Tin học_Bài tập thực hành Word 5_Tin học đại cương_FTU

1 928 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: Cho hàm số (1), m tham số Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) m= -1 Câu 2: Tìm m để phương trình sau có nghiệm thực: Giải hệ phương trình: Câu 3: Tính tích phân: Câu 4: Chứng minh rằng: Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng: Chứng minh d1 d2 chéo Tính phép nhân ma trận:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học_Bài tập thực hành Word 5_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 5_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 5_Tin học đại cương_FTU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay