Câu hỏi đúng sai ôn tập môn Kinh tế phát triển Đề 3

1 194 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:12

1 Mức tài sản quốc gia bình quân đầu người xác định sở giá trị tài sản tạo tích lũy lại theo thời gian quốc gia Trong mô hình hai khu vực thuộc trường phái tân cổ điển, cung lao động nông nghiệp thay đổi thuận chiều với mức tiền công (Minh họa) Tình trạng thâm hụt cán cân thương mại làm cho GNP nước phát triển thấp GDP Hệ số gia tăng vốn tư - đầu cho biết hiệu suất vốn đầu tư Hệ số cao suất biên vốn đầu tư cao Các nhà kinh tế thuộc trường phái cổ điển cho đất đai yếu tố quy định điểm dừng sản xuất nông nghiệp (minh họa) Các quốc gia có hệ số Gini thấp 0,2 thuộc nhóm nước có mức độ công phân phối thu nhập cao A Lewis cho tăng tỷ trọng thu nhập cho người loa động dẫn tới tăng xu hướng tiết kiệm cận biên đầu tư, từ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Chính sách đầu tư mô hình H Oshima sở để giải vấn đề công xã hội "Sau có việc làm đầy đủ." Hiệu bảo hộ thuế quen thực tế đo khoản chênh lệch giá nước giá giới 10 Chỉ đầu tư chiều sâu cho nông nghiệp để tăng suất lao động khu vực nông nghiệp tăng lên quan điểm trường phái Tân cổ điển Lần đọc: 243 S Đ S (thu nhập ròng từ TS nc ko fai cán cân thương mại) S ( icor mpk ngịch đảo nhau) Đ S ( 0.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi đúng sai ôn tập môn Kinh tế phát triển Đề 3, Câu hỏi đúng sai ôn tập môn Kinh tế phát triển Đề 3, Câu hỏi đúng sai ôn tập môn Kinh tế phát triển Đề 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay