Slide thuyết trình công tác quản lý và giám sát đa dạng sinh học tại vườn quốc gia tràm chim

45 152 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:54

VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM TRAM CHIM NATIONAL PARK BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM Địa chỉ: Khóm TT.Tràm Chim-Tam Nông- Đồng Tháp ĐT/Fax: 067.3827307 11/29/16 Email: vqgtctn@yahoo.com NỘI DUNG BÁO CÁO Tổng quan VQG Tràm Chim Điều kiện tự nhiên – Đa dạng sinh học Quản lý Giám sát Đa dạng sinh học Thuận lợi – khó khăn Tổng quan vqgtc • VQG Tràm Chim nằm Hạ lưu sông MeKong trung tâm ĐTM thuộc tỉnh Đồng Tháp • Diện tích: 7.313 • Cách sông Mekong khoảng 25km hướng tây, gần biên giới Campuchia • Dân số xung quanh khoảng 49.000 người • Nguồn gốc từ Công ty Nông Lâm Ngư Trường, thành lập năm 1985; • Là HSTĐNN tự nhiên sót lại Đồng Tháp Mười; • Năm 1994 nâng cấp thành Khu Bảo tồn thiên nhiên quốc gia Đất Ngập Nước Tràm Chim; • Thành lập QĐ 253/1998/QĐ-TTg, 29/12/1998 Thủ tướng Chính phủ; Bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước điển hình vùng Đồng sông Cửu Long Bảo tồn giá trị độc đáo văn hóa, lịch sử nghiên cứu khoa học • Khu Ramsar thứ Việt Nam thứ 2000 giới (02/02/2012) • Khu di tích quốc gia (10/12/2015) Bản đồ vị trí VQG Tràm Chim Đặc điểm tự nhiện  Thủy văn  VQG Tràm Chim bị chi phối chế độ dòng chảy sông Tiền  Chế độ triều biển đông  Chế độ mưa điều kiện địa hình  Có hai: Mùa lũ mùa khô  Thời ngan ngập lũ từ đến tháng  Độ sâu ngập từ 2-3m  Đất: có loại đất • Đất xám phù sa cổ • Đất phèn tiềm tàng • Đất phèn hoạt động  Địa hình: Cao trình từ 0.6m đến 2.2m BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH BẢN ĐỒ ĐẤT TRÀM CHIM ĐA DẠNG SINH HỌC (biodiversity) • Đa dạng gen (Genetic Diversity) • Đa dạng loài (Species Diversity) • Đa dạng hệ sinh thái (Ecosystem Diversity) Ương thả -bổ sung số loài Cá Trê vàng (Clarias macrocephalus) English name: Bighead catfish Cá Dầy (Channa lucius ) Cá Lóc (Channa micropeltes ) English name: Giant snakehead Cá nàng hai (Notopterus chitala ) English name: Clown knifefish Cá Sặc rằn (Trichogaster pectoralis) English name: Snakeskin gourami Cá Hô (Catlocarpio siamensis ) English name: Giant barb 6.Phục hồi bãi Kiểm soát ngoại lai xâm hại - Mai dương - Lục bình - Ốc bươu vàng 33 Phòng chống chữa cháy rừng Sử dụng hợp lý tài nguyên đất ngập nước có tham gia cộng đồng 10 Quản lý bảo vệ 11 Tuyên truyền giáo dục 12 Du lịch sinh thái Thuận lợi – khó khăn • Thuận lợi • Sự quan tâm: Các ngành, viện, trường, nhóm chuyên gia nước • Khó khăn Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu Áp lực dân số, Người dân xâm nhập trái phép Chăn thả gia súc, gia cầm vào Vườn Nạn cháy rừng thường xuyên xảy Sinh vật ngoại lai xâm hại Ô nhiễm môi trường nước nông nghiệp Lực lượng bảo vệ chưa đủ khả QLBV Cán bộ VQG chưa đáp ứng yêu cầu XIN CẢM ƠN!
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thuyết trình công tác quản lý và giám sát đa dạng sinh học tại vườn quốc gia tràm chim , Slide thuyết trình công tác quản lý và giám sát đa dạng sinh học tại vườn quốc gia tràm chim , Slide thuyết trình công tác quản lý và giám sát đa dạng sinh học tại vườn quốc gia tràm chim , Kiểm soát ngoại lai xâm hại, Tuyên truyền giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay