bài tập nhóm 2 lớp thứ 6 tiết 1 3 ppt

23 121 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:48

Chuyên đề 1: Lịch sử phát triển tư tưởng giáo dục, xu phát triển kỉ 21 Giảng viên: Cô Đào Thị Cẩm Nhung Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Vân Nguyễn Thị Hồng Đặng Thu Trà Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thu Huyền Nhà giáo dục J.A.Comenxki Tóm tắt tiểu sử - Bối cảnh lịch sử Ông sinh ngày 28/3/1592 làng Nievni thuộc sứ Môravơ cộng hoà Slôvakia Năm 12 tuổi ông mồ côi cha lẫn mẹ, cô đem nuôi Năm 16 tuổi, ông giáo hội gửi vào học trường La tinh Psêrôp, ông học giỏi Sau ông cử học Đại học Đức, trường Héc-boóc Heidelberg Tóm tắt tiểu sử - Bối cảnh lịch sử Năm 1614 (22 tuổi), ông tốt nghiệp trở quê đảm nhận số công việc giáo dục giáo hội Môravơ.J.Comenxki viết nên tác phẩm “Kho báu ngôn ngữ Tiệp Khắc”, với ý muốn cho đồng bào ông dùng tiếng mẹ đẻ để học cao lên Năm 1631, ông cho xuất “Mở cánh vào ngôn ngữ” Năm 1632, ông viết tác phẩm tiếng “Phép giảng dạy lớn” tiếng Tiệp Khắc, tự dịch tiếng La Tinh cho dễ phổ biến Năm 1670, J.Comenxki qua đời Amstecđam, hưởng thọ 78 tuổi, ông để lại cho đời sau 250 tác phẩm lớn nhỏ Quan điểm giáo dục Comenxki Phương pháp_nguyên tắc giáo dục Hình thức tổ chức giáo dục Cơ sở tảng Mục tiêu giáo dục Quan điểm giáo dục Quan điểm vai trò giáo dục Nội dung giáo dục Cơ sở tảng Quan điểm triết học Thế giới khách quan nguồn gốc ý thức Những không qua cảm giác ban đầu trẻ không đọng lại đầu óc chúng Giáo dục trực quan nguyên tắc vàng ngọc Những không qua cảm giác ban đầu trẻ không đọng lại đầu óc chúng Dạy học lấy hoạt động người học làm trung tâm Cơ sở tảng Thiên nhiên chuẩn, mẫu mà giáo dục phải áp dụng Quan điểm giáo dục phải phù hợp với môi trường tự nhiên Thiên nhiên có nội dung rộng người, thiên nhiên trước hết tính người Ông có ý thiết lập qui luật giáo dục phương pháp tương đồng với quy luật thiên nhiên Ông nhìn thấy giống người thiên nhiên Vì người phải giáo dục từ nhỏ Giáo dục phải người nhỏ, từ tuổi ấu thơ, trước tinh thần người ta hư hỏng nhà giáo dục phải chuẩn bị cho người học sinh ham thích học Mục tiêu giáo dục Xét bình diện xã hội • Giáo dục phải đào tạo người hài hòa • Giáo dục thời gian định cung cấp cho xã hội lúc nhiều trẻ em thành người lao động có trình độ kĩ cần thiết để phát triển sản xuất hàng hóa Xét bình diện nhân cách • Giáo dục cần đào tạo người toàn diện đạo đức lẫn trí tuệ Quan điểm vai trò giáo dục Làm cho người ta trở nên người đáng người “Nghề dạy Mọi người học phải học nghề vinh Nhưng tuổi quang cần học nhất” tuổi trẻ “Nếu anh làm người cha anh làm người thầy” Nội dung giáo dục Nội dung giáo dục Trí dục: người học trước hết cần trang bị kiến thức khoa học bản, cấp thiết sống xã hội Trước tiên học tiếng mẻ đẻ sau học ngôn ngữ khác Đức dục: giáo dục người tính vị tha, yêu thương mẫu mực theo tôn giáo Thẩm mỹ: có giảng dạy môn nghệ thuật Nội dung giáo dục Các cấp học nội dung Tuổi Tuổi Thời thơ Tuổi thiếu trưởng ấu từ lọt niên: từ xuân: từ thành: từ lòng đến tuổi đến 12 đến 18 18 đến 24 tuổi 12 tuổi tuổi tuổi Hình thức tổ chức giáo dục Lớp Học sinh tập hợp theo đơn vị lớp có trình độ tương đương, lứa tuổi tương đương, tâm sinh lý tương đồng Bài Chương trình dạy học phân bao gồm nhiều môn học Mỗi môn học có số học định, có thời gian mở đầu, có lúc kết thúc, năm học chia thành nhiều học kỳ Phương pháp- nguyên tắc giáo dục Nguyên tắc giáo dục Dạy học phải mang tính trực quan Dạy học phải đảm bảo tính hệ thống Dạy học phải đảm bảo cho học sinh lĩnh hội tri thức vững Dạy học phải vừa sức học sinh Phương pháp giáo dục Dạy học trực quan Dạy học sách giáo khoa Phương pháp nêu gương Phương pháp kiểm tra, đánh giá J.Comenxki có cống hiến quý báu cho nghiệp giáo dục Ông tổng hợp lý luận kinh nghiệm thực tiễn từ thời kỳ phục hưng đặt móng, sở cho giáo dục tiên tiến, xứng danh “Ông tổ sư phạm cận đại” Thành tựu hạn chế quan điểm giáo dục J.A Comenxki Thành tựu Có tư tưởng giáo dục tiến Khẳng định giáo dục người phải theo quy luật, trình tự Nhìn nhận tầm quan trọng giáo dục Phân thời kỳ lứa tuổi đặt nguyên tắc Nền móng cho hệ thống bàilớp Thành tựu hạn chế quan điểm giáo dục J.A.Comenxki Hạn chế Quá đề cao vai trò giáo dục Phân thời kỳ lứa tuổi trẻ em chưa khoa học Quá đề cao nguyên tắc trực quan mà xem nhẹ vai trò tư trừu tượng Phương pháp dạy trực quan Comenxki ứng dụng thực tế Việt Nam Các lớp trường học từ mầm non đưa tranh ảnh vào việc dạy học Phương pháp kiểm tra, đánh giá ứng dụng có hiệu liên tục đổi Phương pháp dạy học sách giáo khoa đưa vào chương trình giáo dục Việt Nam từ lâu Tài liệu tham khảo • Lịch sử giáo dục giới, Hà Nhật Thăng-Đào Thanh Âm, NXB giáo dục • Giáo dục học đại, Thái Duy Tuyên, NXB quốc gia Hà Nội, 2001 • http://cet.ipe.edu.vn/?p=758 • https://giaoduchoc.wikispaces.com/J.A.COMEMXKY • http://baigiang.violet.vn/present/same/entry_id/6317908 • http://chuvananhanoi.edu.vn/Tin-tuc/700/Neu-anh-khong-the-la-mot-nguo i-cha-thi-anh-khong-the-la-mot-nguoi-thay.html • http://giaoduchoconline.com • http://www.scribd.com • Cảm ơn cô giáo bạn lắng nghe !
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập nhóm 2 lớp thứ 6 tiết 1 3 ppt, bài tập nhóm 2 lớp thứ 6 tiết 1 3 ppt, bài tập nhóm 2 lớp thứ 6 tiết 1 3 ppt, Thành tựu và hạn chế trong quan điểm giáo dục của J.A Comenxki

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay