Slide bài giảng tư tưởng hồ chí minh

28 90 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:47

MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD: TS.NGUYỄN VIỆT HÙNG NHÓM 1 HỒ NGUYỄN MAI THẢO (NT) TRƯƠNG NHẬT QUYÊN NGUYỄN CẨM THÚY TRẦN HUỲNH MINH THƯ NGUYỄN MINH KHOA MAI TẤN SANG PHẠM TẤN PHÁT HUỲNH THỊ MỸ DUNG LƯƠNG HẢO LINH ANH 10 VÕ HOÀNG TÚ CHƯƠNG I II QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1945 - 1969 1930 - 1945 1920 - 1930 1911 - 1920 1890 - 1911 1.THỜI KỲ TỪ NĂM 1890 -1911: GIAI ĐOẠN HINH THÀNH TƯ TƯỞNG YÊU NƯỚC VÀ CHÍ HƯỚNG CỨU NƯỚC: Gia đình: sinh một gia đình nhà nho yêu nước, gắn bó với nhân dân lao động  chịu ảnh hưởng sâu sắt từ gia đình đặt biệt là những đức tính tốt đẹp của cha mẹ  Quê hương: Nghệ Tĩnh, nơi có nhiều truyền thống tốt đẹp + Yêu nước, chống giặc ngoại xâm: quê hương nhiều anh hùng, lãnh tụ yêu nước lịch sử: + Kim Liên thấm máu anh hùng bao liệt sĩ cứu quốc + Cả chị anh cua Nguyễn Tất Thanh tham gia hoạt động yêu nước bị lưu đày hàng chục năm + Là nơi giàu truyền thống hiếu học  Trang bị những kiến thức làm tảng người tìm đường cứu nước  Hình thành chí hướng cách mạng và khác vọng cứu nước cứu dân: Người nhìn nhận đưa kết luận từ nhửng phong trào tư tưởng bậc tiền bối trước diễn sôi nôi thất bại  “ Đưa hổ cửa trước, rước beo cử sau”, “ Chẳng khác xin giặt rủ lòng thương”  Quyết định tìm đường cứu nước: + Ngày 3-6-1911,một thuỷ thủ tàu Amiran Latusơ Tơrêvin đậu gần cột cờ Thủ Ngữ + Tàu cập bến Sài Gòn vào ngày 17-5-1911.Ngày 21-5, tàu rời cảng Sài Gòn Hải Phòng + 2-6-1911 tàu trở lại Sài Gòn Nguyễn Tât Thành đổi tên Văn Ba được nhận vào làm phụ bếp tàu +5/6/1911 Bác tìm đường cứu nước Thời kỳ từ năm 1911 – 1920: Tìm thấy đường cứu nước, giải phóng dân tộc + Từ 1911-1920 Hồ Chí Minh đến nhiều nước Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ + Cuối nǎm 1917, Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp, Ở anh được biết nước Nga V.I Lênin lãnh đạo cách mạng thành công, sáng lập Nhà nước công nông đầu tiên giới + Người tham gia nhiều tố chức yêu nước, trị - văn hoa + Đầu nam 1919 Người tham gia Đảng XH Pháp + Nǎm 1919 nước đế quốc thắng trận họp Hội nghị Versailles Nhân dịp thay mặt người Việt Nam yêu nước Pháp, Nguyễn Ái Quốc (tên Nguyễn Tất Thành) gửi tới Hội nghị yêu sách đòi quyền tự cho nhân dân Việt Nam  1923 – 1924: ở Liên Xô + NAQ tham dự Đại hội quốc tế + Hoạt động Quốc tế Nông dân + Tham dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản + ĐH lần III Quốc tế công hội đỏ + tham quan học tập kinh nghiệm + Dự lớp bồi dưỡng lý luận viết báo  1924 – 1927: Ở Trung Quốc + Thành lập Hội liên hiệp dân tộc bị áp Á Đông + Thành lâp Hội Việt Nam cách mạng niên (6/1925) +Xuất báo Thanh niên: cquan ngôn luận Hội VNCMTN + Trực tiếp tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng, huấn luyện cán + Xuất tác phẩm “Đường cách mệnh” + Hội nghị hợp Đảng tổ chức CS VN + Hội nghị hợp tổ chức CS thành lập Đảng CSVN + Hội nghị thông qua cương lĩnh trị Người soạn thảo + Cương lĩnh CM đầu tiên Đảng đề cập đến xây dựng nhà nước Công – Nông – Binh sau giành được độc lập • HN có giá trị đại hội thành lập Đảng : đề cương lĩnh, đường lối CM, bầu ban chấp hành TW  Sự đòi ĐCSVN 3/2/1932 đánh dấu bước ngoặc vĩ đại phong trào công nhân và phong trào cm.Nó mở đầu cho thời kỳ cách mạng mới lịch sử dân tộc với những thắng lợi to lớn mà mở đầu là CMT8 Thời kỳ từ năm 1930-1945: Vượt qua thử thách, kiên cường giữ vững lập trường cách mạng  Kiên trì giữ vững quan điểm cách mạng: + Do không nắm được tình hình thực tế thuộc địa phương Đông Việt Nam, lại bị chi phối quan điểm “tả khuynh” ngự trị lúc giờ,  Quốc tế cộng sản trích và phê phán đường lối của NAQ vạch Hội nghị hợp Đảng(2/1930) +Đại hội VII Quốc tế cộng sản (7/1935), quan điểm đắn HCM cách mạng Việt Nam, đoàn kết lực lượng cách mạng chống đế quốc trình bày Cương lĩnh tháng 2/1930 được Quốc tế cộng sản thừa nhận  Về nước lãnh đạo phong trào cách mạng +Cuối 1939, Quốc tế cộng sản định điều động Người công tác Đông Dương + Sao 30 năm xa Tổ quốc Đầu 1941 NAQ nước trực tiếp lãnh đạo phong trào CMVN Lấy danh nghĩa đại diện QTCS, NAQ triệu tập chủ trì Hội nghị Trung Ương lần thứ Hội nghị đánh dấu bước ngoặt của CMVN + Thành lập mặt trận Việt Minh HN TW8, nhằm hiệu triệu toàn dân, tập hợp lực lượng + Thành lập địa cách mạng: 4/6/1945, Tổng Việt Minh triệu tập hội nghị cán tuyên bố thức thành lập khu giải phóng gồm tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên số tỉnh lân cận + Thành lập lực lượng vũ trang: Bác thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.(22/12/1944) Cao Bằng, gồm 34 đội viên đồng chí Võ Nguyên Giáp huy Hồ Chí Minh “Tên đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa trị trọng quân Nó đội tuyên truyền” + Lãnh đạo cách mạng tháng 8-1945 thành công: • Trong ngày 13-15/8/1945, Người đạo triệu tập Hội nghị toàn quốc Đảng Tân Trào Hội nghị định phải kịp thời phát động lãnh đạo toàn dân khỏi nghĩa giành quyền trước quân đội đồng minh vào nước ta, định thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc gồm người • 23h 13/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ban bố Quân lệnh số 1, hạ lệnh khởi nghĩa + 16-17/8/1945, Quốc dân đại hội họp, tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa ĐCS tổng Việt Minh, cử Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam HCM làm chủ tịch + HCM giử Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa đến đồng bào nước + Hà nội (19/8), (23/8) Huế, (25/8) Sài Gòn  Cách mạng hoàn toàn thắng lợi + Ngày 26/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Cách mạng Việt Bắc tới Hà Nội Người soạn thảo bản "Tuyên ngôn độc lập" tại nhà 48 phố Hàng Ngang + Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước hàng chục vạn đồng bào, Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt nam Dân chủ cộng hòa đọc bản "Tuyên ngôn độc lập“ khai sinh nước VN Dân chủ Cộng Hòa Thời kỳ từ năm 1945-1969: TƯ TƯỞNG HCM TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN  Từ 1945-1954 : Xây dựng Nhà nước lãnh đạo nhân dân tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp + Sáng lập nhà nước, xây dựng củng có quyền non trẻ + Kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực gánh sinh, tranh thủ sữ ủng hộ quốc tế ( chiến tranh nhân dân)  Đường lối kháng chiến Đàng chủ tịch HCM đề + Một số tác phẩm tiêu biểu GĐ nay: (1945) (1947) (1947)  HCM là linh hồn , là người tổ chức, vị tư lệnh tối cao của cuộc kháng chiến Từ 1954 – 1969: Tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng giai đoạn phát triển thắng lợi tư tưởng Hồ Chí Minh + Tiến hành đồng thời hai chiến lược: • Miền Bắc tiến hành CMXHCN, miền Nam hoàn thành CMDTDCND ( Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần III (9/ 1960 ) Là giai đoạn phát triển thắng lợi của chủ tịch Hồ Chí Minh: + Đây giai đoạn HCM hoàn thiện về: • • • • Tư tưởng CNXH Tư tưởng người văn hóa Tư tưởng Đảng cầm quyền Tư tưởng Nhà nước dân dân dân CÁM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng tư tưởng hồ chí minh , Slide bài giảng tư tưởng hồ chí minh , Slide bài giảng tư tưởng hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay