Tin học_Bài tập thực hành Word 10_Tin học đại cương_FTU

1 923 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:02

Kinh tế ngoại thương Ngoại thương trao đổi hình thức mua bán hàng hóa dịch vụ kèm theo, lấy tiền tệ làm môi giới nước khác Ngoại thương hoạt động chủ yếu kinh tế đối ngoại quốc gia Điều kiện để ngoại thương sinh ra, tồn phát triển là: Có tồn phát triển kinh tế hàng hóa – tiền tệ, kèm theo xuất tư thương nghiệp ; Sự đời Nhà nước phát triển phân công lao động quốc tế nước Dựa tảng “kinh tế học quốc tế” , môn “chính sách thương mại quốc tế” nghiên cứu quy luật thương mại quốc tế tác động đến lĩnh vực ngoại thương, tác động công cụ sách ngoại thương “Chính sách ngoại thương” nước mang tính đặc thù, hội nhập nhằm đảm bảo quyền lợi đất nước không xung đột lợi ích với quốc gia khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học_Bài tập thực hành Word 10_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 10_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 10_Tin học đại cương_FTU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay