SLIDE báo cáo THẨM ĐỊNH tín DỤNG về dự án đầu tư của CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU tây đô

19 92 4
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:48

Trường Đại Học Tây Đô Khoa Kế Toán Tài Chính – Ngân Hàng Chuyên đề năm 3: BÁO CÁO THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU TÂY ĐÔ GVHD: Sinh viên Thực hiện: ThS Trương Hoàng Phương Trương Ngọc Châu ThS Trần Quang Phương Lê Văn Hận Lê Thanh Toàn Kiều Thị Mỹ Hằng Phạm Võ Tuấn Ngọc Hồ sơ dự án gồm có: ➢Hồ sơ Pháp lý ➢Hồ sơ kinh tế ➢Hồ sơ dự án ➢Hồ sơ đảm bảo ➢Hồ sơ tín dụng HỒ SƠ PHÁP LÝ - Giấy photo cmnd, sổ hộ khẩu, xác nhận tình trạng hôn nhân người đại diện theo pháp luật công ty - Quyết định thành lập công ty Quyết định hội đồng thành viên việc bổ nhiệm giám đốc công ty Quyết định hội đồng thành viên việc bổ nhiệm kế toán trưởng công ty HỒ SƠ PHÁP LÝ - Biên họp hội đồng thành viên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Điều lệ hoạt động công ty HỒ SƠ KINH TẾ: - PHẦN I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN PHẦN II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHẦN III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG PHẦN IV: THIẾT KẾ CƠ SỞ PHẦN V: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHẦN VI: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ KHO HỒ SƠ KINH TẾ - PHẦN VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN PHẦN VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHẦN IX: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN PHẦN X: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN PHẦN XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN Báo cáo cân đối kế toán năm 2010, 2011,QUÍ I 2012 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2010, 2011,QUÍ 2012 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2010, 2011,QUÍ 2012 HỒ SƠ DỰ ÁN - Giấy phép xây dựng Bản vẽ thi công xây dựng nhà kho Hợp đồng thuê lại đất Tổng mức đầu tư dự án Vốn đầu tư dự án Hiệu kinh tế - tài dự án Hiệu kinh tế xã hội dự án HỒ SƠ ĐẢM BẢO - Biên xác định giá trị tài sản bảo đảm Đơn yêu cầu đăng ký chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Biên xác định giá trị tài sản bảo đảm HỒ SƠ TÍN DỤNG - Giấy đề nghị vay vốn Báo cáo chi tiết khách hàng vay pháp nhân trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt nam – NHNH Việt Nam - Tờ Trình Thẩm định đề nghị phê duyệt khoản vay Hợp đồng tín dụng Giấy nhận nợ Xin chân thành cảm ơn [...]... bản xác định giá trị tài sản bảo đảm Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bản chính Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm HỒ SƠ TÍN DỤNG - Giấy đề nghị vay vốn Báo cáo chi tiết về khách hàng vay pháp nhân của trung tâm thông tin tín dụng Quốc... sản bảo đảm HỒ SƠ TÍN DỤNG - Giấy đề nghị vay vốn Báo cáo chi tiết về khách hàng vay pháp nhân của trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt nam – NHNH Việt Nam - Tờ Trình Thẩm định và đề nghị phê duyệt khoản vay Hợp đồng tín dụng Giấy nhận nợ Xin chân thành cảm ơn
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE báo cáo THẨM ĐỊNH tín DỤNG về dự án đầu tư của CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU tây đô , SLIDE báo cáo THẨM ĐỊNH tín DỤNG về dự án đầu tư của CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU tây đô , SLIDE báo cáo THẨM ĐỊNH tín DỤNG về dự án đầu tư của CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU tây đô

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay