Bai 13 chinh sach giao duc va dao tao ppt

16 159 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:21

Thành viên thực hiện: Nguyễn Thị Mến Nguyễn Thị Oanh Nhóm MSV: 587026 MSV: 597293 Lưu Thị Hoài Mi MSV: 593685 GVHD: Phạm Thị Thanh Thúy - - - Giáo dục đào tạo hoạt động có tổ chức, có mục đích xã hội, nhằm bồi dưỡng phát triển phẩm chất lực người Giáo dục bồi dưỡng phát triển toàn diện người từ bậc giáo dục mầm non đến trung học phổ thông Đào tạo bồi dưỡng chuẩn bị nghề cho người trường dạy nghề, cao đẳng đại học Chính sách giáo dục đào tạo a) Nhiệm vụ giáo dục đào tạo Nâng cao dân trí cho người nghèo Đào tạo nhân lực phục vụ cho phát triển Bồi dưỡng nhân tài Nhằm phát triển tiềm trí tuệ, cung cấp cho đất nước nguồn lao dộng có chất lượng cao  Hỗ trợ từ ngân sách thành phố 100% học phí cho sinh viên em hộ nghèo thành phố, có thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng/người/năm trở xuống  Hỗ trợ từ ngân sách thành phố 50% học phí cho sinh viên em hộ nghèo thành phố, có thu nhập bình quân 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng/người/năm  Chính sách hỗ trợ học nghề cho lao động nghèo tham gia học nghề từ ngân sách thành phố với định mức hỗ trợ 3,5 triệu đồng/người       Bố trí giáo viên cho huyện nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà “bán trú dân nuôi” Xây dựng trường Dân tộc nội trú cấp huyện theo hướng liên thông với cấp học huyện Tăng cường, mở rộng đào tạo ưu đãi theo hình thức cử tuyển ưu tiên chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp Tập trung vào việc phát triển mạng lưới trường lớp, trẻ em, học sinh, sinh viên DTTS, nhà giáo cán quản lý giáo dục công tác vùng DTTS miền núi, hải đảo Hỗ trợ học bổng , xây dựng nơi ăn nghỉ, miễn phí trẻ học mầm non quy hoạch mạng lưới sở giáo dục nghề nghiệp, đại học gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội quy hoạch nguồn nhân lực      Hỗ trợ vay vốn: Mức vốn cho vay tối đa với sinh viên 1.100.000 đồng/tháng/HSSV (áp dụng từ ngày 01/8/2014) Tăng cường dạy nghề gắn với tạo việc làm: xây dựng huyện sở dạy nghề Tổng hợp hưởng sách ưu đãi, có nhà nội trú cho học viên để tổ chức dạy nghề chỗ cho lao động nông thôn sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, ngành nghề phi nông nghiệp, dạy nghề tập trung để đưa lao động nông thôn làm việc doanh nghiệp xuất lao động Phương thức đào tạo: ngắn hạn 3;6 tháng, đào tạo không quy Hỗ trợ liên kết bên tuyển lao động để tìm kiếm việc làm cho người ngh (1) Khái niệm Xã hội hóa giáo dục vận động toàn xã hội tham gia vào nghiệp giáo dục, nhằm phát huytruyeefn thống hiếu học tiềm người trình xây dựng giáo dục đại quản lý nhà nước để phục vụ nghiệp công nghiệp hóa đại hóa, nâng cao mức hưởng thụ giáo dục nhân dân (2) Nội dung - Củng cố trường công lập giữ vai trò chủ đạo, cần mở nhiều hình thức giáo dục, phát triển loại hình trường công lập, tạo hội cho người nâng cao trình độ, tiếp cận kiến thức mới, tiến khoa học kỹ thuật để vận dụng công việc vào đời sống hàng ngày; sử dụng phương tiện thông tin đại chúng để phát triển giáo dục từ xa Hoàn thiện chế quản lý đánh giá kết quả, chất lượng kọc tập - Chuyển giao trường trung học chuyên nghiệp đào tạo ngành hẹp cho Tổng công ty, công ty nhà nước trực tiếp quản lý, gắn đào tạo với đơn vị sử dụng - Khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục Cùng với việc tăng thêm sử dụng có hiệu ngân sách nhà nước cần cải tiến chế độ học phí, huy động thêm đóng góp cha mẹ học sinh tổ chức sản xuất, kinh doanh - Phân bố hợp lý mạng lưới giáo dục theo vùng địa lý kinh tế, theo nhu cầu khả phát triển địa phương - Bố trí sử dụng có hiệu ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo theo tư tưởng đạo Hội nghị Trung ương khoá VIII - Tranh thủ hỗ trợ tổ chức quốc tế, hợp tác giáo dục với nước để tăng thêm nguồn lực phát triển Tổ chức phối hợp chặt chẽ thường xuyên quan quản lý nhà nước giáo dục đào tạo với Mặt trận Tổ quốc đoàn thể quần chúng để vận động nhân dân tham gia có hiệu vào nghiệp giáo dục.sự nghiệp giáo dục đào tạo (1) Huy động nguồn lực -Huy động từ nguồn ngân sách nhà nước -Huy động từ cộng đồng -Huy động từ nguồn lực tổ chức tài trợ quốc tế (2) Phân bổ nguồn lực - Thứ nguồn lực huy động từ cộng đồng nước (chủ yếu tỉnh giàu) dành để tài trợ cấp thẻ học - Thứ hai ngân sách trung ương tập trung để thực sách tỉnh nghèo - Thứ ba nguồn lực huy động từ tổ chức quốctế phi phủ giành để chi hỗ trợ cho trẻ em dân tộc thiểu số  Mạng lưới trường lớp: giáo dục nhỏ lẻ thiếu thốn trang thiết bị sở vật chất phục vụ việc học  Cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị dạy học: thiếu thốn, lạc hậu, không có, phòng học chủ yếu nhà cấp 4, nhà tạm  Đội ngũ giáo viên: thiếu giáo viên, trình độ giáo viên yếu, kỹ tổ chức hoạt động dạy học giáo viên yếu  Học sinh tham gia học tập thiếu tính tích cực chủ động  Về chương trình giáo dục: Chưa thiết kế mở, chưa mang tính linh hoạt, tính hình dụng chưa cao, chưa gắn bó nhiều với thực tiễn Việt Nam  Chương trình đòi hỏi học sinh phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo trình học tập người nghèo lại điều kiện để phát huy  Còn nhiều khập khiễng giáo dục cho người nghèo thực tiễn       Nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục đào tạo tập trung vào người nghèo Mở rộng quy mô giáo dục tận vùng sâu vùng xa, thôn Ưu tiên đầu tư cho giáo dục đặc biệt trẻ em Thực công xã hội giáo dục Xã hội hóa nghiệp giáo dục phù hợp với người nghèo Tăng cường hợp tác quốc tế giáo dục Thực công xã hội giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 13 chinh sach giao duc va dao tao ppt, Bai 13 chinh sach giao duc va dao tao ppt, Bai 13 chinh sach giao duc va dao tao ppt, I. Khái niệm giáo dục và đào tạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay