GIAO DUC KY LUAT TICH CUU ppt

23 127 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:28

Chuyên đề: TRẦN VĂN XUYÊN 1.Nếu em sống tríchEm biết chê bai 2.Nếu em sống thù hậnEm biết gây gổ 3.Nếu sống bao dungEm có lòng kiên nhẫn 4.Nếu sống khích lệEm có lòng tự tin 5.Nếu sống ca ngợiEm biết cách tặng khen 5.Nếu sống ca ngợiEm biết cách tặng khen 6.Nếu sống công bằngEm có lòng độ lượng 7.Nếu sống bình anEm mang lòng tin cậy 8.Nếu sống tình thươngEm biết yêu Em đón nhận yêu thương thấy tình yêu đời Đối với người làm công tác giáo dục điều tồi tệ có lẽ làm việc theo phương pháp tạo sợ hãi, áp lực uy quyền giả tạo Cách làm việc huỷ hoại tình cảm lành mạnh, trực lòng tự trọng học sinh ALBERT EINSTEN Giáo dục kỷ luật tích cực ? Qui Qui tắc tắc – – qui qui định định – – luật luật lệ: lệ: thực thực hiện, hiện, chấp chấp hành, hành, tuân tuân theo theo KỶ KỶ LUẬT LUẬT Quan niệm Việc mắc lỗi : tự nhiên học tập phát triển Giáo viên Người phân tích lỗi tự điều chỉnh cho hoàn thiện SSựự bbấấtt c lự lực ccủủaa c GG ddụục Thực tế khống chế trừng phạt (trách) Nho giáo  Yêu cho roi cho vọt, Ghét cho cho bùi  Miếng ngon nhớ lâu, Đòn đau nhớ đời Trừng phạt thân thể có tác dụng ngay, trẻ làm theo ý người lớn Điều tác dụng việc ổn định trì kỷ luật Sử dụng TPTT nhanh chóng, đơn giản biện pháp GD khác (trước mắt→lâu dài, → quên, bạo lực- bắt chước → thù địch, hăng, chai lì bướng bỉnh, khó bảo) Ảnh hưởng lâu dài việc TPTT trẻ em đâu có nặng nề đến (tổn thương suốt đời: hoảng, trầm cảm lì lợm chống trả → hành xử lại Sử dụng trừng phạt thân thể biện pháp bất đắc dĩ cuối Đối với số HS cá biệt, khó bảo TPTT biện pháp trẻ lời (2 nhóm: sinh ra, suy dinh dưỡng, mâu thuẫn → khó bảo, lơ đễnh, thiếu tập trung Môi trường gia đình,quấy rối tình dục, lạm dụng sức lao động thiếu quan tâm, bỏ mặc, thiếu chia sẻ → cá biệt) Tôi bị TPTT nhờ mà nên người (không nhau: kiên định vượt qua Đương đầu khó khăn → công dân lành mạnh Đánh trẻ việc bình thường để giáo dục trẻ (Quyền) Trừng phạt thân thể  Tát  Đánh  Véo  Động viên  Cây thước  Khuyến khích KỶ LUẬT TÍCH CỰC &  Hỗ trợ TRỪNG PHẠT THÂN THỂ  Giật tóc  Nhốt- Chép  Nuôi dưỡng phạt lòng ham học  Cách ly  Dẫn đến ý thức Trừng phạt tinh thần  Quỳ-úp mặt kỷ luật cách  La mắng vào tường tự giác  Nhiếc móc  Nâng cao  Hạ nhục lực lòng tin  Bỏ rơi  Chửi rủa  Làm cho xấu hổ  Làm cho khó xử Kỷ luật tích cực Biện pháp, kỹ thuật Tôn trọng trẻ  Trẻ thành đạt  Nhận biết thông tin để phát triển  Lòng tự tin - nuôi dưỡng ham học Kỷ luật tích cực Không mang tính bạo lực TRỪNG PHẠT Chỉ có giải thích, rõ lỗi lầm mà trẻ mắc phải, để trẻ biết cách sửa chữa giúp trẻ không phạm lỗi lầm GD ổn định kỷ luật lớp học cách lâu dài Chỉ có yêu thương quan tâm thầy cô, cha mẹ giúp cho em thay đổi Sự quan tâm lắng nghe để hiểu nhu cầu, khó khăn trẻ trẻ giải giúp trẻ tiến Cha mẹ thầy cô có trách nhiệm hiểu đứa trẻ riêng biệt để có cách giáo dục thích hợp Xuất phát từ cảm thông, tình yêu để hiểu rõ trẻ đưa giải thích, hướng dẫn đắn cho trẻ cách giúp trẻ nên người, đánh mắng làm trẻ nên người Đánh trẻ việc làm bình thường hay việc riêng cha mẹ, GV mà bất lực người lớn giáo dục trẻ vi phạm pháp luật VN quốc tế Giáo dục kỷ luật tích cực là… Sự buông thả HS muốn làm làm Không có qui tắc Những phản ứng mang tính ngắn hạn hay hình phạt thay cho việc đánh hay sỉ nhục Giáo dục kỷ luật tích cực việc dạy rèn luyện cho em tính tự giác tuân theo qui định qui tắc đạo đức thời điểm trước mắt lâu dài Được Được gì khi giáo giáo dục dục kỷ kỷ luật luật GÍAO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC DẪN ĐẾN HÀNH VI Tự kiểm soát tự tin Tự hiểu hành vi Biết tôn trọng & người khác ảnh hưởng suốt đời Tự hài hoà thân & biết chung sống Có sáng kiến & trách nhiệm hành vi Động viên khích lệ tự trọng trách nhiệm Chỉ nghe mệnh lệnh: không được- phải làm Hướng dẫn tự tuân thủ nội quy máy móc Kiểm soát hành vi Không để ý đến hoàn cảnh lý Phê phán trẻ thay phê phán H.vi Hậu cá nhân phải gánh chịu Phản ứng mạnh với hành vi sai TRỪNG PHẠT Chê bai trẻ không làm ý ta Hướng dẫn tự tuân thủ nội quy máy móc HS chấp hành sợ phạt Làm cho HS xấu hổ sai lầm Tiêu cực không tôn trọng trẻ Trẻ bị trừng phạt hành vi sai phạm không sửa sai Giáo dục hành vi chưa không ý đến trẻ GV lắng nghe & đưa hành vi tích cực Xây dựng hành vi Coi sai lầm học GV giải thích để HS tự giác Giảng giải việc nên làm GD KL T.CỰC Hậu bị gánh chịu người khác Không bạo lực thân thể & tinh thần GV hiểu rõ đối tượng dẫn đến vi phạm Thảo luận thống nội quy Chấp hành điều qui ước Tích cực tôn trọng trẻ Trẻ phải sửa sai ảnh hưởng người khác  Xây dựng hành vi  Giảng giải việc nên làm  Thảo luận thống nội quy  Chấp hành điều qui ước  Tích cực tôn trọng trẻ  Không bạo lực thân thể & tinh thần  Hậu bị gánh chịu người khác  Trẻ phải sửa sai ảnh hưởng người khác  GV hiểu rõ đối tượng dẫn đến vi phạm  GV giải thích để HS tự giác  GV lắng nghe & đưa hành vi tích cực  Coi sai lầm học  Giáo dục hành vi chưa không ý đến trẻ  Kiểm soát hành vi  Chỉ nghe mệnh lệnh: không được- phải làm  Phản ứng mạnh với hành vi sai  HS chấp hành sợ phạt  Làm cho HS xấu hổ sai lầm  Tiêu cực không tôn trọng trẻ  Hậu cá nhân phải gánh chịu  Trẻ bị trừng phạt hành vi sai phạm không sửa sai  Không để ý đến hoàn cảnh lý  Chỉ ý đến trẻ phải làm làm sai  Chê bai trẻ không làm ý ta  Hướng dẫn tự tuân thủ nội quy máy móc  Phê phán trẻ thay phê phán hành vi Tôn trọng phẩm giá trẻ Phát huy hết mức tham gia tích cực trẻ Tôn trọng nhu cầu phát triển & chất lượng sống trẻ Phát triển thái độ, cách xử hướng ngoại, thân thiện, cởi mở, ý thức kỷ luật tự giác nghị lực trẻ Tôn trọng động & quan điểm riêng vể sống trẻ Đảm bảo công bằng, không thiên vị Khuyến khích tình đoàn kết thống Lời khuyên cho Giáo viên Học sinh muốn làm việc Các em không dại cố làm sai để bị rầy la Thầy cô chân thành với em Hãy ý dùng ngôn ngữ tích cực Ví dụ: “Cô đánh giá cao em bỏ rác vào nơi qui định.” Tôn trọng nhân phẩm trẻ Do đó: khen công khai - phê bình riêng tư Đừng nói nhiều giải thích dài dòng: Vì em không nghe không hiểu Hãy dành thời gian để em suy nghĩ phản hồi lại: câu hỏi đặt ra/ 20 giây vàng ngọc/ không ngắt lời em/ hỏi câu dễ Lời khuyên cho Giáo viên Chú ý việc phát triển hành vi xã hội (giá trị kỹ sống) Tự giác – Xây dựng nhân cách – Tính cách Tìm cách để dạy đem lại hứng thứ, tích cực Tôn trọng nhu cầu phát triển chất lượng sống Tôn trọng động lực quan điểm trẻ 10 Đảm bảo tính công – vị tha 11 Khuyến khích đoàn kết
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO DUC KY LUAT TICH CUU ppt, GIAO DUC KY LUAT TICH CUU ppt, GIAO DUC KY LUAT TICH CUU ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay