KẾ TOÁN CÔNG TY mới THÀNH lập

23 69 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:13

LƯU Ý KẾ TOÁN CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP LỚP K2 CÔNG VĂN GIA ĐÌNH KẾ TOÁN ĐÀ NẴNG SOẠN BỞI : ADMIN LINH MẠNH ĐOÀN NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN LÀM KHI THÀNH LẬP DN XONG •ĐĂNG CÔNG BỐ THÀNH LẬP DN •THUẾ MÔN BÀI •ĐĂNG KÝ THUẾ BAN ĐẦU •ĐẶT IN HÓA ĐƠN •KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG •KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP •KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN •LAO ĐỘNG VÀ BHXH •ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN VẬT LIỆU •ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ ĐĂNG CÔNG BỐ THÀNH LẬP DN Trực tiếp phòng đăng ký quốc gia cấp tỉnh Công thông tin đăng ký quốc gia (Đăng ký trực tiếp qua mạng ) Link: www.dangkykinhdoanh.gov.vn + Lệ phí : 300.000 VNĐ ( lần công bố ) Văn Bản tham khảo : + Thông tư số 176/2012/TT-BTC + Thông tư số 106/2013/TT-BTC PHÍ ĐĂNG CÔNG BỐ THÀNH LẬP DN LÀM CON DẤU TRÒN THÔNG BÁO MẪU DẤU ĐÂY • KIỂM TRA MẪU DẤU VÀ CÔNG BỐ DOANH NGHIỆP •  https://bocaodientu.dkkd.gov.vn • VÍ DỤ MST : 0401726504 (CÔNG TY TNHH MTV TRANG TRÍ NỘI THẤT THUẬN BÌNH ) THUẾ MÔN BÀI  Làm tờ khai thuế môn (MẪU 01/MBAI)  Làm giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Mẫu C01-02/NS) Lưu ý : + Mới thành lập có phát sinh HĐSXKD thời hạn khai nộp thuế môn ngày cuối tháng thành lập + Mới thành lập mà chưa PS HĐSXKD  30 ngày kể từ đăng ký doanh nghiệp + Sang năm cần nộp tiền thuế môn mà nộp tờ khai (Nếu có thay đổi vốn điều lệ làm thay đổi Bậc thuế môn phải nộp tờ khai chậm ngày 31/12 năm thay đổi ) VĂN BẢN THAM KHẢO + Thông tư 96/2002 + Thông tư 42/2003 + Thông tư 156/2013 (Khoản điều 17) ĐĂNG KÝ THUẾ BAN ĐẦU 1 Đăng ký hồ sơ ban đầu với thuế: - Chứng nhận đăng kí kinh doanh ( Photo công chứng) - Quyết định bổ nhiệm giám đốc + CMT - Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng + CMT - Mẫu 06 (DK phương pháp khấu trừ) - Mẫu 08 (Mở TK ngân hàng) + Phụ Lục I-15 Với sở Kế Hoạch - Đăng kí PP tính khấu hao - Công văn đăng kí hình thức kế toán ( số CCT yêu cầu lại không ) Mở TK NGÂN HÀNG - Hồ Sơ mở TK ngân hàng ( NH lấy) - Quyết định bổ nhiệm giám đốc + CMT - Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng + CMT -> Sau làm Mẫu 08 Nộp CCT ( Ngoài 10 ngày sau mở TK ko báo Ăn hành ) + Phụ Lục I-15 với sở KH Lý : Mở TKNH để giao dịch với khách hàng theo quy định hóa đơn mua vào 20tr khấu trừ thuế GTGT chi phí tính thuế trừ VBHD: Thông tư 156/2013 ĐẶT IN HÓA ĐƠN (Áp dụng DN theo PP Khấu trừ) Bước 1: Làm đơn đề nghị - Trước đặt in, DN làm mẫu Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (mẫu 3.14) đến quan thuế - Sau ngày làm việc quan thuế quản lý trực tiếp ý kiến văn tổ chức sử dụng hóa đơn tự in/đặt in (theo điều 6, điều công văn số 767/TCT-CS giới thiệu nội dung TT 26/2015/TT-BTC) Bước 2: Tiếp đón cán thuế: Khi cán thuế đến kiểm tra trụ sở chính, cần chuẩn bị sẵn giấy tờ sau: - Đã treo biển trụ sở chính; - Có văn xác nhận quyền sử dụng địa công ty ( Hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mượn nhà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên Giám đốc công ty) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Đăng ký mẫu dấu, dấu tròn - Có bàn ghế, sổ sách vật dụng liên quan khác chứng minh công ty có hoạt động - Có hợp đồng mua bán hàng hóa cung cấp dịch vụ chứng tỏ công ty hoạt động có nhu cầu xuất hóa đơn cho khách hàng ĐẶT IN HÓA ĐƠN Bước 3: Hồ sơ đặt in hóa đơn - Bản Đăng ký kinh doanh công ty( công chứng) - Bản chứng minh thư nhân dân hộ chiếu giám đốc (đóng dấu cty) - Giấy giới thiệu (nếu Giám đốc làm trực tiếp làm) - Bản chứng minh thư giới thiệu người giới thiệu (đóng dấu công ty) - Biển ktra trụ sở xác nhận Chi cục thuế cho phép đặt in hóa đơn Lưu ý quan trọng : Sau ngày từ ngày làm thông báo phát hành hóa đơn sử dụng hóa đơn đặt in VĂN BẢN HƯỚNG DẪN : Điều Thông tư 39/2014/TT-BTC KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Những lưu ý quan trọng ! + Nếu DN không gửi Mẫu 06/GTGT  Kê khai theo phương pháp trực tiếp + Nếu DN có gửi mẫu Mẫu 06/GTGT  Kê khai theo phương pháp khấu trừ + Doanh nghiệp thành lập khai thuế giá trị gia tăng theo quý + Công ty thành lập dù chưa phát sinh nghiệp vụ mua bán, khai thuế GTGT nộp tờ khai quý đầu tiên  Kế toán nên lưu ý vấn đề (Dễ ăn phạt ) ***Đối với DN áp dụng phương pháp khấu trừ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT, phương pháp trực tiếp mẫu 04/GTGT VĂN BẢN ÁP DỤNG + Thông tư 219/2013, Thông tư 151/2014, Thông tư 26/2015 KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Những lưu ý quan trọng ! + Thuế TNDN tạm tính hàng quý kê khai phải nộp số thuế TNDN nộp hàng quý Note: Xác định cách LN = DT (511,515,711) – CP(632,635,641,642,811,821) + Năm 2015: - Thuế suất 20% : Dành cho DN có tổng doanh thu năm trước liền kề < 20 Tỷ - Thuế suất 22% : Dành cho DN có tổng doanh thu năm trước liền kề >= 20 Tỷ + Năm 2016 Thuế suất TNDN hành : 20 % (Không phân biệt doanh thu (Điều 11 Thông tư 78 ) Cuối năm : Phải nộp tờ khai toán thuế TNDN ( Mẫu 03/TNDN) Lưu ý : Mức phạt nộp chậm thuế •Trước ngày 01/01/2015 Mức 0.05% (Từ 1-90 Ngày), 0.07% Đối với sau 91 ngày trở •Từ ngày 01/01/2015- 30/06/2015 : 0.05% không phân biệt ngày (TT 26/2015) •Sau ngày 01/07/2015 : 0.03 % ( Luật số 106/2016) VĂN BẢN ÁP DỤNG Thông tư 78/2014 Thông tư 151/2014, Thông tư 26/2014, Thông tư 96/2014 KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Những lưu ý quan trọng ! • Thuế TNCN, không phát sinh nộp tờ khai tháng/quí (mẫu 02/KK-TNCN) •Việc khai thuế theo tháng quý xác định lần kể từ tháng có phát sinh khấu trừ thuế áp dụng cho năm • Các bạn xác định lần kể từ tháng có phát sinh khấu trừ thuế áp dụng cho năm tính thuế - DN kê khai thuế GTGT theo quý thì bạn kê khai thuế TNCN theo quý - DN kê khai thuế GTGT theo tháng các bạn xét cho trường hợp sau:                 + Nếu tháng có phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng                 + Nếu tháng có phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý  VĂN BẢN ÁP DỤNG Thông tư 111/2013 Thông tư 119/2014, Thông tư 151/2014, Thông tư 92/2015 LAO ĐỘNG VÀ BHXH + Nếu DN ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: kế toán liên hệ với quan BHXH để làm hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm cho nhân viên + Trong thời hạn 30 ngày kể từ bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình sử dụng lao động theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH Lập sổ quản lý lao động thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN VẬT LIỆU Doanh nghiệp sản xuất phải lập Bảng định mức nguyên vật liệu sản phẩm doanh nghiệp Định mức lưu công ty xuất trình quan thuế kiểm tra Văn tham khảo: Thông tư 78/2014/TT-BTC Thông tư 96/2015/TT-BTC Đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ Lập nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ trước  khấu hao TSCĐ Văn tham khảo:  Thông tư 45/2013/TT-BTC Thông tư 78/2014/TT-BTC Thank You For Listening
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN CÔNG TY mới THÀNH lập, KẾ TOÁN CÔNG TY mới THÀNH lập, KẾ TOÁN CÔNG TY mới THÀNH lập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay