Tin học_Bài tập thực hành Word 19_Tin học đại cương_FTU

1 900 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG & TRƯỜNG ĐẠI HỌC BEDFORDSHIRE (VƯƠNG QUỐC ANH) ĐƠN XIN NHẬP HỌC Phần I Thông tin cá nhân Họ tên: Giới tính: Nam NữNgày sinh: Tình trạng hôn nhân:Nữ Đã kết hônQuốc tịch: E-mail: Địa tại: Tên người liên lạc trường hợp khẩn cấp: Quan hệ: Địa chỉ: ĐTNR:ĐTDĐ: Phần II Thông tin trường theo học: Tên trường theo học: Chuyên ngành: Năm tốt nghiệp:Loại tốt nghiệp: Ngành bậc học bạn muốn đăng ký tham gia: Ngành:Bậc học: Thời gian học: Khả ngôn ngữ GiỏiKháTrung bìnhYếu Tiếng Anh (Khác) (Khác) Phần III Cam kết Nếu thông tin đơn đăng ký không xác, việc nhập học bị hủy bỏ, hoàn toàn chịu trách nhiệm hậu phát sinh Hà Nội, ngày … tháng … năm 20 Người viết đơn Nguyễn Thế Ngọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học_Bài tập thực hành Word 19_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 19_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 19_Tin học đại cương_FTU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay