Slide bài giảng những vấn đề cơ bản trong chiến lược và quản trị chiến lược

45 153 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:46

CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Nhận diện chiến lược “Một doanh nghiệp, tổ chức khơng có chiến lược Cũng giống tàu khơng có bánh lái Khơng biết đâu” CĨ CHIẾN LƯỢC THÌ TA SẼ TRẢ LỜI ĐƯỢC CÂU HỎI: “CHÚNG TA SẼ ĐI VỀ ĐÂU VÀ ĐI NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ CAO NHẤT” TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC Nhận diện chiến lược Tôn Tử nói : Khi hai bên đối đầu nhau,  Bên MẠNH hơn, bên có khả THẮNG  Hai bên MẠNH bên NHANH bên có khả thắng  Hai bên MẠNH & NHANH bên LỲ có khả thắng  Nếu hai bên vừa MẠNH, vừa NHANH, vừa LỲ bên KHÔN có khả thắng Nhận diện chiến lược Chuyện ngụ ngôn rùa với thỏ Hiệp : Rùa thắng thỏ thua Hiệp : Rùa thua thỏ thắng Hiệp : Rùa thắng thỏ thua Rùa thắng biết chọn sân chơi, sân chơi có ưu vượt trội, đưa đối thủ vào sân chơi mình, bắt đối thủ phải vận hành theo cách chơi kiểu chơi mà có ưu đối thủ ưu Khái niệm chiến lược Nguồn gốc phát triển  Nguồn gốc từ ngữ từ Strategy (chiến lược) xuất phát từ chữ Strategos tiếng Hy Lạp có nghĩa ‘vị tướng”  Như vậy, khái niệm chiến lược xuất phát từ quân sự, có từ thời xa xưa lòch sử Nguồn gốc chiến lược  Qn sự:  Thời  kỹ khai thác lực lượng tạo dựng hệ thống thống trị tồn cục  Luận  Alexander (năm 330 TCN) điểm bản: đè bẹp đối thủ - chí đối thủ mạnh hơn, đơng – dẫn dắt trận đưa đối thủ vào trận địa thuận lợi cho việc triển khai khả Nguồn gốc chiến lược  ClawzevitChiến lược quân nghệ thuật huy vò trí ưu (Clawzevit)  Chiến lược nghệ thuật huy phương tiện để giành chiến thắng (từ điển Larous)  Chiến lược kế hoạch đặt để giành thắng lợi hay nhiều mặt trận (Đào Duy Anh, từ điển Tiếng Việt)  Như vậy, lónh vực quân sự, thuật ngữ chiến lược nói chung coi nghệ thuật huy nhằm giành thắng lợi chiến tranh Ý nghĩa chiến lược qn sự: Chiến lược sử dụng hợp lý BINH LỰC KHÔNG GIAN THỜI GIAN cụ thể để khai thác CƠ HỘI tạo SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI để giành THẮNG LI chiến Chính sách phân thành:  Theo thời gian: sách dài hạn, sách ngắn hạn  Theo khơng gian: Chính sách cho tòan tổ chức, sách phận … Tuy nhiên: sách dù cấp độ phải mang tính thống phù hợp với mục tiêu chiến lược CHIỂN LƯỢC CHÍNH SÁCH CHÍNH SÁCH CHÍNH SÁCH Khái niệm quản trị chiến lược Quản trò chiến lược khoa học, đồng thời nghệ thuật hoạch định, tổ chức thực đánh giá chiến lược Hoặc quản trị chiến lược q trình hoạch định, xây dựng, thực thi đánh giá chiến lược Q trình quản trị chiến lược Quản trò chiến lược trình giai đọan kết hợp chặt chẽ với nhau: Đánh giá Chiến lược Hoạch định Chiến lược Thực Chiến lược Q trình quản trị chiến lược Hoạt động Giai đoạn Hợp Phân tích Hình thàch chiến lược Nghiên cứu Thực thi chiến lược Thiết lập mục tiêu hàng năm Xây dựng sách Phân bổ nguồn lực Xem xét lại yếu tố trong/ngồi Đo lường thực thi Điều chỉnh Đánh giá chiến lược Ra định Q trình quản trị chiến lược đầy đủ Phát triển viễn cảnh chiến lược sứ mệnh Sửa chữa Nếu cần Thiết lập mục tiêu Sửa chữa Nếu cần Xây dựng chiến lược để đạt mục tiêu Cải thiên/ thay đổi Nếu cần Thực thi điều hành chiến lược chọn Cải thiên/ thay đổi Nếu cần Đánh giá thực hiện, theo dõi, sủa chữa điều chỉnh Khơi phục 1,2,3,4 Nếu cần NĂNG LỰC CỦA DOANH NGHIỆP ĐẶC TRƯNG CỦA MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯƠC CÁC GIÁ TRỊ THEO ĐUỔI CÁC MONG ĐI CỦA XÃ HỘI u cầu quản trị chiến lược Thứ nhất: Tăng lực cạnh tranh tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp Thứ hai: Phải bảo đảm an toàn doanh nghiệp Thứ ba: Phải xác đònh rõ lãnh vực phạm vi kinh doanh doanh nghiệp Thứ tư: Phải phù hợp với môi trường cạnh tranh tương lai Thứ năm: Phải có phương án dự phòng Thứ sáu: Phải khai thác tối đa hội Vai trò quản trị chiến lược Thứ nhất: Đònh hướng đường phát triển doanh nghiệp Thứ hai: Tạo thống hành động doanh nghiệp Thứ ba: Khai thác sử dụng hiệu nguồn tài nguyên Thứ tư: Đối phó thích nghi nhanh với biến đổi môi trường cạnh tranh Những lưu ý quản trị chiến lược  Chiến lược kế hoạch lắp ghép với  Lợi nhuận mục tiêu quan trọng mục tiêu kinh doanh  Thực chiến lược đòi hỏi phải tái cấu trúc hoạt động doanh nghiệp  Chiến lược cần phải linh họat Khơng phải chiến lược  Kế hoạch hoạt động (operating plan)  Phát biểu sứ mạng hay tầm nhìn  Mơ hình phân tích KD (analytical model)  Kế hoạch bán hàng hay kế họach marketing  Chương trình, dự án hành động để nỗ lực đảm bảo đạt mục tiêu Các cấp chiến lược CHIẾN LƯỢC CƠNG TY CHIẾN LƯỢC ĐƠN VỊ KD CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG Chiến lược cấp cơng ty  Còn gọi chiến lược tổng thể hay chiến lược chung  Có phạm vi toàn doanh nghiệp  Mang tính dài hạn làm sở cho việc xây dựng chiến lược cạnh tranh chiến lược chức Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh  Là loại chiến lược gắn liền với thò trường tình hình kinh doanh doanh nghiệp  Chiến lược xác đònh cách thức cạnh tranh doanh nghiệp chiến lược cơng, chiến lược phòng thủ, chiến lược rút lui… Chiến lược cấp chức  Là chiến lược xây dựng cho hoạt động cụ thể q trình kinh doanh doanh nghiệp  Thể qua chiến lược Marketing, chiến lược tài chính, chiến lược đầu tư … [...]... và phù hợp với mục tiêu chiến lược CHIỂN LƯỢC CHÍNH SÁCH CHÍNH SÁCH CHÍNH SÁCH Khái niệm quản trị chiến lược Quản trò chiến lược là một khoa học, đồng thời là một nghệ thuật về hoạch định, tổ chức thực hiện và đánh giá các chiến lược Hoặc quản trị chiến lược là q trình hoạch định, xây dựng, thực thi và đánh giá các chiến lược Q trình quản trị chiến lược Quản trò chiến lược là một quá trình 3 giai đọan... đó Ý nghĩa chiến lược trong kinh tế: Chiến lược là hành động để chiến thắng bản thân (chiến lược phát triển) và chiến thắng đối thủ (chiến lược cạnh tranh) để có thể tồn tại và phát triển trong một mơi trường kinh doanh đầy biến động KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Chiến lược kinh doanh là quá trình phối hợp và sử dụng hợp lý nguồn lực trong những thò trường xác đònh, nhằm khai thác cơ hội kinh doanh... giá Chiến lược Hoạch định Chiến lược Thực hiện Chiến lược Q trình quản trị chiến lược Hoạt động Giai đoạn Hợp nhất Phân tích Hình thàch chiến lược Nghiên cứu Thực thi chiến lược Thiết lập mục tiêu hàng năm Xây dựng chính sách Phân bổ nguồn lực Xem xét lại các yếu tố trong/ ngồi Đo lường thực thi Điều chỉnh Đánh giá chiến lược Ra quyết định Q trình quản trị chiến lược đầy đủ Phát triển viễn cảnh chiến lược. .. Strategy”)  Chiến lược là những gì mà một tổ chức phải làm dựa trên những điểm mạnh và yếu của mình trong bối cảnh có những cơ hội và cả những mối đe dọa.  Tiếp cận theo kiểu hiện đại CƠ HỘI ĐE DỌA CHIẾN LƯC ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU Tiếp cận theo kiểu hiện đại  Chiến lược là sự tìm kiếm thận trọng một kế hoạch hành động để phát triển và kết hợp lợi thế cạnh tranh của tổ chức Những điều khác biệt giữa bạn và đối... nền tảng của chiến lược, nhằm đảm bảo thực hiện thành cơng chiến lược NGUỒN LỰC LI THẾ CẠNH TRANH PHÁT TRIỂN  Điểm cốt lõi của chiến lược là tìm ra cách thức tối ưu để đạt được mục tiêu kinh doanh  Cơ sở chính của chiến lược là khai thác nguồn lực tạo lợi thế cạnh tranh trong những ràng buộc về môi trường cạnh tranh và nguồn lực Các khía cạnh của chiến lược Theo tác giả Mintzberg (1995) trong cuốn... cuộc chiến tranh Sự phát triển khái niệm chiến lược  Từ thập kỷ 60, thế kỷ XX, chiến lược được ứng dụng vào lónh vực kinh doanh và thuật ngữ Chiến lược kinh doanh” ra đời Quan niệm về chiến lược kinh doanh phát triển dần theo thời gian và người ta tiếp cận nó theo nhiều cách khác nhau Tiếp cận theo kiểu truyền thống   “Việc xác đònh các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn của doanh nghiệp và việc.. .Chiến lược qn sự & kinh doanh So sánh chiến lược qn sự với chiến lược áp dụng vào hoạt động kinh doanh 1 BINH LỰC 1 NGUỒN LỰC 2 KHÔNG GIAN 2 THỊ TRƯỜNG 3 THỜI GIAN 3 CƠ HỘI 4 SỨC MẠNH 4 LI THẾ CẠNH 5 THẮNG LI 5 PHÁT TRIỂN 6 CUỘC CHIẾN 6 CẠNH TRANH TƯƠNG ĐỐI TRANH  Sau thế chiến thứ II bắt đầu ứng dụng rộng rãi trong kinh tế & quản lý Được xem như một trong những cơ sở lý luận quan... triển nhanh và bền vững hơn Sự phát triển khái niệm chiến lược  Chiến lược quân sự là nghệ thuật chỉ huy ở vò trí ưu thế (Clawzevit)  Chiến lược là nghệ thuật chỉ huy các phương tiện để giành chiến thắng (từ điển Larous)  Chiến lược là các kế hoạch đặt ra để giành thắng lợi trên một hay nhiều mặt trận (Đào Duy Anh, từ điển Tiếng Việt)  Như vậy, trong lónh vực quân sự, thuật ngữ chiến lược nói chung... triển ổn đònh và bền vững cho doanh nghiệp Ba câu hỏi về chiến lược kinh doanh quyết định vận mệnh tổ chức là:  Tổ chức của chúng ta đang ở đâu ?  Chúng ta muốn đi đến đâu ? (nhằm xác định rõ ngành kinh doanh cần đạt được, nhóm khách hàng cần phục vụ và mục tiêu mong muốn)  Làm thế nào để đến được vị trí cần đến hoặc đạt được mục tiêu mong muốn ? Ba vấn đề cơ bản của chiến lược Đây là những mối quan... hiện những mục tiêu đã đề ra Chính sách là những khuôn khổ, những điều khoản, những qui đònh chung tạo những cơ sở thống nhất khi ra quyết đònh quản trò Chính sách được phân thành:  Theo thời gian: chính sách dài hạn, chính sách ngắn hạn  Theo khơng gian: Chính sách cho tòan bộ tổ chức, chính sách bộ phận … Tuy nhiên: chính sách dù ở cấp độ nào cũng phải mang tính thống nhất và phù hợp với mục tiêu chiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng những vấn đề cơ bản trong chiến lược và quản trị chiến lược , Slide bài giảng những vấn đề cơ bản trong chiến lược và quản trị chiến lược , Slide bài giảng những vấn đề cơ bản trong chiến lược và quản trị chiến lược , TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC, Khái niệm chiến lược, Ý nghĩa chiến lược trong qn sự:, Tiếp cận theo kiểu truyền thống, Tiếp cận theo kiểu hiện đại, Các khía cạnh của chiến lược, Nội dung của chiến lược kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay