Slide thuyết trình cạnh tranh cá nhân và kết quả học tập của sinh viên thành phố cần thơ

24 170 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:53

Nhóm - Trương Đức Vinh - Vương Anh Trọng - Phan Quốc Trọng - Kiều Nguyễn Trường Giang - Nguyễn Hoàng Khang Chủ đề 5: Cạnh tranh cá nhân kết học tập sinh viên Thành Phố Cần Thơ Bài tập 1: Vấn đề nghiên cứu, lợi ích nghiên cứu,mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu Bài tập 2: Xác định sở lý luận, mô hình nghiên cứu đề tài Vấn đề nghiên cứu: vấn đề cạnh tranh cá nhân kết học tập sinh viên lĩnh vực giáo dục Thành Phố Cần Thơ Mục tiêu nghiên cứu: - Mục tiêu chung: Tìm hiểu thực trạng, kết cạnh tranh cá nhân kết học tập sinh viên Tp Cần Thơ  Mục tiêu cụ thể: - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến việc cạnh tranh cá nhân kết học tập sinh viên cần thơ - Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến việc cạnh tranh cá nhân kết học tập sinh viên cần thơ - Từ kết nghiên cứu đưa số giải pháp thích hợp để nâng cao tính cạnh tranh cá nhân kết học tập sinh viên cần thơ Phạm vi nghiên cứu: địa bàn Tp Cần Thơ Lợi ích nghiên cứu: - Nhận dạng, xác định hội vấn đề cạnh tranh cá nhân kết học tập sinh viên Tp Cần Thơ - Thiết lập, điều chỉnh đánh giá hội vấn đề cạnh tranh cá nhân kết học tập sinh viên Tp.Cần Thơ  Cạnh tranh cá nhân, theo Houston (2002), cạnh tranh cá nhân khái niệm phổ biến lĩnh vực tâm lý học khái niệm đóng vai trò quan trọng quan hệ xã hội người Các nghiên cứu lĩnh vực cạnh tranh cá nhân cho người sống xã hội tin để đạt thành công sống đạt thành vật chất danh tiếng, địa vị xã hội, họ cần phải làm việc cật lực, nghĩa họ có định hướng cạnh tranh Có nhiều quan điểm định nghĩa khác cạnh tranh cá nhân, có nghĩa tiêu cực hay tích cực Theo Horney (1937), cạnh tranh cạnh tranh thắng thế, nói lên đặc tính cá nhân mà người có nhu cầu phải đạt mục tiêu ( thắng thế) giá sống Quan điểm cạnh tranh Horney mang nhiều hàm ý tiêu cực cạnh tranh kết môi trường sinh sống đề cao tính cá nhân  Theo Sampson (1977) cho rằng, thái độ cạnh tranh có hại cho xã hội, ông cho người có quan điểm cạnh tranh luôn tách biệt với người khác xã hội Họ cho thành công họ tách biệt với thành công người khác xã hội Những người có thái độ cạnh tranh thắng theo đuổi quan điểm “ kẻ thắng người thua”  Một quan điểm khác cạnh tranh cá nhân, cạnh tranh phát triển Theo lý thuyết Ryckman and Hamel ( 1992), Ross (2013) Ryckman (1997) cạnh tranh phát triển dùng để người mà họ, cạnh tranh để tự phát triển khả Cạnh tranh phát triển đem lại nhiều lợi ích cho cá nhân xã hội ( Sampson, 1977)  Khác với những người có quan điểm cạnh tranh thắng thế, người có quan điểm cạnh tranh phát triển có xu hướng cá nhân họ tách rời khỏi người khác, thành công họ tách biệt với thành công người khác xã hội Lý thuyết Ryckman (1977), người có xu hướng cạnh tranh phát triển thường quan tâm đến cảm xúc, quyền lợi người khác, có có xu hướng hợp tác đối xử với người khác tinh thần bình đẳng Ngược lại người có xu hướng cạnh tranh thắng quan điểm  Theo Sampson (1997), người có quan điểm cạnh tranh thắng đặt trông tâm vào giá trị cá nhân phân biệt với người khác Theo Ross (2003) Ryckman (1997), để thành công xã hội, người điều phải cạnh tranh để tạo dựng vị trí xã hội đó, từ hình thành hai nhóm người theo quan điểm cạnh tranh khác (cạnh tranh thắng cạnh tranh phát triển) Hai quan điểm cạnh tranh thành phần định hướng thành công cá nhân xã hội, tồn song hành đan xen cá nhân  Khái niệm học tập  Hoạt động học tập sinh viên hoạt động chuyên hướng vào chiếm  lĩnh tri thức khoa học, kĩ kĩ xảo thái độ tương ứng tri  thức thân hoạt động học (phương pháp học) để tạo phát  triển tâm lý sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong  tương lai (Nguyễn Văn Lượt, 2007) Điểm trung bình đươc xác định theo thang điểm xác định sau: Xuất sắc: 3,6 – 4,0 Giỏi: 3,2 – 359 Khá: 2,5 – 3,19 Trung bình: 2,0 – 2,49 Trung bình yếu: 1,0 – 1,99 Kém: < 1,0 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên  Mô hình TS Nguyễn Phương Nga &TS Bùi Trung Kiên (2005) bao  gồm nhóm yếu tố: 2) Chương trình môn học 1) Cơ sở vật chất 3) Phương  pháp giảng dạy 4) Kiểm tra đánh 5) Năng lực sinh giá viên đến hiệu quả  môn học  Mô hình Th.s Nguyễn Quốc Nghi & Lê Thị Diệu Hiền, Tạp chí khoa học số 3(21), 2011, Đại học Cần Thơ nghiên cứu “Xác định nhân tố dẫn  đến tình trạng học sinh viên trường Đại học Cần Thơ” Với nhóm nhân tố là: (1) Nhân tố thuộc cá nhân (2) Nhân tố thuộc nhà trường (3) Nhân tố thuộc gia đình xã hội.  Mô hình Võ Thị Tâm (2010) với nhân tố ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên bao gồm: 1) Động học tập 5) Phương pháp 2) Kiên định học học tập.  tập 4) Ấn tượng trường học 3)  Cạnh tranh học tập Kết nghiên cứu tình đại học Islamia Pakistan cho thấy hầu hết nhân tố có ý nghĩa thống kê độ tin cậy 90%, 95%, 99% Muhamad Daniyal & ctg sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng có độ tuổi từ 19- 21, từ 22- 25 từ 25 tuổi trở lên Tác giả muốn mẫu nghiên cứu đại diên tốt tổng thể gồm độ tuổi tất khoa trường Islamia  Tác giả (Muhamad Daniyal & ctg , 2011)tập trung chủ yếu vào yếu tố nhân học, tác giả đưa mô hình gồm yếu tố có tác động đến kết học tập sinh viên gồm: (1) Thu nhập gia đình (2) Trình độ cha (3) Trình độ mẹ (4) Quy mô gia đình (5) Những động thúc đẩy cha mẹ (6) Những hoạt động ngoại khóa (7) Chuẩn mực giảng viên (8) Sự thích thú môn học Theo sở lý thuyết ta có mô hình nghiên cứu sau: Định hướng cạnh tranh - Cạnh tranh thắng - Cạnh tranh phát triển Nhân tố ảnh hưởng Xu hướng học tập Diễn giải mô hình  Cạnh tranh thắng thế: Thang đo Tôi muốn đặt mối quan hệ bối cảnh cạnh tranh Được tôn vinh người khác lý quan trọng để tham gia cạnh tranh Tôi cảm nhận thấy ganh tị đối thủ( hay người xung quanh) nhận giải thưởng( hay điều tốt đẹp hơn) Nếu quấy nhiễu đối thủ để thắng thế, sẵn sàng làm điều Những người bỏ cạnh tranh người yếu đuối Xã hội cạnh tranh, không thắng họ, họ thắng  Cạnh tranh phát triển: Thang đo Tôi thích tham gia vào cạnh tranh giúp có hội khám phá khả Cạnh tranh giúp phát triển khả thân Cạnh tranh công cụ có giá trị giúp học hỏi từ người khác Tôi thích cạnh tranh làm cho đối thủ gần gũi cộng đồng Thông qua cạnh tranh thấy làm việc hiệu Thông qua cạnh tranh thấy đóng góp nhiều cho xã hội  Nhân tố ảnh hưởng: Thang đo Cơ sở vật chất tốt giúp cho việc học trở nên tốt Phương pháp giảng dạy tốt giúp sinh viên phát huy tối đa lực Kiểm tra đánh giá giúp đánh giá lực thân Năng lực sinh viên giỏi giúp thân sinh viên tiếp thu tốt kiến thức  Xu hướng học tập: Thang đo Có 88,8% SV muốn giảng giảng viên gồm tri thức giáo trình;  73,3% SV thích giảng viên giao làm tiểu luận để giúp họ phát triển khả suy nghĩ độc lập, tư phê phán;  82,4% SV thích giảng viên hỏi, khuyến khích SV đặt câu hỏi, hướng dẫn SV đào sâu suy nghĩ để hiểu chất thuyết trình suốt tiết học;  85,6% SV muốn bắt đầu môn học, giáo viên nêu yêu cầu, hướng dẫn phương pháp học, tài liệu tham khảo cách khai thác thông tin từ tài liệu tham khảo  79,2% SV mong muốn môn học có nhiều tự học (có hướng dẫn giải đáp thắc mắc) so với  Tuy nhiên, đưa số có 34,7% SV thích hỏi đưa quan điểm cá nhân, ông Khanh có dự báo đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá người học gặp khó khăn đáng kể nếp nghĩ thói quen học thụ động định hình phận lớn SV  Nguồn: PGS.TS Nguyễn Công Khanh, trường Đại học Sư phạm Hà Nội  Cám ơn thầy bạn theo dõi ! [...]... định các nhân tố dẫn  đến tình trạng học kém của sinh viên trường Đại học Cần Thơ Với 3 nhóm nhân tố chính là: (1) Nhân tố thuộc về cá nhân (2) Nhân tố thuộc về nhà trường (3) Nhân tố thuộc về gia đình và xã hội.  Mô hình của Võ Thị Tâm (2010) với 5 nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên bao gồm: 1) Động cơ học tập 5) Phương pháp 2) Kiên định học học tập.   tập 4) Ấn tượng trường học 3)  Cạnh. .. Kém: < 1,0 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên  Mô hình của TS Nguyễn Phương Nga &TS Bùi Trung Kiên (2005) bao  gồm 5 nhóm yếu tố: 2) Chương trình môn học 1) Cơ sở vật chất 3) Phương  pháp giảng dạy 4) Kiểm tra đánh 5) Năng lực của sinh giá viên đến hiệu quả môn học  Mô hình của Th.s Nguyễn Quốc Nghi & Lê Thị Diệu Hiền, Tạp chí khoa học số 3(21), 2011, Đại học Cần Thơ nghiên... Daniyal & ctg , 2011 )tập trung chủ yếu vào những yếu tố về nhân khẩu học, tác giả đưa ra mô hình gồm 8 yếu tố có tác động đến kết quả học tập của sinh viên gồm: (1) Thu nhập gia đình (2) Trình độ của cha (3) Trình độ của mẹ (4) Quy mô gia đình (5) Những động cơ thúc đẩy của cha và mẹ (6) Những hoạt động ngoại khóa (7) Chuẩn mực của giảng viên (8) Sự thích thú đối với môn học Theo cơ sở lý thuyết ta có mô... cuộc trong cạnh tranh là những người yếu đuối Xã hội này là cạnh tranh, nếu tôi không thắng họ, thì họ sẽ thắng tôi  Cạnh tranh phát triển: Thang đo Tôi thích tham gia vào các cuộc cạnh tranh vì nó giúp tôi có cơ hội khám phá khả năng của tôi Cạnh tranh giúp tôi phát triển khả năng của bản thân Cạnh tranh là công cụ có giá trị giúp tôi học hỏi từ chính mình và người khác Tôi thích cạnh tranh vì nó... sở lý thuyết ta có mô hình nghiên cứu như sau: Định hướng cạnh tranh - Cạnh tranh thắng thế - Cạnh tranh phát triển Nhân tố ảnh hưởng Xu hướng học tập Diễn giải mô hình  Cạnh tranh thắng thế: Thang đo Tôi luôn muốn đặt các mối quan hệ của tôi trong bối cảnh cạnh tranh Được sự tôn vinh của người khác là lý do quan trọng để tôi tham gia cạnh tranh Tôi cảm nhận thấy ganh tị khi đối thủ( hay người xung... niệm học tập Hoạt động học tập của sinh viên là hoạt động chuyên hướng vào chiếm  lĩnh tri thức khoa học, kĩ năng kĩ xảo và thái độ tương ứng cũng như những tri  thức của chính bản thân hoạt động học (phương pháp học) để tạo ra sự phát  triển tâm lý của sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu của một nghề nghiệp trong  tương lai (Nguyễn Văn Lượt, 2007) Điểm trung bình đươc xác định theo thang điểm 4 và được... là thuyết trình suốt cả tiết học;  85,6% SV muốn khi bắt đầu mỗi môn học, giáo viên nêu yêu cầu, hướng dẫn phương pháp học, tài liệu tham khảo và cách khai thác thông tin từ các tài liệu tham khảo này  79,2% SV mong muốn các môn học có nhiều giờ tự học (có hướng dẫn và giải đáp thắc mắc) hơn so với hiện nay  Tuy nhiên, khi đưa ra con số chỉ có 34,7% SV thích hỏi và đưa ra những quan điểm của cá nhân, ... cho tôi và đối thủ gần gũi hơn trong cộng đồng Thông qua cạnh tranh tôi thấy mình làm việc hiệu quả hơn Thông qua cạnh tranh tôi thấy mình đóng góp nhiều hơn cho xã hội  Nhân tố ảnh hưởng: Thang đo Cơ sở vật chất tốt giúp cho việc học trở nên tốt hơn Phương pháp giảng dạy tốt giúp sinh viên phát huy được tối đa năng lực Kiểm tra đánh giá giúp đánh giá năng lực của bản thân Năng lực của sinh viên giỏi... Năng lực của sinh viên giỏi giúp bản thân sinh viên tiếp thu tốt những kiến thức  Xu hướng học tập: Thang đo Có 88,8% SV muốn các bài giảng của giảng viên gồm cả những tri thức mới không có trong giáo trình;  73,3% SV thích được giảng viên giao làm những bài tiểu luận để giúp họ phát triển khả năng suy nghĩ độc lập, tư duy phê phán;  82,4% SV thích giảng viên hỏi, khuyến khích SV đặt câu hỏi, hướng... trường học 3)  Cạnh tranh học tập Kết quả nghiên cứu tình huống tại đại học Islamia tại Pakistan cho thấy hầu hết các nhân tố đều có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 90%, 95%, 99% Muhamad Daniyal & ctg sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng có độ tuổi từ 19- 21, từ 22- 25 và từ 25 tuổi trở lên Tác giả muốn mẫu nghiên cứu đại diên tốt nhất tổng thể gồm độ tuổi cũng như tất cả các khoa ở trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thuyết trình cạnh tranh cá nhân và kết quả học tập của sinh viên thành phố cần thơ , Slide thuyết trình cạnh tranh cá nhân và kết quả học tập của sinh viên thành phố cần thơ , Slide thuyết trình cạnh tranh cá nhân và kết quả học tập của sinh viên thành phố cần thơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay