Slide bài giảng môn CAD

242 376 0
  • Loading ...
1/242 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:02

CAD (Computer-aided design) việc sử dụng máy tính công cụ hỗ trợ cho trình thiết kế thảo thiết kế  CAD ứng dụng nhiều lĩnh vực: kiến trúc - xây dựng, điện – điện tử, quản lý dự án,… NGUYEN NGOC MY  VD: Dùng 3dsmax để dựng mô hình tòa nhà NGUYEN NGOC MY  Thành phẩm: NGUYEN NGOC MY  Mathematica: NGUYEN NGOC MY  Dùng ISIS (Proteus) để mô phỏng: NGUYEN NGOC MY  Dùng MATLAB để mô phỏng: NGUYEN NGOC MY Báo cáo nhóm Sản phẩm nhóm Thi cuối kỳ Điểm cộng: + Giải tập (tùy bài) Điểm trừ: + Chửi thề  -1đ/lần + Mở laptop  -0.5đ/lần NGUYEN NGOC MY 10% 30% 70%  Giới thiệu chung MATLAB  Đồ thị  Ma trận  Symbolic hàm vi tích phân  Các hàm xử lý tín hiệu số  MATLAB GUI NGUYEN NGOC MY  Mỗi nhóm tối đa sinh viên  Chú ý: Ưu tiên cho bạn máy chọn nhóm để tham gia  Hoạt động thay cho buổi thực hành, sinh viên phải trình bày phần lý thuyết chạy demo cho đề tài báo cáo  Nội dung báo cáo: phần giáo trình Basic of MATLAB and Beyond NGUYEN NGOC MY Hàm quan hệ: cho biết quan hệ đầu vào xác định tập mờ 228 Luật mờ: cho biết quan hệ vào – khái niệm mờ Ví dụ: – If PROXIMITY is CLOSE, then SPEED is SLOW – If PROXIMITY is FAR, then SPEED is FAST 229 Ví dụ: FIS liên hệ vận tốc lực thắng xe MF Rules 230 Các Fuzzy Patch (bản vá mờ): cho biết liên hệ MF đầu vào MF đầu 231 Nguyễn Mỹ 232 Khởi động toolbox: 233 234 235 236 Nguyễn Mỹ 237 f = readfis(x): kết xuất hệ thống mờ file x (có đuôi fis) biến f out = evalfis(in, f): suy luận hệ thống mờ f từ liệu đầu vào in, sau xuất kết biến out Ví dụ: a = readfis('dengiaothong.fis') out = evalfis([200;400],a); 238 plotfis(f): hiển thị mô hình vào – hệ thống suy luận mờ f 239 plotmf(f, type, idx): hiển thị đồ thị MF biến có số idx (thuộc loại type) hệ thống suy luận mờ f 240 Cho hệ mờ f với biến vào/ra hìnhsau: Các luật: – – – – If DOSANG is SANG, then SOLUONGDEN is IT If DOSANG is TOI and SOSV is IT, then SOLUONGDEN is VUA If DOSANG is TOI and SOSV is VUA, then SOLUONGDEN is VUA If DOSANG is TOI and SOSV is NHIEU, then SOLUONGDEN is NHIEU Thực yêu cầu sau: a) Thiết kế & lưu hệ thống vào file ‘hedenphong.fis’ tải vào biến fden b) Tính số lượng đèn mở với DOSANG=0.3 SOSV=27 c) Vẽ mô hình toàn hệ thống FIS MF vào/ra cửa sổ 241 Bài giải tham khảo: fden=readfis('hedenphong.fis');%cau a kq=evalfis([0.3 27], fden)%cau b %cau c: Ve thi subplot(2,3,[1 3]) plotfis(fden) subplot(2,3,4) plotmf(fden,'input',1) subplot(2,3,5) plotmf(fden,'input',2) subplot(2,3,6) plotmf(fden,'output',1) 242 [...]... người dùng nhập liệu o Xử lý dữ liệu và hiện kết quả NGUYEN NGOC MY  In 2 tài liệu sau: – Basics of MATLAB and Beyond, Andrew Knight (Chapman & Hall Press, USA) – Thí nghiệm CAD, ThS Nguyễn Chí Ngôn (Đại học Cần Thơ) NGUYEN NGOC MY CAD Tham khảo từ quyển “Basics of MATLAB and beyond” của Andrew Knight Nguyễn Mỹ 15 Giới thiệu chung Làm quen với MATLAB Trợ giúp Toán tử & Biến Ma trận Nguyễn Mỹ 16 • MATLAB... toolbox chuyên dụng (http://www.mathworks.com/products) Nguyễn Mỹ 17  Một số bộ công cụ chuyên dụng: Nguyễn Mỹ 18 • Ra đời vào những năm 1970 bởi nhà toán học kiêm lập trình viên Cleve Moler (trưởng bộ môn Tin học, ĐH New Mexico, Mỹ) • MATLAB ban đầu hỗ trợ cho FORTRAN • 1984, Jack Little, Cleve Moler và Steve Bangert viết lại MATLAB bằng C và thành lập tập đoàn MathWorks Nguyễn Mỹ 19 • 2000, MATLAB
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn CAD , Slide bài giảng môn CAD , Slide bài giảng môn CAD

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay