Slide thuyết trình đạo đức kinh doanh

25 207 1
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:55

Học phần Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Minh Thực hiện: Nhóm THÀNH VIÊN NHÓM Stt Mã số HV Họ tên 01 1560340102009 Huỳnh Văn Luân Em 02 1560340102011 Lê Hoàng Giang 03 1560340102018 Thiều Quang Trí Hưng 04 1560340102020 Trần Thị Huyền 05 1560340102024 Mai Vũ Linh 06 1560340102038 Nguyễn Thị Nhàn 07 1560340102043 Trần Thanh Phúc 08 1560340102045 Phan Thị Cẩm Quyên 09 1560340102054 Nguyễn Thị Thúy 10 1560340102058 Nguyễn Hữu Trân 11 1560340102069 Trần Út 12 1560340102072 Nguyễn Thụy Tường Vân Tỷ lệ % đóng góp 100 100 NỘI DUNG BÁO CÁO I Khái niệm Đạo đức kinh doanh? VD II Đặc trưng giai đoạn phát triển đạo đức kinh doanh Phương Tây III.Tại Phương Đông nguồn gốc đạo đức kinh doanh? IV Đạo đức kinh doanh thập kỷ tới nào? Khái niệm - Đạo đức kinh doanh tập hợp nguyên tắc, chuẩn mực có tác dụng điều chỉnh, đánh giá, hướng dẫn kiểm soát hành vi chủ thể kinh doanh - Đạo đức kinh doanh phạm trù đạo đức vận dụng vào hoạt động kinh doanh - Đạo đức kinh doanh dạng đạo đức nghề nghiệp Một số ví dụ Đạo đức kinh doanh * Đạo đức kinh doanh nhà kinh tế học nhìn thấy hai tình chung: Loại phi đạo đức kinh doanh: - Một doanh nhân Việt kiều Việt Nam làm ăn, đứng tên công ty, nhờ người bạn chí cốt đứng tên giùm cho hùn phần vốn vào Thời gian sau, Công ty ăn nên làm ra, người bạn chí cốt mê tiền danh vọng nên tìm cách hất người chủ thật công ty khỏi doanh nghiệp - Hai người góp vốn làm ăn chung Lợi dụng tin đối tác, người đưa người thân vào vị trí then chốt lút rút bớt lợi nhuận doanh nghiệp Loại hai cạnh tranh không lành mạnh với đối thủ: - Có doanh nghiệp nhờ vào trị, hay quen biết, tìm cách không cho Công ty có ngành nghề thành lập, hay triển khai sản phẩm - Có doanh nhân tìm cách làm hỏng sản phẩm đối thủ, thu gom sản phẩm tung tin bất lợi đối thủ - Có doanh nghiệp gài người thâm nhập vào hệ thống máy tính đối thủ để lấy cắp thông tin - Có doanh nhân lợi dụng quản lý lỏng lẻo quan chức năng, chép, làm nhái 100% sản phẩm người khác dán mác lên  Trước thập niên 60: “Kinh doanh cần đến đạo đức” - Trước năm 1960 thời kì đầy trăn trở câu hỏi liên quan đến chủ nghĩa tư - Đến năm 1950, cải cách đưa trách nhiệm môi trường trở thành vấn đề đạo đức doanh nghiệp - Đạo đức lao động theo quan điểm người tiên phong khích lệ người tiết kiệm, chăm nỗ lực Những truyền thống tôn giáo tạo tảng cho phát triển tương lai môn đạo đức kinh doanh phương Tây Thập niên 60: “Các vấn đề xã hội kinh doanh xuất hiện”  Những năm 1960 phải chứng kiến tình trạng tàn phá cảnh quan khu đô thị gia tăng vấn đề sinh thái, ô nhiễm không khí, xả chất thải độc hại, phóng xạ môi trường sống Do có nhiều cá nhân tập thể tìm cách bảo vệ quyền lợi thân với tư cách người tiêu dùng Cho nên đời phát triển “Chủ nghĩa tiêu dùng” tất yếu Thập niên 70: “Đạo đức kinh doanh lĩnh vực mới”  Trong giai đoạn trường ĐH bắt đầu viết sách giảng dạy vấn đề liên quan đến trách nhiệm xã hội DN Giới kinh doanh ngày quan tâm tới hình ảnh họ mắt công chúng, yêu cầu xã hội ngày cao nhiều DN nhận họ phải đối diện thường xuyên với vần đề đạo đức  Thập niên 80: “Thống quan điểm Đạo đức kinh doanh” - Các nhà nghiên cứu thực hành ĐĐKD nhận lĩnh vực đầy triển vọng - Môn học ĐĐKD đưa vào chương trình đào tạo nhiều trường ĐH, nhiều ấn phẩm phát hành, hội thảo tiến hành khắp nơi …  Thập niên 80: “Thống quan điểm Đạo đức kinh doanh” (tt) - Nhiều hội đồng đạo đức sách xã hội thành lập công ty để tư vấn, hoạch định thực hoạt động liên quan đến ĐĐKD - “Sáng kiến hành vi ĐĐKD ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ” biên soạn có vai trò vô to lớn  Thập niên 90: “Thể chế hoá Đạo đức kinh doanh” - Là đưa pháp luật vào việc thực thỏa ước ĐĐKD Trong giai đoạn phủ Mỹ thành lập tiểu ban lập pháp liên bang để thể chế hóa chương trình thỏa ước đạo đức ngăn chặn hành vi sai trái - Bản Hướng dẫn Lập pháp liên bang Công ty quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 11/1991 đặt móng cho việc xây dựng cho chương trình thoả ước đạo đức công ty suốt năm 1990  Những năm 2000: “ĐĐKD trở thành công cụ quản lý đại” - Trong giai đoạn việc nghiên cứu thực hành ĐĐKD có xu thế, không dựa vào quy định pháp lý (đã có tính tự giác) để xây dựng chương trình hành động Việc tự giác thực chương trình đạo đức góp phần tạo lên đồng thuận tổ chức hướng tới xây dựng sắc VHDN - Nhiều tổ chức nhận chương trình ĐĐKD thực thụ góp phần quan trọng vào thành công công việc kinh doanh * Phương Đông nguồn gốc đạo đức kinh doanh vì: - Ở nước phương Đông họ có kho tàng triết lý đạo đức Tuy nhiên, họ phát triển mặt lý thuyết thực tiễn áp dụng kinh doanh thị họ chưa phát triển - Các nước phương Đông kinh tế chưa phát triển, kinh tế chủ yếu nông nghiệp cạnh tranh kinh tế - Hệ tư tưởng không đổi mới, họ khó thay đổi lối suy nghĩ cũ để tiếp thu tư tưởng đổi -Tính cách người nước phương Đông hướng nội mang tính bảo tồn - Đạo đức kinh doanh ngày nhiều người quan tâm Những vấn đề đạo đức kinh doanh nghiên cứu từ nhiều gốc độ khác pháp lý, triết học, lý luận khoa học XH, khoa học quản lý Chúng nghiên cứu với quan điểm thiết thực việc giải vấn đề tồn thực tiễn quản lý hàng ngày - Những người quản lý doanh nghiệp, nhà nghiên cứu phủ tìm cách xây dựng dẫn cụ thể, có hệ thống để giúp cá nhân tổ chức định hợp lý đạo đức - Các chương trình hành động đạo đức kinh doanh tổ chức thường nhấn mạnh vào việc làm rõ đạt đồng thuận giá trị đặc trưng tạo nên sắc riêng tổ chức, cá nhân toàn tổ chức cần tôn trọng cam kết hành động giá trị Sai lầm hành động mặt đạo đức làm uy tín tổ chức hay làm xấu hình ảnh sản phẩm công ty - Môi trường lao động coi trọng đạo đức kinh doanh có tác dụng tạo nên tin cậy cá nhân, phận, đơn vị tổ chức Thực tế cho thấy công ty thành công việc tạo môi trường lao động tin cậy lẫn đạt kết hiệu cao hoạt động Mặc dù triết lý đạo đức phát triển nước Phương Tây từ lâu, ảnh hưởng hoạt động kinh doanh phát triển quãng thời gian ngắn Nhưng trở nên quan trọng quản lý kinh doanh Từ thực tế nhà kinh doanh chứng minh lợi nhuận DN gắn liền với đạo đức, mức độ tăng lợi nhuận gắn liền với mức độ tăng đạo đức Khi không hiểu ý nghĩa ý thức xây dựng ĐĐKD DN DN khó đến đường thành công cao Vì vậy, muốn đạt thành công, DN phải xây dựng tảng ĐĐKD bền vững cho DN 21 22       Câu 2: Bản chất vấn đề đạo đức kinh doanh gì? Trả lời: - Bản chất đạo đức kinh doanh tập hợp nguyên tắc, chuẩn mực có tác dụng điều chỉnh, đánh giá, hướng dẫn kiểm soát hành vi chủ thể kinh doanh Hay chất đạo đức kinh doanh tất quy tắc, tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức luật lệ để cung cấp dẫn hành vi ứng xử chuẩn mực trung thực (của tổ chức) trường hợp định - Bản chất đạo đức kinh doanh đạo đức vận dụng hoạt động kinh doanh - Đây dạng đạo đức nghề nghiệp, có tính đặc thù hoạt động kinh doanh, hoạt động gắn liền với lợi ích kinh tế Do vậy, việc ứng xử đạo đức không hoàn toàn giống với hoạt động khác (tính thực dụng, coi trọng hiệu kinh tế đức tính tốt giới kinh doanh áp dụng sang lĩnh vực khác y tế, giáo dục sang quan hệ xã hội khác (vợ chồng, cha mẹ, việc xấu bị xã hội phê phán - Như vậy, chất đạo đức kinh doanh bao gồm nguyên tắc, tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức luật lệ đưa để thực nhằm ngăn chặn hành vi sai nguyên tắc đạo đức kinh doanh 23       Câu : Lý Phương đông nguồn gốc kinh doanh? Trả lời: - Do Phương Đông không có đại công nghiệp phát triển mà là nguyên nhân sâu xa và cốt lỗi của sự xuất hiện khái niêm đạo đức kinh doanh - Kinh tế ở Phương Đông là kinh tế nông nghiệp nhỏ và lạc hậu - Đối nội không có cạnh tranh, ít trao đổi nên kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế - Khoa học không phát triển, chỉ bảo tồn những cái cũ nên không có sự phát triển của nhận thức  24  Câu : Phân biệt Đạo đức kinh doanh Phương Đông- Phương Tây?   Phương Đông - Phương Đông văn minh tinh thần, chủ trương người vạn vật đồng thể, có đạo học, giới thiệu cách sống người sống hài hòa với vũ trụ thiên nhiên, với cộng đồng loài người, trọng lễ nhạc, “đời lễ đời loạn, đời nhạc đời khô khan”, bỏ trừ “tôi”, kìm hãm thị dục, kiến trúc thấp ẩn lùm Đại diện cho văn hóa phương Đông Ấn Độ Trung Quốc Phương Tây  - Phương Tây văn minh vật chất, chủ trương người phải chinh phục vũ trụ, bắt vũ trụ thiên nhiên phải phục vụ cho người, đề cao tự cá nhân, đo văn minh máy móc chế được, đo sức mạnh vũ khí chế chinh phục nước làm nô lệ, chủ nghĩa bá quyền, đề cao “tôi”, “kiến trúc cao ngạo nghễ bầu trời gọi nhà chọc trời, sống hưởng thụ dục lạc, đo thành công tiền kiếm được”, đôi lúc quên cha mẹ để chết nhà dưỡng lão Đại diệncho văn hóa Hy Lạp, La Mã, Tây Ban Nha, Bồ Đồ Nha, Anh, Pháp, Mỹ 25
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thuyết trình đạo đức kinh doanh , Slide thuyết trình đạo đức kinh doanh , Slide thuyết trình đạo đức kinh doanh , I. Khái niệm Đạo đức kinh doanh và ví dụ (tt), II. Đặc trưng của các giai đoạn phát triển đạo đức kinh doanh ở Phương Tây, IV. Đạo đức kinh doanh của những thập kỷ tới sẽ như thế nào?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay