Tin học_Bài tập thực hành Word 20_Tin học đại cương_FTU

1 869 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY MỜI HỌP MẶT Trân trọng kính mới Anh(Chị): Đã học lớp:Khóa: Tại trường Đại Hoc Ngoại Thương Tới dự buổi gặp mặt nhân dịp 70 năm thành lập trường Địa điểm: tại phòng Thời gian: Rất mong sự có mặt của anh (chị) Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… Ban Tổ chức Đào Anh Đức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học_Bài tập thực hành Word 20_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 20_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 20_Tin học đại cương_FTU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay