Slide thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

16 95 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:53

CHƯƠNG THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 8.1 Khái niệm - LĐĐ 2003: Thu hồi đất việc NN QĐHC để thu lại QSDĐ thu lại đất giao cho tổ chức, UBND xã, phường, thị trấn quản lý theo quy định Luật - LĐĐ 2013: Nhà nước thu hồi đất việc NN QĐ thu lại QSDĐ người NN trao QSDĐ thu lại đất NSDĐ VPPL đất đai - Phân tích khái niệm, rõ bất cập 8.2 Một số yêu cầu liên quan thu hồi đất để sử dụng vào mục đích chung - UBND cấp tỉnh, huyện có trách nhiệm tổ chức lập thực dự án tái định cư trước thu hồi đất - Khu tái định cư tập trung phải xây dựng sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn XD, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán - Việc thu hồi đất thực sau hoàn thành XD nhà sở hạ tầng khu tái định cư - UBND cấp có thẩm quyền quy định Điều 66 LĐ Đ 2013 QĐ thu hồi đất, QĐ phê duyệt PA bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngày 8.3 Các trường hợp thu hồi đất 8.3.1 Thu hồi đất mục đích QP AN Một là, xây dựng công trình sở hạ tầng KT: (i) XD quân sự; (ii) XD công trình phòng thủ quốc gia, trận địa công trình đặc biệt QP AN; (iii) XD ga, cảng quân sự; (iv) XD công trình công nghiệp, KH công nghệ, văn hóa, thể thao phục vụ trực tiếp cho QP AN; (v) XD kho tàng LLVTND; (vi) Làm trường bắn, thao trường; bãi thử, bãi hủy vũ khí 8.3.1 Thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh Hai là, xây dựng công trình phục vụ việc thực nhiệm vụ quốc phòng an ninh bao gồm: (i) Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc; (ii) Xây dựng sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà an dưỡng LLVTND; (iii) Xây dựng nhà công vụ LLVTND Ba là, xây dựng CS phục vụ việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp XLHC bao gồm: Xây dựng CS giam giữ, CSGD Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý 8.3.2 Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (i) Thực dự án quan trọng quốc gia Quốc hội QĐ chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất (ii) Thực hiêên dự án TTg chấp thuận, QĐ đầu tư mà phải thu hồi đất (iii) Thực hiêên dự án HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất 8.3.3 Thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai- SDĐ không mục đích bị xử phạt VPHC mà tiếp tục vi phạm; - NSDĐ cố ý hủy hoại đất; - Đất giao, cho thuê không đối tượng, thẩm quyền; - Đất không chuyển nhượng, tặng cho mà nhận chuyển nhượng, tặng cho ; - Đất NN giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm; - Đất không chuyển QSDĐ mà NSDĐ thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm; - NSDĐ không t/h nghĩa vụ NN, bị xử phạt VPHC mà không chấp hành; - Đất trồng CHN không SD 12 tháng liên tục; đất trồng CLN 18 T ; đất trồng rừng 24 T ; 8.3.3 Thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai - Đất NN giao, cho thuê để t/h DADT mà không SD thời hạn 12 tháng liên tục tiến độ SDĐ chậm 24 tháng so tiến độ DADT kể từ nhận bàn giao đất thực địa phải đưa đất vào SD; * T/h không đưa đất vào SD CĐT gia hạn SD 24 tháng phải nộp cho NN khoản tiền tương ứng với mức tiền SDĐ, tiền thuê đất thời gian chậm tiến độ thực DA thời gian này; * Hết thời hạn gia hạn mà CĐT chưa đưa đất vào SD NN thu hồi đất mà không bồi thường đất TS gắn liền với đất, trừ t/h bất khả kháng 8.3.3 Thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai (ii) Việc thu hồi đất VPPL đất đai phải vào văn bản, QĐ CQNN có thẩm quyền xác định hành vi VPPL đất đai (iii) Các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ SDĐ DADT thời điểm để tính gia hạn 24 tháng t/h không đưa đất vào SD chậm tiến độ SDĐ: - Do ảnh hưởng trực tiếp thiên tai, thảm họa môi trường; - Do ảnh hưởng trực tiếp hỏa hoạn, dịch bệnh; - Do ảnh hưởng trực tiếp chiến tranh; 8.3.4 Thu hồi đất chấm dứt việc SDĐ theo PL,- T/c tự nguyện trả lại đất, có nguy đe dọa NN giao đất không thu tiền SDĐ, có tính thu mạng tiền SDĐ từ người NSNN bị giải thể, phá sản, chuyển đi, giảm không nhu cầu SDĐ; NSDĐ thuê NN trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi, giảm không nhu cầu SDĐ; - Cá nhân SDĐ chết mà người thừa kế; - NSDĐ tự nguyện trả lại đất; - Đất NN giao, cho thuê không gia hạn; - Đất KV bị ô nhiễm mt đe dọa tính mạng; - Đất có nguy sạt lở, sụt lún, ả hưởng tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng người 8.3.5 Các thu hồi đất 8.3.5.1 Căn thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, công cộng 8.3.5.2 Căn thu hồi đất chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy đe dọa tính mạng người 8.4 Thẩm quyền thu hồi đất 8.4.1 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 8.4.2 Ủy ban nhân dân cấp huyện 8.5 Quản lý quỹ đất thu hồi 8.6 Thủ tục thu hồi đất 8.6.1 Thông báo 8.6.2 Trình tự, thủ tục thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, công cộng 8.6.3 Cưỡng chế định có liên quan đến thu hồi đất 8.6.3.1 Cưỡng chế thực định kiểm đếm bắt buộc 8.6.3.2 Cưỡng chế thực định thu hồi đất 8.7 Bồi thường, tái định cư nhà nước thu hồi đất 8.7.1 Nguyên tắc bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất 8.7.2 Điều kiện bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, công cộng 8.7.3 Bồi thường có liên quan đến đất 8.7.3.1 Bồi thường chi phí đầu tư vào đất lại Nhà nước thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, công cộng 8.7.3.2 Bồi thường đất, chi phí đầu tư vào đất lại Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân 8.7.3.3 Bồi thường đất, chi phí đầu tư vào đất lại Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tổ chức kinh tế, tổ chức nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dân cư, sở tôn giáo 8.7.4 Bồi thường Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp 8.7.4.1 Bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất 8.7.4.2 Bồi thường đất, chi phí đầu tư vào đất lại Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp đất hộ gia đình, cá nhân 8.7.4.3 Bồi thường đất, chi phí đầu tư vào đất lại Nhà nước thu hồi đất phi nô ng nghiệp đất tổ chức kinh tế, tổ chức nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dân cư, sở tôn giáo, tín ngưỡng, người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức nước có chức ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 8.7.4.4 Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không bồi thường đất 8.7.5 Bồi thường thiệt hại tài sản đất; sản xuất kinh doanh 8.7.5.1 Nguyên tắc bồi thường thiệt hại tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh Nhà nước thu hồi đất 8.7.5.2 Bồi thường thiệt hại nhà, công trình xây dựng đất Nhà nước thu hồi đất 8.7.5.3 Bồi thường trồng, vật nuôi 8.7.5.4 Bồi thường chi phí di chuyển Nhà nước thu hồi đất 8.7.5.5 Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không bồi thường tài sản gắn liền với đất 8.7.6 Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 8.7.7 Bồi thường thiệt hại đất thuộc hành lang an toàn xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn 8.7.8 Lập thực dự án tái định cư 8.7.9 Bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi mà phải di chuyển chỗ 8.7.10 Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trường hợp đặc biệt 8.8 Hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất 8.8.1 Nguyên tắc hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất 8.8.2 Các khoản hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất , Slide thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất , Slide thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay