Tin học_Bài tập thực hành Word 6_Tin học đại cương_FTU

2 932 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:00

Liên đoàn Lao động Việt Nam Ban Khoa Giáo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số Hà nội, ngày… tháng…năm 20 HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO TIN HỌC Căn hợp đồng dự án xây dưng công nghệ thông tin thử nghiệm nối mạng tổng liên đoàn lao động văn phòng ngành, Căn vào lực, nhiệm vụ trung tâm đào tạo phát triển tin học CNTT Hôm nay, ngày…/…/20… Hà Nội gồm : BÊN A: TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM Địa Chỉ:Trần Hưng Đạo – Hà Nội Điện thoại:8.598466-8.65972 Đại Diện:Ông Nguyễn Việt Tấn, Phó Tổng LĐLĐVN BÊN B: TRUNG TÂM TIN HỌC CNTT Địa chỉ:Hai Bà Trưng – Hà Nội Điện thoại:(04).8.356.888 Đại diện:Ông Lê Văn An Điều 1: Bên A tạo điều kiện địa điểm dạy toán tiền thời hạn hợp động Điều 2: Bên B đảm bảo người thợ lò giấc lên lớp, dạy đủ chương trình thỏa thuận đảm bảo sau khóa học 100% sinh viên đủ trình độ đảm nhiệm công việc với trình độ sử dụng máy tính theo công việc Điều 3:Nếu có thay đổi nào, hai bên phải có trách nhiệm thông báo cho trước thời hạn nửa tháng để thu xếp, giải Hợp đồng làm thành bốn bản, bên giữ hai có giá trị pháp lý kể từ ngày … tháng…năm…20… ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B Nguyễn Việt Tấn Lê Văn An
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học_Bài tập thực hành Word 6_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 6_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 6_Tin học đại cương_FTU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay