CHUONG II GIAO DUC SUC KHOE ppt

41 124 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:27

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CHUYÊN ĐỀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG DÀNH CHO LỚP CÔNG TÁC XÃ HỘI GV: THÂN THỊ DIỆP NGA Bạn có biết? Nghị Trung ương ( khóa VII ) nêu rõ : Sức khỏe vốn quý người, nhân tố quan trọng nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Mục tiêu Tổ chức Y tế giới tất thành viên khác : Sức khỏe cho người( Health for People) Mục tiêu đạt tất thành viên cộng đồng tham gia tích cực vào việc thực hành hành vi sức khỏe lành mạnh cải thiện môi trường sức khỏe tốt cho cộng đồng CHƯƠNG II GIÁO DỤC SỨC KHỎE MỘT NỤ CƯỜI BẰNG MƯỜI THANG THUỐC BỔ NỘI DUNG: 1-Vị trí tầm quan trọng GDSK 2- Xác định mục tiêu GDSK 3- Thực truyền thông GDSK 4- Các kỹ truyền thông GDSK 1-Vị trí tầm quan trọng GDSK 1.1- Định nghĩa giáo dục sức khỏe ( Health Education) Giáo dục sức khỏe giống giáo dục chung trình tác động nhằm thay đổi kiến thức , thái độ thực hành người Phát triển thực hành lành mạnh mang lại tình trạng sức khỏe tốt cho người GIÁO DỤC SỨC KHỎE Ba lĩnh vực giáo dục sức khỏe Tri THỨC VỀ SỨC KHỎE THÁI ĐỘ GIÁO DỤC SỨC KHỎE VÌ SỨC KHỎE KỸ NĂNG THỰC HÀNH CỦA CON NGƯỜI VỀ SỨC KHỎE CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG Như : GDSK cung cấp kiến thức làm cho đối tượng giáo dục hiểu biết rõ vấn đề sức khỏe bệnh tật, từ họ nhận vấn đề sức khỏe bệnh tật liên quan đến thân , gia đình, cộng đồng nơi họ sinh sống, dẫn đến thay đổi tích cực giải vấn đề bệnh tật sức khỏe CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG Cũng từ định nghĩa cho thấy giáo dục sức khỏe trình nên cần tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu dài nhiều biện pháp khác công việc làm lần xong  Vì vậy, để thực công tác giáo dục sức khỏe phải có đầu tư thích đáng, kiên trì đem lại hiệu cao CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG Điểm khác trình truyền thông trình thông tin sức khỏe việc thu thập thông tin phản hồi : -Cho biết đáp ứng thực tế đối tượng GDSK (tức hiệu giáo dục) - Giúp cho người làm GDSK kịp thời điều chỉnh mục tiêu, nội dung phương pháp GDSK cho thích hợp với đối tượng nhằm làm thay đổi hành vi sức khỏe cũ có hại để hình thành hành vi sức khỏe có lợi cho sức khỏe  Điều mong muốn người làm GDSK Các thành phần tiến trình truyền thông CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG Có thể gói gọn mô hình truyền thông từ sau đây: AI NÓI (Nguồn truyền S: Source) NÓI GÌ (Thông điệp M: Message) CHO AI (Người nhận R: Receiver) NHẰM MỤC ĐÍCH GÌ (Hiệu E: Efect) BẰNG CON ĐƯỜNG NÀO (Kênh C: Channel) LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT KẾT QUẢ (Phản hồi F: Feedback) CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG Các phần tử mô hình truyền thông quan trọng gắn bó mật thiết với Nếu thiếu phần tử trình truyền thông không diễn ra, diễn hiệu Các công việc chuẩn bị cho buổi truyền thông nhóm nhỏ Cần trả lời câu hỏi sau: + Nói để làm gì? (Mục đích buổi truyền thông) + Nói ? (Mình biết đến đâu, có cần xem thêm không? Có cần trợ giúp không ?) + Nói cho ai? (Đối tượng ai, khả họ biết vấn đề đến đâu…) + Nói cách nào? (Phương tiện, kênh…) + Nói đâu (Địa điểm) + Làm để biết kết (Kiểm tra câu hỏi, bảng lấy ý kiến phản hồi) Lưu ý: Chuẩn bị chu đáo chủ động buổi truyền thông có kết 4.3 Các kỹ truyền thông GDSK Thiết kế thông điệp Một thông điệp có sức thuyết phục cần phải thiết kế ? - Ngắn gọn, đơn giản tốt: nên chứa đựng vài ý tưởng - Thông tin phải xác thực hoàn chỉnh - Nhắc lại ý tưởng nhiều lần - Khuyến nghị thay đổi hành vi phải xác - Chỉ rõ mối liên quan vấn đề sức khỏe hành vi - Sử dụng dạng hiệu có nhịp điệu 4.2 Các kỹ truyền thông GDSK - Đảm bảo chắn thông điệp đưa nguồn tin cậy - Trình bày yếu tố, nội dung với tính trực tiếp, thẳng thắn - Sử dụng biểu cảm dương tính - Sử dụng lối hài hước không làm tổn hại đến - Tập trung vào phần phòng bệnh 4.3 Hình thức truyền thông GDSK I Mời báo cáo viên nói chuyện chuyên đề II Phương pháp trình diễn hướng dẫn thao tác - III Phương pháp đóng vai: -IV Lồng ghép nội dung GDSK vào hoạt đ ộng văn hoá, văn nghệ -V Đọc tài liệu loa truyền sở VI Một số hình thức khác: Câu lạc bộ.Tổ chức thi tìm hiểu.Pano, áp phích.Míttinh, diễu hành, bộ… Bảng tin nơi công cộng… 4.4 Các bước thực chương trình GDSK - GDSK tiến trình liên tục nhằm giúp người dân thay đổi hành vi để có sức khỏe tốt GDSK hoạt động không thức diễn đời sống thường ngày thức thực chương trình GDSK nối tiếp Kết thúc chương trình khởi đầu chương trình khác, nói cách khác chương trình GDSK thường tạo thành chu trình 4.4 Các bước thực chương trình GDSK Thông thường ta chia chu trình GDSK làm giai đoạn: - Chẩn đoán cộng đồng - Xây dựng kế hoạch - Triển khai chương trình - Lượng giá - Đánh giá Một số điểm lưu ý việc thực chương trình giáo dục sức khỏe Vận động nhiều người tốt tham gia công tác GDSK - Phối hợp phương pháp tác động vào KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, DƯ LUẬN XÃ HỘI - Lôi đối tượng HÚT (thu hút người đến với - lồng ghép chương trình giáo dục với chương trình đem lại nguồn lợi (chương trình thực phẩm bổ sung, chương trình tín dụng ) ĐẨY (mời gọi) HÚT tốt ĐẨY - Một số điểm lưu ý việc thực chương trình giáo dục sức khỏe - Lôi CỘNG ĐỒNG vào toàn chương trình: đại diện cộng đồng tham gia phân tích vấn đề sức khỏe, tham gia lập kế hoạch, tham gia thực chương trình, tham gia lượng giá, đánh giá - Xác định mục tiêu tốt lượng giá chương trình bước quan trọng thường bị bỏ quên Các quan điểm đạo Đảng Công tác Chăm sóc BVSK nhân dân 1- SK người CÁC QUAN ĐIỂM 2- Công CSSK 3- Dự phòng tích cực chủ động 4- Kết hợp YHHĐ VÀ YHCT 5- Đa dạng hóa hình thức CSSK [...]... năng giao tiếp 2 Kỹ năng truyền thông 3 Kỹ năng khơi dậy 4.1 KỸ NĂNG GIAO TiẾP Mục đích của giao tiếp là nhằm xây dựng mối quan hệ tốt tạo điều kiện cho quá trình truyền thông cũng như góp phần giúp đối tượng tự tin hơn, giúp khơi dậy Một điều lưu ý giao tiếp không chỉ đơn thuần là kỹ năng mà thật sự còn đặt nền tảng trên một mối quan hệ trong đó người giáo dục viên thể hiện chính mình 4.1 KỸ NĂNG GIAO. .. NĂNG GIAO TiẾP Kỹ năng giao tiếp không lời + Ăn mặc lịch sự, hòa đồng + Cử chỉ, dáng điệu, vẻ mặt, giọng nói biểu lộ một sự quan tâm, tôn trọng, lắng nghe + Phong cách thoải mái, thư giãn, tự nhiên để đối tượng cũng cảm thấy thoải mái, thư giãn, tự nhiên + Vị trí đứng, ngồi phù hợp: ta nên chọn vị trí đứng, ngồi sao cho không có vật cản giữa mình và người tham dự 4.1 KỸ NĂNG GIAO TiẾP * Kỹ năng giao. .. chính mình 4.1 KỸ NĂNG GIAO TiẾP Mục đích của giao tiếp là nhằm xây dựng mối quan hệ tốt tạo điều kiện cho quá trình truyền thông cũng như góp phần giúp đối tượng tự tin hơn, giúp khơi dậy Một điều lưu ý giao tiếp không chỉ đơn thuần là kỹ năng mà thật sự còn đặt nền tảng trên một mối quan hệ trong đó người giáo dục viên thể hiện chính mình 4.1 KỸ NĂNG GIAO TiẾP Những đức tính quan trọng của người... dương tính - Sử dụng lối hài hước nhưng không làm tổn hại đến bất cứ ai - Tập trung vào phần phòng bệnh 4.3 Hình thức truyền thông GDSK I Mời báo cáo viên nói chuyện chuyên đề II Phương pháp trình diễn hướng dẫn thao tác - III Phương pháp đóng vai: -IV Lồng ghép nội dung GDSK vào các hoạt đ ộng văn hoá, văn nghệ -V Đọc tài liệu trên loa truyền thanh cơ sở VI Một số hình thức khác: Câu lạc bộ.Tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG II GIAO DUC SUC KHOE ppt, CHUONG II GIAO DUC SUC KHOE ppt, CHUONG II GIAO DUC SUC KHOE ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay