phương pháp giáo dục tích cực cho học sinh tiểu học ppt

32 116 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:29

PHƯƠNG PHÁP KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH TIỂU HỌC Nếu sống với trích Nếu sống ca ngợi Em học cách chê bai Em biết cách tặng khen Nếu sống với thù hận Nếu sống công Em học cách gây gổ Em có lòng độ lượng Nếu sống với bao dung Nếu sống bình an Em học lòng kiên nhẫn Em có lòng tin cậy Nếu sống khích lệ Nếu sống tình thương Em có lòng tự tin Em biết yêu Giáo dục kỉ luật tích cực là: - Những giải pháp mang tính dài hạn giúp phát huy tính kỉ luật tự giác học sinh - Sự thể rõ ràng mong đợi, quy tắc giới hạn mà học sinh phải tuân thủ - Gây dựng mối quan hệ tôn trọng giáo viên học sinh - Dạy cho học sinh kĩ sống mà em cần suốt đời - Làm tăng tự tin khả xử lý tình khó khăn học tập sống em - Dạy cho học sinh cách cư xử lịch sự, nhã nhặn, không bạo lực, có tôn trọng thân, biết cảm thông tôn trọng quyền người khác Giáo dục kỉ luật tích cực - Sự buông thả, học sinh muốn làm làm - Không có quy tắc, giới hạn hay mong đợi - Những phản ứng mang tính ngắn hạn hay hình phạt thay cho việc tát, đánh hay sỉ nhục BẢY NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC Tôn trọng phẩm giá trẻ Phát triển thái độ, cách xử hướng ngoại, thân thiện, cởi mở, ý thức kỉ luật tự giác nghị lực trẻ Phát huy hết mức tham gia tích cực trẻ Tôn trọng nhu cầu phát triển chất lượng sống trẻ Tôn trọng động quan điểm riêng sống trẻ Đảm bảo công bằng, không thiên vị (vô tư, không phân biệt đối xử) công minh Khuyến khích tình đoàn kết, thống BÀI 4: THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM, NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN VỀ GIÁO DỤC KỈ LUẬT HOẠT ĐỘNG 1: Những quan điểm, nhận thức không phù hợp giáo dục kỉ luật Hành vi, cách ứng xử người thường xuất phát từ quan điểm, nhận thức cá nhân tập thể - - Quan điểm nhận thức không tích cực ảnh hưởng trực tiếp đến cách giáo dục trẻ, tạo môi trường giáo dục không tích cực, không phù hợp với thời đại - Chúng ta cần phải thay đổi quan điểm nhận thức không tich cực giáo dục kỉ luật BÀI 4: THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM, NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN VỀ GIÁO DỤC KỈ LUẬT HOẠT ĐỘNG 2: Những khó khăn thay đổi quan điểm nhận thức giáo viên giáo dục kỉ luật Những khó khăn việc thay đổi quan điểm nhận thức giáo viên giáo dục kỉ luật là: Quan niệm xã hội tồn giáo dục kỉ luật chưa tích cực Khó thay đổi thói quen cá nhân Việc thực thi pháp luật chưa nghiêm, biện pháp chế tài chưa đầy đủ cụ thể Ảnh hưởng phong tục tập quán lạc hậu địa phương Tác động tiêu cực xã hội Áp lực công việc giáo viên BÀI 4: THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM, NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN VỀ GIÁO DỤC KỈ LUẬT HOẠT ĐỘNG 3: Những công việc cần làm để thay đổi nhận thức giáo viên giáo dục kỉ luật Thay đổi nếp nghĩ hay thói quen tồn nhiều năm diều dễ dàng Thay đổi quan điểm ăn sâu vào tiềm thức lại cần phải có biện pháp hiệu quả, có hợp tác nhiều người cần có thời gian định Vì vậy, ngườicần phải chuẩn bị cho tâm tự tin để thay đổi Một số gợi ý để bắt đầu cho thay đổi Giáo viên - Suy nghĩ sâu sắc nghề dạy học, khơi gợi lòng yêu thích công việc yêu thương học sinh - Dành thời gian để suy nghĩ thân, cách đối xử với học sinh, rút học bổ ích việc giáo dục học sinh - Quan tâm chăm sóc đến thân (tinh thần thể chất) - Ghi chép nhật kí công tác lớp - Luôn tạo niềm vui cho thân, tự giải tỏa căng thẳng - Trao đổi học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp Cán quản lí - Tổ chức tuyên truyền vận động đội ngũ giáo viên hậu trừng phạt thân thể trẻ em - Tổ chức hội thảo, tập huấn, cung cấp tài liệu sách báo tham khảo cho giáo viên - Xây dựng chế khuyến khích việc thực biện pháp giáo dục tích cực BÀI 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG LỚP HỌC HĐ1: Một số biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực Có nhiều nhóm biện pháp giáo dục kỉ luật áp dụng lớp học Các nhóm biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực bao gồm: - Thay đổi cách cư xử lớp học - Quan tâm đến khó khăn trẻ - Tăng cường tham gia trẻ - Tổ chức hoạt động xây dựng tập thể lớp BÀI 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG LỚP HỌC HOẠT ĐỘNG 3: Giới thiệu nhóm biện pháp quan tâm đến khó khăn học sinh - Những hành vi tiêu cực/mắc lỗi trẻ thường khó khăn mà trẻ gặp phải sống gây ra, tác động đến hành vi trẻ - Khó khăn trẻ bao gồm khó khăn học tập, vấn đề gia đình, xúc mà trẻ gặp phải bị đối xử tàn tệ, bị tổn thương tâm lí, bị hiểu lầm, sức khỏe yếu, hoàn cảnh sống khó khăn - Việc tìm hiểu trở ngại học tập khó khăn mặt tâm lí trẻ giúp giáo viên không cần phải dùng đến trừng phạt thân thể mà giáo dục trẻ có hiệu - Để tìm hiểu nguyên nhân giúp đỡ trẻ giải khó khăn, giáo viên cần lưu ý số điểm sau: +Tránh đối đầu với học sinh, trước mặt người khác +Lắng nghe trẻ nói đặt vào vị trí trẻ +Cần tránh “lên lớp” đưa từ trích trước tìm hiểu nguyên nhân Cố gắng giúp học sinh tìm giải pháp phù hợp với em BÀI 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG LỚP HỌC HOẠT ĐỘNG Việc lưu hồ sơ học sinh suốt trình học tập điều quan trọng Đây biện pháp hiệu để theo dõi trình học tập phát triển nhân cách em Hãy trân trọng tất học sinh có đến với học sinh tình cảm chân thành BÀI 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG LỚP HỌC HOẠT ĐỘNG 5: Tăng cường tham gia trẻ việc xây dựng nội quy lớp học Học sinh tham gia học sinh cung cấp thông tin, bày tỏ ý kiến, ý kiến em lắng nghe tôn trọng Sự tham gia học sinh việc xây dựng nội quy lớp học cần thiết vì: - Giúp học sinh hiểu, tôn trọng thực tốt nội quy em đề - Giúp học sinh rèn kĩ giao tiếp, bày tỏ ý kiến tham gia trình định - Giúp học sinh phát huy tinh thần tập thể, nâng cao tinh thần trách nhiệm 3.Các bước xây dựng nội quy lớp học: - Giáo viên thông báo cho học sinh nội dung năm học - Học sinh thảo luận nhóm/tổvề mong đợi (đối với thân, bạn bè, thầy cô) - Các nhóm/tổ chia sẻ ý kiến, thống mong đợi chung - Học sinh tiếp tục thảo luận: Để đạt mong đợi đó, học sinh nên không nên làm - Từ ý kiến học sinh, thống nội quy lớp - Viết nội quy lớp chữ in lớn, trang trí đẹp, bắt mắt treo nơi đọc - Quy định chế độ khen thưởng xử phạt để khuyến khích lớp thực nội quy.Việc vi phạm nội quy cần xử lí Thông báo đến phụ huynh để giám sát việc thực nội quy Một số lưu ý tổ chức cho học sinh tham gia xây dựng nội quy: - Trước xây dựng nội quy, giáo viên nên tham khảo tài liệu liên quan đến Quyền trẻ em (Công ước Liên hiệp quốc Quyền trẻ em, Luật chăm sóc, Giáo dục Bảo vệ trẻ em, Luật Giáo dục ) - Để nội quy lớp học có tính khả thi, giáo viên cần ý: + Nội quy phải đáp ứng mục tiêu giáo dục +Nội quy cần xây dựng vào đầu năm học điều chỉnh bổ ung sau học kì BÀI 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG LỚP HỌC HOẠT ĐỘNG 6: Các hoạt động xây dựng tập thể lớp học - Tập thể lớp tốt tập thể lớp có môi trường lớp học thân thiện, tôn trọng, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, biết cách giải xung đột không bạo lực - Vai trò giáo viên: Định hướng, dẫn dắt, giải tốt mối quan hệ lớp, tạo môi trường lớp học thân thiện, lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng ý kiến học sinh, gương sáng cho học sinh noi theo - Vai trò học sinh: Tự giác xây dựng nội quy thực nghiêm túc; thương yêu đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, có trách nhiệm với hành vi mình; biết cách giải xung đột, có ý thức hợp tác nhóm, biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè ; biết cách thể quyền tham gia bổn phận Để xây dựng tập thể lớp tốt, giáo viên tổ chức hoạt động: 1.Hình ảnh lớp học lí tưởng 2.Rèn cho học sinh ý thức tự giác, thực kỉ luật lớp học Đặt vào hoàn cảnh người khác Suy nghĩ trách nhiệm thân Người quan sát Tạo môi trường an toàn để giải vấn đề Tìm hiểu suy nghĩ cảm nhận học sinh lớp học Nhận biết cảm xúc học sinh Góc yên tĩnh giúp kiềm chế cảm xúc lấy lại bình tĩnh 10 Hộp thư vui dành cho học sinh 11 Hãy khen ngợi, đừng chê bai 12 Công nhận khuyến khích điểm tốt BÀI 6: MỘT SỐ GỢI Ý VỀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG NHÀ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu trường học có môi trường giáo dục kỉ luật tích cực Đặc điểm trường học có môi trường giáo dục kỉ luật tích cực: - Trường học tập thể tốt, đoàn kết, gắn bó hợp tác Môi trường sư phạm thân thiện: an toàn, không sử dụng bạo lực; quan hệ học sinh- học sinh, giáo viên- giáo viên dựa tôn trọng hiểu biết lẫn nhau; phong cách quản lí thân thiện - Có hiểu biết, gắn kết hợp tác học sinh, giáo viên, ban giám hiệu, phụ huynh học sinh, quyền địa phương cộng đồng - Học sinh tích cực tham gia hoạt động nhà trường, có ý thức thực tốt nội quy lớp, trường BÀI 6: MỘT SỐ GỢI Ý VỀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG NHÀ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG 2: Các biện pháp nhằm xây dựng trường học có môi trường giáo dục kỉ luật tích cực Các biện pháp để xây dựng trường học thành tập thể tốt, đoàn kết, gắn bó hợp tác; nơi có môi trường sư phạm thân thiện: an toàn, không sử dụng bạo lực; quan hệ học sinh – học sinh; giáo viên – giáo viên dựa tôn trọng hiểu biết lẫn - Xây dựng mạng lưới trợ giúp - Ban giam hiệu sử dụng phong cách quản lý thân thiện, tạo không khí làm việc đầy tình thân - Tổ chức hoạt động có tham gia, giao lưu học sinh giáo viên - Khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời - Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm - Thường xuyên liên hệ với phụ huynh thông báo Các biện pháp nhằm xây dựng hiểu biết, gắn kết hợp tác học sinh với giáo viên lực lượng giáo dục khác nhà trường - Tuyên truyền cho phụ huynh biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực - Mời phụ huynh/ cộng đồng đóng góp ý kiến tham gia vào hoạt động nhà trường tổ chức - Xây dựng nhóm trợ giúp từ cộng đồng - Thông báo cho phụ huynh biết nội quy trường/ lớp mời phụ huynh tham gia góp ý kiến, giám sát thực - Thường xuyên liên hệ với phụ huynh thông báo tình hình học sinh ( gửi thư khen, thông báo tình hình ngày, gặp gỡ trao đổi ) Các biện pháp nhằm đảm bảo học sinh tích cực tham gia hoạt động nhà trường, có ý thức thực tốt nội quy lớp, trường - Tổ chức hộp thư “Điều em muốn nói”, lắng nghe tôn trọng ý kiến học sinh - Xây dựng nội quy trường/ lớp có tham gia học sinh - Tổ chức hoạt động tập thể, hoạt động vui chơi để đem lại niềm vui cho học sinh BÀI 6: MỘT SỐ GỢI Ý VỀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG NHÀ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG 3: Một số hoạt động thực giáo dục kỉ luật tích cực nhà trường nhằm xây dựng trường học thân thiện Có nhiều hình thức tổ chức kỉ luật tích cực trường học nhằm xây dựng môi trường học thân thiện Mỗi hình thức có ưu điểm hạn chế Các trường học cần lựa chọn vận dụng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường địa phương [...]... nhân Cố gắng giúp học sinh tìm ra giải pháp phù hợp với các em BÀI 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG LỚP HỌC HOẠT ĐỘNG 4 Việc lưu hồ sơ của từng học sinh trong suốt quá trình học tập là điều quan trọng Đây là một biện pháp hiệu quả để theo dõi quá trình học tập và phát triển nhân cách của các em Hãy trân trọng tất cả những gì học sinh có và hãy đến với mỗi học sinh bằng tình cảm... lại bình tĩnh 10 Hộp thư vui dành cho học sinh 11 Hãy khen ngợi, đừng chê bai 12 Công nhận và khuyến khích những điểm tốt BÀI 6: MỘT SỐ GỢI Ý VỀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG NHÀ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu về trường học có môi trường giáo dục kỉ luật tích cực Đặc điểm của trường học có môi trường giáo dục kỉ luật tích cực: - Trường học là một tập thể tốt, đoàn kết,... HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG NHÀ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG 2: Các biện pháp nhằm xây dựng trường học có môi trường giáo dục kỉ luật tích cực 1 Các biện pháp để xây dựng trường học thành một tập thể tốt, đoàn kết, gắn bó và hợp tác; nơi có môi trường sư phạm thân thiện: an toàn, không sử dụng bạo lực; quan hệ học sinh – học sinh; giáo viên – giáo viên dựa trên sự tôn trọng... tấm gương mẫu mực cho học sinh về tư cách đạo đức Nếu giáo viên tỏ ra giận dữ, không khoan dung, học sinh chắc cũng sẽ biểu lộ sự tức giận và ương bướng Nếu giáo viên cư xử với mọi người xung quanh một cách nhẹ nhàng, có lòng khoan dung, sự nhẫn nại, thì học sinh sẽ học theo cách cư xử đó BÀI 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG LỚP HỌC HOẠT ĐỘNG 3: Giới thiệu nhóm biện pháp quan tâm đến... trường sư phạm thân thiện: an toàn, không sử dụng bạo lực; quan hệ học sinh- học sinh, giáo viên- giáo viên dựa trên sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau; phong cách quản lí thân thiện - Có sự hiểu biết, gắn kết và hợp tác giữa học sinh, giáo viên, ban giám hiệu, phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương và cộng đồng - Học sinh tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, có ý thức thực hiện tốt... của mình BÀI 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG LỚP HỌC HOẠT ĐỘNG 5: Tăng cường sự tham gia của trẻ trong việc xây dựng nội quy lớp học 1 Học sinh được tham gia là học sinh được cung cấp thông tin, được bày tỏ ý kiến, ý kiến của các em được lắng nghe và tôn trọng 2 Sự tham gia của học sinh trong việc xây dựng nội quy lớp học là cần thiết vì: - Giúp học sinh hiểu, tôn trọng và thực... và tôn trọng ý kiến của học sinh - Xây dựng nội quy trường/ lớp có sự tham gia của học sinh - Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động vui chơi để đem lại niềm vui cho học sinh BÀI 6: MỘT SỐ GỢI Ý VỀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC TRONG NHÀ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG 3: Một số hoạt động thực hiện giáo dục kỉ luật tích cực trong nhà trường nhằm xây dựng trường học thân thiện Có nhiều... giao lưu giữa học sinh và giáo viên - Khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời - Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm - Thường xuyên liên hệ với phụ huynh và thông báo 2 Các biện pháp nhằm xây dựng sự hiểu biết, gắn kết và hợp tác giữa học sinh với giáo viên và các lực lượng giáo dục khác ở trong và ngoài nhà trường - Tuyên truyền cho các phụ huynh về các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực - Mời phụ... khi tổ chức cho học sinh tham gia xây dựng nội quy: - Trước khi xây dựng nội quy, giáo viên nên tham khảo các tài liệu liên quan đến Quyền trẻ em (Công ước Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em, Luật chăm sóc, Giáo dục và Bảo vệ trẻ em, Luật Giáo dục ) - Để nội quy lớp học có tính khả thi, giáo viên cần chú ý: + Nội quy phải đáp ứng được mục tiêu giáo dục +Nội quy cần được xây dựng vào đầu năm học và có thể... đặc điểm tốt - Ngoài việc giáo viên khen ngợi học sinh, phải lưu ý khuyến khích những đối tượng khác cùng hợp tác: Cha mẹ học sinh, học sinh 2 Muốn thay đổi cách cư xử trong lớp học, giáo viên cần: - Quan tâm đến sức khỏe thể chất, tinh thần của bản thân, để không làm ảnh hưởng đến cách cư xử đối với học sinh - Dành thời gian suy nghĩ về sự thay đổi cách cư xử trong lớp học mà mình đã trải qua - Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: phương pháp giáo dục tích cực cho học sinh tiểu học ppt, phương pháp giáo dục tích cực cho học sinh tiểu học ppt, phương pháp giáo dục tích cực cho học sinh tiểu học ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay