Slide thuyết trình đề tài kết hôn (2)

35 139 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:55

BÀI 2: KẾT HÔN THÀNH VIÊN CỦA NHÓM Ngô Thị Cẩm Duyên Lý Quách Như Ngọc Trần Thị Ngọc Hiếu Lý Hiếu Kỳ Nguyễn Hữu Đức Lê Hậu Dương Minh Hiếu Trần Thị Bích Tuyền Nguyễn Lê Huỳnh I Khái niệm kết hôn     Kết hôn tiền đề pháp lý cần thiết để nhà nước công nhận bảo hộ quan hệ hôn nhân Trên sở gia đình hình thành, tồn phát triển Pháp luật nhà nước ta xác định hôn nhân sở gia đình gia đình tế bào xã hội Vì nhà nước ta quan tâm củng cố đề biện pháp nhằm ổn định quan hệ này, “gia đình tế bào xã hội”   “Nhà nước bảo hộ hôn nhân gia đình”    Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy thành công dân tốt  Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện tiến vợ chồng, vợ chồng bình đẳng Con cháu có bổn phận kính trọng chăm sóc ông bà cha mẹ Nhà nước xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối xử (Điều 64 Hiến Pháp 1992) Theo khoản điều Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 2014 “ Kết hôn việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định luật điều kiện kết hôn đăng kí kết hôn” Hình trao nhẫn việc kết hôn II Điều kiện kết hôn 1.Tuổi kết hôn Tuổi kết hôn quy định  “Nam từ 20 tuổi trở lên Nữ đủ 18 tuổi trở lên” (mục a khoản điều theo Luật hôn nhân gia đình)  Về cách tính tuổi kết hôn: Theo quy định điều nghị định 70/2001 /NĐ-CP ngày 3/10/2001 Mục điểm a Nghị số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/10/2000 Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn số quy định Luật HN-GĐ năm 2000 nam bước sang tuổi 20, nữ bước sang tuổi 18 kết hôn  Như vậy, pháp luật không bắt buộc nam tròn 20 tuổi trở lên, nữ phải tròn 18 tuổi trở lên kết hôn Sự tự nguyện kết hôn Theo điều Luật HN-GĐ năm 2014 quy đinh: “Việc kết hôn nam nữ tự nguyện định, không bên ép buộc, lừa dối bên nào; không cưỡng ép cản trở” Hành vi cưỡng ép kết hôn, lừa dối để kết hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện tiến bị coi vi phạm tự nguyện nam nữ kết hôn Cưỡng ép kết hôn hành vi buộc người khác phải kết hôn trái với nguyện vọng họ Sự tự nguyện kết hôn Theo điều Luật HN-GĐ năm 2014 quy đinh: “Việc kết hôn nam nữ tự nguyện định, không bên ép buộc, lừa dối bên nào; không cưỡng ép cản trở” Hành vi cưỡng ép kết hôn, lừa dối để kết hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện tiến bị coi vi phạm tự nguyện nam nữ kết hôn Cưỡng ép kết hôn hành vi buộc người khác phải kết hôn trái với nguyện vọng họ Theo hướng dẫn Nghị số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 HĐTP TAND tối cao, thi hành cưỡng ép kết hôn là:  Một bên đe dọa dùng vũ lực uy hiếp tinh thần dùng vật chất…để ep buộc bên đồng ý kết hôn  Một bên hai bên nam nữ bị người khác cưỡng ép nên phải kết hôn trái với nguyện vọng họ như: Cha mẹ buộc kết hôn để trừ nợ, cha mẹ hai bên có hứa hẹn làm thông gia với nên cưỡng ép họ phải kết hôn với nhau…  Lừa dối kết hôn: hai người kết hôn nói sai nhằm che đậy thật mà theo họ người không chấp nhận thật đó, làm cho người tưởng lầm mà kết hôn IV: Đăng kí kết hôn Thẩm quyền đăng kí kết hôn a Thẩm quyền đăng kí kết hôn Theo quy định Điều Luật HN&GĐ 2014, việc kết hôn phải đăng ký quan có thẩm quyền thực theo quy định Luật HN&GĐ pháp luật hộ tịch  Thẩm quyền đăng ký kết hôn công dân Việt Nam cư trú Việt Nam: vào Điều 17, Luật Hộ tịch 2014, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hai bên nam, nữ thực đăng ký kết hôn  Thẩm quyền đăng ký kết hôn trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài, Điều 19 nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định sau: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký thường trú công dân Việt Nam, thực đăng ký kết hôn công dân Việt Nam với người nước ngoài, công dân Việt Nam với mà bên định cư nước Trường hợp công dân Việt Nam nơi đăng ký thường trú, có nơi đăng ký tạm trú theo quy định pháp luật cư trú Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký tạm trú công dân Việt Nam thực đăng ký kết hôn Trường hợp người nước có yêu cầu đăng ký kết hôn với Việt Nam Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký thường trú hai bên, thực đăng ký kết hôn; hai bên không đăng ký thường trú Việt Nam Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký tạm trú hai bên thực đăng ký kết hôn Cơ quan đại diện Việt Nam nước (cơ quan đại diện ngoại giao, quan đại diện lãnh quan khác ủy quyền thực chức lãnh Việt Nam nước ngoài) thực đăng ký kết hôn công dân Việt Nam với người nước ngoài, việc đăng ký không trái với pháp luật nước sở Trường hợp công dân Việt Nam định cư nước kết hôn với Cơ quan đại diện thực đăng ký kết hôn, có yêu cầu b Hậu pháp lý việc kết hôn không thẩm quyền Theo quy định Điều Luật HN&GĐ năm 2014, việc kết hôn không thẩm quyền giá trị pháp lý Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bị thu hồi, hủy bỏ, bên nam nữ phải đăng ký kết hôn lại quan có thẩm quyền Nghi thức kết hôn a Thủ tục trước kết hôn Thủ tục đăng ký kết hôn nước:  Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ phải nộp Tờ khai theo mẫu quy định cho quan có thẩm quyền xuất trình CMTND Trong trường hợp người cư trú xã/ phường/ thị trấn đăng ký kết hôn xã/ phường/ thị trấn khác phải có xác nhận UBND cấp xã, nơi cư trú tình trạng hôn nhân người  Trong trường hợp đăng ký kết hôn có người thời hạn công tác/ học tập/ lao động nước nước làm thủ tục đăng ký kết hôn phải có xác nhận Cơ quan Ngoại giao, Lãnh Việt Nam nước sở tình trạng hôn nhân người  Đối với cán bộ, chiến sĩ công tác lực lượng vũ trang, thủ trưởng đơn vị người xác nhận tình trạng hôn nhân  Việc xác nhận tình trạng hôn nhân nói xác nhận trực tiếp vào Tờ khai đăng ký kết hôn Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  Giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị vòng tháng kể từ ngày xác nhận  Ngay sau nhận đầy đủ giấy tờ, thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định luật Hôn nhân gia đình, công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch Hai bên nam, nữ ký vào giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo chủ tịch UBND cấp xã tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn hai bên nam, nữ thời hạn giải không 05 ngày làm việc  Khi làm thủ tục đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ phải có mặt Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài: Giấy tờ người nước cần chuẩn bị:  Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu tư pháp  Bản giấy khai sinh theo mẫu (nếu giấy khai sinh nộp giấy chứng nhận ngày tháng năm sinh quan có thẩm quyền nước mà công dân thường trú cấp, nói rõ pháp luật nước họ không quy định cấp giấy khai sinh)  Giấy khám sức khỏe theo quy định (không tháng) xác nhận không mắc bệnh tâm thần, bệnh hoa liễu, bệnh AIDS  Giấy chứng nhận tình trạng độc thân (ở nước ngoài) cấp chưa tháng  Trong trường hợp vợ chồng trước chết phải nộp chứng tử giấy khai tử  Trong trường hợp ly hôn nộp định Tòa án cho ly hôn  Giấy chứng nhận quan nhà nước có thẩm quyền nước mà người công dân, nước mà người thường trú vào thời điểm đăng ký kết hôn: xác nhận người có đủ điều kiện kết hôn việc kết hôn với công dân Việt Nam pháp luật nước họ công nhận Giấy tờ người Việt Nam cần chuẩn bị:  Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu tư pháp , ủy ban nhân dân phường xã nơi thường trú xác nhận rõ tình trạng hôn nhân đương cấp (chưa tháng)  Bản giấy khai sinh công chứng  Giấy xác nhận tình trạng sức khỏe theo mẫu (không tháng) xác nhận không mắc bệnh tâm thần, bệnh hoa liễu, bệnh AIDS  Trong trường hợp người việt nam người phục vụ lực lượng vũ trang lĩnh vực liên quan trực tiếp đến bí mật quốc gia phải nộp giấy xác nhận quan tổ chức quản lý nghành xác nhận việc họ kết hôn với người nước ngòai không trái với quy chế nghành b Lễ kết hôn Tại khoản Điều 17 Nghị định 68/2002/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật hôn nhân gia đình quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước quy định Lễ đăng ký kết hôn Việt Nam: "1 Lễ đăng ký kết hôn tổ chức thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn, trừ trường hợp có lý đáng mà đương có yêu cầu khác thời gian, không 90 ngày; hết thời hạn mà đương yêu cầu tổ chức Lễ đăng ký kết hôn phải làm lại thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu." Hình tổ chức lễ kết hôn Như vậy, thời hạn tối đa 90 ngày tính từ ngày Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn Đây thời hạn tối đa trường hợp có lý đáng Nếu thời hạn hai bạn phải làm lại thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu Giá trị pháp lý giấy chứng nhận kết hôn  Đăng kí kết hôn kiện pháp lí có ý nghĩa quan trọng  Đây biện pháp để nhà nước kiểm soát việc tuân theo pháp luật nam nữ việc kết hôn  Đăng kí kết hôn biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đôi bên nam nữ  Giấy chứng nhận kết hôn chứng viết, sở pháp lí ghi nhận hai bên nam nữ phát sinh quyền nghĩa vụ vợ chồng, quan hệ nhà nước bảo hộ  Đồng thời giấy chứng nhận kết hôn sở pháp lý để xác định chủ thể quan hệ vợ chồng, cha mẹ và sở để xác định thời điểm phát sinh quan hệ  Trong trường hợp nam nữ đăng kí kết hôn cấp giấy chứng nhận kết hôn đăng kí kết hôn hai bên nam nữ hai bên vi phạm qui định điều kiện kết hôn việc kết hôn trái pháp luật, Tòa án có quyền xử hủy việc kết hôn có yêu cầu  Hủy việc kết hôn trái pháp luật biện pháp chế tài luật hôn nhân gia đình Hình giấy chứng nhận kết hôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thuyết trình đề tài kết hôn (2) , Slide thuyết trình đề tài kết hôn (2) , Slide thuyết trình đề tài kết hôn (2) , I. Khái niệm kết hôn, II. Điều kiện kết hôn, III. Các trường hợp cấm kết hôn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay