Theo dõi hội chứng tiêu chảy ở lợn con giai đoạn từ sơ sinh 21 ngày tuổi và phác đồ điều trị tại trại Đặng Đình Dũng Lương Sơn Hòa Bình

72 249 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:06

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - HOÀNG THỊ XINH Tên đề tài: THEO DÕI HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY Ở LỢN CON GIAI ĐOẠN TỪ SƠ SINH - 21 NGÀY TUỔI VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TẠI TRẠI ĐẶNG ĐÌNH DŨNG - LƢƠNG SƠN HÒA BÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Khoa: Khóa học: Chính quy Thú y Chăn nuôi Thú y 2011 - 2015 Thái Nguyên - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - HOÀNG THỊ XINH Tên đề tài: THEO DÕI HỘI CHứNG TIÊU CHẢY Ở LỢN CON GIAI ĐOẠN TỪ SƠ SINH - 21 NGÀY TUỔI VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TẠI TRẠI ĐẶNG ĐÌNH DŨNG - LƢƠNG SƠN - HÒA BÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành : Thú y Lớp: K43 - TYN02 Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2011 - 2015 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Trƣơng Hữu Dũng Thái Nguyên - 2015 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp trước hết xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên truyền đạt cho kiến thức quý báu bổ ích suốt năm học vừa qua Tôi xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới TS Trương Hữu Dũng tận tình giúp đỡ hướng dẫn suốt trình thực tập để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn tới thầy, cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y, đặc biệt thầy cô giáo môn Chăn nuôi động vật giúp đỡ hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn ông Đặng Đình Dũng toàn thể anh em kỹ thuật, công nhân trang trại tạo điều kiện giúp đỡ cho suốt trình thực tập Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể gia đình, bạn bè giúp đỡ động viên suốt trình học tập thời gian thực tập tốt nghiệp Trong trình thực tập chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, dựa vào kiến thức học với thời gian hạn hẹp nên báo cáo không tránh khỏi sai sót Kính mong góp ý nhận xét quý thầy cô để giúp cho kiến thức ngày hoàn thiện có nhiều kinh nghiệm bổ ích cho công việc sau Tôi xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Sinh viên Hoàng Thị Xinh ii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 31 Bảng 4.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 36 Bảng 4.2 Lịch phòng bệnh trại lợn nái 37 Bảng 4.3 Kết công tác phục vụ sản xuất 39 Bảng 4.4 Tỷ lệ lợn mắ c hội chứng tiêu chảy theo lứa tuổi (%) 40 Bảng 4.5 Tỷ lệ lợn mắc hội chứng tiêu chảy theo đàn theo cá thể 43 Bảng 4.6 Tỷ lệ l ợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi mắ c h ội chứng tiêu chảy theo tháng 45 Bảng 4.7 Tỷ lệ lợn mắc hội chứng tiêu chảy theo giống 47 Bảng 4.8 Bảng kết triệu chứng lợn mắ c hội chứng tiêu chảy (n = 82) 48 Bảng 4.9 Tỷ lệ lợn chế t hội chứng tiêu chảy (%) 50 Bảng 4.10 Kết điều trị hội chứng tiêu chảy lợn hai phác đồ điều trị 51 Bảng 4.11 So sánh chi phí hiệu điều trị hội chứng tiêu chảy lợn hai phác đồ điều trị thử nghiệm 52 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 4.1 Tỷ lệ lợn mắc hội chứng tiêu chảy theo lứa tuổi (%) 40 Hình 4.2 Tỷ lệ lợn t sơ sinh đến 21 ngày tuổi mắ c h ội chứng tiêu chảy theo tháng 45 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cs: Cộng ĐVT: Đơn vị tính Kg: Kilogam Ml: Mi li lít Nxb: Nhà xuất SS: Sơ sinh Tr: Trang TT: Thể trọng v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀ I LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Đặc điểm sinh lý lợn 2.2.1.1 Đặc điểm sinh trưởng phát dục lợn giai đoạn bú sữa 2.1.1.2 Đặc điểm phát triển quan tiêu hóa 2.1.1.3 Cơ điều tiết thân nhiệt 2.1.1.4 Đặc điểm khả miễn dịch 2.1.2 Hiểu biết hội chứng tiêu chảy 2.1.3 Nguyên nhân gây hội chứng tiêu chảy 2.1.3.1 Do virus 2.1.3.2 Do vi khuẩn 10 2.1.3.3 Do ký sinh trùng 13 2.1.4 Cơ chế sinh bệnh 16 2.1.5 Triệu chứng 17 vi 2.1.6 Bệnh tích .18 2.1.7 Một số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy .18 2.1.8 Biện pháp phòng trị tiêu chảy cho lợn 19 2.1.8.1 Phòng bệnh 19 2.1.8.2 Trị bệnh 21 2.1.9 Một số loại thuốc để điều trị bệnh tiêu chảy lợn trại 23 2.1.9.1 MD Nor - 100 23 2.1.9.2 Nova - amcoli 24 2.2 Tình hình nghiên cứu hội chứng tiêu chảy lợn theo mẹ nước 26 2.2.1 Nghiên cứu hội chứng tiêu chảy nước 26 2.2.2 Nghiên cứu hội chứng tiêu chảy giới 28 Phần ĐỐI TƢỢNG - NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 30 3.2 Nô ̣i dung nghiên cứu 30 3.3 Phương pháp nghiên cứu 30 3.3.1 Phương pháp điề u tra và theo dõi lâm sàn g 30 3.3.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 30 3.3.3 Các tiêu theo dõi 31 3.3.4 Phương pháp xác định tiêu 32 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 32 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 33 4.1.1 Công tác chăn nuôi 33 4.1.1.1 Công tác chăm sóc nuôi dưỡng 33 4.1.1.2 Phát lợn nái động dục 35 4.1.1.3 Thụ tinh nhân tạo cho lợn nái 35 vii 4.1.2 Công tác thú y 35 4.1.2.1 Công tác vệ sinh 35 4.1.2.2 Công tác phòng bệnh vacxin 37 4.1.3 Công tác khác .38 4.2 Kết nghiên cứu hội chứng tiêu chảy đàn lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi trại 39 4.2.1 Tình hình hội chứng tiêu chảy lợn theo mẹ theo lứa tuổi 39 4.2.2 Kết điều tra lợn mắc hội chứng tiêu chảy theo đàn theo cá thể 43 4.2.4 Tỷ lệ lợn mắc hội chứng tiêu chảy theo giống 47 4.2.5 Kết theo dõi triê ̣u chứng lâm sàng lợn mắc hội chứng tiêu chảy .48 4.2.6 Tỷ lệ lợn chế t hội chứng tiêu chảy 50 4.2.7 Đánh giá kết điều trị hội chứng tiêu chảy lợn .51 4.2.8 Chi phí cho điều trị 52 Phần KẾT LUẬN ĐỂ NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Đề nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu nước II Tài liê ̣u nước ngoài PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong những năm gầ n chăn nuôi lơ ̣n giữ mô ̣t vi tri ̣ ́ quan tro ̣ng ngành nông nghiê ̣p của Viê ̣t Nam Con lơ ̣n đươ ̣c xế p hàng đầ u số các vâ ̣t nuôi, cung cấ p phầ n lớn thực phẩ m cho người tiêu dùng và phân bón cho sản xuất nông nghiệp Ngày chăn nuôi lợn có tầm quan trọng đă ̣c biê ̣t , làm tăng kim ngạch xuất nguồn thu ngoại tệ đáng kể cho nề n kinh tế quố c dân Để cung cấ p lơ ̣n giố ng cho nhu cầ u chăn nuôi của trang tra ̣i và nông hô ̣ thì viê ̣c phát triể n đàn lợn nái sinh sản là nhu cầu cầ n thiế t Nói đến ngành chăn nuôi phải kể đến chăn nuôi lợn tầm quan trọng ý nghĩa thiết thực đời sống kinh tế xã hội nhân dân Chăn nuôi lợn góp phần giải công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập hội làm giàu cho nông dân Tuy nhiên để chăn nuôi lợn có hiệu quả, cần phải giải nhiều vấn đề, vấn đề vệ sinh phòng bệnh cần đặc biệt quan tâm Bởi dịch bệnh xảy nguyên nhân chủ yếu làm ảnh hưởng đến số lượng chất lượng đàn lợn, làm tăng chi phí chăn nuôi giá thành sản phẩm Trong chăn nuôi lợn, bệnh tiêu chảy lợn sau giai đoạn sau cai sữa thường xuyên xảy gây thiệt hại đáng kể cho người chăn nuôi, làm giảm đáng kể tới tỷ lệ nuôi sống sức sinh trưởng lợn giai đoạn Tiêu chảy lợn giai đoạn nhiều nguyên nhân gây thường đề cập đến cụm từ ”hội chứng tiêu chảy lợn”, hội chứng xảy thường xuyên trang trại chăn nuôi tập trung quy mô công nghiệp hộ gia đình chăn nuôi lợn nước ta Đã có nhiều công trình nghiên cứu nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích cách phòng trị bệnh công bố Đã có nhiều loại thuốc hóa dược sử dụng để 49 Về thân nhiệt: Đa số lợn mắc hội chứng tiêu chảy thường thân nhiệt không tăng (chiếm 40,24%), có tăng nhẹ (40 - 410C) ngày đầu bệnh sau giảm dần trở lại bình thường Đối với lợn tiêu chảy, triệu chứng điển hình để phát bệnh, triệu chứng phân loãng, tanh, khẳm, màu trắng, vàng hay nâu, có lẫn bọt khí lổn nhổn phân Tỷ lệ lợn mắc hội chứng có triệu chứng cao: 100% Phân lỏng hay sền sệt, phân thường dính vào đuôi, hậu môn hay mông lợn Phân lợn lỏng tác động độc tố vi khuẩn đường ruột, nước không hấp thu vào thể mà nước đưa từ thể ruột Tại ruột, lên men sinh vi khuẩn làm xuất bọt khí lổn nhổn phân Với lợn bị tiêu chảy, hầu hết thức ăn chưa tiêu hoá hết, tác động vi khuẩn, tạo sản phẩm trung gian làm cho phân có nhiều màu sắc khác có mùi khó chịu, gần chuồng nuôi lợn nái có lợn mắc bệnh, người ta dễ dàng phát bệnh nhờ mùi phân màu phân Lợn bị tiêu chảy dẫn đến bị nước, gây rối loạn trao đổi chất thể, gây thiếu máu Vì với lợn mắc hội chứng thường gặp triệu chứng: Niêm mạc nhợt nhạt, khô (chiếm 75,61%), lông xù chiếm 80,49% Lợn mắc hội chứng tiêu chảy, nước, chất điện giải, gây thiếu máu, làm cho vật sút cân nhanh, sinh trưởng phát triển chậm làm cho vật gầy còm Tỷ lệ lợn sút cân, gầy còm chiếm 82,93% Với lợn cai sữa, xuất chuồng khối lượng cai sữa thường thấp so với lợn không bị bệnh Chú ý để phát sớm triệu chứng cần thường xuyên kiểm tra lơ ̣n, ý lồng úm Có phải ý quan sát sàn chuồng có 50 những đầ u tiên bi ̣ hội chứng lươ ̣ng phân thải it́ và rơi theo khe sàn xuố ng dưới nề n chuồ ng 4.2.6 Tỷ lệ lợn chết hội chứng tiêu chảy Qua số liệu điều tra thực tế tỷ lệ lợn chết hội chứng tiêu chảy qua tháng trình bày cụ thể bảng 4.9 sau: Bảng 4.9 Tỷ lệ lợn chết hội chứng tiêu chảy (%) Số lợn mắc bệnh Số lợn chết Tỷ lệ chết (con) (con) (%) 11 0 18 5,56 0 15 6,67 10 17 0 11 12 8,33 Tổ ng 82 3,66 Tháng Qua bảng số liệu cho thấy: Trong trình theo dõi 330 thấy mắc bệnh 82 có chết, tỷ lệ chết 3,66% Tỷ lệ lợn chết khác tháng, tháng có 18 mắc hội chứng tiêu chảy, chết con, chiếm 5,56%, tháng có 15 mắc bệnh, chết chiếm tỷ lệ 6,67% Tháng 11 có 12 mắc bệnh, chết chiếm 8,33% Tháng 6, tháng tháng 10 chết Qua tháng thực tập trại nhận thấy chăm sóc, nuôi dưỡng công nhân trại quan tâm đến công tác tiêm phòng chữa trị bệnh cán thú y sát Tuy nhiên có tháng thời tiết không thuận lợi, có nắng mưa thất thường độ ẩm cao Độ ẩm cao làm 51 trở ngại đến trình điều hòa thân nhiệt lợn con, dẫn đến giảm sức đề kháng lợn con, khả chống chịu bệnh tật Kết nghiên cứu lần khẳng định chăn nuôi việc giữ ấm chống ẩm cho lợn sơ sinh lợn theo mẹ quan trọng, làm giảm tỷ lệ hội chứng tiêu chảy cách đáng kể 4.2.7 Đánh giá kết điều trị hội chứng tiêu chảy lợn Kết điều trị hội chứng tiêu chảy lợn hai phác đồ điều trị thể bảng 4.10 Bảng 4.10 Kết điều trị hội chứng tiêu chảy lợn hai phác đồ điều trị Số lợn Số ngày Liều lƣợng STT Phác đồ điều trị điều trị điều trị (con) (ngày) Phác đồ 39 Phác đồ 43 Tính chung 82 (ml) 1ml/ 10 kg thể trọng 1ml/10 kg thể trọng 1ml/10 kg thể trọng Số lợn khỏi bệnh (con) Tỷ lệ 38 97,44 41 95,35 79 96,34 Liệu trình điều trị thực ngày, sau ngày điều trị chưa khỏi bệnh coi không khỏi bệnh phác đồ chuyển sang dùng thuốc khác điều trị Trường hợp không khỏi bệnh tiến hành loại thải coi chết Qua bảng 4.10 cho thấy: Việc sử dụng phác đồ điều trị khác cho kết khác Trong phác đồ sử dụng, phác đồ cho tỷ lệ khỏi bệnh cao 97,44% Khi điều trị phác đồ 2, tỷ lệ khỏi bệnh thấp đạt 95,35 % Phác đồ có hiệu rõ rệt phác đồ MD Nor 52 - 100 dung dịch tiêm có thành phần norfloxacin kháng sinh tổng hợp hệ IV nhóm Fluroquinolone, có hoạt phổ tác dụng mạnh với vi khuẩn Gram (-) Nó ức chế chép DNA cách kết dính hai tiểu đơn vị A DNA gynase làm cho DNA không xoắn vòng Tức tác động vào quan điều khiển trình sống vi khuẩn nhân Norfloxacin khuếch tán nhanh thể động vật điều trị trì nồng độ tác dụng vòng 24 Trên sở đó, mạnh dạn khuyến cáo sử dụng phác đồ để điều trị hội chứng tiêu chảy lợn 4.2.8 Chi phí cho điều trị Sau điều trị cho đàn lợn khỏi bệnh tiến hành tính chi phí hai loại thuốc kháng sinh sử dụng trình điều trị bệnh, để đưa khuyến cáo cho trại nên sử dụng kháng sinh có chất lượng giá hợp lý.Kết thể bảng 4.11 cụ thể sau: Bảng 4.11 So sánh chi phí hiệu điều trị hội chứng tiêu chảy lợn hai phác đồ điều trị thử nghiệm Diễn giải ĐVT Phác đố Phác đồ Con 41 41 ml/kg TT 1/10 1/10 Ml 164 164 Đồng/ml 1.200 1.500 Chi phí thuốc kháng sinh Đồng 196.800 246.000 Chi phí thuốc trợ lực Đồng 164.000 164.000 Tổng chi phí thuốc Đồng 360.800 410.000 Chi phí điều trị trung bình/con Đồng 8.800 10.000 % 100 113,64 Số điều trị Liều lượng điều trị Tổng số thuốc điều trị Đơn giá So sánh 53 Qua bảng 4.11 cho thấy chi phí thuốc phác đồ cao phác đồ Tổng chi phí điều trị phác đồ 360.800đ phác đồ 410.000đ Như vậy, chi phí điều trị trung bình cho lợn phác đồ điều trị rẻ so với phác đồ điều trị Dựa kết điều trị hạch toán chi phí điều trị, khuyến cáo nên dùng thuốc MD Nor - 100 để điều trị cho lợn mắc hội chứng tiêu chảy cho hiệu lực điều trị hiệu kinh tế cao 54 Phần KẾT LUẬN ĐỂ NGHỊ 5.1 Kết luận Từ những kế t quả nghiên cứu đươ ̣c rút số kết luận sau: - Tình hình hội chứng tiêu chảy qua giai đoạn tuổi khác rõ rệt Cao giai đoạn - 14 ngày tuổi chiếm (13,33%) thấp giai đoạn sơ sinh - ngày tuổi chiếm (3,94%) - Tình hình hội chứng tiêu chảy qua tháng năm diễn phức tạp, cao tháng với tỷ lệ (32,73%) thấp vào tháng với tỷ lệ (16,36%) - Hô ̣i chứng tiêu chảy xảy với các triê ̣u chứng rấ t đa da ̣ng và tỷ lê ̣ triệu chứng khác - Kết thử nghiệm phác đồ điều trị cho thấy phác đồ sử dụng Nor 100 cho tỷ lệ khỏi bệnh cao 97,44% Khi điều trị phác đồ sử dụng Nova amcoli, tỷ lệ khỏi bệnh thấp đạt 95,35% Phác đồ có hiệu rõ rệt phác đồ - Dùng thuốc MD Nor - 100 để điều trị hội chứng tiêu chảy lợn cho hiệu điều trị cao giá thành điều trị thấp so với thuốc Nova - amcoli 5.2 Đề nghị Qua thời gian thực tâ ̣p tốt nghiệp ta ̣i tra ̣i lơ ̣n Đặng Đình Dũng, Lương Sơn - Hòa Bình, mạnh dạn có số kiến nghị nhằm hạn chế tỷ lê ̣ mắ c bê ̣nh tiêu chảy ở lơ ̣n sau: + Công tác vệ sinh thú y: Cần đẩy mạnh việc vệ sinh chuồng trại, chưa phun thuốc sát trùng kể dịch 55 bệnh; xử lý triệt để lợn chết, không vứt bừa bãi; xây dựng thêm chuồng để cách ly lợn ốm + Công tác chăm sóc nuôi dưỡng: Thường xuyên theo dõi đàn lợn để phát chẩn đoán chữa trị kịp thời + Công tác phòng bệnh: Thực tiêm phòng vắc xin đầy đủ cho đàn lợn để hạn chế mức thấp tỷ lệ nhiễm bệnh + Công tác điều trị bệnh: Khuyến cáo sở nên áp dụng phác đồ điều trị để điều trị hội chứng tiêu chảy lợn con, mặt khác để nâng cao hiệu điều trị sở cần tiến hành phát lợn bệnh sớm cách ly điều trị triệt để, tuân thủ nghiêm ngặt liệu trình liều lượng dùng thuốc điều trị Đồng thời trại nên có nghiên cứu để có kết điều trị cao TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu nƣớc Trịnh Tuấn Anh (2010), “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ số yếu tố gây bệnh vi khuẩn Salmonella spp trọng hội chứng tiêu chảy lợn tháng tuổi tỉnh Thái Nguyên biện pháp phòng trị”, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Trần Thị Dân (2008), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nông nghiệp, TP Hồ Chí Minh Đoàn Thị Kim Dung (2004), “Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E coli hội chứng tiêu chảy lợn con, phác đồ điều trị”, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Chí Dũng (2013),“Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E Coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị”, Luận án thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Lê Văn Dương (2010), “Phân lập xác định vai trò escherichia coli hội chứng tiêu chảy lợn số huyện tỉnh Bắc Giang biện pháp phòng trị”, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng (1986), Bệnh lợn ỉa phân trắng Nxb Nông thôn, Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1996), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ (1995), “Bệnh đường tiêu hóa lợn”, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nghiêm Thị Anh Đào (2008), “Xác định vai trò vi khuẩn E coli gây hội chứng tiêu chảy lợn địa bàn ngoại thành Hà Nội”, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp 10 Nguyễn Đức Hạnh (2013), “Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn tỉnh phía Bắc biện pháp phòng trị”, Luận án tiến sĩ Nông nghiệp 11 Trầ n Thi ̣ Hạnh, Đặng Xuân Bình (2002), “Chế ta ̣o, thử nghiê ̣m mô ̣t số chế phẩ m sinh ho ̣c phòng tri ̣bê ̣nh tiêu chảy phân trắ ng lơ ̣n E coli Cl.perfringens”, Tạp chí KHKT Thú y, số 12 Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hương (2001), “Khả mẫn cảm Salmonella, E.coli phân lập từ gia súc tiêu chảy nuôi ngoại thành Hà Nội với số loại kháng sinh, hóa dược ứng dụng kết để điều trị bệnh tiêu chảy”, Kết nghiên cứu KHKT, khoa Chăn nuôi Thú y 1999-2000, Đại học Nông nghiệp I, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13.Từ Quang Hiển, Phan Đình Thắm (1995), Giáo trình thức ăn dinh dưỡng gia súc, gia cầm, Trường ĐHNL Thái Nguyên 14.Phạm Khắc Hiếu , Bùi Thị Tho (1996), “Kế t quả kiể m tra tiń h kháng kháng sinh E coli phân lâ ̣p từ lơ ̣n bi ̣phân trắ n g ta ̣i các tin̉ h phía Bắc 20 năm qua (1975 - 1995)”, Tạp chí KHKT Thú y , Tâ ̣p III, số 15.Phạm Sỹ Lăng (2009), “Bệnh tiêu chảy vi khuẩn lợn biện pháp phòng trị”, Tạp chí khoa học thú y, Tập XVI, Tr 80-85 16 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2003), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 17 Phan Địch Lân, Phạm Sỹ Lăng, Trương Văn Dung (1997), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Phan Văn Lục, Phạm Văn Khuê (1996), Giáo trình ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Hồ Văn Nam (1982), Chuẩn đoán bệnh lây lan gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20.Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn nuôi lợn, Nxb Nông Nghiệp, Hà nội 21 Trương Quang, Trương Hà Thái (2007), “Biến động số vi khuẩn đường ruột vai trò Salmonella hội chứng tiêu chảy lợn 2-4 tháng tuổi”, Tạp chí KHKT Thú y, 14(6): 52-57 22 Nguyễn Khánh Quắc, Nguyễn Quang Tuyên (1993), Giáo trình chăn nuôi lợn, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 23 Phạm Thế Sơn, Phạm Khắc Hiếu (2008a), “Tác dụng kháng khuẩn chế phẩm EM - TK21 với vi khuẩn E coli, salmonella, Cl perfringens(in vitro) khả phòng trị tiêu chảy chế phẩm EM - TK21 lợn - 60 ngày tuổi”, Tạp chí khoa học kĩ thuật thú y, Tập XV (1), Tr 69 - 72 24 Phạm Thế Sơn, Phạm Khắc Hiếu, Cù hữu Phú, Lê Văn Tạo (2008b), “Đặc tính vi khuẩn E coli, salmonella, Cl perfringens gây bệnh lợn tiêu chảy”, Tạp chí khoa học kĩ thuật thú y, Tập XV (1), Tr 73 - 77 25.Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Lan Hương (2004), Giáo trình Vi sinh vật thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 26.Phạm Ngọc Thạch (1996), Một số tiêu lâm sàng phi lâm sàng gia súc,viêm ruột ỉa chảy biện pháp phòng trị, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp Hà Nội, Tr 20 - 32 27 Phạm Ngọc Thạch (2005), Hội chứng tiêu chảy gia súc, Trường Đại học Nông Nghiệp I - Hà Nội - Khoa Chăn nuôi Thú y, Hà Nội 28.Tống Vũ Thắng, Đậu Ngọc Hào (2008), “Nghiên cứu mối quan hệ ô nhiễm nấm mốc, E coli, Salmonella, Clostridium perfringens thức ăn hỗn hợp tỷ lệ lợn bị tiêu chảy mùa khô, mùa mưa sở chăn nuôi lợn sinh sản thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí khoa học Thú y, Tập XV (1) 29.Nguyễn Văn Thiện (2003), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 30.Lê Văn Tạo (2007), Một số bệnh truyền nhiễm thường gặp lợn biện pháp phòng trị, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 31.Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tiếp (2013), “vai trò escherichia coli vàsalmonella spp.trong hội chứng tiêu chảy lợn trước sau cai sữa nghiên cứu mô hình trại nuôi công nghiệp”, Tạp chí Khoa học Phát triển 2013, Tập 11, số 3: 318-327 32 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn (2010), “Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn clostridium perfringens hội chứng tiêu chảy lợn phú thọ biện pháp phòng trị”, Luận án thạc sĩ khoa học Nông nghiệp 33.Tạ Thị Vịnh (1996), Những biến đổi bệnh lý đường ruột bệnh phân trắng lợn con, Luận án tiến sỹ khoa học Nông nghiệp II Tài liêụ nƣớc ngoài 34 Archie H (2000), Sổ tay dịch bệnh động vật, (Phạm Gia Ninh Nguyễn Đức Tâm dịch), Nxb Bản đồ, Hà Nội, tr 53, 204 - 207 35 Bertschinger, H U a F J M (1999), Escherichia coli infection In Diseases of swine, pp 431 - 468 36.Grigg, D.J, M.C.Hall, Y.F.Jin, and I.J V.piddock (1994), Quinolon resistance in Veterinary Isotales of Salmonella, J.Antimicrobiological Chemotherapy JJ, PP, 1173-1189 37 Laval.A., Incidence des entérites du porc, Báo cáo "Hội thảo thú y bệnh lợn cục thú y tổ chức Hà Nội ngày 14/11/1997 38 Niconxki V.V (1986), “Bệnh lợn con” (tài liệu dịch, Phạm Quân Nguyễn Đình Chí), Nxb Hà Nội, Tr 35 - 51 39.Plonait H, Bickhardt (1997), Samonellosis infection and samonellosw, Lehrbuchder Schwine Kran Kheiten, Parey Buchverlag, Berlins 334 - 338 and Immunity Vol 60.N03 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI Ảnh 1: Thuốc điều trị phác đồ Ảnh 2: Thuốc điều trị phác đồ Ảnh 3: Lợn bị tiêu chảy Ảnh 4: Phân lợn bị tiêu chảy Ảnh 5: Lợn gầy gò mắc tiêu chảy Ảnh 6: Tiêm lợn Ảnh 7: Bấm số tai, bấm nanh, cắt đuôi Ảnh 8: Cho lợn uống cầu trùng Ảnh 9: Cho lợn uống thuốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Theo dõi hội chứng tiêu chảy ở lợn con giai đoạn từ sơ sinh 21 ngày tuổi và phác đồ điều trị tại trại Đặng Đình Dũng Lương Sơn Hòa Bình, Theo dõi hội chứng tiêu chảy ở lợn con giai đoạn từ sơ sinh 21 ngày tuổi và phác đồ điều trị tại trại Đặng Đình Dũng Lương Sơn Hòa Bình, Theo dõi hội chứng tiêu chảy ở lợn con giai đoạn từ sơ sinh 21 ngày tuổi và phác đồ điều trị tại trại Đặng Đình Dũng Lương Sơn Hòa Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay