công nghệ giáo dục ppptx

49 148 1
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:06

GIỚI THIỆU m«n tiÕng viÖt líp 1.cgd NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo CẤU TRÚC PHẦN I CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC PHẦN II CÔNG NGHỆ DẠY TIẾNG VIỆT LỚP PHẦN III GIỚI THIỆU BỘ TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT LỚP 1.CGD NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo Khởi động Thuật ngữ Công nghệ giáo dục Luận điểm Hồ Ngọc Đại giáo dục Quy trình công nghệ giáo dục Quan điểm giáo dục Công nghệ Giáo dục Các thao tác làm Khái niệm NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo I Công nghệ giáo dục (CGD) gì? CÔNG NGHỆ - Công cụ máy móc giúp người giải vấn đề; - Các kỹ thuật bao gồm phương pháp, vật liệu, công cụ tiến trình để giải vấn đề - Các sản phẩm tạo phải hàng loạt giống NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo • CGD cách làm giáo dục • CGD cách làm giáo dục có công nghệ • CGD diễn giải hệ thống khái niệm khoa học • CGD liền với kĩ thuật thực thi • CGD có hệ thống thuật ngữ tương ứng • CGD cách làm giáo dục kiểm nghiệm thực tiễn • CGD giải pháp giáo dục NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo Theo HỒ NGỌC ĐẠI Bản chất công nghệ giáo dục tổ chức kiểm soát trình dạy học Quy trình kỹ thuật xử lý giải pháp nghiệp vụ hay nghiệp vụ sư phạm NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo Công nghệ học (CnH)Công nghệ giáo dục (CGD) - Công nghệ học trình làm khái niệm khoa học - Công nghệ giáo dục quy trình làm sản phẩm môn nghệ thuật, đạo đức - Công nghệ học làm khái niệm sản phẩm thức, dứt khoát, với giá trị - Công nghệ giáo dục coi khái niệm bán thành phẩm, phải làm tiếp có sản phẩm mong muốn, với giá trị gần NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo II Một số luận điểm Hồ Ngọc Đại giáo dục Trẻ em đại - Trẻ em đại sinh thành với xã hội đại - Trẻ em đại khả bỏ ngỏ, xã hội đạt đến trình độ phân hóa cao, giáo dục đại phân hóa cao, thỏa mãn cho khả bỏ ngỏ trẻ em NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo Học để làm gì?(Mục đích giáo dục) Học để sống hạnh phúc sống thường ngày cá nhân - Đi học hạnh phúc - Đi học phương thức cá nhân tự khẳng định mình, hạnh phúc - NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo Loại 1: Tiết lập mẫu Việc 3: Đọc 3.1: Đọc bảng 3.2: Đọc sách Việc 4: Viết tả 4.1: Viết bảng con/Viết nháp 4.2 : Viết vào tả NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo Loại 2: Tiết dùng mẫu * Quy trình: Giống quy trình tiết lập mẫu * Mục đích: • Vận dụng quy trình từ tiếp Lập mẫu • Luyện tập với vật liệu khác chất liệu với tiết Lập mẫu * Yêu cầu GV: • Nắm quy trình từ tiết lập mẫu • Chủ động, linh hoạt trình tổ chức tiết học cho phù hợp với HS lớp NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo Loại 3: Tiết Luyện tập tổng hợp • Việc 1:Ngữ âm - Đưa số tình ngữ âm TV LCT - Vận dụng Làm số tập ngữ âm LCT - Tổng hợp kiến thức ngữ âm theo hệ thống xếp • Việc 2: Đọc Bước 1: Chuẩn bị - Đọc nhỏ - Đọc mắt - Đọc to Bước 2: Đọc - Đọc mẫu - Đọc nối tiếp - Đọc đồng Bước 3: Hỏi đáp NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo Loại 3: Tiết Luyện tập tổng hợp Việc 3: Viết 3.1.Viết bảng 3.2.Viết Em Tập viết Việc 4: Chính tả 4.1 Ôn LCT (nếu có) 4.2 Nghe – viết NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo VI PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1.CGD Phương pháp Mẫu: - Lập mẫu, sử dụng mẫu - Làm mẫu, tổ chức học sinh làm theo mẫu có NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo Phương pháp việc làm Tổ chức việc học trẻ em thông qua việc làm cụ thể thao tác chuẩn xác em tự làm lấy NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo VII CÁC MẪU CƠ BẢN BÀI BÀI 0: TIẾT HỌC CHUẨN BỊ BÀI 1: TIẾNG BÀI 2: ÂM BÀI 3: VẦN BÀI 4: NGUYÊN ÂM ĐÔI * LUYỆN TẬP TỔNG HỢP MẪU Mẫu 0: Tiết học chuẩn bị Mẫu 1: Tách lời thành tiếng Mẫu 2: Tách tiếng thành phần Mẫu 3: Nguyên âm – Phụ âm Mẫu 4: Vần Kiểu vần có âm BA Kiểu vần có âm đệm, âm OA Kiểu vần có âm chính, âm cuối AN Kiểu vần có âm đệm, âm chính, âm cuối OAN Mẫu 5: Nguyên âm đôi Mẫu 6: Luyện tập tổng hợp NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo VIII TỔ CHỨC, KIỂM SOÁT, ĐÁNH GIÁ • CGD xây dựng quy trình lô gic, có kiểm soát chặt chẽ thông qua hệ thống Việc làm- thao tác cụ thể, tường minh • Đánh giá HS trình • Có mức độ đánh giá : 1.làm 2.làm 3.làm đẹp 4.làm nhanh (Mức 1, yêu cầu bản, tối thiểu cần đạt cho 100% học sinh Mức 3,4 thể phân hóa HS rõ nét trình dạy học) NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo PHẦN III: BỘ TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT NĂM HỌC 2012-2013 • Có loại tài liệu ? Đó tài liệu ? • Nêu đặc điểm loại tài liệu ? • Cách sử dụng điều cần lưu ý loại tài liệu ? NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo CÙNG XEM LẠI CÁC TÀI LIỆU I TÀI LIỆU CHO GV Tài liệu tập huấn (Công nghệ học môn Tiếng Việt lớp 1) - Trình bày lý luận CGD - Nhấn mạnh kĩ thuật thực thi cho loại tiết học, mẫu (Trong phần có phần phân tích sư phạm) Tài liệu thiết kế (3 tập): - Mẫu thiết kế tương ứng với mẫu sách giáo khoa - Phân phối chương trình - Các tiết luyện tập NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo II TÀI LIỆU CHO HỌC SINH Bộ tài liệu Tiếng Việt CGD ( tập) a.Cấu trúc Tập 1: Tiếng Âm Tập 2: Vần Nguyên âm đôi Tập 3: Tự học b.Cách sử dụng - Dùng lớp tiết học - HS mang nhà để luyện tập thêm NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ tài liệu tập viết a.Cấu trúc - Gồm tập: Nội dung tương ứng với SGK (trang ăn trang) - Hướng dẫn cách nhận biết chữ in dựa tọa độ - Dựa tọa độ chữ in thường, in hoa để viết chữ viết thường, chữ viết hoa b.Cách sử dụng - Dùng luyện tập thêm kỹ viết - GV chủ động thời gian vào tình hình lớp để triển khai Tập viết - Quy trình viết cụ thể hướng dẫn cụ thể thiết kế NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo III Lưu ý tài liệu 2013-2014 Tài liệu SGK - Cấu trúc không thay đổi - Chỉnh sửa số vật liệu cho xác - Một số lỗi in ấn Tài liệu tập viết - Thay đổi loại giấy đảm bảo chất lượng - Điều chỉnh vật liệu /i/ cho phù hợp SGK - Điều chỉnh điểm đặt bút số nét cho dễ viết Tài liệu thiết kế Sách thiết kế rà soát lại vào nội dung điều chỉnh sách giáo khoa tập viết Bộ băng đĩa tiết minh họa - Gồm 14 đĩa: mẫu LCT - Cấu trúc: phần NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo Tự kiểm tra- Đánh giá Đối tượng môn TV1.CGD ? CGD dùng phương pháp chủ yếu trình dạy học ? Trình bày nội dung học chương trình môn Tiếng Việt - CGD ? Hãy nhắc lại mẫu dạy học môn TV1.CGD ? Nêu quy trình dạy học môn TV1.CGD ? NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục Đào tạo [...]... dung giáo dục) Khoa học Nghệ thuật Cách sống NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục và Đào tạo NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục và Đào tạo 4 Học như thế nào? (Phương pháp giáo dục) - Cách học cái gì là làm ra cái đó trong nhà trường, Học CÁCH cư xử khái niệm - Quá trình giáo dục là quá trình nhà giáo dục tổ chức cho trẻ em thực hiện quá trình tự giáo dục NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo. .. Tiểu học- Bộ Giáo dục và Đào tạo III Quy trình công nghệ giáo dục A a • • • A là những thành tựu văn minh có sẵn của nhân loại Mũi tên  là quy trình công nghệ, là quá trình chuyển vào trong, biến A lớn thành a nhỏ, dựa trên kết quả “phân giải bản thân quá trình giáo dục” thành một chuỗi thao tác, sắp xếp theo trật tự tuyến tính (trên đường thẳng thời gian), thường gọi là phương pháp giáo dục a nhỏ... thời gian), thường gọi là phương pháp giáo dục a nhỏ được gọi là sản phẩm giáo dục, là sự tồn tại của A lớn trong nhân cách mỗi trẻ em a nhỏ là sản phẩm của cả A lớn và mũi tên  NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục và Đào tạo IV Quan điểm dạy học theo công nghệ giáo dục ? 1 HS là trung tâm - Thầy thiết kế- trò thi công - Cơ chế việc làm 2 HS tự chiếm lĩnh kiến thức - Xác định đối tượng... dụng  Khi người học đã có một công cụ và có thể tự học lấy các kiến thức khác trong phạm vi của khái niệm vừa hình thành NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục và Đào tạo Ví dụ: Tiếng ba – áp dụng sang các vần a b Tiếng ba phần vần có 1 âm chính Tiếng ba dùng vào các vần khác: o a n a o a n NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục và Đào tạo Phần II: CÔNG NGHỆ DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 1... khác) NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục và Đào tạo Tách lời thành tiếng • Vật liệu: Tháp mười đẹp nhất bông sen Nước nam đẹp nhất có tên Bác Hồ • Nói to – nhỏ - mấp máy môi – thầm • Phân tích bằng mô hình: NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục và Đào tạo Tiếng có 2 phần • Phân tích bằng phát âm SEN và CHEN ? ? NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục và Đào tạo 2 Bài... Con đường chiếm lĩnh từ trừu tượng đến cụ thể NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục và Đào tạo V Các thao tác cơ bản Làm ra khái niệm - Phân tích được mối quan hệ bản chất, bên trong của khái niệm - Mô hình hoá được quan hệ này ở dạng tổng quát - Cụ thể hóa khái niệm (Luyện tập sử dụng) NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân tích Khái niệm xuất phát từ đâu, lôgic... Quy trình dạy môn TV1.CGD ? 5 Phương pháp dạy môn TV1.CGD ? NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục và Đào tạo I Mục tiêu 1 Đọc thông viết thạo, không tái mù 2 Nắm chắc luật chính tả 3 Nắm chắc hệ thống cấu trúc ngữ âm Tiếng Việt II Đối tượng: Cấu trúc ngữ âm Tiếng Âm và chữ Vần NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục và Đào tạo III Nguyên tắc xây dựng chương trình 1 Nguyên tắc phát... hệ giữa các thành tố, sự tác động qua lại giữa các thành tố NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục và Đào tạo Mô hình hóa Mô hình hóa được mối quan hệ này ở dạng tổng quát, giữ lại các thành tố cốt lõi của khái niệm và mối quan hệ qua lại giữa chúng Phần đầu Phần vần b a NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục và Đào tạo Cụ thể hóa  Thao tác này là luyện tập thành kỹ năng: từ một... phải viết đúng luật chính tả • Do đó, các luật chính tả được đưa vào ngay từ lớp 1, CGD xử lý mối quan hệ âm và chữ NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyên âm và Phụ âm • Từ 2 phần của tiếng, có mẫu b a NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục và Đào tạo 3 Bài 3: Vần • Bài này giúp học sinh nắm được: - Cách tạo 4 kiểu vần Tiếng Việt - Cấu trúc vần Tiếng Việt: Âm đầu,... cuối: lan Kiểu 4: Vần có âm đệm, âm chính và âm cuối: loan NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục và Đào tạo Các kiểu vần b a a n o a o a n • Phân tích vật liệu bằng phát âm • Mô hình hóa - ghi lại – đọc lại • Luyện tập với nhiều vật liệu khác do T và H cùng tìm ra khi đọc NGÔ HIỀN TUYÊN Vụ giáo dục Tiểu học- Bộ Giáo dục và Đào tạo Bài 4: Nguyên âm đôi - Các Nguyên âm đôi: iê, uô, ươ - Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: công nghệ giáo dục ppptx, công nghệ giáo dục ppptx, công nghệ giáo dục ppptx, I. Công nghệ giáo dục (CGD) là gì?, V. Các thao tác cơ bản Làm ra khái niệm, Phần II: CÔNG NGHỆ DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 1, IV. Nội dung chương trình, Loại 3: Tiết Luyện tập tổng hợp, Phương pháp việc làm, VIII. TỔ CHỨC, KIỂM SOÁT, ĐÁNH GIÁ, CÙNG XEM LẠI CÁC TÀI LIỆU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay