Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đối với hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài tại chi cục hải quan ninh bình

109 171 1
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI HOÀNG VĂN TÝ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI CHI CỤC HẢI QUAN NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI HOÀNG VĂN TÝ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI CHI CỤC HẢI QUAN NINH BÌNH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHẠM CẢNH HUY HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học thân đúc kết từ trình nghiên cứu từ việc tập hợp nguồn tài liệu, kiến thức học, việc tự thu thập thông tin liên quan trình làm việc thực tế đơn vị Chi cục Hải quan Ninh Bình Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn tác giả gửi lời cảm ơn đồng thời thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Ninh Bình, ngày tháng năm 2016 Người cam đoan Hoàng Văn Tý LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn TS.Phạm Cảnh Huy người tận tình hướng dẫn, sửa chữa cho ý kiến định hướng quý báu giúp thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo, cô giáo Viện Kinh tế Quản lý tham gia giảng dạy lớp Cao học Quản trị kinh doanh khóa 2014B Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, cán công chức Chi Cục Hải quan Ninh Bình doanh nghiệp địa bàn tỉnh Ninh Bình giúp đỡ, tạo điều kiện cho hoàn thành luận văn Bên cạnh đó, xin cảm ơn gia đình, bạn bè giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập hoàn thiện luận văn Xin trọng cảm ơn! Ninh Bình, ngày tháng năm 2016 Hoàng Văn Tý MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI 12 1.1 Khái niệm gia công 12 1.2 Đặc điểm hình thức hoạt động gia công 13 1.2.1 Đặc điểm hoạt động gia công 13 1.2.2 Các hình thức gia công quốc tế 14 1.3 Nội dung quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan hoạt động gia công cho thương nhân nước 16 1.3.1 Nội dung quản lý hải quan hoạt động gia côngcho thương nhân nước 16 1.3.2.Quy trình nghiệp vụ quản lý Hải quan hoạt động cho thương nhân nước 18 1.4 Nhận xét quy trình thủ tục tiêu chí đánh giá công tác quản lý Nhà nước hải quan hàng hóa gia công cho thương nhân nước 30 1.4.1 Nhận xét quy trình quản lý hoạt động gia công cho thương nhân nước 30 1.4.2 Tiêu chí đánh giá công tác quản lý Nhà nước hải quan hàng hóa gia công cho thương nhân nước 31 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng công tác quản lý Nhà nước hải quan hàng hóa gia công cho thương nhân nước 33 1.5.1.Chất lượng văn quy phạm pháp luật 33 1.5.2 Đội ngũ công chức cấu tổ chức máy 35 1.5.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ thông tin 37 1.5.4 Ý thức chấp hành pháp luật DN 38 TÓM TẮT CHƯƠNG 41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI CHI CỤC HẢI QUAN NINH BÌNH 42 Khái quát chung điều kiện kinh tế, xã hội hoạt động xuất khẩu, nhập tỉnh Ninh Bình 42 2.1 Điều kiện kinh tế - xã hội 42 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 42 2.1.2 Điều kiện kinh tế 42 2.1.3 Hoạt động xuất khẩu, nhập tỉnh Ninh Bình 48 2.2 Nhiệm vụ chức năng, cấu, tổ chức máy Chi cục Hải quan Ninh Bình 51 2.2.1 Lịch sử hình thành 51 2.2.2 Chức nhiệm vụ 52 2.2.3 Cơ cấu tổ chức máy 53 2.3 Tình hình hoạt động doanh nghiệp gia công cho thương nhân nước Chi cục Hải quan Ninh Bình 52 2.4 Những kết đạt 55 2.5 Những tồn quy trình quản lý thủ tục hải quan hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoà 57 2.5.1 Đối vớicông tác quản lý nhập nguyên liệu, vật tư gia công 59 2.5.2 Đối với quản lý sản phẩm gia công xuất 61 2.5.3 Đối với thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn tạm nhập phục vụ hợp đồng gia công cho thương nhân nước 63 2.5.4 Đối với thủ tục toán nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị phục vụ việc gia công cho thương nhân nước ngoài: 65 2.6 Phân tích nhân tố ảnh hưởng công tác quản lý Nhà nước hải quan hàng hóa gia công cho thương nhân nước 66 2.6.1 Đối với sách quản lý hàng gia công cho thương nhân nước 66 2.6.2 Về lực quản lý cán công chức cấu tổ chức 68 2.6.4.Phần mềm quản lý hàng gia công 72 2.6.5 Ý thức chấp hành doanh nghiệp 73 2.7 Đánh giá chung công tác quản lý thủ tục hải quan quan hoạt động gia công cho thương nhân nước Chi cục Hải quan Ninh Bình 74 2.7.1 Những mặt đạt 74 2.7.2 Những mặt hạn chế phương hướng khắc phục 78 TÓM TẮT CHƯƠNG 80 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI CHI CỤC HẢI QUAN NINH BÌNH 81 3.1 Những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động gia công Chi cục Hải quan Ninh Bình 81 3.1.1 Hoàn thiện tổ chức máy quy trình quản lý 81 3.1.2 Hoàn thiện công tác nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Hải quan doanh nghiệp 84 3.1.3 Hoàn thiện công tác ứng dụng CNTT thủ tục hải quan điện tử quản lý hoạt động gia công hàng hóa với thương nhân nước 86 3.1 Những giải pháp hoàn thiện sách quản lý hoạt động gia cho thương nhân nước 88 3.1.1 Hoàn thiện quy định khai báo hải quan, hồ sơ hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa 88 3.1.2 Hoàn thiện quy định thực báo cáo toán nhập – xuất – tồn theo năm tài 90 3.3 Kiến nghị 92 3.3.1 Đối với Nhà nước 93 3.3.2 Đối với Tổng cục Hải quan 93 TÓM TẮT CHƯƠNG 100 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải nội dung ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asia Nations) CBCC Cán công chức CNTT Công nghệ thông tin GDP Tổng sản phẩm quốc nội HĐLĐ Hợp đồng lao động NSNN Ngân sách nhà nước NK Nhập XK Xuất XNK Xuất nhập XNC Xuất nhập cảnh DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Thống kê số lượng công chức thực quy trình nghiệp vụ 54 Bảng 2.2: Thống kê doanh nghiệp 52 Bảng 2.3: Thống kê số lượng tờ khai 53 Bảng 2.4: Thống kê kim ngạch XNK .53 Bảng 2.5: Thống kê số vụ vi phạm hành 54 Bảng 2.6: Biểu mẫu toán 66 Bảng 3.1: Bảng biểu báo cáo toán đề xuất 92 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồthủ tục nhập nguyên liệu vật tư thực tế 19 Hình 1.3: Sơ đồ quản lý nhà nước hải quan đối 30 Hình 2.2: Sơ đồ cấu tổ chức máy chi cục Hải Quan Ninh Bình 51 khai báo, tờ khai hải quan khai tối đa 50 dòng hàng, 50 dòng hàng người khai hải quan khai nhiều tờ khai hải quan Trường hợp lô hàng có nhiều mặt hàng thuộc loại hình xuất khẩu, nhập để sản xuất, chế xuất, sản xuất xuất khẩu, gia công hàng hóa cho thương nhân nước người khai hải quan khai gộp mặt hàng có mã số hàng hóa, xuất xứ, thuế suất.Khi khai gộp mã HS tờ khai hải quan, trị giá hóa đơn, trị giá tính thuế, số lượng dòng hàng gộp mã HS tổng trị giá hóa đơn, trị giá tính thuế, số lượng dòng hàng gộp; không khai đơn giá hóa đơn dòng hàng gộp mã HS.Như việc khai báo hàng hóa thuận lợi cho người khai báo, nhiên lại khó khăn cho công tác quản lý kiểm tra hải quan Thực tế công tác Chi cục Hải quan Ninh Bình lúng túng công tác quản lý cụ thể sau: Một là: Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập thuộc diện kiểm tra thực tế, công chức kiểm tra thực tế cần có danh sách đóng gói hàng hóa (packing list) để kiểm tra theo tỷ lệ phân công kiểm tra, kiểm tra lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập có số lượng khai báo hay không, theo quy định hồ sơ hải quan chứng từ Hai là: Trong hồ sơ nhập hàng hóa, doanh nghiệp nộp hóa đơn thương mại (commercial invoice) khai gộp nhiều dòng hàng chung mã số hàng hóa (HS) Tuy nhiên, hàng hóa chuyển mục đích sử dụng bán vào nội địa, quan hải quan để xác định trị giá tính thuế Với việc quy định này,đã tạo điều kiện thông thoáng cho việc làm thủ tục xuất khẩu, nhập hàng hóa lại lỗ hổng trình quản lý Xuất phát từ bất cập thực tế đưa giải pháp:Quá trình tờ khai hồ sơ nhập khẩu, chứng từ theo quy định doanh nghiệp phải cung cấp thêm chứng từ đơn thương mại (commercial invoice); 89 phiếu hàng hóa (packing list) dạng chứng từ điện tử đính kèm tờ khai hải quan Với giải pháp doanh nghiệp không ảnh hưởng đến thời gian khai báo, tính bảo mật cao đặc biệt quan hải quan có đủ sở pháp lý để thực việc quản lý doanh nghiệp Dự tính thời gian tới giải pháp đưa vào ứng dụng, quan hải quản lý bất cập chế thu thuế hỗ trợ tốt cho việc chống buôn lậu, gian lận thương mại 3.1.2 Hoàn thiện quy định thực báo cáo toán nhập – xuất – tồn theo năm tài Thực tế cho thấy: Cuối năm 2015 đến thời hạn nộp báo cáo toán theo quy định Thông tư số 38/2015/TT-BTC doanh nghiệp lúng túng, quan hải quan tổ chức nhiều đối thoại doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.Sự việc bắt nguồn từ vấn đề sau: Thứ nhất: Biểu mẫu Bảng 2.6 không phù hợp với loại hình gia công Lý do: nguyên liệu, vật tư nhập gia công cho thương nhân nước không hạch toán theo tài khoản 152 nguyên liệu, vật tư thuộc quyền sở hữu thương nhân nước Thứ hai: Không có số cột số lượng hàng thành phẩm, sản phẩm dở dang yêu cầu có hàng tồn cuối Thứ ba: Nguyên liệu, vật tư nhập toán nên doanh nghiệp đơn giá để xác định trị giá khai báo theo bảng biểu quy định, quy định đơn vị tính VNĐ bất hợp lý Thứ tư: Cơ quan hải quan phần mềm để cập nhật số liệu nguyên liệu, vật tư nhập sản phẩm xuất Chính quan hải quan số liệu để so sánh, đối chiếu số liệu báo cáo toán doanh nghiệp 90 Xuất phát từ khó khăn doanh nghiệp, đề xuất số giải pháp sau: Cần bổ sung mẫu biểu báo cáo báo cáo toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập sản phẩm xuất cho báo cáo phải thể thông tin: Từng mã sản phẩm xuất sử dụng loại nguyên liệu với số lượng nguyên liệu tiêu dùng cụ thể Khi đó, thông quan mẫu biểu này, quan hải quan gián tiếp kiểm tra thông tin định mức sử dụng nguyên liệu mà không cần DN nộp báo cáo định mức Từ đó, quan hải quan kiểm tra số lượng nguyên liệu, vật tư nhập sử dụng cho sản phẩm gia công xuất có sở liệu quản lý rủi ro đối định mức sử dụng nguyên liệu sản phẩm gia công.Mặt khác, cần thống mẫu biểu báo cáo toán theo đơn vị tính số lượng nguyên liệu, vật tư nhập sản phẩm xuất loại hình gia công Bởi vì, thông qua tiêu báo cáo số lượng quan hải quan đánh giá phân tích tình hình sử dụng nguyên liệu nhập phục vụ cho hợp đồng gia công Ngoài ra, cần bổ sung số sách sau: - Doanh nghiệp báo cáo nguyên liệu, vật tư xuất – nhập – tồn theo số lượng thực theo hợp đồng gia công - Doanh nghiệp phải khai báo số hợp đồng gia công, định mức sử dụng, phụ lục hợp đồng, ngày hết hạn hợp đồng tờ khai xuất khẩu, nhập để quan hải quan có số liệu theo dõi, đối chiếu báo cáo toán cuối năm - Xây dựng phần quản lý riêng để theo dõi hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài, vừa đáp ứng việc theo dõi nguyên liệu, vật tư vừa đáp ứng số liệu báo cáo toán 91 Bảng 3.1: Bảng biểu báo cáo toán đề xuất Số Số lượng hợp Stt đồng Tên, quy cách NVL, hàng hóa gia đầu kỳ công Tồn Nhập Xuất trong kỳ Tồn kỳ Nguyên liệu, vật liệu nhập Sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập Nguyên liệu, vật tư thực sản phẩm dở dang Nếu thời gian tới giải pháp áp dụng, theo dự tính khắc phục nhược điểm lớn mà quan hải quan doanh nghiệp lúng túng cách khai báo số liệu toán cho đúng, cho đủ Mặt khác, quan hải quan dễ dàng kiểm soát số lượng nhập theo hợp đồng qua kiểm soát lực gia công công ty, tránh tượng doanh nghiệp nhập tràn lan kiểm soát để gian lận 3.3 Kiến nghị Trên sở lý luận qua nghiên cứu thực tiễn từ công tác quản lý thủ tục hải quan hoạt động gia công cho thương nhân nước Chi cục Hải quan Ninh Bình, tác giả đề xuất “Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động gia công cho thương nhân nước Chi cục Hải quan Ninh Bình” đề xuất nhân tố tác động đến việc quản lý hoạt động gia công cho thương nhân nước Qua có số kiến nghị với quan cấp trên: 92 3.3.1 Đối với Nhà nước Xây dựng khuôn khổ pháp lý hải quan đầy đủ, đồng sách thủ tục hành lĩnh vực quản lý Nhà nước hải quan nhằm đáp ứng yêu cầu: Nâng cao thẩm quyền quan Hải quan nhằm thực thi hữu hiệu pháp luật hải quan, nâng cao tính minh bạch, áp dụng phương pháp quản lý hải quan đại, quy định đầy đủ chế độ quản lý thủ tục hải quan theo hướng đơn giản, hài hoà phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế Tiếp tục hoàn thiện sách cải cách thủ tục hành cửa quốc gia để đảm bảo minh bạch, thống nhất, đồng bộ, ngành phù hợp với chuẩn mực thông lệ quốc tế góp phần vào trình đổi phải đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam Việc tiến hành nhanh hoàn thành thủ tục hành quốc gia giúp cho hoạt động xuất khẩu, nhập nói chung, loại hình gia công cho thương nhân nước nói riêng đảm bảo tính minh bạch nhanh chóng hoàn thành thủ tục thông quan hàng hóa 3.3.2 Đối với Tổng cục Hải quan Tổng cục Hải quan tâm thực hiện, hiệu Nghị số 36a/NQ-CP Chính phủ Chính phủ điện tử lĩnh vực Hải quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tất khâu nghiệp vụ quản lý nhà nước hải quan, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quản lý nhà nước hải quan, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp với mục tiêu cụ thể sau: - Phấn đấu đến hết năm 2016, xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ thông qua Cổng Thông tin điện tử Hải quan thủ tục hành thuộc lĩnh vực: khai báo hải quan thông quan hàng 93 hóa, khai báo phương tiện vận tải đường biển, đường hàng không, toán thuế, phí lệ phí, miễn giảm hoàn thuế - Tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS thông qua Dự án JICA hỗ trợ kỹ thuật nâng cao hiệu Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS giải pháp liên quan khác, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước hải quan, tuân thủ luật hội nhập quốc tế hải quan - Thực tốt vai trò đơn vị đầu mối việc điều phối, giám sát, đôn đốc Bộ, ngành việc triển khai Cơ chế cửa quốc gia Cơ chế cửa ASEAN Thực hiệu quả, đảm bảo tiến độ nội dung kỹ thuật, nghiệp vụ, pháp lý nội dung khác Tổng cục Hải quan chủ trì liên quan đến Cơ chế cửa quốc gia Cơ chế cửa ASEAN Chuẩn bị sẵn sàng kết nối khu vực khác đáp ứng yêu cầu triển khai Hiệp định thương mại tự Việt Nam - EU Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP),… - Tăng cường kết nối trao đổi thông tin quan Hải quan với quan quản lý nhà nước, ngân hàng thương mại doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực logistics, bảo hiểm dịch vụ khác có liên quan - Phấn đấu đến năm 2020 đạt Hải quan điện tử “mọi lúc, nơi, phương tiện” Để hoàn thành mục tiêu nói trên, thời gian tới, Tổng cục Hải quan tập trung thực nội dung sau: Một tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, bao gồm: Thực trì, giám sát vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS ổn định, an ninh, an toàn 24/7 Nâng cao chất lượng hỗ trợ người sử dụng Hải quan doanh nghiệp việc sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS; Thực Dự án JICA hỗ trợ kỹ thuật nâng cao hiệu 94 Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS giai đoạn 2015 – 2018 tiến độ, đảm bảo chất lượng hiệu quả; Rà soát quy định nghiệp vụ từ sửa đổi bổ sung để phù hợp với thực tế khả đáp ứng hệ thống Đồng thời xác định rõ yêu cầu quản lý từ làm rõ nhu cầu phải bổ sung chức cho hệ thống VNACCS/VCIS; Rà soát, đánh giá toàn vướng mắc liên quan đến việc vận hành hệ thống từ ban hành tài liệu hướng dẫn, phổ biến đến cán bộ, công chức Hải quan cộng đồng doanh nghiệp phương thức vận hành hệ thống Đồng thời, để nâng cao hiệu sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn vận hành cho công chức toàn Ngành sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS, đảm bảo thực quy trình, chức năng, nghiệp vụ đề ra; Nghiên cứu, đánh giá mô hình kết nối hệ thống VNACCS/VCIS hệ thống liên quan để đề xuất giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến phù hợp với đạo Chính phủ Hai là, triển khai thành công Cơ chế cửa quốc gia Cơ chế cửa ASEAN, tập trung nội dung sau: - Củng cố, xây dựng, triển khai hệ thống thông tin phục vụ triển khai Cơ chế hải quan cửa quốc gia, tập trung nâng cấp, bổ sung chức phục vụ triển khai thủ tục rà soát, chuẩn hóa lại kiến trúc hệ thống - Củng cố triển khai mở rộng Cơ chế cửa quốc gia: + Triển khai mở rộng theo Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế cửa giai đoạn 2016-2020 phê duyệt, bao gồm: Mở rộng triển khai kết nối với Bộ, ngành mới: Bộ Quốc phòng, VCCI ; + Củng cố lại việc triển khai thủ tục thực - Tập trung triển khai Cơ chế cửa ASEAN: 95 + Kết nối thức với nước ASEAN trao đổi thông tin ATIGA C/O form D chứng từ khác theo kế hoạch thống nước ASEAN + Xây dựng trình ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế cửa quốc gia Cơ chế cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020 + Thực công tác điều phối chung kiểm tra, giám sát việc thực Bộ, ngành + Xây dựng ban hành sở pháp lý phục vụ triển khai chế cửa quốc gia: Hoàn thành thủ tục phê chuẩn Nghị định thư khung pháp lý thực Cơ chế cửa ASEAN; Trình ban hành văn hướng dẫn thực thủ tục hành với Bộ ngành thông qua Cơ chế cửa quốc gia, có Quyết định Thủ tướng CP quy định thủ tục điện tử tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khơi thông qua Cơ chế cửa quốc gia - Triển khai Dự án mở rộng Cổng thông tin cửa quốc gia kết nối Cơ chế cửa ASEAN - Thực tốt vai trò đơn vị đầu mối việc điều phối, giám sát, đôn đốc Bộ, ngành việc triển khai Cơ chế cửa quốc gia Cơ chế cửa ASEAN Thực hiệu quả, đảm bảo tiến độ nội dung kỹ thuật, nghiệp vụ, pháp lý nội dung khác Tổng cục Hải quan chủ trì liên quan đến Cơ chế cửa quốc gia Cơ chế cửa ASEAN Ba thực việc kết nối trao đổi thông tin quan hải quan với quan quản lý nhà nước, ngân hàng thương mại doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực logistics, bảo hiểm dịch vụ khác có liên quan, bao gồm: Mở rộng kết nối, trao đổi thông tin với ngân hàng thương mại phục vụ toán điện tử; Thực nâng cấp Cổng thông tin điện tử Hải quan cung cấp thông tin tờ khai hải quan dạng liệu điện 96 tử cho quan liên quan; Triển khai tiếp nhận Cổng thông tin thương mại quốc gia; Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử Bốn nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến Tổng cục Hải quan, cụ thể: - Trong năm 2016, triển khai nâng cấp, xây dựng dịch vụ công trực tuyến Cổng thông tin điện tử Hải quan để đảm bảo dịch vụ công ngành Hải quan cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ theo lộ trình Bộ Tài - Năm 2017: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ thủ tục hành cốt lõi thuộc lĩnh vực: khai báo hải quan thông quan hàng hóa, khai báo phương tiện vận tải đường biển, đường hàng không, toán thuế, phí lệ phí, miễn giảm hoàn thuế với mức độ an ninh, an toàn cao - Xây dựng, ban hành tổ chức triển khai Quyết định Tổng cục phê duyệt Kế hoạch phát triển, vận hành Hệ thống Cổng thông tin điện tử ngành Hải quan giai đoạn 2016 - 2020 - Về mặt pháp lý: Tiến hành rà soát tổng thể số thủ tục hành chính, đảm bảo cắt giảm đơn giản hóa tối đa thủ tục hành theo phương pháp quản lý mới; đề xuất sửa đổi văn pháp lý có liên quan để đơn giản hóa điện tử hóa việc tiếp nhận xử lý hồ sơ thủ tục hành Năm tăng cường đẩy mạnh ứng dụng CNTT lĩnh vực quản lý nhà nước Hải quan Theo đó, thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, nâng cấp Hệ thống CNTT cốt lõi Ngành Hải quan để đáp ứng yêu cầu triển khai Luật Hải quan sửa đổi Nghị định, Thông tư hướng dẫn, quy trình thủ tục hải quan cụ thể; Nâng cấp hệ thống 97 thông tin quản lý CSDL giá tính thuế; quản lý CSDL danh mục biểu thuế phân loại mức thuế; Mở rộng ứng dụng CNTT lĩnh vực nghiệp vụ hải quan liên quan tới miễn, giảm, hoàn thuế, kết nối hệ thống với quan kinh doanh cảng, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, thủ tục cảnh, xử lý thông tin hàng hóa phương tiện vận tải qua đường biển, đường hàng không, đường bộ; nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro theo chương trình quản lý tuân thủ, doanh nghiệp tự nguyện; Triển khai hạ tầng truyền thông theo mô hình để đảm bảo yêu cầu thực công tác nghiệp vụ ngành Hải quan an ninh, an toàn không bị gián đoạn (24/7), đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia quốc tế Bên cạnh đó, thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu hệ thống CNTT lĩnh vực thông quan, quản lý thu thuế, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, điều tra chống buôn lậu, thống kê hải quan ứng dụng văn phòng khác Cùng với việc triển khai Kế hoạch cải cách, phát triển đại hóa giai đoạn 2016 – 2020, Kế hoạch ứng dụng CNTT ngành Hải quan giai đoạn 2016 – 2020, việc triển khai thành công Nghị 36a/NQ-CP lĩnh vực hải quan động lực để thúc đẩy cải cách hành sâu rộng lĩnh vực hải quan, tạo môi trường thông thoáng ngày thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nói chung làm thủ tục hải quan nói riêng.Để hỗ trợ Cục Hải quan địa phương thực tốt việc quản lý họat động này, TCHQ cần thực số công việc sau: - Thứ nhất, cần nghiên cứu thay đổi quy trình thủ tục hải quan máy tổ chức cấp Chi cục cho phù hợp với việc ứng dụng hệ thống VNACCS/VICS Một cửa quốc gia Để hỗ trợ Hải quan địa phương quản lý hiệu báo cáo toán nguyên vật liệu, vât tư khâu quan trọng loại hình gia công mà ngành hải quan lúng 98 túng, TCHQ cần xây dựng riêng chương trình tự động cập nhật số liệu nhập khẩu, xuất thống cách lấy số liệu để quan địa phương có số liệu kiểm tra đối chiếu - Thứ hai, việc ứng dụng CNTT vào quản lý khoản nguyên vật liệu mang lại hiệu thiết thực, có tác động lớn đến quan hệ giao dịch quan Hải quan DN, điều kiện vi tính hóa, công việc thực theo cách thức định quy định Nhà nước Hải quan hoạt động thực thống nhất, đảm bảo đối xử công DN Do để hoàn chỉnh chương trình quản lý khoản, TCHQ cần nâng cấp đường truyền để tiến tới cài đặt liệu quản lý tập trung cấp TCHQ, giúp quản lý chặt chẽ thống phạm vi nước Cục Hải quan địa phương khai thác liệu chung cần thiết + Thứ ba, nâng cao hiệu công tác KTSTQ - Ban hành văn quy định chi tiết KTSTQ, hoàn chỉnh lại quy trình KTSTQ cho phù hợp với quy định Luật Quản lý thuế Ngoài hệ thống văn quy phạm pháp luật hoàn chỉnh, cần phải xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật (cẩm nang) kiểm tra hình thức gian lận có gian lận sách ưu đãi thuế, gian lận định mức, kiểm toán DN - Xây dựng hệ thống chuẩn mực KTSTQ làm sở để quan quản lý Nhà nước, quan bảo vệ pháp luật DN kiểm tra giám sát hoạt động quan Hải quan, công chức Hải quan nhằm đảm bảo chất lượng độ tin cậy kết KTSTQ; hệ thống chuẩn mực KTSTQ sở pháp lý quan trọng hoạt động KTSTQ tạo thước đo chất lượng hoạt động KTSTQ 99 TÓM TẮT CHƯƠNG Qua trình công tác thực tế Chi cục Hải quan Ninh Bình, từ vướng mắc cụ thể phân tích tương đối kỹ chương Chương tác giả tập trung vào đề xuất giải pháp thực tế để giúp hoạt động xuất khẩu, nhập thuận lợi quản lý chặt chẽ hoạt động gia công cho thương nhân nước Các biện pháp đưa việc hoàn thiện sách đảm bảo tính bình đẳng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vừa đảm bảo quy định pháp luật tuân thủ Những kiến nghị Nhà nước Tổng cục Hải quan giải pháp chung nhằm quản lý hiệu hoạt động GC cho thương nhân nước hoàn thiện 100 KẾT LUẬN Những năm gần đây, hoạt động gia công cho thương nhân nước ngày phát triển mạnh mẽ, đem lại hiệu kinh tế xã hội ngày cao cho đất nước Tuy nhiên, hoạt động cần có quản lý chặt chẽ quan Hải quan nhằm tạo hành lang hoạt động chống buôn lậu gian lận thương mại Bên cạnh đó, chế độ quản lý cần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động gia công thực thủ tục nhanh chóng giảm tối thiểu chi phí Công tác quản lý Nhà nước Hải quan đóng vai trò quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động gia công phát triển theo chiều rộng lẫn chiều sâu Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trung tâm kinh tế đầy tiềm tỉnh phía bắc, với vị trí địa lý thuận lợi nguồn nhân lực dồi điều kiện sở hạ tầng tốt thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư nước bao gồm hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động gia công xuất nội dung đáng quan tâm quan quản lý nói chung quan Hải quan nói riêng Trên sở tích lũy kinh nghiệm làm việc tồn công tác quản lý hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoàitrong năm vừa qua đồng thời xem xét, học tập kinh nghiệm mô hình quản lý hải quan đại viết Luận văn “Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động gia công cho thương nhân nước Chi cục Hải quan Ninh Bình” làm luận văn thạc sỹ Luận văn “Giải pháp hữu ích” công tác quản lý hoạt động nhận gia công cho thương nhân nước Chi cục Hải quan Ninh Bình nội dung đề cập đề Luận văn, việc đưa bất cập sách, chế độ định hướng đề nghị quan chức sửa đổi cho phù hợp nội dung chủ yếu biện pháp cụ thể nhằm quản lý có hiệu hoạt động gia công Chi cục Hải quan Ninh Bình Những biện 101 pháp này, phần áp dụng có hiệu Chi cục thời gian qua, phần định hướng tác giả đưa thể chế hóa văn Chi cục, áp dụng thời gian tới Do điều kiện nghiên cứu hạn chế nguồn tài liệu thời gian nghiên cứu, phía tác giả khả năng, kinh nghiệm tư khoa học nhiều hạn chế, kết nghiên cứu tránh khỏi khiếm khuyết định cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Tác giả luận văn mong nhận quan tâm góp ý nhà khoa học bạn bè, đồng nghiệp để tác giả tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện luận văn mình./ Tôi xin chân thành cám ơn! 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Hải quan số 54/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2014; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập số 71/2014/QH13 Luật Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Thương mại hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế hoạt động đại lý mua, bán, gia công cảnh hàng hoá với nước ngoài; Nghị định số 08/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành luật hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 Bộ Tài hướng dẫn thủ tục Hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hoá xuất nhập khẩu; Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 Tổng cục Hải quan việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan hàng hóa gia công với nước ngoài; Các văn hướng dẫn khác có liên quan Phạm Ngọc Hữu (2008), Một số thủ đoạn gian lận trình xuất sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu, Bản tin Nghiên cứu hải quan số 02/2008 Vũ Hữu Tửu (2002), Giáo trình Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 10 Chi cục Hải quan Ninh Bình (2014 - 2016),Báo cáo tổng kết công tác tháng công tác năm 11 Chi cục Hải quan Ninh Bình (2014 - 2016), Hồ sơ xử lý vi phạm hành hải quan 103
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đối với hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài tại chi cục hải quan ninh bình, Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đối với hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài tại chi cục hải quan ninh bình, Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đối với hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài tại chi cục hải quan ninh bình, CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI CHI CỤC HẢI QUAN NINH BÌNH, Khái quát chung điều kiện kinh tế, xã hội và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại tỉnh Ninh Bình, (Nguồn Chi cục Hải quan Ninh Bình), CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI CHI CỤC HẢI QUAN NINH BÌNH, TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay