Tin học_Bài tập thực hành Word 9_Tin học đại cương_FTU

1 920 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:01

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRUNG TÂM TIN HỌC AN PHÁT Hai Bà Trung – Hà Nội (04) 8.356.888 Các chuyên ngành đa dạng (04) 8.356.888 Các phòng học đại (04) 8.356.888 Liên hệ nhanh (04) 8.356.888 Cung cấp phần mềm Tin học, CD, … (04) 8.356.888 ĐƠN ĐĂNG KÍ HỌC TIN HỌC PHẦN DÀNH CHO VĂN PHÒNG: Người ghi tên học viên: Lớp: .Khóa: Ngày học: Khai giảng: PHẦN DÀNH CHO HỌC VIÊN: Họ tên (viết chữ in): Sinh ngày: Nơi sinh: Địa (ghi đầy đủ): Văn hóa (nếu sinh viên ghi trường): Biết nghề ngiệp chuyên môn (ngoài văn hóa): Ngoại ngữ trình độ: Sức khỏe: Ghi chú: Về sau học viên nộp 02 ảnh màu 3x4 để làm chứng tốt nghiệp Giấy chứng nhận học viên (có ghi thời hạn học tùy theo học phí học viên đóng) cấp lại có yêu cầu Cam kết: Không lấy lại học phí dự ký ngoại trừ không mở lớp Đóng học phí theo thời hạn quy định ghi danh Hà Nội, ngày…tháng…năm 20 Học viên kí tên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học_Bài tập thực hành Word 9_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 9_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 9_Tin học đại cương_FTU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay