú y, Nxb Nông thôn, Hà Nội 26 Trịnh Văn Thịnh, Phan Trọng Cung, Phạm Văn Khuê, Phan Lục (1982), Giáo trình ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 156 - 167, 171 - 172 27 Trịnh Văn Thịnh (1977), Ký sinh trùng bệnh ký sinh trùng gia súc gia cầm, Nxb nông nghiệp, Hà Nội, tr 61 - 64 28 Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó (2006), Phương pháp phòng chống ký sinh trùng, Nxb Lao Động, Hà Nội, tr 105 29 Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2010), “ Kết sử dụng Albendazole tẩy giun sán gia súc ”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập XVII, số 5, tr 94 - 97 30 Phan Thế Việt, Nguyễn Thị Kỳ, Nguyễn Thị Lê (1977), Giun sán ký sinh động vật Việt Nam, Nxb Khoa học - Kỹ thuật, tr 357 - 358 II Tài liệu tiếng Anh 31 Kagira J.M., Kanyari P.N., Githigia S.M., Maingi N., Nanga J.C., Gachohi J.M (2010), Risk factors associated with occurrence of nematodes in free range pigs in Busia District, Kenya, Trypanosomiasis Research Centre KARI, PO Box 362, 00625, Kikuyu, Kenya 32 Rose J H., Small A J (2009), Observations on the development and survial of the free - living stages of Oesophagostomum dentatum both in their natural environments out - of - doors and under controlled 54 conditions in the laboratory, Central Veterinary laboratory, MAFF, New Haw, Wey bridge, Surrey 33 Soulsby E.J.L (1982), Helmthis Arthropods and Protozoa of domesticated animals, Lea & Febiger, Philadelphia 34 Urquhart G.M., Armuor J., Duncan J.L., Dunn A.M., Jenning F.W (1996), Veterinary Parasitology, Blackwell Science HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI Ảnh Một số lợn nhiễm giun Oesophagostomum spp Ảnh Thu gom phân ủ Ảnh Lấy mẫu phân lợn để kiểm trứng Oesophagostomum Ảnh 4: Xét nghiệm phân tìm trứng Oesophagostomum spp Ảnh 5: Xét nghiệm tìm trứng Oesophagostomum spp kính hiển vi Ảnh 6: Trứng Oesophagostomum spp kính hiển vi Ảnh 7: Thuốc điều trị bệnh giun kết hạt cho lợn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng giun tròn oesophagostomum spp trong môi trường chăn nuôi lợn tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên và thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh , Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng giun tròn oesophagostomum spp trong môi trường chăn nuôi lợn tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên và thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh , Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng giun tròn oesophagostomum spp trong môi trường chăn nuôi lợn tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên và thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay