Xử lý các tình huống giao dục ppt

31 113 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:25

1 Mục tiêu Về kiến thức: Xác định đợc sở lý luận tình ứng xử tình quản lý trờng học Nhận biết đợc nhân tố cần đợc vận dụng ứng xử tình diễn hàng ngày trờng học Về kỹ năng: Phân tích tình thờng gặp quản lý trờng học để ứng xử thành công ứng xử linh hoạt hoạt động quản lý nhà trờng Về thái độ Đúng mực ứng xử, giao tiếp với đối tợng nhà trờng xã hội, đảm bảo cho phát triển trờng Nội dung -Khái niệm tình huống, ứng xử, ứng cử tình quản lý trờng học -Một số vấn đề lý luận ứng xử tình quản lý trờng học -Một số tình quản lý trờng tiểu học Phơng pháp giảng dạy học tập -Thuyết trình -Thảo luận theo nhóm -Khái quát tình trách nhiệm quản lý -Đặt vấn đề giải vấn đề -Khai thác kinh nghiệm học viên -Nghiên cứu tài liệu 1- Những vấn đề chung tình quản lý 1.1- Khái niệm: 1.1.1- Tình huống: Là kiện, vụ việc, hoàn cảnh có vấn đề xúc có chứa mâu thuẫn) nẩy sinh hoạt động quan hệ ngời với tự nhiên, với xã hội ngời với ngời buộc ngời ta phải giải quyết, ứng phó, xử lý kịp thời nhằm đa hoạt động quan hệ có chứa đựng trạng thái có vấn đề xúc trở lại ổn định tiếp tục phát triển 1.1.2- Tình quản lý: Là tình nẩy sinh trình điều khiển hoạt động quan hệ quản lý buộc ngời quản lý phải giải để đa hoạt động quan hệ trở trạng thái ổn định, phát triển khớp nhịp, nhằm hớng tới mục đích, yêu cầu, kế hoạch đợc xác định tổ chức Có nhiều loại tình huống: nghịch lý, lựa chọn, xung đột 1.1.3- Phân biệt tình số phạm trù khái niệm có liên quan: - Tình phạm trù khái niệm rộng, chứa đựng tổng hợp trình vận động tự nhiên, xã hội, hoạt động ngời diễn khoảng thời gian bối cảnh định có tính quy luật mà ngời ta dự đoán tr ớc đợc nắm bắt quy luật để điều khiển hoạt động theo quy luật Nhng diễn biến tình hình có kiện, vụ việc xuất đột nhiên, bất ngờ dự đoán mục đích hành động ngời,lúc đợc gọi tình Sự biến đổi tự nhiên ngày trở nên phức tạp, hoạt động ngời phát triển xã hội ngày phát triển phong phú, đa dạng tình xuất ngày nhiều, đan xen diễn biến tình hình Nh tình hình có hàm chứa tình - Tình trạng hiểu cách đơn giản trạng thái phát triển tự nhiên, xã hội ngời thời điểm định nhận biết đợc hạng trạng mức độ xác định khác (bình thờng, tốt, xấu, thuận lợi, khó khăn, đột biến hay nh tiến ) cha biết, hay biết cha rõ ràng Nh tình trạng có trạng thái thời điểm xuất tình - Tình phát triển tình hình dẫn tới đỉnh điểm, thời điểm tạo mối tơng quan, vị định mạnh hay yếu, thắng hay bại, chủ động hay bị động thủ hay công, có lâm vào tiến thoái l ỡng nan buộc phải có cách giải kịp thời độc v ợt khỏi mối tơng quan theo hơng tích cực có lợi cho có điểm gặp tình hình tình khía cạnh phát triển mâu thuẫn dẫn đến tình trạng cần phải giải kịp thời nhng có khác biệt phạm vi, giới hạn tính chất mâu thuẫn chúng 1.1.4- Đặc điểm tình quản lý - Tính cụ thể, thực tế, chứa đựng mâu thuẫn xúc xuất phạm vi thời gian không gian khó biết trớc đòi hỏi phải ứng phó xử lý kịp thời -Sự xuất tình thờng chứa đựng yếu tố ngẫu nhiên, bột phát, nhng có tính quy luật phát triển tự nhiên, xã hội nói chung, phát triển tổ chức quản lý nói riêng Việc xây dựng tổ chức vững mạnh, có kỷ cơng nề nếp, đoàn kết thống tay xoay việc, củng cố môi trờng cộng đồng xã hội tích cực, lành mạnh làm tảng cốt yếu để hạn chế đợc xung đột, mâu thuẫn tình gay cấn, phức tạp xuất quản lý Nh xuất phát triển tình diễn theo quy luật nghịch biến với phát triển tập thể, tổ chức -Tính đa dạng phức tạp thể nhiều khía cạnh khác nhau: + Phản ánh nhiều loại mâu thuẫn gay cấn, phức tạp hoạt động quan hệ tổ chức tổ chức + Chứa đựng nhiều nguyên nhân, nhiều duyên cớ kể ẩn số tiềm tàng dấu kín phải minh mẫn , tỉnh táo nhạy cảm tinh tế phát đợc + Có độ bất định cao: tình xã hội hay quản lý diễn biến lại tuỳ thuộc vào cách xử lý ngời all đặc điểm đối tợng Chính tơng tác cụ thể mà diễn biến tình phát triển, biến đổi theo định hớng tiến khác Tính pha trộn tình huống, đặc biệt tình quản lý thờng thể chỗ: kiện, vụ việc, hoàn cảnh có vấn đề tình thờng có lẫn lộn, pha tạp có lý phi lý, thiện ác, tốt xấu, riêng, cá biệt phổ biến, tích cực tiêu cực đặt ngời quản lý trớc tình trắng đen lẫn lộn phải trái cha tờng minh, sai cha tỏ tờng - Tính lan toả tình phát sinh đời sống hay quản lý trờng hợp riêng lẻ, cá biệt ảnh hởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động quan hệ cộng đồng tập thể, lan truyền qua đờng d luận xã hội làm cho nguồn thông tin thu thập đợc tạo tình bị phản ánh thiên lệch, sai sót theo kiểu tam thất 1.2- Phân loại tình quản lý 1.2.1- Phân loại theo tính chất - Tình đơn giản - Tình phức tạp 1.2.2- Phân loại theo đối tợng tạo tình huống: - Tình đơn phơng: có bên tạo mâu thuẫn - Tình song phơng: xuất mâu thuẫn từ phía - Tình đa phơng: tạo nên nhiều mối quan hệ hoạt động quản lý 1.2.3- Phân loại theo chức quản lý: - Tình công tác kế hoạch - Tình công tác tổ chức nhân sự, xây dựng tập thể - Tình đạo hoạt động quản lý - Tình kiểm tra ã đánh giá 10 2.2.8- Biện pháp bùng nổ: Có tình xẩy mang sắc thái đối xử cá biệt tập thể đối tợng tạo tình trở nên chai sạn, trơ lỳ trớc tác động thông thờng áp dụng quản lý Trong trờng hợp ngời quản lý cần tỏ táo bạo tìm thủ pháp đột phá vào nội tâm đối tợng nguồn sức mạnh tình cảm, lòng tự trọng, danh dự, lơng tâm để làm thức tỉnh, bùng bổ sức mạnh tiềm ẩn sâu kín bên ngời Sự bùng nổ tạo nội lực phá vỡ vỏ bề chai sạn, trơ lỳ thâm cố đế để tởng chứng nh bất khả kháng Cũng có khêu gợi, đụng chạm nho nhỏ nhng lại đánh điểm sáng tâm hồn, dấu hiệu động tích cực tạo bùng nổ tích cực, tự giải thoát đợc mâu thuẫn cho mình, tạo kết bất ngờ, bền vững 17 2.2.9- Thuật sử dụng ngôn ngữ ứng xử Ngôn ngữ phơng tiện sắc bén giao tiếp ứng xử Nó vừa tiếng nói trí tuệ, vừa tiếng nói trái tim Nó thể độc đáo dáng vẻ thần sức ngời Nó phơng tiện đặc sắc mối quan hệ giao lu liên nhân cách Trong quản lý, giao tiếp thông thờng, phơng tiện để chuyển tải thông tin, định, mệnh lệnh, để đối nhân xử nhng ngôn ngữ dao hai lỡi Tác dụng nó, hay tà, tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực phụ thuộc vào ngời sử dụng -Nếu biết cách nói lịch thiệp, tế nhị, chân tình, mực, biết lựa lời mà nói cho vừa lòng lời nói có hiệu lực, nhiều mạnh sức mạnh vật chất Nhng sử dụng thứ ngôn ngữ thô bỉ, cục cằn, hách dịch, trịch th ợng, cực đoan, nịnh bợ, giả dối dễ xúc phạm đến nhân tâm, nhiều gây phản ứng đối nghịch nguy hiểm, hậu không lờng trớc đợc 18 - Mặt khác cần phải biết im lặng, biết nghe ngời khác nói Nói gieo, nghe gặt Tago); Im lặng phơng châm xử hay (Kant); Im lặng vàng, nói ngọc (Pascal) - Nụ cời, cách nhìn, điệu cử chỉ, nét hài hớc ngời quản lý dạng ngôn ngữ đặc biệt giao tiếp ứng xử Chúng có khả giải toả mâu thuẫn, tạo trạng thái tinh thần, bầu không khí thuận lợi, tạo kết bất ngờ tình định 2.2.10- Biết khen biết chê - Khen, chê nghệ thuật để đánh giá,xác định nhân cách ngời Nó tác động vào chất ngời muốn đợc khẳng định ngời tập thể Trong đó, đánh giá ngời quản lý có tầm quan trọng đặc biệt, có tính đại diện cao Nó có tác dụng động viên, khuyến khích nhân tố tích cực, dù nhỏ hay lớn, đồng thời khẳng định giá trị u việt, bật Mặt khác tạo hội chomọi ngời, cho tổ chức nhận biết mặt hạn chế để khắc phục 19 Điều cần quan tâm cách khen, chê là: - Phát huy u điểm để khắc phục khuyết điểm - Chỉ nên chê trách, trừng phạt ngời ta hiểu rõ lỗi lầm, khuyết điểm - Khen u việt, tiêu biểu, nhng đặc biệt khuyến khích khen ngợi tiến bộ, có triển vọng - Khách quan, công công khai mực gtrong đánh giá, khen ngợi Rõ ràng, minh bạch nhng lại độ lợng, tế nhị thận trọng phê bình, chê trách, kỷ luật Ngạn ngữ có câu đẹp phô ra, xấu xa đậy lại; đóng cửa bảo Nh ng có câu Thuốc đắng giã tật, nói thật lòngMất lòng trớc, đợc lòng sau Những quanh co, dấu diếm gây hậu có hại cho đôi bên Vì phải tuỳ ứng biến nghệ thuật khen chê để hớng ngời vào chân, thiện, mỹ 2.2.11- Cần đoán thận trọng, táo bạo Tuỳ theo đối tợng ứng xử, biết tiến, lùi để thắng 20 2.2.12- Thuật ứng xử tình thành công thể -ứng xử theo nguyên tắc lý + Hành xử / sống làm việc theo pháp lý + Tu dỡng, lập luận theo đạo lý + ứng xử theo tâm lý -ứng xử theo nhu cầu: + Làm thoả mãn nhu cầu sinh học, xã hội, nhận thức/phát triển 2.3- Các bớc tiến hành ứng xử tình huống: -Tiếp cận tình huống: + Tìm hiểu đối tợng có quan hệ đến tình + Khai thác nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân sâu xa, tiềm ẩn tình + Phân tích sơ đặc điểm, tính chất tình 21 Phân tích, tổng hợp tìm nguyên nhân chính: - Loại bỏ nguyên nhân thứ yếu, nguyên nhân bên che lấp chất việc - Tìm nguyên nhân sâu xa, chủ yếu làm sở cho việc tìm biện pháp xử lý Tìm biện pháp xử lý: - Các biện pháp xử lý tình - Các biện pháp xử lâu dài, bền vững Đánh giá kết quả: - Xác định kết cụ thể việc giải tình - Những tác động kéo theo đến cá nhân, tổ chức - Rút học kinh nghiệm Việc nêu bớc xử lý tình có tính ớc lệ nhằm đa hành động, thao tác cần thiết để giải tình cách tối u Tùy theo tình cụ thể mà có biện pháp giải cách tốt nhật, có hiệu cao 22 Thảo luận số tình quản lý giáo dục Tình 1: Trong họp hội đồng nhà trờng hiệu trởng điều khiển nhng dới ngời nói chuyện riêng nhiều Cách xử lý: 1- Đề nghị ngời giữ trật tự, sau trình bày lại vấn đề từ đầu 2- Dừng nói, đợi ngời trật tự nói tiếp 3- Yêu cầu số ngời nhắc lại nội dung vừa trình bày 4- Đồng chí có cách khác không Đề nghị trình bày đề ngời tham khảo 23 Tình 2: Một phụ huynh học sinh đến trờng tỏ thái độ bất bình với Hiệu trởng việc họ bị cô giáo phạt nhốt vào nhà vệ sinh đề nghị cho họ đợc chuyển trờng khác Các phơng án đợc đa là: Gọi cô giáo lên bắt xin lỗi vị phụ huynh với lý cô giáo vi phạm quy chế nhng thuyết phục phụ huynh không cần thiết phải chuyển cháu sang trờng khác Trấn an phụ huynh, hứa làm việc với cô giáo thuyết phục không cần phải chuyển cháu sang trờng khác Xin lỗi phụ huynh, sau điều tra làm rõ việc có hồi âm cho phụ huynh Đồng ý với đề nghị phụ huynh cho họ đợc chuyển sang học lớp khác 24 Tình 3: Một giáo viên trờng hiệu trởng nhận đợc số thông tin không hay giáo viên Nếu đồng chí hiệu trởng giải theo cách sau đây: Hỏi cặn kẽ giáo viên tin tức mà họ phản ánh đề nghị đợi thêm thời gian để tìm hiểu giáo viên Lên gặp cấp điều giáo viên để phản ánh xin thay ngời khác Gặp giáo viên để hỏi cặn kẽ Cách giải đồng chí 25 Tình 4: Sau nhận đợc thông báo kết dự gờ đánh giá đoàn tra Phòng Giáo dục & đào tạo, giáo viên phản đối kết tra, cho đoàn đánh giá sai Hiệu trởng không bảo vệ cho giáo viên Hiệu trởng xử nh sau: 1- Tuyên bố việc kết thúc, đánh giá đoàn tra Phòng, nhà trờng can thiệp 2- Nhắc lại toàn nội dung đánh giá đoàn tra giải thích theo ý kiến hiệu trởng 3- Cùng giáo viên xem xét lại bảng điểm đối chiếu lại hoạt động giáo viên thực 4- Đồng chí có cách giải khác ? 26 Tình 5: Nhà trờng thu thêm tiền học sinh để mua sắm đồ dùng dạy học sau họp phụ huynh đồng ý, nhng có số phụ huynh không lòng Đồng chí hiệu trởng đã: 1- Rất bực mình, trách phụ huynh đồng ý qua họp lại phản đối 2- Lập tức mời phụ huynh đến trờng để giải thích 3- Không quan tâm tới ý kiến phụ huynh tiếp tục thu thêm tiền 4- Đồng chí giải nh ? 27 Tình 6: Hai học sinh ngồi cạnh nhau, em A học em B, nhng sau trả kiểm tra em lại giống nhau, giống chỗ sai điểm em A lại thấp em B điểm Em A phản đối cô giáo cách lên gặp thầy hiệu trởng để phản ánh việc Đồng chí hiệu trởng sẽ: 1- yêu cầu cô giáo cho em kiểm tra lại, ngồi tách 2- Đề nghị đa cô giáo kiểm điểm trớc tổ chuyên môn tổ đa mức kỷ luật 3- Đa vấn đề hội đồng nhà trờng xem xét giải 4- Xử lý đồng chí ? 28 Tình 7: Có giáo viên giỏi chuyên môn nhng lên lớp th ờng giáo án Đồng chí sẽ: 1- yêu cầu giáo viên thực nghiêm túc quy chế chuyên môn 2- Đa Hội đồng nhà trờng xét kỷ luật 3- Tiến hành kiểm tra toàn diện giáo viên 4- Giao tổ chuyên môn xử lý 5- Không cần họp mà cuối năm cắt toàn kết thi đua 6- Phơng án khác đồng chí ? 29 Tình 8: Một th nặc danh phản ánh cách làm việc hiệu tr ởng vi phạm nhân quyền nhà trờng Đồng chí sẽ: 1- Nghi ngờ giáo viên lâu hay phản đối công việc mình, tỏ thái độ lạnh nhạt giáo viên, xoi mói việc làm họ để tìm khuyết điểm 2- Truy tìm ngời làm đơn, đồng thời tập hợp ngời cánh truy tìm thủ phạm để trả thù 3- Tự xem xét cách khách quan nội dung th, tìm đúng, sai Nếu nội dung dung đơn bịa đặt xem nh vấn đề gì; có số vấn đề sai sót tìm cách khắc phục, sữa chữa Đồng chí có phơng án ? 30 31
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử lý các tình huống giao dục ppt, Xử lý các tình huống giao dục ppt, Xử lý các tình huống giao dục ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay