Slide ôn tập quản lý môi trường nước

11 51 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:50

ÔN TẬP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC Vấn đề Dinh dưỡng thủy vực • Nguồn cung cấp dinh dưỡng, cung cấp N thủy vực • Quá trình tổng hợp phân hủy vật chất hữu - Tầm quan trọng trình quang hợp? - Thứ tự trình phân hủy vật chất hữu thủy vực? Vấn đề Một số vấn đề quản lý môi trường ao nuôi Một ao nuôi thủy sản đánh giá quản lý tốt? - Thả tối đa mật độ nuôi/đơn vị diện tích - Tất thức ăn ao sử dụng hết - Mỗi cá thể nuôi đảm bảo đủ thức ăn đạt tốc độ sinh trưởng sinh lý tối đa  Các nhân tố sinh thái cần điều khiển để tăng suất:???? Các thông số biểu thị chất lượng nước nuôi trồng thủy sản • • • • • • • • • Nhiệt độ Độ đục pH Độ kiềm, độ cứng Oxy hòa tan, CO2 Khí độc: NH3, H2S Ammonium, Nitrite, nitrate Phosphorus … Kỹ thuật quản lý chất lượng nước ao nuôi • Quản lý yếu tố thủy lý - hóa – Quản lý nhiệt độ – Quản lý độ màu nước – Quản lý pH – Quản lý oxy – Quản lý khí độc (NH3, H2S) – Kiểm soát tảo ao nuôi (Tài liệu: Bài giảng QLCLN) Quản lý chất thải ao nuôi Chất gây ô nhiễm: - Dinh dưỡng (N, P) có nguồn gốc chủ yếu từ thức ăn phân bón - Chất hữu có nguồn gốc từ thức ăn quang hợp - Chất thải rắn: chất rắn lơ lửng vô chất hữu (tảo, mảnh vụn hữu khác) Quản lý chất thải ao nuôi Quá trình chuyển hóa thức ăn tổng hợp ao nuôi THỨC ĂN Lượng ăn vào (90 – 95%) Hấp thu qua thành ruột 80 - 90% Hô hấp, sinh NL (75-80%) Hao phí (5- 10%) Phân (10 – 20%) Phát triển thể (20-25%) NH3, P, CO2 Quản lý chất thải ao nuôi NƯỚC Sinh vật tiêu thụ Sinh khối tảo TẢO- QH TẾ BÀO HỮU CƠ NH3, P, CO2 BÙN Phân hủy Quản lý chất thải ao nuôi Điều hành ao nuôi quản lý chất thải - Thức ăn: - tính toán thành phần dinh dưỡng, - Chọn loại tan nước - Cá tạp sử dụng chọn loài có hệ số dinh dưỡng cao, tránh băm vụn - Sử dụng sàn ăn - Theo dõi hoạt động bắt mồi vật nuôi - Thức ăn chọn phù hợp với phần loài: số lượng, chất lượng, thời gian số lần cho ăn - Xử lý chất thải lắng tụ đáy định kì - Lưu thông khí ao - Nuôi ghép Kinh nghiệm quản lý thực tế Những Qui định mang tính chất khuyến cáo, bắt buộc người nuôi thủy sản thực thi - Qui định nước thải bùn thải: + Hạn chế mức độ thay nước Thay nước theo tỉ lệ cho phép, tùy điều kiện + Nước tháo bắt buộc qua hồ lắng, thời gian lưu + Ngăn chặn tháo nước lợ vào vùng nước vùng đất canh tác + Bùn thải từ ao nuôi dùng bón cây, đổ đống nơi qui định + Không thải bùn nguồn nước công cộng Kinh nghiệm quản lý thực tế Qui định nhằm cải thiện đk môi trường nuôi, chất lượng nước thải: +Thức ăn chất lượng cao + Không cho ăn dư thừa + Không nên nuôi mật độ cao + Tuyệt đối khộng sử dụng hóa chất bị cấm + Lắng nước trước tháo vào ao nuôi + Nguồn giống khỏe, bệnh + Cần tẩy trùng ao vật nuôi bị chết, thu nhặt xác chết chôn lắp hợp vệ sinh + Hạn chế xói lở bờ + Đặt máy đập nước cách xa bờ m [...]... nghiệm quản lý trong thực tế Qui định nhằm cải thiện đk môi trường nuôi, chất lượng nước thải: +Thức ăn chất lượng cao + Không cho ăn quá dư thừa + Không nên nuôi mật độ quá cao + Tuyệt đối khộng sử dụng hóa chất bị cấm + Lắng nước trước khi tháo vào ao nuôi + Nguồn giống khỏe, sạch bệnh + Cần tẩy trùng ao khi vật nuôi bị chết, thu nhặt xác chết và chôn lắp hợp vệ sinh + Hạn chế xói lở bờ + Đặt máy đập nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide ôn tập quản lý môi trường nước , Slide ôn tập quản lý môi trường nước , Slide ôn tập quản lý môi trường nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay