Tiet 14, bai 10 thoi ki hinh thanh va phat trien của che do pk o tay au

10 319 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:57

Bài 10: THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (V – XIV) Quá trình hình thành xà hội phong kiến châu Âu Lãnh địa phong kiến, đặc trưng kinh tế… Nguồn gốc vai trò thành thị trung đại Bài 10: THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (V – XIV) Bài 10: THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (V – XIV) Ăng-glô Xắc-xông Giec-man Phơ – Tây Gốt Sự di cư ạt người Giec-man Đông Gốt Người Giéc-man xâm nhập Tây Âu Quý tộc iếm ia h C ch t vũ sĩ ấ đ … ng nh ruộ ớng lĩ tư o ch Chi ế ban m đất , tặn g cho nhà RĐ thờ Lãnh chúa phong kiến Quý tộc tăng lữ Quan hệ sản xuất phong kiến Nông dân Nông nô Nô lệ Hãy nối nội dung cho Kinh tế thành thị trung đại Những người sản xuất lãnh địa Lãnh chúa phong kiến Kinh tế hàng hóa giản đơn phát triển Nông nô Đóng kín, tự nhiên, tự cấp, tự túc Kinh tế lãnh địa Ông vua nhỏ Nội dung so sánh Phong kiến phương Đông Phong kiến phương Tây thời kì đầu Quan hệ xã hội Địa chủ Lãnh chúa nông dân lĩnh canh nông nô Đặc trưng kinh tế Nông nghiệp thủ công nghiệp Thể chế trị Chuyên chế trung ương tập quyền Thủ công nghiệp nông nghiệp Phong kiến phân quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 14, bai 10 thoi ki hinh thanh va phat trien của che do pk o tay au, Tiet 14, bai 10 thoi ki hinh thanh va phat trien của che do pk o tay au, Tiet 14, bai 10 thoi ki hinh thanh va phat trien của che do pk o tay au

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay