Slide simulink (môn CAD)

19 94 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:19

CAD Nguyễn Ngọc Mỹ Simulink Ví dụ – Điều chế biên độ Ví dụ – Hàm truyền Simulink dùng để mô hình hóa, phân tích, mô hệ thống thông qua sơ đồ khối Chúng ta mô hình hóa hệ thống nhằm học hành xử hệ thống, từ xác định xem mô hình hay sai Cách khởi động simulink: • C1: Dùng lệnh simulink • C2: Nhấn vào biểu tượng Libraries Blocks Nguyễn Mỹ 11 Hiển thị dạng sóng tín hiệu trước sau điều chế biên độ Sơ đồ khối sau: Cho nhận xét tín hiệu điều chế original signal carrier AM signal Nguyễn Mỹ 14 Hiển thị dạng sóng i hình sau v thay đổi: 10 Ω i v 100 uF 0.01 H Điện thế: 10 Ω i di v = iR + L + idt dt C ∫ Vi phân vế nhân với 1/L: 100 uF + v 0.01 H – dv di R d2i i = + 2+ L dt dt L dt LC Biến đổi Laplace: sV R I = sI + s 2I + L L LC sV 1  R = I s + s +  L L LC   Suy biểu thức hàm truyền:     s(1/ L) I = V R  s + s +  L LC   sV R 1  = I s + s +  L L LC   V s(1/ L) R s + s+ L LC I Suy biểu thức hàm truyền:     s(1/ L) I = V R  s + s +  L LC   sV R 1  = I s + s +  L L LC   V s(1/ L) R s + s+ L LC I Thay giá trị vào hàm truyền vẽ khối: s(1/ L) R s + s+ L LC s(100) s + 1000s + 1× 106
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide simulink (môn CAD) , Slide simulink (môn CAD) , Slide simulink (môn CAD)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay