Giáo dục học ppt pptx

15 150 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:18

Chào mừng cô bạn đến với thuyết trình nhóm Chủ đề Hà Thị Bay Đinh Thị Lan Nguyễn Thị Nga Vương Văn Tuấn 13C2 13C2 13C2 13C2 I Lịch sử đời phát triển -Dạy học hợp tác ý tưởng có từ lâu đời -Ngay từ đầu kỷ thứ nhất, Marco Fabio Quintilian cho người học có lợi biết nói điều hiểu cho người khác hiểu -Đến kỷ thứ XVII, Jan Amôt Komenxki (1592 - 1670) tin học sinh học tốt từ việc dạy cho bạn bè học từ bạn bè -Cuối kỷ XIII đầu kỷ XIV, Reverend Bebel Joseph Lancaster người Anh tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ, họ chia học sinh thành nhóm để hoạt động r, e rk a P R y, h e w utc e J.D De M Ý tưởng HTHT ANH MỸ PHÁT TRIỂN MẠNH 1979 Israel Hợp tác học tập -Ở Việt Nam tư tưởng HTHT có từ lâu đời, “học thầy không tày học bạn” -Vào năm 70, phong trào học tập nhóm phát triển mạnh có kết tốt KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, CẤU TRÚC CÁCH THỰC HIỆN Khái niệm “Học tập hợp tác loại hình cụ thể học tập tích cực, phương pháp giảng dạy thức, học sinh làm việc nhóm nhỏ để đạt mục tiêu học tập chung.” David Roger Johnson Dựa vào mức độ gắn kết nhóm có cấp độ: Nhóm sơ giản Đặc điểm phương pháp HTHT 2.1 Đặc điểm: -HTHT phải tạo quy tắc chung phải tuân theo cách bình đẳng -HTHT sở khai thác tốt nội dung dạy học dự tính lực cá nhân đối tượng học sinh -HTHT dựa sở tính đa dạng (không đồng nhất) đối tượng học sinh quan hệ bình đẳng học sinh nhóm -HTHT phải đảm bảo tham gia tích cực tất đối tượng học sinh 2.2 Ưu, nhược điểm học sinh: a/ Ưu điểm • Giúp học sinh lĩnh hội kiến thức dễ dàng • Phát huy tính tự lực, tích cực trách nhiệm học sinh • Phát triển kỹ xã hội • Tạo cho em tự tin, hứng thú học tập sinh hoạt • Tăng lòng tự trọng tôn trọng người khác • Giảm khoảng cách học sinh giỏi học sinh yếu b/ Nhược điểm: • Một số học sinh không tham gia vào hoạt động chung cuả nhóm • Ý kiến nhóm phân tán mâu thuẫn gay gắt với • Thời gian bị kéo dài • Khi tranh luận, dễ dẫn tới lớp ồn ào, ảnh hưởng đến lớp khác • Những học sinh thiếu kỹ xã hội cần phải có thích nghi lớn • Yêu cầu cao tính tự chủ làm việc thực tế học sinh 2.3 Ưu, nhược điểm giáo viên a/ Ưu điểm b/ Nhược điểm • Cần phải có thời gian để thích nghi với vai trò người điều khiển, dẫn đường không đơn người truyền đạt kiến thức • Bắt buộc giáo viên phải tự trang bị để đáp ứng cách có hiệu việc phát triển kỹ xã hội Giải pháp để khắc phục nhược điểm đây: • Không thử nghiệm tất thứ lúc, phải áp dụng phương pháp can thiệp • Giới thiệu giải thích cho học sinh phương pháp HTHT • Quan tâm đến không khí lớp học: chăm sóc, tôn trọng, khuyến khích, thúc đẩy cách tích cực, • Không nên can thiệp sâu vào công việc nhóm Họ cần có thời gian để học cách tự tìm hiểu giải vấn đề họ 3 Cấu trúc phương pháp HTHT Các bước tiến hành phương pháp HTHT [...]... cùng một lúc, phải áp dụng các phương pháp can thiệp dần dần • Giới thiệu và giải thích cho học sinh thế nào là phương pháp HTHT • Quan tâm đến không khí của lớp học: chăm sóc, tôn trọng, khuyến khích, thúc đẩy một cách tích cực, • Không nên can thiệp quá sâu vào công việc của các nhóm Họ cần có thời gian để học cách tự tìm hiểu và giải quyết vấn đề của chính họ 3 Cấu trúc của phương pháp HTHT 1 2...2.3 Ưu, nhược điểm đối với giáo viên a/ Ưu điểm b/ Nhược điểm • Cần phải có thời gian để thích nghi với vai trò mới như là một người điều khiển, dẫn đường chứ không còn đơn thuần là một người truyền đạt kiến thức • Bắt buộc giáo viên phải tự trang bị để đáp ứng một cách có hiệu quả trong việc phát triển các kỹ năng xã hội Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục học ppt pptx, Giáo dục học ppt pptx, Giáo dục học ppt pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay