Slide thuyết trình những triết lý đạo đức kinh doanh chủ đạo của cơ chế tập trung và cơ chế thị trường

28 251 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:57

Company TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ LOGO Môn học: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Chuyền đề 7: Những triết lý đạo đức kinh doanh chủ đạo chế tập trung chế thị trường GVHD: TS Nguyễn Ngọc Minh Nhóm thực hiện: Nhóm Thành viên nhóm 6: www.themegallery.com 1 Lê Quang Giàu 2 Nguyễn Thị Lụa 3 Nguyễn Quốc Khanh 4 Nguyễn Phúc Hiểu 5 Nguyễn Tấn Đạt 6 Phạm Thanh Huy 7 Nguyễn Thùy Linh 8 Trần Kiều Tiên 9 Nguyễn Hoàng Giang 10 Phạm Thị Phi Oanh Nội dung trình bày Khái niệm triết lý đạo đức kinh doanh Sơ lược chế tập trung chế thị trường Các triết lý sử dụng kinh doanh Triết lý kinh doanh chế tập trung chế thị trường Sự thay đổi hai thời kỳ Khái niệm đạo đức kinh doanh Theo Philip Lewis: Đạo đức kinh doanh tất quy tắc tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức luật lệ để cung cấp dẫn hành vi ứng xử chuẩn mực trung thực trường hợp định Khái niệm triết lý đạo đức Triết lý đạo đức nguyên tắc, quy tắc người sử dụng để xác định đúng, sai Hướng dẫn cách thức giải Hoạch định xử lý vấn đề đạo đức nảy sinh Các triết lý đạo đức KD Cơ chế kế hoạch hóa tập trung Khái niệm Cơ chế kế hoạch hoá tập trung kinh tế mà Nhà nước kiểm soát toàn yếu tố sản xuất giữ quyền định việc sử dụng yếu tố sản xuất phân phối thu nhập Đặc điểm chế KHH tập trung Nhà nước quản lý nên kinh tế chủ yếu mệnh lệnh hành Quan hệ hàng hóa – tiền tệ chưa trọng Bộ máy quản lý nhà nước cồng kềnh, động Thực bao cấp giá, tem phiếu, cấp phát vốn Cơ chế thị trường Cơ chế thị trường tổng thể yếu tố cung, cầu, giá thị trường mối quan hệ vận động điều tiết quy luật thị trường môi trường cạnh tranh nhằm mục tiêu lợi nhuận Đặc điểm chế thị trường Cơ chế thị trường chế tự điều tiết kinh tế thị trường tác động quy luật vốn có quy luật giá trị, quy luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh, v.v Cơ chế thị trường bao gồm hệ thống hữu thích ứng lẫn nhau, tự điều tiết lẫn yếu tố giá cả, cung - cầu, cạnh tranh trực tiếp phát huy tác dụng thị trường để điều tiết kinh tế thị trường Chủ nghĩa vị lợi Định nghĩa hành vi hay chấp nhận hành vi mang lại tối đa tổng lợi ích hay nhiều điều tốt cho số lượng người lớn Lợi ích nhiều đối tượng xét đến đồng thời (tổng lợi ích – tổng thiệt hại = hiệu quả) Cơ chế thị trường: Sản phẩm không xét đến người mà xét đến đối tượng hữu quan (thử nghiệm dược phẩm động vật coi “vô đạo đức” gây thiệt hại động vật, công ty dược lập luận giảm thiệt hại cho người tương lai Quan điểm pháp lý Thuyết đạo đức hành vi: Chú trọng đến việc bảo vệ quyền cá nhân quan tâm đến việc xét hành vi cụ thể cách thức chúng tiến hành không trọng kết Cơ chế thị trường: Fomosa thải nước thải chưa đạt chuẩn biển, theo thuyết đạo đức hành vi trọng việc Fomosa xử lý không cần kết Quan điểm pháp lý Chủ nghĩa đạo đức tương đối Coi trọng việc đánh giá tính chất đạo đức hành vi dựa vào kinh nghiệm chủ quan người hay nhóm người, quy tắc hành động xã hội quy định Cơ chế thị trường: Khi hoạch định chiến lược cố gắng dự đoán mâu thuẫn nảy sinh người hữu quan người quản lý, chủ sở hữu, lao động, khách hàng Quan điểm pháp lý Thuyết đạo đức công lý Đánh giá tính chất đạo đức sở công bằng: chia sẻ, có trật tự, tương thân tương Cơ chế tập trung: Một số doanh nghiệp công bố thông tin tình hình tài không xác để nhà đầu tư mua cổ phiếu công ty, vi phạm đạo đức Quan điểm đạo lý Cho đạo đức hoàn cảnh không định yêu cầu đạo đức phổ biến, mà định nhân cách trưởng thành có đạo đức Cơ chế thị trường: dựa đặc tính: Lòng tin, biết kiềm chế, cảm thông, công bình, trung thực Ma trận định vị tính cáh Giá trị BSDT Nhân cách tinh thầầ n VHDN GIÁ TRỊ THAM CHIẾỐU Tương đối Sự thừa nhận Công lý Hành vi Vị lợi Vị kỷ sáng Lợi ích Vị kỷ cụ thể Một người ĐốỐ i tượng hữu quan ĐỐỐI TƯỢNG THAM CHIẾỐU Xã hội Tính cách công việc ChiếỐn lược HĐQT N/c Phát triển PHẠM VI Giám đốc VẤỐ N ĐẾầ PhốỐ i h ợp Hiệu Quản lý Quản lý (trung gian) (trung gian) tác nghiệp chức N/c ứng dụng Lao động Sản phẩm trực tiếp Chi phí Cá nhần Nhóm, phận liến quan PHẠM VI ĐỐỐ I TƯỢNG Toàn tổ chức Đạo đức KD chế tập trung Trong thời kỳ bao cấp, hoạt động kinh doanh Nhà nước đạo, hành vi có đạo đức coi hành vi tuân thủ lệnh cấp Do khan hầu hết hàng hóa tiêu dùng, để mua khó, nên không phàn nàn chất lượng hàng hóa Lao động tìm việc làm công ty quốc doanh khó nên việc đình công hay mâu thuẫn lao động Triết lý ĐĐKD chế thị trường Lợi ích ngắn hạn, hậu nghiêm trọng Những doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu rẻ tiền có hại cho sức khỏe người tiêu dùng hay sử dụng công nghệ sản xuất gây ô nhiễm cho môi trường mà biện pháp khắc phục… nhằm giảm chi phí sản xuất Tạo lợi nhuận cao bị phát thiệt hại lớn Triết lý ĐĐKD chế thị trường Ai phục vụ tốt cho người tiêu dùng lẫn cộng đồng hưởng nhiều Không cung cấp sản phẩm mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, doanh nghiệp thực nhiều hoạt động mang đến lợi ích cho cộng đồng: Vinamilk với chương trình “Quỹ sáu triệu ly sữa cho trẻ em nghèo”, Kinh Đô với hoạt động tặng bánh trung thu cho trẻ em lang thang hay chương trình “Vui học an toàn giao thông” Honda tổ chức… Triết lý ĐĐKD chế thị trường Vai trò phủ Chính phủ đóng vai trò tách rời kinh tế thị trường ảnh hưởng phủ đến đạo đức doanh nghiệp điều bàn cãi Đôi quản lý hiệu phủ hoạt động phi đạo đức nguyên nhân dẫn đến xói mòn đạo đức doanh nghiệp thân kinh tế thị trường Sự thay đổi Triết lý ĐĐKD hai chế Hành vi tiêu dùng Lối sống thực dụng tác động mạnh mẽ phương thức sinh hoạt kinh tế, sinh hoạt giao tiếp tạo cho nhiều người có quan niệm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng mục đích cuối sống, chất lượng sống tiêu thụ hưởng thụ, điều tác động đến ý thức hành vi nhiều người Sự thay đổi Triết lý ĐĐKD hai chế Quan điểm giàu nghèo, vật chất hóa mối quan hệ Nhiều người lấy phương tiện sống làm thước đo cho phát triển người xã hội Đây sở chạy theo tham vọng bất chính, điều kiện phương tiện sống thiếu lành mạnh, thoả mãn nhu cầu tầm thường làm suy thoái phẩm chất đạo đức phận người dân Bên cạnh số quan niệm sống người như: quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm, lý tưởng, hoài bão, tự giác, tự trọng, công bằng, lương thiện… Sự thay đổi Triết lý ĐĐKD hai chế Chạy theo thời đại (model) Lối sống thực dụng hình thành cho họ quan niệm chạy theo “mốt”, lối sống ngoại lai, sống lạnh lùng ngày tăng Đây biểu sa hoa lãng phí, quan hệ người với người kiểu tiền trao cháo múc, xem rẻ nhân phẩm người Lối ăn chơi sa đọa, lười lao động, kiếm lời thân người khác Hay quan hệ tình làng nghĩa xóm, kiểu sống hối mau làm giàu, diễn khắp nơi kể quan nhà nước, đoàn thể hay công ty, xí nghiệp Company LOGO Cảm ơn thầy bạn ý lắng nghe [...]... chương trình “Vui học an toàn giao thông” do Honda tổ chức… Triết lý ĐĐKD cơ chế thị trường Vai trò của chính phủ Chính phủ đóng một vai trò không thể tách rời trong nền kinh tế thị trường và ảnh hưởng của chính phủ đến đạo đức của doanh nghiệp là điều không phải bàn cãi Đôi khi chính sự quản lý kém hiệu quả của chính phủ đối với các hoạt động phi đạo đức mới là nguyên nhân dẫn đến sự xói mòn đạo đức của. .. trật tự, và tương thân tương ái Cơ chế tập trung: Một số doanh nghiệp công bố thông tin về tình hình tài chính không chính xác để nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty, như vậy vi phạm đạo đức Quan điểm đạo lý Cho rằng đạo đức trong từng hoàn cảnh không chỉ được quyết định bởi những yêu cầu đạo đức phổ biến, mà còn được quyết định bởi nhân cách trưởng thành có đạo đức Cơ chế thị trường: dựa và các đặc... việc đánh giá tính chất đạo đức của hành vi dựa vào kinh nghiệm chủ quan của mỗi người hay nhóm người, quy tắc hành động do xã hội quy định Cơ chế thị trường: Khi hoạch định chiến lược cố gắng dự đoán những mâu thuẫn nảy sinh giữa những người hữu quan như người quản lý, chủ sở hữu, lao động, khách hàng Quan điểm pháp lý 3 Thuyết đạo đức công lý Đánh giá tính chất đạo đức trên cơ sở sự công bằng: cùng... điểm pháp lý 1 Thuyết đạo đức hành vi: Chú trọng đến việc bảo vệ quyền của cá nhân và quan tâm đến việc xét từng hành vi cụ thể và cách thức chúng được tiến hành chứ không chú trọng kết quả Cơ chế thị trường: Fomosa thải nước thải chưa đạt chuẩn ra biển, theo thuyết đạo đức hành vi thì chú trọng việc Fomosa xử lý như thế nào chứ không cần kết quả như thế nào Quan điểm pháp lý 2 Chủ nghĩa đạo đức tương... điểm của cơ chế thị trường Nhà nước quản lý nền kinh tế để định hướng Các đơn vị kinh tế có quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh, quan hệ bình đẳng, cạnh tranh hợp pháp Quan hệ hàng hóa – tiền tệ được coi trọng hơn Quan điểm vị lợi Thuyết mục đích (Chủ nghĩa trọng quả): Hành vi có thể coi là xác đáng và có thể chấp nhận được về mặt đạo đức nếu chúng có thể mang lại kết quả nào đó 1 2 Chủ nghĩa vị lợi Chủ. .. thức và hành vi của nhiều người Sự thay đổi Triết lý ĐĐKD giữa hai cơ chế 2 Quan điểm về giàu nghèo, vật chất hóa các mối quan hệ Nhiều người lấy phương tiện sống làm thước đo cho sự phát triển của con người và xã hội Đây là cơ sở của sự chạy theo những tham vọng bất chính, những điều kiện và phương tiện sống thiếu lành mạnh, thoả mãn những nhu cầu tầm thường làm suy thoái phẩm chất và đạo đức của. .. ĐẾầ PhốỐ i h ợp Hiệu quả Quản lý Quản lý (trung gian) (trung gian) tác nghiệp chức năng N/c ứng dụng Lao động Sản phẩm trực tiếp Chi phí Cá nhần Nhóm, bộ phận liến quan PHẠM VI ĐỐỐ I TƯỢNG Toàn tổ chức Đạo đức KD của cơ chế tập trung Trong thời kỳ bao cấp, mọi hoạt động kinh doanh đều do Nhà nước chỉ đạo, vì thế những hành vi có đạo đức được coi là những hành vi tuân thủ lệnh cấp trên Do khan hiếm hầu... mòn đạo đức của các doanh nghiệp chứ không phải là do bản thân của nền kinh tế thị trường Sự thay đổi Triết lý ĐĐKD giữa hai cơ chế 1 Hành vi tiêu dùng Lối sống thực dụng đã tác động mạnh mẽ trong phương thức sinh hoạt kinh tế, sinh hoạt giao tiếp đã tạo cho nhiều người có quan niệm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng là mục đích cuối cùng của cuộc sống, chất lượng của cuộc sống là tiêu thụ và hưởng thụ, điều... hàng hóa Lao động tìm được việc làm ở công ty quốc doanh là rất khó nên không có việc đình công hay mâu thuẫn lao động Triết lý ĐĐKD cơ chế thị trường Lợi ích ngắn hạn, hậu quả nghiêm trọng Những doanh nghiệp này có thể sử dụng những nguyên liệu rẻ tiền có hại cho sức khỏe của người tiêu dùng hay sử dụng những công nghệ sản xuất gây ô nhiễm cho môi trường mà không có biện pháp khắc phục… nhằm giảm... thì thiệt hại lớn Triết lý ĐĐKD cơ chế thị trường Ai phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng lẫn cộng đồng thì được hưởng nhiều nhất Không chỉ cung cấp những sản phẩm mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, các doanh nghiệp còn thực hiện nhiều hoạt động mang đến lợi ích cho cả cộng đồng: Vinamilk với chương trình “Quỹ sáu triệu ly sữa cho trẻ em nghèo”, Kinh Đô với hoạt động tặng bánh trung thu cho trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thuyết trình những triết lý đạo đức kinh doanh chủ đạo của cơ chế tập trung và cơ chế thị trường , Slide thuyết trình những triết lý đạo đức kinh doanh chủ đạo của cơ chế tập trung và cơ chế thị trường , Slide thuyết trình những triết lý đạo đức kinh doanh chủ đạo của cơ chế tập trung và cơ chế thị trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay