Tổng quan Mô hình trường học ppt

30 162 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:49

PHÒNG GD-ĐT PHÙ CỪ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM BC: Hoàng Xuân Hiến – Phòng GD-ĐT Phù Cừ (Trong file có sử dụng số hình ảnh minh họa từ đồng nghiệp nguồn Internet) DỰ ÁN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI * UNICEP, UNESCO đánh giá cao, thực tiễn thành công * Tập trung đổi HĐ GD, đổi HĐ Sư phạm (TỰ GIÁO DỤC, TỰ HỌC) Mô hình NT truyền thống Mô hình THM đảm bảo: - Chất lượng GD chưa đáp ứng - - Chương trình GD chậm đổi (sáng tạo, hợp tác, chia sẻ…) - Đổi toàn diện GD ĐT đòi hỏi cấp thiết… - Đổi PPDH theo hướng đại (quyết định tới Nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển lực chất lượng GD) QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM TẠI VN 2011-2012: cấp Tiểu học KĐ: đại, tiên tiến, phù hợp ĐĐ, MT, 2014-2015: 1447 trường TH, thực nghiệm 24 trường THCS (c/v 4668 4669/2015) 2015-2016: >3700 trường TH, > 1600 trường THCS MHTHM – CƠ HỘI? THÁCH THỨC? Cơ hội? - Đổi cách dạy học: “Tự học”, tổ chức HĐGD; - Đổi đánh giá: “Tự ĐG”, “ĐG lực”; “ĐG trình” - GV  người tổ chức HD học, hướng dẫn HĐGD cho HS; - Gia đình, cộng đồng thành tố HĐGD nhà trường tự nguyện, chủ động - … Thách thức? - Sức ì, quan niệm truyền thống, - Năng lực đạo, QL, DH,… - Tài chính, - Nhân rộng mô hình THAY ĐỔI ĐƯỢC KHÔNG? ???? GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO D A C B ụ Ph th c uộ v tấ ả tc c ng ú h ta ! TÌM HIỂU CỤ THỂ MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM Phương tiện - CSVC Mục tiêu??? Tổ chức lớp học Chương trình - Nội dung Kiểm tra – Đánh giá Phương pháp Dạy Học Mục tiêu Nghị 29/NQ-TW khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Trí tuệ, Thể chất Kỹ Năng lực, khiếu, sang tạo MỤC TIÊU Vận dụng TT PHÁT TRIỂN Đạo đức, truyền thống TOÀN DIỆN Chương trình – nội dung Tiếp cận lực, tích hợp, liên môn Chương trình Nội dung Tài liệu Hình thức,… Phương pháp DH PP dạy học theo tiếp cận PP hoạt động nhóm lực Đa dạng, linh hoạt PP Bàn tay nặn bột Các PP, kỹ thuật dạy học tích cực Và quy trình bước dạy, 10 bước học thông qua trải nghiệm sáng tạo Quy trình bước dạy học thông qua trải nghiệm Tạo hứng thú Trải ngiệm Phân tích, khám phá, rút học Thực hành Vận dụng Tiến trình 10 bước học tập học sinh - Mỗi HS đến trường ý thức phải bắt đầu kết thúc hoạt động học tập nào, không cần chờ đến nhắc nhở - Trong tài liệu hướng dẫn học, học, hoạt động học tập dẫn cụ thể chi tiết - Trong phòng học THM treo 10 bước học tập Tiến trình 10 bước học tập học sinh Chúng em làm việc nhóm (nhóm trưởng lấy tài liệu đồ dùng) Em đọc tên học viết vào Em đọc mục tiêu học Em thực hoạt động (nhớ xem làm việc cá nhân hay theo nhóm theo lôgô tài liệu) Kết thúc HĐ bản, em tự đánh giá báo cáo việc làm với thầy, cô giáo để thầy, cô xác nhận Em thực hoạt động thực hành (Làm việc cá nhân chia sẻ với bạn kề bên, với nhóm) Chúng em đánh giá thầy, cô giáo Em thực Hoạt động ứng dụng (với giúp đỡ gia đình, người lớn) Kết thúc bài, em viết vào Bảng đánh giá 10 Em học xong em phải ôn lại phần nào? Hoạt động nhóm học sinh Phương tiện - CSVC • • • Phòng học, p môn, bàn ghế,… Đồ dùng TN, PT DH đại, Số học sinh/lớp,… Tổ chức lớp học Hội đồng tự quản Không gian lớp học Hội đồng tự quản học sinh CHỦ TỊCH HĐTQ PHÓ CT HĐTQ PHÓ CT HĐTQ BAN BAN BAN BAN HỌC TÂP THƯ VIỆN QUYỀN LỢI ĐỐI NGOẠI HỌC SINH BAN BAN SỨC KHỎE VĂN NGHỆ VỆ SINH TDTT Hội đồng tự quản học sinh Quy trình thành lập HĐTQ Thông báo tới GV, HS, PHHS Thành lập ban Hội đồng Lấy ý kiến tư vấn Xây dựng KH bầu HS, GV, PHHS cử Hội đồng Đăng kí DS ứng cử, đề cử C.Tịch & hai PCT HS GV tổ Ứng cử viên trình bày bầu chọn chức bầu cử đề xuất HĐ Không gian lớp học • • • • • • • • Góc học tập; Góc sáng tạo; Góc thư viện; Góc cộng đồng; Hòm thư “nhịp cầu bè bạn”; Hòm thư “điều em muốn nói”; Sổ đối nội, đối ngoại; Nhật kí cha mẹ học sinh;… Không gian lớp học Không gian lớp học Đánh giá theo tiếp cận lực • Theo dõi, kiểm tra trình kết thực nhiệm vụ HS/nhóm HS theo tiến trình dạy học • Nếu có nhận xét đặc biệt, GV ghi vào phiếu, vở, SP học tập • Đánh giá hình thành phát triển PC, NL HS • Khuyến khích hướng dẫn HS tự đánh giá tham gia nhận xét lẫn • HS tham gia nhận xét, góp ý bạn, nhóm bạn trình thực nhiệm vụ HT môn học/HĐGD • CMHS khuyến khích phối hợp với GV, nhà trường động viên, giúp đỡ HS học tập, rèn luyện ĐẶC TRƯNG CỦA MÔ HÌNH THM Hoạt động học  HĐ trải nghiệm thuận lợi cho việc triển khai PP DH tích cực T.liệu h/d học đặc trưng Tổ chức lớp học  Mô trường cởi mở Nhà trường + GĐ + XH  Mối liên hệ KT đánh giá: Đánh giá lực Giáo viên: Tự học, tự bd  Đáp ứng Ng.tắc: Không bỏ rơi học sinh L/O/G/O Thank You! Chúc thành công! [...]... các nhiệm vụ HT môn học/ HĐGD • CMHS được khuyến khích phối hợp với GV, nhà trường động viên, giúp đỡ HS học tập, rèn luyện ĐẶC TRƯNG CỦA MÔ HÌNH THM 1 Hoạt động học  HĐ trải nghiệm thuận lợi cho việc triển khai những PP DH tích cực 2 T.liệu h/d học đặc trưng 3 Tổ chức lớp học Mô trường cởi mở 4 Nhà trường + GĐ + XH  Mối liên hệ 5 KT đánh giá: Đánh giá năng lực 6 Giáo viên: Tự học, tự bd  Đáp... vào Bảng đánh giá 10 Em đã học xong bài mới em phải ôn lại phần nào? Hoạt động nhóm của học sinh 4 Phương tiện - CSVC • • • Phòng học, p bộ môn, bàn ghế,… Đồ dùng TN, PT DH hiện đại, Số học sinh/lớp,… 5 Tổ chức lớp học 1 2 Hội đồng tự quản Không gian lớp học Hội đồng tự quản học sinh CHỦ TỊCH HĐTQ PHÓ CT HĐTQ PHÓ CT HĐTQ BAN BAN BAN BAN HỌC TÂP THƯ VIỆN QUYỀN LỢI ĐỐI NGOẠI HỌC SINH BAN BAN SỨC KHỎE... học Tiến trình 10 bước học tập của học sinh - Mỗi HS đến trường luôn ý thức được mình phải bắt đầu và kết thúc hoạt động học tập như thế nào, không cần chờ đến sự nhắc nhở - Trong tài liệu hướng dẫn học, ở mỗi bài học, các hoạt động học tập đều được chỉ dẫn cụ thể và chi tiết - Trong mỗi phòng học của THM đều treo 10 bước học tập Tiến trình 10 bước học tập của học sinh 1 Chúng em làm việc nhóm (nhóm... bạn”; Hòm thư “điều em muốn nói”; Sổ đối nội, đối ngoại; Nhật kí cha mẹ học sinh;… Không gian lớp học Không gian lớp học 6 Đánh giá theo tiếp cận năng lực • Theo dõi, kiểm tra quá trình và từng kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS/nhóm HS theo tiến trình dạy học • Nếu có nhận xét đặc biệt, GV ghi vào phiếu, vở, SP học tập • Đánh giá sự hình thành và phát triển PC, NL của HS • Khuyến khích và hướng dẫn HS... đã học - HS biết vận dụng kiến thức đã học trong hoàn cảnh mới, đặc biệt trong những tình huống gắn với thực tế đời sống hàng ngày - Cảm thấy tự tin khi lĩnh hội và vận dụng kiến thức mới * Hình thức: - HS thực hành, vận dụng từng phần, từng đơn vị kiến thức cơ bản của nội dung bài đã học - GV giúp HS thấy được ý nghĩa thực tế của các tri thức, từ đó khắc sâu kiến thức đã học Tiến trình 10 bước học. .. Bước 4 Thực hành - Củng cố bài học * Yêu cầu: - Cơ bản một cách vững chắc; áp dụng dạng cơ bản theo qui trình - HS biết tránh những sai lầm điển hình - Tự tin về bản thân mình Hình thức: - Bài tập cơ bản  rèn luyện nhận dạng, các bước giải và công thức cơ bản GV quan sát, hỗ trợ HS nhận ra khó khăn của mình, … - Bài tập với mức độ khó dần lên phù hợp với khả năng của HS GV quan sát, hỗ trợ HS,… - Có thể...Quy trình 5 bước dạy học thông qua trải nghiệm Bước 1 Tạo hứng thú cho HS: * Yêu cầu: - Kích thích tò mò, hứng thú về chủ đề sẽ học; vấn đề  gần gũi - Không khí: vui, tò mò, chờ đợi, thích thú * Hình thức: Câu hỏ, đố vui, kể chuyện, tạo tình huống, trò chơi, các hình thức khác, Bước 2 Tổ chức cho HS trải nghiệm * Yêu cầu: - Huy động vốn hiểu... kiến thức mới * Hình thức: Tổ chức trải nghiệm thú vị, gần gũi, đơn giản, hóm hỉnh… Bước 3 Phân tích - Khám phá - Rút ra kiến thức mới * Yêu cầu: - HS: Rút ra được kiến thức, khái niệm, qui tắc thực hành mới; nhận biết dấu hiệu/đặc điểm mới; nêu được các bước giải quyết vấn đề mới… * Hình thức: - Dùng các câu hỏi gợi mở, phân tích, đánh giá để giúp HS - Thảo luận cặp đôi, nhóm, hoặc các hình thức sáng... KHỎE VĂN NGHỆ VỆ SINH TDTT Hội đồng tự quản học sinh Quy trình thành lập HĐTQ Thông báo tới GV, HS, PHHS Thành lập các ban của Hội đồng Lấy ý kiến tư vấn của Xây dựng KH bầu HS, GV, PHHS cử Hội đồng Đăng kí DS ứng cử, đề cử C.Tịch & hai PCT HS và GV cùng tổ Ứng cử viên trình bày được bầu chọn chức bầu cử đề xuất HĐ Không gian lớp học • • • • • • • • Góc học tập; Góc sáng tạo; Góc thư viện; Góc cộng... tiết - Trong mỗi phòng học của THM đều treo 10 bước học tập Tiến trình 10 bước học tập của học sinh 1 Chúng em làm việc nhóm (nhóm trưởng lấy tài liệu và đồ dùng) 2 Em đọc tên bài học và viết vào vở 3 Em đọc mục tiêu bài học 4 Em thực hiện hoạt động cơ bản (nhớ xem làm việc cá nhân hay theo nhóm theo lôgô trong tài liệu) 5 Kết thúc HĐ cơ bản, em tự đánh giá rồi báo cáo những việc đã làm được với thầy,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan Mô hình trường học ppt, Tổng quan Mô hình trường học ppt, Tổng quan Mô hình trường học ppt, Chương trình – nội dung, Bước 5. Ứng dụng, Tổ chức lớp học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay