Lý luận giáo dục ppptx ppt

48 168 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:41

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ANH/CHỊ ĐẾN VỚI LỚP HỌC! Giới thiệu chung Đối tượng: Bổ túc KT đầu vào Cao học QLGD-2016 Môn: LÝ LUẬN GIÁO DỤC Người phụ trách: TS Nguyễn Thành Nhân (Trưởng Bộ môn QLGD, Khoa Giáo dục, Trường Đại học KHXH&NVĐại học Quốc gia TP.HCM) TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH LÍ LUẬN GIÁO DỤC Tác giả: Phan Thanh Long Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Ngôn ngữ: Việt Chuyên ngành: Tâm lý giáo dục Từ khoá: Lí luận Khổ: 14,5x20,5 cm 263 trang Giá bìa: 26,500 TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC HỌC TẬP Tác giả: Trần Thị Tuyết Oanh Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm 2006 Ngôn ngữ: Việt Chuyên ngành: Tâm lý giáo dục Từ khoá: giáo dục Khổ: 14,5x20,5cm 206 trang Giá bìa: 27,000 Tài liệu đọc thêm Émile Hay Là Về Giáo Dục Tác giả: J.J Rousseau Dịch giả: Lê Hồng Sâm Trần Quốc Dương Nhà xuất bản: Nxb Tri Thức Số trang: 692 Hình thức bìa: Bìa cứng Kích thước: 16x24 cm Ngày xuất bản: 07 - 2008 Giá bìa: 117.000 VNĐ GIÁO DỤC VÌ CUỘC SỐNG SÁNG TẠO Tác Giả: Tsunesaburo Makiguchi Khổ sách: 14x20cm Số trang: 332 Năm xuất bản: 1/12/2009 Giá bán: 54.000 VNĐ GIÁO DỤC VÌ CUỘC SỐNG Tác Giả: J Donald Walters Khổ sách: 14x20cm Số trang: 216 Năm xuất bản: 1/3/2009 Giá bán: 39.000 VNĐ KHUYẾN HỌC Fukuzawa Tác giả: Yukichi Dịch giả: Phạm Hữu Lợi NXB liên kết: Tri Thức Số trang: 248 Kích thước: 13 x20,5 cm Giá bìa: 40.000 VND Ngày phát hành: 2008 Giáo Dục Trong Thực Tiễn Tác giả: Makarenco - Dịch giả: Thiên Giang Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Hình thức bìa: Mềm Ngày xuất bản: 06-2002 Giá bìa: 28.000 VNĐ Nội dung Quá trình giáo dục Nguyên tắc giáo dục Nhiệm vụ, Nội dung giáo dục Phương pháp giáo dục Hình thức tổ chức giáo dục Môi trường giáo dục 10 Môi trường GD Cá nhân 34 Hình thức tổ chức GD Dạy học Hoạt động xã hội Giao lưu, quan hệ xã hội 35 1- Giá trị giáo dục giá trị sống 2- Bài tập thảo luận 3- Một vài thông tin, hình ảnh vấn đề quan tâm giáo dục thiếu niên 4- Tài liệu đọc thêm 36 GIÁ TRỊ CÓ Ý NGHĨA GIÁ TRỊ CƠ BẢN GIÁ TRỊ CỐT LÕI 37 PHÂN LOẠI HỆ GIÁ TRỊ (theo mức độ ý nghĩa) QUYỀN LỰC ĐỊA VỊ XÃ HỘI… GIÁ TRỊ CÓ Ý NGHĨA TÌNH YÊU CHÂN LÝ CUỘC SỐNG GIÀU SANG HẠNH PHÚC… GIÁ TRỊ CƠ BẢN SÁNG TẠO… GIÁ TRỊ CỐT LÕI LAO ĐỘNG, NGHỀ NGHIỆP CÔNG LÝ, HÒA BÌNH SỨC KHỎE, HỌC VẤN… LỐI SỐNG KỸ NĂNG SỐNG KINH TẾ VĂN HÓA GIÁ TRỊ SỐNG LỊCH SỬ XÃ HỘI NHẬN THỨC THÁI ĐỘ TÌNH CẢM THỜI ĐẠI 39 Cống hiếnhưởng thụ Lý tưởng- thực dụng Cá nhân- cộng đồng Vật chất- tinh thần Truyền thống- đại Phụ thuộc vào lựa chọn cá nhân người 40 Sống Thái độ Kiến Thức Kỹ Làm Biết Giáo dục giá trị 41 ự tr ọn g Làm người p tr ác h gt th ần Lò n Lao động nh iệm Th ự Học vấn Ti nh Th ự ch cn ọc gh iệ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ Tài Đức 42 43 Nuôi dưỡng vun đắp 44 CƠ SỞ CỦA GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP KẾT HỢP HÀI HÒA A CỦ Ể M ÂN ĐI C NH ĐẶ CÁ YÊ NG U C HỀ ẦU NG CỦ HI A ỆP YÊU CẦU CỦA XÃ HỘI Lựa chọn nghề thích hợp 45 Nhà trường Thông tin đại chúng Học sinh Cơ sở đào tạo 46 CƠ SỞ CỦA GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC KẾT HỢP HÀI HÒA ỨC C TH Ứ I Ý OĐ ĐẠ TH ĐẠ ÁI O ĐỘ ĐỨ C HÀNH VI ĐẠO ĐỨC Ứng xử thích hợp mối quan hệ xã hội 47 Nhà giáo phải người giáo dục tốt phải người biết tự giáo dục 48 [...]... của Giáo dục học 1.2- Đối tượng nghiên cứu của LLGD 1.3- Nhiệm vụ và ppnc Lý luận Giáo dục 1.4- Vai trò, ý nghĩa của việc học tập và nc lý luận giáo dục đối với những người làm cơng tác Giáo dục 11 Đối tượng nghiên cứu của LLGD Lý luận Giáo dục Nghiên cứu lý luận về Q trình giáo dục (hẹp) những khn mẫu hành vi, thói quen, phẩm chất nhân cách… cho con người theo u cầu của xã hội 12 Q TRÌNH GIÁO DỤC... NHÀ TRƯỜNG 16 1 2 Dạy học và giáo dục hướng đến hình thành và phát triển toàn diện nhân cách học sinh; Giáo dục là quá trình được tiến hành dựa trên kết quả của dạy học và diễn ra trong quá trình dạy học Dạy học  kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo nhận thức và phẩm chất trí tuệ Giáo dục  (Hẹp ) hành vi, thói quen, phẩm chất nhân cách NHÂN CÁCH 17 BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC Những YÊU CẦU, CHUẨN MỰC,... NGƯỜI ĐƯC GIÁO DỤC 18 H G CẤU TRÚC CỦA QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC MTGD NDGD CƠNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ HTTC GD PP-PT GD MƠI ĐKGD TRƯỜNG KINH TẾ KQGD XÃ HỘI 19 THÁI ĐỘ LOGIC CỦA QTGD HÀNH VI NHẬN THỨC 20 Khái niệm Luận điểm cơ bản Chỉ đạo MT, NVGD Tồn bộ q trình GD (nội dung, pp, httc GD) 22 1-Đảm bảo tính mục đích của GD 2- Thống nhất các tác động đảm bảo tôn trọng nhân cách đặt ra yêu cầu hợp lý đối với... trình giáo dục (theo nghĩa rộng): h án c là q trình phát triển tồn diện con người HH X h n dưới tác động của mơi trường xã hội rộng lớn ì r át u Q GD gi á trị v Q trình giáo dục (theo nghĩa hẹp): à kỹ n ăng số là q trình phát triển con người trên phương diện ng tư tưởng, phẩm chất, thái độ, hành vi… thơng qua các hoạt động và các mối quan hệ xã hội GDLĐ PHÁT TRIỂN O GI Á N G DƯỠ QT DẠY CÁC MẶT ĐĐ GIÁO DỤC... TRIỂN CỦA H 31 CÁC NHÓM PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC NHÓM PPGD Hình thành ý thức 1 Diễn giảng 2 Đàm thoại 3 Tranh luận 4 Nêu gương 5 Kể chuyện… NHÓM PPGD Kích thíchđiều chỉnh 1 Khen thưởng 2 Trách phạt 3 Thi đua… Áp dụng linh hoạt NHÓM PPGD Hình thành hành vi ứng xử 1 Luyện tập-thực hành 2 Rèn luyện 3 Dùng tình huống 4 Giao nhiệm vụ 5 Sử dụng dư luận tập thể… 32 PHƯƠNG TIỆN GIÁO DỤC 1 2 3 4 5 Thiên nhiên Lao động... Nghệ thuật Tấm gương điển hình … 1 Mơi trường GD Cá nhân 34 2 Hình thức tổ chức GD Dạy học Hoạt động xã hội Giao lưu, quan hệ xã hội 35 1- Giá trị và giáo dục các giá trị sống 2- Bài tập thảo luận 3- Một vài thơng tin, hình ảnh về vấn đề quan tâm trong giáo dục thanh thiếu niên hiện nay 4- Tài liệu đọc thêm 36 ... nhân cách đặt ra yêu cầu hợp lý đối với H 3-vai trò chủ động chủ đạo tích cực của G của H 4-yêu cầu tính tự giác của tập thể của cá nhân 5-Đảm bảo tính hệ thống, liên tục, phát triển của QTGD 6 -Giáo dục phải đáp ứng các yêu cầu xã hội 7-Đảm bảo sự tác động thống nhất của các LLGD 23 (Gia đình- nhà trường- xã hội) KIẾN THỨC (K) KINH NGHIỆM (E) KỸ NĂNG (S) VĂN HĨA NHÂN CÁCH (P) HĐ SÁNG TẠO (C) 24
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý luận giáo dục ppptx ppt, Lý luận giáo dục ppptx ppt, Lý luận giáo dục ppptx ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay